EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0254

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/254 z dne 30. novembra 2016 o spremembi delegiranih uredb (EU) št. 1059/2010, (EU) št. 1060/2010, (EU) št. 1061/2010, (EU) št. 1062/2010, (EU) št. 626/2011, (EU) št. 392/2012, (EU) št. 874/2012, (EU) št. 665/2013, (EU) št. 811/2013, (EU) št. 812/2013, (EU) št. 65/2014, (EU) št. 1254/2014, (EU) 2015/1094, (EU) 2015/1186 in (EU) 2015/1187 v zvezi z uporabo dovoljenih odstopanj pri postopkih preverjanja (Besedilo velja za EGP. )

C/2016/7765

OJ L 38, 15.2.2017, p. 1–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/254/oj

15.2.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 38/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/254

z dne 30. novembra 2016

o spremembi delegiranih uredb (EU) št. 1059/2010, (EU) št. 1060/2010, (EU) št. 1061/2010, (EU) št. 1062/2010, (EU) št. 626/2011, (EU) št. 392/2012, (EU) št. 874/2012, (EU) št. 665/2013, (EU) št. 811/2013, (EU) št. 812/2013, (EU) št. 65/2014, (EU) št. 1254/2014, (EU) 2015/1094, (EU) 2015/1186 in (EU) 2015/1187 v zvezi z uporabo dovoljenih odstopanj pri postopkih preverjanja

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o navajanju porabe energije in drugih virov izdelkov, povezanih z energijo, s pomočjo nalepk in standardiziranih podatkov o izdelku (1) ter zlasti člena 10(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izkušnje z izvajanjem delegiranih uredb Komisije, sprejetih na podlagi Direktive 2010/30/EU, so pokazale, da nekateri dobavitelji uporabljajo dovoljena odstopanja pri preverjanjih, določena v delegiranih aktih in namenjena samo organom za nadzor trga, za določanje vrednosti, ki jih je treba zagotoviti v tehnični dokumentaciji, ali za razlago navedenih vrednosti z namenom doseganja boljšega energijskega razreda ali sporočanja boljše učinkovitosti svojih izdelkov na drug način.

(2)

Namen dovoljenih odstopanj pri preverjanjih je omogočiti upoštevanje razlik, ki se pojavijo pri meritvah, izvedenih med preskusi za preverjanje, zaradi razlik v merilni opremi, ki jo uporabljajo dobavitelji in organi za nadzor trga po vsej Uniji. Dobavitelj ne bi smel uporabljati dovoljenih odstopanj pri preverjanjih za določanje vrednosti v tehnični dokumentaciji ali razlago navedenih vrednosti z namenom doseganja boljšega energijskega razreda ali sporočanja boljše učinkovitosti, kot je bila dejansko izmerjena in izračunana. Parametri, ki jih dobavitelj deklarira ali objavi, zanj ne bi smeli biti ugodnejši od vrednosti, navedenih v tehnični dokumentaciji.

(3)

Za zagotovitev poštene konkurence, uresničitev prihrankov energije, ki naj bi jih uredbe zagotovile, ter zagotavljanje točnih informacij o energijski in funkcionalni učinkovitosti izdelkov potrošnikom bi bilo treba pojasniti, da lahko dovoljena odstopanja pri preverjanjih iz delegiranih aktov uporabljajo samo organi držav članic za preverjanje skladnosti.

(4)

Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1059/2010 (2), (EU) št. 1060/2010 (3), (EU) št. 1061/2010 (4), (EU) št. 1062/2010 (5), (EU) št. 626/2011 (6), (EU) št. 392/2012 (7), (EU) št. 874/2012 (8), (EU) št. 665/2013 (9), (EU) št. 811/2013 (10), (EU) št. 812/2013 (11), (EU) št. 65/2014 (12), (EU) št. 1254/2014 (13), (EU) 2015/1094 (14), (EU) 2015/1186 (15) in (EU) 2015/1187 (16) bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe Delegirane uredbe (EU) št. 1059/2010

Priloga V k Delegirani uredbi (EU) št. 1059/2010 se spremeni v skladu s Prilogo I k tej delegirani uredbi.

Člen 2

Spremembe Delegirane uredbe (EU) št. 1060/2010

Priloga VII k Delegirani uredbi (EU) št. 1060/2010 se spremeni v skladu s Prilogo II k tej delegirani uredbi.

Člen 3

Spremembe Delegirane uredbe (EU) št. 1061/2010

Priloga V k Delegirani uredbi (EU) št. 1061/2010 se spremeni v skladu s Prilogo III k tej delegirani uredbi.

Člen 4

Spremembe Delegirane uredbe (EU) št. 1062/2010

Prilogi VII in VIII k Delegirani uredbi (EU) št. 1062/2010 se spremenita v skladu s Prilogo IV k tej delegirani uredbi.

Člen 5

Spremembe Delegirane uredbe (EU) št. 626/2011

Priloga VIII k Delegirani uredbi (EU) št. 626/2011 se spremeni v skladu s Prilogo V k tej delegirani uredbi.

Člen 6

Spremembe Delegirane uredbe (EU) št. 392/2012

Priloga V k Delegirani uredbi (EU) št. 392/2012 se spremeni v skladu s Prilogo VI k tej delegirani uredbi.

Člen 7

Spremembe Delegirane uredbe (EU) št. 874/2012

Priloga V k Delegirani uredbi (EU) št. 874/2012 se spremeni v skladu s Prilogo VII k tej delegirani uredbi.

Člen 8

Spremembe Delegirane uredbe (EU) št. 665/2013

Priloga VII k Delegirani uredbi (EU) št. 665/2013 se spremeni v skladu s Prilogo VIII k tej delegirani uredbi.

Člen 9

Spremembe Delegirane uredbe (EU) št. 811/2013

Priloga VIII k Delegirani uredbi (EU) št. 811/2013 se spremeni v skladu s Prilogo IX k tej delegirani uredbi.

Člen 10

Spremembe Delegirane uredbe (EU) št. 812/2013

Priloga IX k Delegirani uredbi (EU) št. 812/2013 se spremeni v skladu s Prilogo X k tej delegirani uredbi.

Člen 11

Spremembe Delegirane uredbe (EU) št. 65/2014

Priloga VIII k Delegirani uredbi (EU) št. 65/2014 se spremeni v skladu s Prilogo XI k tej delegirani uredbi.

Člen 12

Spremembe Delegirane uredbe (EU) št. 1254/2014

Priloga IX k Delegirani uredbi (EU) št. 1254/2014 se spremeni v skladu s Prilogo XII k tej delegirani uredbi.

Člen 13

Spremembe Delegirane uredbe (EU) 2015/1094

Priloga X k Delegirani uredbi (EU) 2015/1094 se spremeni v skladu s Prilogo XIII k tej delegirani uredbi.

Člen 14

Spremembe Delegirane uredbe (EU) 2015/1186

Priloga IX k Delegirani uredbi (EU) 2015/1186 se spremeni v skladu s Prilogo XIV k tej delegirani uredbi.

Člen 15

Spremembe Delegirane uredbe (EU) 2015/1187

Priloga X k Delegirani uredbi (EU) 2015/1187 se spremeni v skladu s Prilogo XV k tej delegirani uredbi.

Člen 16

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. novembra 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 153, 18.6.2010, str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1059/2010 z dne 28. septembra 2010 o dopolnitvi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2010/30/EU glede zahtev za energijsko označevanje gospodinjskih pomivalnih strojev (UL L 314, 30.11.2010, str. 1).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1060/2010 z dne 28. septembra 2010 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z energijskim označevanjem gospodinjskih hladilnih aparatov (UL L 314, 30.11.2010, str. 17).

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1061/2010 z dne 28. septembra 2010 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z energijskim označevanjem gospodinjskih pralnih strojev (UL L 314, 30.11.2010, str. 47).

(5)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1062/2010 z dne 28. septembra 2010 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za energijsko označevanje televizijskih sprejemnikov (UL L 314, 30.11.2010, str. 64).

(6)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 626/2011 z dne 4. maja 2011 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z energijskim označevanjem klimatskih naprav (UL L 178, 6.7.2011, str. 1).

(7)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 392/2012 z dne 1. marca 2012 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z energijskim označevanjem gospodinjskih sušilnih strojev (UL L 123, 9.5.2012, str. 1).

(8)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 874/2012 z dne 12. julija 2012 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem električnih sijalk in svetilk z energijskimi nalepkami (UL L 258, 26.9.2012, str. 1).

(9)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 665/2013 z dne 3. maja 2013 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem sesalnikov z energijskimi nalepkami (UL L 192, 13.7.2013, str. 1).

(10)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 811/2013 z dne 18. februarja 2013 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede energijskega označevanja grelnikov prostorov, kombiniranih grelnikov, kompletov grelnika prostorov, naprave za uravnavanje temperature in sončne naprave ter kompletov kombiniranega grelnika, naprave za uravnavanje temperature in sončne naprave (UL L 239, 6.9.2013, str. 1).

(11)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 812/2013 z dne 18. februarja 2013 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah glede energijskega označevanja grelnikov vode, hranilnikov tople vode ter kompletov grelnika vode in sončne naprave (UL L 239, 6.9.2013, str. 83).

(12)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 65/2014 z dne 1. oktobra 2013 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem gospodinjskih pečic in kuhinjskih nap z energijskimi nalepkami (UL L 29, 31.1.2014, str. 1).

(13)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1254/2014 z dne 11. julija 2014 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem stanovanjskih prezračevalnih enot z energijskimi nalepkami (UL L 337, 25.11.2014, str. 27).

(14)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1094 z dne 5. maja 2015 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem profesionalnih hladilnih omar za shranjevanje z energijskimi nalepkami (UL L 177, 8.7.2015, str. 2).

(15)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1186 z dne 24. aprila 2015 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem lokalnih grelnikov prostorov z energijskimi nalepkami (UL L 193, 21.7.2015, str. 20).

(16)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1187 z dne 27. aprila 2015 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem kotlov na trdno gorivo in kompletov kotla na trdno gorivo, dodatnih grelnikov, naprav za uravnavanje temperature in sončnih naprav z energijskimi nalepkami (UL L 193, 21.7.2015, str. 43).


PRILOGA I

Spremembe Priloge V k Delegirani uredbi (EU) št. 1059/2010

Priloga V se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA V

Preverjanje skladnosti izdelka s strani organov za nadzor trga

Dovoljena odstopanja pri preverjanjih, opredeljena v tej prilogi, se nanašajo samo na preverjanje parametrov, ki jih izmerijo organi držav članic, in jih dobavitelj ne sme uporabljati kot dovoljena odstopanja pri določanju vrednosti v tehnični dokumentaciji. Vrednosti in razredi na nalepki ali podatkovni kartici izdelka ne smejo biti ugodnejši za dobavitelja od vrednosti, navedenih v tehnični dokumentaciji.

Organi držav članic pri preverjanju skladnosti modela izdelka z zahtevami iz te delegirane uredbe za zahteve iz te priloge uporabljajo naslednji postopek:

(1)

Organi držav članic preverijo samo eno enoto modela.

(2)

Šteje se, da model izpolnjuje veljavne zahteve, če:

(a)

vrednosti, navedene v tehnični dokumentaciji v skladu s členom 5(b) Direktive 2010/30/EU (deklarirane vrednosti), po potrebi pa tudi vrednosti, uporabljene za izračun teh vrednosti, niso ugodnejše za dobavitelja od ustreznih vrednosti, navedenih v poročilih o preskusih v skladu s točko (iii) navedenega člena, in

(b)

vrednosti, objavljene na nalepki in podatkovni kartici izdelka, niso ugodnejše za dobavitelja od deklariranih vrednosti, navedeni razred energetske učinkovitosti pa ni ugodnejši za dobavitelja od razreda, ugotovljenega na podlagi deklariranih vrednosti, in

(c)

so ugotovljene vrednosti (vrednosti ustreznih parametrov, kot se izmerijo pri preskušanju, in vrednosti, izračunane na podlagi teh meritev), ko organi držav članic preskušajo enoto modela, v skladu z zadevnimi dovoljenimi odstopanji pri preverjanjih, kot so opredeljena v preglednici 1.

(3)

Če rezultati iz točke 2(a) ali (b) niso doseženi, se šteje, da model in modeli, v tehnični dokumentaciji dobavitelja navedeni kot enakovredni modeli gospodinjskih pomivalnih strojev, niso skladni s to delegirano uredbo.

(4)

Če rezultat iz točke 2(c) ni dosežen, organi držav članic izberejo tri dodatne enote istega modela za preskušanje. Alternativno lahko tri dodatne izbrane enote pripadajo enemu ali več različnim modelom, ki so v tehnični dokumentaciji dobavitelja navedeni kot enakovredni modeli.

(5)

Šteje se, da model izpolnjuje veljavne zahteve, če je za te tri enote aritmetična sredina ugotovljenih vrednosti v skladu z zadevnimi dovoljenimi odstopanji, opredeljenimi v preglednici 1.

(6)

Če rezultat iz točke 5 ni dosežen, se šteje, da model in modeli, v tehnični dokumentaciji dobavitelja navedeni kot enakovredni modeli gospodinjskih pomivalnih strojev, niso skladni s to delegirano uredbo.

(7)

Organi držav članic predložijo vse ustrezne informacije organom drugih držav članic in Komisiji nemudoma po sprejetju sklepa o neskladnosti modela v skladu s točkama 3 in 6.

Organi držav članic uporabljajo merilne postopke, ki upoštevajo splošno priznane, najsodobnejše, zanesljive, točne in ponovljive merilne metode, vključno z metodami iz dokumentov, katerih referenčne številke so bile v ta namen objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Organi držav članic uporabljajo merilne in računske metode iz Priloge VII.

Organi držav članic uporabljajo samo dovoljena odstopanja pri preverjanjih, opredeljena v preglednici 1, in za zahteve iz te priloge samo postopek, opisan v točkah 1 do 7. Druga dovoljena odstopanja, kot so tista iz harmoniziranih standardov ali katere koli druge merilne metode, se ne uporabljajo.

Preglednica 1

Dovoljena odstopanja pri preverjanjih

Parametri

Dovoljena odstopanja pri preverjanjih

Letna poraba energije (AEC )

Ugotovljena vrednost ne presega deklarirane vrednosti AEC za več kot 10 %.

Poraba vode (Wt )

Ugotovljena vrednost ne presega deklarirane vrednosti Wt za več kot 10 %.

Indeks učinkovitosti sušenja (ID )

Ugotovljena vrednost ni nižja od deklarirane vrednosti ID za več kot 19 %.

Poraba energije (Et )

Ugotovljena vrednost ne presega deklarirane vrednosti Et za več kot 10 %. Kadar je treba izbrati tri dodatne enote, aritmetična sredina ugotovljenih vrednosti teh treh enot ne presega deklarirane vrednosti Et za več kot 6 %.

Trajanje programa (Tt )

Ugotovljena vrednost ne presega deklariranih vrednosti Tt za več kot 10 %.

Poraba električne energije v stanju izključenosti in stanju pripravljenosti (Po in Pl )

Ugotovljeni vrednosti porabe električne energije Po in Pl , ki sta višji od 1,00 W, ne presegata deklariranih vrednosti Po in Pl za več kot 10 %. Ugotovljeni vrednosti porabe električne energije Po in Pl , ki znašata 1,00 W ali manj, ne presegata deklariranih vrednosti Po in Pl za več kot 0,10 W.

Trajanje stanja pripravljenosti (Tl )

Ugotovljena vrednost ne presega deklarirane vrednosti Tl za več kot 10 %.

Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku

Ugotovljena vrednost ustreza deklarirani vrednosti.“


PRILOGA II

Spremembe Priloge VII k Delegirani uredbi (EU) št. 1060/2010

Priloga VII se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA VII

Preverjanje skladnosti izdelka s strani organov za nadzor trga

Dovoljena odstopanja pri preverjanjih, opredeljena v tej prilogi, se nanašajo samo na preverjanje parametrov, ki jih izmerijo organi držav članic, in jih dobavitelj ne sme uporabljati kot dovoljena odstopanja pri določanju vrednosti v tehnični dokumentaciji. Vrednosti in razredi na nalepki ali v standardnih podatkih o izdelku ne smejo biti ugodnejši za dobavitelja od vrednosti, navedenih v tehnični dokumentaciji.

Organi držav članic pri preverjanju skladnosti modela izdelka z zahtevami iz te delegirane uredbe za zahteve iz te priloge uporabljajo naslednji postopek:

(1)

Organi držav članic preverijo samo eno enoto modela.

(2)

Šteje se, da model izpolnjuje veljavne zahteve, če:

(a)

vrednosti, navedene v tehnični dokumentaciji v skladu s členom 5(b) Direktive 2010/30/EU (deklarirane vrednosti), po potrebi pa tudi vrednosti, uporabljene za izračun teh vrednosti, niso ugodnejše za dobavitelja od ustreznih vrednosti, navedenih v poročilih o preskusih v skladu s točko (iii) navedenega člena, in

(b)

vrednosti, objavljene na nalepki in v standardnih podatkih o izdelku, niso ugodnejše za dobavitelja od deklariranih vrednosti, navedeni razred energetske učinkovitosti pa ni ugodnejši za dobavitelja od razreda, ugotovljenega na podlagi deklariranih vrednosti, in

(c)

so ugotovljene vrednosti (vrednosti ustreznih parametrov, kot se izmerijo pri preskušanju, in vrednosti, izračunane na podlagi teh meritev), ko organi držav članic preskušajo enoto modela, v skladu z zadevnimi dovoljenimi odstopanji pri preverjanjih, kot so opredeljena v tabeli 1.

(3)

Če rezultati iz točke 2(a) ali (b) niso doseženi, se šteje, da model in modeli, v tehnični dokumentaciji dobavitelja navedeni kot enakovredni modeli gospodinjskih hladilnih aparatov, niso skladni s to delegirano uredbo.

(4)

Če rezultat iz točke 2(c) ni dosežen, organi držav članic izberejo tri dodatne enote istega modela za preskušanje. Alternativno lahko tri dodatne izbrane enote pripadajo enemu ali več različnim modelom, ki so v tehnični dokumentaciji dobavitelja navedeni kot enakovredni modeli.

(5)

Šteje se, da model izpolnjuje veljavne zahteve, če je za te tri enote aritmetična sredina ugotovljenih vrednosti v skladu z zadevnimi dovoljenimi odstopanji, opredeljenimi v tabeli 1.

(6)

Če rezultat iz točke 5 ni dosežen, se šteje, da model in modeli, v tehnični dokumentaciji dobavitelja navedeni kot enakovredni modeli gospodinjskih hladilnih aparatov, niso skladni s to delegirano uredbo.

(7)

Organi držav članic predložijo vse ustrezne informacije organom drugih držav članic in Komisiji nemudoma po sprejetju sklepa o neskladnosti modela v skladu s točkama 3 in 6.

Organi držav članic uporabljajo merilne in računske metode iz prilog VI in VIII.

Organi držav članic uporabljajo samo dovoljena odstopanja pri preverjanjih, opredeljena v tabeli 1, in za zahteve iz te priloge samo postopek, opisan v točkah 1 do 7. Druga dovoljena odstopanja, kot so tista iz harmoniziranih standardov ali katere koli druge merilne metode, se ne uporabljajo.

Tabela 1

Dovoljena odstopanja pri preverjanjih

Parametri

Dovoljena odstopanja pri preverjanjih

Bruto prostornina

Ugotovljena vrednost ni nižja od deklarirane vrednosti za več kot 3 % ali 1 liter, pri čemer se uporabi višja od obeh vrednosti.

Prostornina shranjevalnega prostora

Ugotovljena vrednost ni nižja od deklarirane vrednosti za več kot 3 % ali 1 liter, pri čemer se uporabi višja od obeh vrednosti. Če lahko uporabnik prostornino kletnega predelka in predelka za shranjevanje sveže hrane medsebojno prilagaja, se prostornina preskuša, kadar je kletni predelek prilagojen na najmanjšo prostornino.

Zamrzovalna zmogljivost

Ugotovljena vrednost ni nižja od deklarirane vrednosti za več kot 10 %.

Poraba energije

Ugotovljena vrednost ne presega deklarirane vrednosti (E24h ) za več kot 10 %.

Vlažnost aparatov za shranjevanje vina

Ugotovljena vrednost relativne vlažnosti, izmerjena pri preskušanju, ni nižja ali višja od deklariranega razpona za več kot 10 %.

Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku

Ugotovljena vrednost ustreza deklarirani vrednosti.“


PRILOGA III

Spremembe Priloge V k Delegirani uredbi (EU) št. 1061/2010

Priloga V se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA V

Preverjanje skladnosti izdelka s strani organov za nadzor trga

Dovoljena odstopanja pri preverjanjih, opredeljena v tej prilogi, se nanašajo samo na preverjanje parametrov, ki jih izmerijo organi držav članic, in jih dobavitelj ne sme uporabljati kot dovoljena odstopanja pri določanju vrednosti v tehnični dokumentaciji. Vrednosti in razredi na nalepki ali podatkovni kartici izdelka ne smejo biti ugodnejši za dobavitelja od vrednosti, navedenih v tehnični dokumentaciji.

Organi držav članic pri preverjanju skladnosti modela izdelka z zahtevami iz te delegirane uredbe za zahteve iz te priloge uporabljajo naslednji postopek:

(1)

Organi držav članic preverijo samo eno enoto modela.

(2)

Šteje se, da model izpolnjuje veljavne zahteve, če:

(a)

vrednosti, navedene v tehnični dokumentaciji v skladu s členom 5(b) Direktive 2010/30/EU (deklarirane vrednosti), po potrebi pa tudi vrednosti, uporabljene za izračun teh vrednosti, niso ugodnejše za dobavitelja od ustreznih vrednosti, navedenih v poročilih o preskusih v skladu s točko (iii) navedenega člena, in

(b)

vrednosti, objavljene na nalepki in podatkovni kartici izdelka, niso ugodnejše za dobavitelja od deklariranih vrednosti, navedeni razred energetske učinkovitosti pa ni ugodnejši za dobavitelja od razreda, ugotovljenega na podlagi deklariranih vrednosti; in

(c)

so ugotovljene vrednosti (vrednosti ustreznih parametrov, kot se izmerijo pri preskušanju, in vrednosti, izračunane na podlagi teh meritev), ko organi držav članic preskušajo enoto modela, v skladu z zadevnimi dovoljenimi odstopanji pri preverjanjih, kot so opredeljena v preglednici 1.

(3)

Če rezultati iz točke 2(a) ali (b) niso doseženi, se šteje, da model in modeli, v tehnični dokumentaciji dobavitelja navedeni kot enakovredni modeli gospodinjskih pralnih strojev, niso skladni s to delegirano uredbo.

(4)

Če rezultat iz točke 2(c) ni dosežen, organi držav članic izberejo tri dodatne enote istega modela za preskušanje. Alternativno lahko tri dodatne izbrane enote pripadajo enemu ali več različnim modelom, ki so v tehnični dokumentaciji dobavitelja navedeni kot enakovredni modeli.

(5)

Šteje se, da model izpolnjuje veljavne zahteve, če je za te tri enote aritmetična sredina ugotovljenih vrednosti v skladu z zadevnimi dovoljenimi odstopanji, opredeljenimi v preglednici 1.

(6)

Če rezultat iz točke 5 ni dosežen, se šteje, da model in modeli, v tehnični dokumentaciji dobavitelja navedeni kot enakovredni modeli gospodinjskih pralnih strojev, niso skladni s to delegirano uredbo.

(7)

Organi držav članic predložijo vse ustrezne informacije organom drugih držav članic in Komisiji nemudoma po sprejetju sklepa o neskladnosti modela v skladu s točkama 3 in 6.

Organi držav članic uporabljajo merilne postopke, ki upoštevajo splošno priznane, najsodobnejše, zanesljive, točne in ponovljive merilne metode, vključno z metodami iz dokumentov, katerih referenčne številke so bile v ta namen objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Organi držav članic uporabljajo merilne in računske metode iz Priloge VII.

Organi držav članic uporabljajo samo dovoljena odstopanja pri preverjanjih, opredeljena v preglednici 1, in za zahteve iz te priloge samo postopek, opisan v točkah 1 do 7. Druga dovoljena odstopanja, kot so tista iz harmoniziranih standardov ali katere koli druge merilne metode, se ne uporabljajo.

Preglednica 1

Dovoljena odstopanja pri preverjanjih

Parametri

Dovoljena odstopanja pri preverjanjih

Letna poraba energije (AEC )

Ugotovljena vrednost ne presega deklarirane vrednosti AEC za več kot 10 %.

Poraba energije (Et )

Ugotovljena vrednost ne presega deklarirane vrednosti Et za več kot 10 %. Kadar je treba izbrati tri dodatne enote, aritmetična sredina ugotovljenih vrednosti teh treh enot ne presega deklarirane vrednosti Et za več kot 6 %.

Trajanje programa (Tt )

Ugotovljena vrednost ne presega deklariranih vrednosti Tt za več kot 10 %.

Poraba vode (Wt )

Ugotovljena vrednost ne presega deklarirane vrednosti Wt za več kot 10 %.

Vsebnost preostale vlage (D)

Ugotovljena vrednost ne presega deklarirane vrednosti D za več kot 10 %.

Hitrost ožemanja

Ugotovljena vrednost ni nižja od deklarirane vrednosti za več kot 10 %.

Poraba električne energije v stanju izklopa in stanju pripravljenosti (Po in Pl )

Ugotovljeni vrednosti porabe električne energije Po in Pl , ki sta višji od 1,00 W, ne presegata deklariranih vrednosti Po in Pl za več kot 10 %. Ugotovljeni vrednosti porabe električne energije Po in Pl , ki znašata 1,00 W ali manj, ne presegata deklariranih vrednosti Po in Pl za več kot 0,10 W.

Trajanje stanja pripravljenosti (Tl )

Ugotovljena vrednost ne presega deklarirane vrednosti Tl za več kot 10 %.

Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku

Ugotovljena vrednost ustreza deklarirani vrednosti.“


PRILOGA IV

Spremembe prilog VII in VIII k Delegirani uredbi (EU) št. 1062/2010

1.

Priloga VII se spremeni:

(a)

v delu 2 se črta pododstavek (iv) odstavka (a);

(b)

del 3 se črta;

(c)

v delu 4 se naslov nadomesti z naslednjim:

„4.   

Meritve razmerja najvišje svetilnosti iz tabele 2 Priloge VIII“.

2.

Priloga VIII se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA VIII

Preverjanje skladnosti izdelka s strani organov za nadzor trga

Dovoljena odstopanja pri preverjanjih, opredeljena v tej prilogi, se nanašajo samo na preverjanje parametrov, ki jih izmerijo organi držav članic, in jih dobavitelj ne sme uporabljati kot dovoljena odstopanja pri določanju vrednosti v tehnični dokumentaciji. Vrednosti in razredi na nalepki ali v standardnih podatkih o izdelku ne smejo biti ugodnejši za dobavitelja od vrednosti, navedenih v tehnični dokumentaciji.

Organi držav članic pri preverjanju skladnosti modela izdelka z zahtevami iz te delegirane uredbe za zahteve iz te priloge uporabljajo naslednji postopek:

1.

Organi držav članic preverijo samo eno enoto modela.

2.

Šteje se, da model izpolnjuje veljavne zahteve, če:

(a)

vrednosti, navedene v tehnični dokumentaciji v skladu s členom 5(b) Direktive 2010/30/EU (deklarirane vrednosti), po potrebi pa tudi vrednosti, uporabljene za izračun teh vrednosti, niso ugodnejše za dobavitelja od ustreznih vrednosti, navedenih v poročilih o preskusih v skladu s točko (iii) navedenega člena, in

(b)

vrednosti, objavljene na nalepki in v standardnih podatkih o izdelku, niso ugodnejše za dobavitelja od deklariranih vrednosti, navedeni razred energetske učinkovitosti pa ni ugodnejši za dobavitelja od razreda, ugotovljenega na podlagi deklariranih vrednosti, in

(c)

so ugotovljene vrednosti (vrednosti ustreznih parametrov, kot se izmerijo pri preskušanju, in vrednosti, izračunane na podlagi teh meritev), ko organi držav članic preskušajo enoto modela, v skladu z zadevnimi dovoljenimi odstopanji pri preverjanjih, kot so opredeljena v tabeli 2.

3.

Če rezultat iz točke 2(a) ali (b) ni dosežen, se šteje, da model ni skladen s to delegirano uredbo.

4.

Če rezultat iz točke 2(c) ni dosežen, organi držav članic izberejo tri dodatne enote istega modela za preskušanje.

5.

Šteje se, da model izpolnjuje veljavne zahteve, če je za te tri enote aritmetična sredina ugotovljenih vrednosti v skladu z zadevnimi dovoljenimi odstopanji, opredeljenimi v tabeli 2.

6.

Če rezultat iz točke 5 ni dosežen, se šteje, da model ni skladen s to delegirano uredbo.

7.

Organi držav članic predložijo vse ustrezne informacije organom drugih držav članic in Komisiji nemudoma po sprejetju sklepa o neskladnosti modela v skladu s točkama 3 in 6.

Organi držav članic uporabljajo merilne in računske metode iz Priloge VII.

Organi držav članic uporabljajo samo dovoljena odstopanja pri preverjanjih, opredeljena v tabeli 2, in za zahteve iz te priloge samo postopek, opisan v točkah 1 do 7. Druga dovoljena odstopanja, kot so tista iz harmoniziranih standardov ali katere koli druge merilne metode, se ne uporabljajo.

Tabela 2

Dovoljena odstopanja pri preverjanjih

Parametri

Dovoljena odstopanja pri preverjanjih

Poraba moči v stanju delovanja

Ugotovljena vrednost ne presega deklarirane vrednosti za več kot 7 %.

Poraba moči v stanju izključenosti/pripravljenosti

Ugotovljena vrednost ne presega deklarirane vrednosti za več kot 0,10 W.

Razmerje najvišje svetilnosti

Ugotovljena vrednost ni nižja od 60 % najvišje svetilnosti najsvetlejšega načina v stanju delovanja, ki ga omogoča televizor.“


PRILOGA V

Spremembe Priloge VIII k Delegirani uredbi (EU) št. 626/2011

Priloga VIII se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA VIII

Preverjanje skladnosti izdelka s strani organov za nadzor trga

Dovoljena odstopanja pri preverjanjih, opredeljena v tej prilogi, se nanašajo samo na preverjanje parametrov, ki jih izmerijo organi držav članic, in jih dobavitelj ne sme uporabljati kot dovoljena odstopanja pri določanju vrednosti v tehnični dokumentaciji. Vrednosti in razredi na nalepki ali podatkovni kartici izdelka ne smejo biti ugodnejši za dobavitelja od vrednosti, navedenih v tehnični dokumentaciji.

Organi držav članic pri preverjanju skladnosti modela izdelka z zahtevami iz te delegirane uredbe za zahteve iz te priloge uporabljajo naslednji postopek:

1.

Organi držav članic preverijo samo eno enoto modela.

2.

Šteje se, da model izpolnjuje veljavne zahteve, če:

(a)

vrednosti, navedene v tehnični dokumentaciji v skladu s členom 5(b) Direktive 2010/30/EU (deklarirane vrednosti), po potrebi pa tudi vrednosti, uporabljene za izračun teh vrednosti, niso ugodnejše za dobavitelja od ustreznih vrednosti, navedenih v poročilih o preskusih v skladu s točko (iii) navedenega člena, in

(b)

vrednosti, objavljene na nalepki in podatkovni kartici, niso ugodnejše za dobavitelja od deklariranih vrednosti, navedeni razred energetske učinkovitosti pa ni ugodnejši za dobavitelja od razreda, ugotovljenega na podlagi deklariranih vrednosti, in

(c)

so ugotovljene vrednosti (vrednosti ustreznih parametrov, kot se izmerijo pri preskušanju, in vrednosti, izračunane na podlagi teh meritev), ko organi držav članic preskušajo enoto modela, v skladu z zadevnimi dovoljenimi odstopanji pri preverjanjih, kot so opredeljena v preglednici 1.

3.

Če rezultati iz točke 2(a) ali (b) niso doseženi, se šteje, da model ni skladen s to delegirano uredbo.

4.

Če rezultat iz točke 2(c) ni dosežen, organi držav članic izberejo tri dodatne enote istega modela za preskušanje.

5.

Šteje se, da model izpolnjuje veljavne zahteve, če je za te tri enote aritmetična sredina ugotovljenih vrednosti v skladu z zadevnimi dovoljenimi odstopanji, opredeljenimi v preglednici 1.

6.

Če rezultat iz točke 5 ni dosežen, se šteje, da model ni skladen s to delegirano uredbo.

7.

Organi držav članic predložijo vse ustrezne informacije organom drugih držav članic in Komisiji nemudoma po sprejetju sklepa o neskladnosti modela v skladu s točkama 3 in 6.

Organi držav članic uporabljajo merilne in računske metode iz Priloge VII.

Organi držav članic uporabljajo samo dovoljena odstopanja pri preverjanjih, opredeljena v preglednici 1, in za zahteve iz te priloge samo postopek, opisan v točkah 1 do 7. Druga dovoljena odstopanja, kot so tista iz harmoniziranih standardov ali katere koli druge merilne metode, se ne uporabljajo.

Preglednica 1

Dovoljena odstopanja pri preverjanjih

Parametri

Dovoljena odstopanja pri preverjanjih

Razmerje sezonske energetske učinkovitosti (SEER)

Ugotovljena vrednost ni nižja od deklarirane vrednosti za več kot 8 %.

Koeficient sezonske učinkovitosti (SCOP)

Ugotovljena vrednost ni nižja od deklarirane vrednosti za več kot 8 %.

Poraba električne energije v stanju izključenosti

Ugotovljena vrednost ne presega deklarirane vrednosti za več kot 10 %.

Poraba električne energije v stanju pripravljenosti

Ugotovljena vrednost ne presega deklarirane vrednosti za več kot 10 %.

Razmerje energetske učinkovitosti (EERrated )

Ugotovljena vrednost ni nižja od deklarirane vrednosti za več kot 10 %.

Koeficient učinkovitosti (COPrated )

Ugotovljena vrednost ni nižja od deklarirane vrednosti za več kot 10 %.

Raven zvočne moči

Ugotovljena vrednost ne presega deklarirane vrednosti za več kot 2 dB(A).“


PRILOGA VI

Spremembe Priloge V k Delegirani uredbi (EU) št. 392/2012

Priloga V se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA V

Preverjanje skladnosti izdelka s strani organov za nadzor trga

Dovoljena odstopanja pri preverjanjih, opredeljena v tej prilogi, se nanašajo samo na preverjanje parametrov, ki jih izmerijo organi držav članic, in jih dobavitelj ne sme uporabljati kot dovoljena odstopanja pri določanju vrednosti v tehnični dokumentaciji. Vrednosti in razredi na nalepki ali podatkovni kartici izdelka ne smejo biti ugodnejši za dobavitelja od vrednosti, navedenih v tehnični dokumentaciji.

Organi držav članic pri preverjanju skladnosti modela izdelka z zahtevami iz te delegirane uredbe za zahteve iz te priloge uporabljajo naslednji postopek:

1.

Organi držav članic preverijo samo eno enoto modela.

2.

Šteje se, da model izpolnjuje veljavne zahteve, če:

(a)

vrednosti, navedene v tehnični dokumentaciji v skladu s členom 5(b) Direktive 2010/30/EU (deklarirane vrednosti), po potrebi pa tudi vrednosti, uporabljene za izračun teh vrednosti, niso ugodnejše za dobavitelja od ustreznih vrednosti, navedenih v poročilih o preskusih v skladu s točko (iii) navedenega člena, in

(b)

vrednosti, objavljene na nalepki in podatkovni kartici, niso ugodnejše za dobavitelja od deklariranih vrednosti, navedeni razred energetske učinkovitosti pa ni ugodnejši za dobavitelja od razreda, ugotovljenega na podlagi deklariranih vrednosti, in

(c)

so ugotovljene vrednosti (vrednosti ustreznih parametrov, kot se izmerijo pri preskušanju, in vrednosti, izračunane na podlagi teh meritev), ko organi držav članic preskušajo enoto modela, v skladu z zadevnimi dovoljenimi odstopanji pri preverjanjih, kot so opredeljena v preglednici 1.

3.

Če rezultati iz točke 2(a) ali (b) niso doseženi, se šteje, da model in modeli, v tehnični dokumentaciji dobavitelja navedeni kot enakovredni modeli gospodinjskih sušilnih strojev, niso skladni s to delegirano uredbo.

4.

Če rezultat iz točke 2(c) ni dosežen, organi držav članic izberejo tri dodatne enote istega modela za preskušanje. Alternativno lahko tri dodatne izbrane enote pripadajo enemu ali več različnim modelom, ki so v tehnični dokumentaciji dobavitelja navedeni kot enakovredni modeli.

5.

Šteje se, da model izpolnjuje veljavne zahteve, če je za te tri enote aritmetična sredina ugotovljenih vrednosti v skladu z zadevnimi dovoljenimi odstopanji, opredeljenimi v preglednici 1.

6.

Če rezultat iz točke 5 ni dosežen, se šteje, da model in modeli, v tehnični dokumentaciji dobavitelja navedeni kot enakovredni modeli gospodinjskih sušilnih strojev, niso skladni s to delegirano uredbo.

7.

Organi držav članic predložijo vse ustrezne informacije organom drugih držav članic in Komisiji nemudoma po sprejetju sklepa o neskladnosti modela v skladu s točkama 3 in 6.

Organi držav članic uporabljajo merilne postopke, ki upoštevajo splošno priznane, najsodobnejše, zanesljive, točne in ponovljive merilne metode, vključno z metodami iz dokumentov, katerih referenčne številke so bile v ta namen objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Organi držav članic uporabljajo merilne in računske metode iz Priloge VII.

Organi držav članic uporabljajo samo dovoljena odstopanja pri preverjanjih, opredeljena v preglednici 1, in za zahteve iz te priloge samo postopek, opisan v točkah 1 do 7. Druga dovoljena odstopanja, kot so tista iz harmoniziranih standardov ali katere koli druge merilne metode, se ne uporabljajo.

Preglednica 1

Dovoljena odstopanja pri preverjanjih

Parametri

Dovoljena odstopanja pri preverjanjih

Ponderirana letna poraba energije (AEC )

Ugotovljena vrednost ne presega deklarirane vrednosti AEC za več kot 6 %.

Ponderirana poraba energije (Et )

Ugotovljena vrednost ne presega deklarirane vrednosti Et za več kot 6 %.

Ponderirana kondenzacijska učinkovitost (Ct )

Ugotovljena vrednost ni nižja od deklarirane vrednosti Ct za več kot 6 %.

Ponderirani programski čas (Tt )

Ugotovljena vrednost ne presega deklarirane vrednosti Tt za več kot 6 %.

Poraba energije v stanju izklopljenosti in stanju pripravljenosti (Po in Pl )

Ugotovljeni vrednosti porabe energije Po in Pl , ki sta višji od 1,00 W, ne presegata deklariranih vrednosti Po in Pl za več kot 6 %. Ugotovljeni vrednosti porabe energije Po in Pl , ki znašata 1,00 W ali manj, ne presegata deklariranih vrednosti Po in Pl za več kot 0,10 W.

Trajanje stanja pripravljenosti (Tl )

Ugotovljena vrednost ne presega deklarirane vrednosti Tl za več kot 6 %.

Raven zvočne moči LWA

Ugotovljena vrednost ne presega deklarirane vrednosti LWA .“


PRILOGA VII

Spremembe Priloge V k Delegirani uredbi (EU) št. 874/2012

Priloga V se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA V

Preverjanje skladnosti izdelka s strani organov za nadzor trga

Dovoljena odstopanja pri preverjanjih, opredeljena v tej prilogi, se nanašajo samo na preverjanje parametrov, ki jih izmerijo organi držav članic, in jih dobavitelj ne sme uporabljati kot dovoljena odstopanja pri določanju vrednosti v tehnični dokumentaciji. Vrednosti in razredi na nalepki ali v standardnih podatkih o izdelku ne smejo biti ugodnejši za dobavitelja od vrednosti, navedenih v tehnični dokumentaciji.

Organi držav članic pri preverjanju skladnosti modela izdelka z zahtevami iz te delegirane uredbe za zahteve iz te priloge uporabljajo naslednji postopek:

1.   POSTOPEK PREVERJANJA ZA ELEKTRIČNE SIJALKE IN LED-MODULE, KI SE TRŽIJO SAMOSTOJNO

(1)

Organi držav članic preverijo serijo vsaj 20 sijalk istega modela in dobavitelja, po možnosti v enakih deležih iz štirih naključno izbranih virov.

(2)

Šteje se, da model izpolnjuje veljavne zahteve, če:

(a)

vrednosti, navedene v tehnični dokumentaciji v skladu s členom 5(b) Direktive 2010/30/EU (deklarirane vrednosti), po potrebi pa tudi vrednosti, uporabljene za izračun teh vrednosti, niso ugodnejše za dobavitelja od ustreznih vrednosti, navedenih v poročilih o preskusih v skladu s točko (iii) navedenega člena, in

(b)

vrednosti, objavljene na nalepki in v standardnih podatkih o izdelku, niso ugodnejše za dobavitelja od deklariranih vrednosti, navedeni razred energijske učinkovitosti pa ni ugodnejši za dobavitelja od razreda, ugotovljenega na podlagi deklariranih vrednosti, in

(c)

pri preskušanju enot modela aritmetična sredina ugotovljenih vrednosti (vrednosti ustreznih parametrov, kot se izmerijo pri preskušanju, in vrednosti, izračunanih na podlagi teh meritev), ustreza zadevnim dovoljenim odstopanjem, ki znašajo 10 %.

(3)

Če rezultati iz točke 2(a), (b) ali (c) niso doseženi, se šteje, da model ni skladen s to delegirano uredbo.

(4)

Organi držav članic predložijo vse ustrezne informacije organom drugih držav članic in Komisiji nemudoma po sprejetju sklepa o neskladnosti modela v skladu s točko 3.

Organi držav članic uporabljajo merilne postopke, v katerih se upošteva splošno priznana sedanja dobra praksa ter so zanesljivi, točni in ponovljivi, vključno z metodami iz dokumentov, katerih referenčne številke so bile v ta namen objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Organi držav članic uporabljajo merilne in računske metode iz Priloge VII.

Organi držav članic uporabljajo samo 10-odstotno dovoljeno odstopanje pri preverjanjih in za zahteve iz te priloge samo postopek, opisan v točkah 1 do 4. Druga dovoljena odstopanja, kot so tista iz harmoniziranih standardov ali katere koli druge merilne metode, se ne uporabljajo.

2.   POSTOPEK PREVERJANJA ZA SVETILKE, KI SO NAMENJENE PRODAJI NA TRGU ALI PRODAJI KONČNIM UPORABNIKOM

Šteje se, da svetilka izpolnjuje zahteve iz te uredbe, če so ji priložene zahtevane informacije o izdelku, če je navedeno, da je skladna z vsemi razredi energijske učinkovitosti sijalk, s katerimi naj bi bila skladna, ter če se ob uporabi najsodobnejših metod in meril za ocenjevanje skladnosti ugotovi, da je skladna z razredi energijske učinkovitosti sijalk, s katerimi naj bi bila skladna na podlagi točk 2(IV)(a) in (b) dela 2 Priloge I.“


PRILOGA VIII

Spremembe Priloge VII k Delegirani uredbi (EU) št. 665/2013

Priloga VII se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA VII

Preverjanje skladnosti izdelka s strani organov za nadzor trga

Dovoljena odstopanja pri preverjanjih, opredeljena v tej prilogi, se nanašajo samo na preverjanje parametrov, ki jih izmerijo organi držav članic, in jih dobavitelj ne sme uporabljati kot dovoljena odstopanja pri določanju vrednosti v tehnični dokumentaciji. Vrednosti in razredi na nalepki ali podatkovnem listu izdelka ne smejo biti ugodnejši za dobavitelja od vrednosti, navedenih v tehnični dokumentaciji.

Organi držav članic pri preverjanju skladnosti modela izdelka z zahtevami iz te delegirane uredbe za zahteve iz te priloge uporabljajo naslednji postopek:

1.

Organi držav članic preverijo samo eno enoto modela.

2.

Šteje se, da model izpolnjuje veljavne zahteve, če:

(a)

vrednosti, navedene v tehnični dokumentaciji v skladu s členom 5(b) Direktive 2010/30/EU (deklarirane vrednosti), po potrebi pa tudi vrednosti, uporabljene za izračun teh vrednosti, niso ugodnejše za dobavitelja od ustreznih vrednosti, navedenih v poročilih o preskusih v skladu s točko (iii) navedenega člena, in

(b)

vrednosti, objavljene na nalepki in podatkovnem listu izdelka, niso ugodnejše za dobavitelja od deklariranih vrednosti, navedeni razred energijske učinkovitosti pa ni ugodnejši za dobavitelja od razreda, ugotovljenega na podlagi deklariranih vrednosti, in

(c)

so ugotovljene vrednosti (vrednosti ustreznih parametrov, kot se izmerijo pri preskušanju, in vrednosti, izračunane na podlagi teh meritev), ko organi držav članic preskušajo enoto modela, v skladu z zadevnimi dovoljenimi odstopanji pri preverjanjih, kot so opredeljena v preglednici 4.

3.

Če rezultati iz točke 2(a) ali (b) niso doseženi, se šteje, da model in modeli, v tehnični dokumentaciji dobavitelja navedeni kot enakovredni modeli sesalnikov, niso skladni s to delegirano uredbo.

4.

Če rezultat iz točke 2(c) ni dosežen, organi držav članic izberejo tri dodatne enote istega modela za preskušanje. Alternativno lahko tri dodatne izbrane enote pripadajo enemu ali več različnim modelom, ki so v tehnični dokumentaciji dobavitelja navedeni kot enakovredni sesalnik.

5.

Šteje se, da model izpolnjuje veljavne zahteve, če je za te tri enote aritmetična sredina ugotovljenih vrednosti v skladu z zadevnimi dovoljenimi odstopanji, opredeljenimi v preglednici 4.

6.

Če rezultat iz točke 5 ni dosežen, se šteje, da model in modeli, v tehnični dokumentaciji dobavitelja navedeni kot enakovredni modeli sesalnikov, niso skladni s to delegirano uredbo.

7.

Organi držav članic predložijo vse ustrezne informacije organom drugih držav članic in Komisiji nemudoma po sprejetju sklepa o neskladnosti modela v skladu s točkama 3 in 6.

Organi držav članic uporabljajo merilne in računske metode iz Priloge VI.

Organi držav članic uporabljajo samo dovoljena odstopanja pri preverjanjih, opredeljena v preglednici 4, in za zahteve iz te priloge samo postopek, opisan v točkah 1 do 7. Druga dovoljena odstopanja, kot so tista iz harmoniziranih standardov ali katere koli druge merilne metode, se ne uporabljajo.

Preglednica 4

Dovoljena odstopanja pri preverjanjih

Parametri

Dovoljena odstopanja pri preverjanjih

Letna poraba energije

Ugotovljena vrednost ne presega deklarirane vrednosti za več kot 10 %.

Zmogljivost pobiranja prahu na preprogi

Ugotovljena vrednost ni nižja od deklarirane vrednosti za več kot 0,03.

Zmogljivost pobiranja prahu na trdih tleh

Ugotovljena vrednost ni nižja od deklarirane vrednosti za več kot 0,03.

Izpust prahu

Ugotovljena vrednost ne presega deklarirane vrednosti za več kot 15 %.

Raven zvokovne moči

Ugotovljena vrednost ne presega deklarirane vrednosti.“


PRILOGA IX

Spremembe Priloge VIII k Delegirani uredbi (EU) št. 811/2013

Priloga VIII se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA VIII

Preverjanje skladnosti izdelka s strani organov za nadzor trga

Dovoljena odstopanja pri preverjanjih, opredeljena v tej prilogi, se nanašajo samo na preverjanje parametrov, ki jih izmerijo organi držav članic, in jih dobavitelj ne sme uporabljati kot dovoljena odstopanja pri določanju vrednosti v tehnični dokumentaciji. Vrednosti in razredi na nalepki ali podatkovnem listu izdelka ne smejo biti ugodnejši za dobavitelja od vrednosti, navedenih v tehnični dokumentaciji.

Organi držav članic pri preverjanju skladnosti modela izdelka z zahtevami iz te delegirane uredbe za zahteve iz te priloge uporabljajo naslednji postopek:

1.

Organi držav članic preverijo samo eno enoto modela.

2.

Šteje se, da model izpolnjuje veljavne zahteve, če:

(a)

vrednosti, navedene v tehnični dokumentaciji v skladu s členom 5(b) Direktive 2010/30/EU (deklarirane vrednosti), po potrebi pa tudi vrednosti, uporabljene za izračun teh vrednosti, niso ugodnejše za dobavitelja od ustreznih vrednosti, navedenih v poročilih o preskusih v skladu s točko (iii) navedenega člena, in

(b)

vrednosti, objavljene na nalepki in podatkovnem listu izdelka, niso ugodnejše za dobavitelja od deklariranih vrednosti, navedeni razred energijske učinkovitosti pa ni ugodnejši za dobavitelja od razreda, ugotovljenega na podlagi deklariranih vrednosti, in

(c)

so ugotovljene vrednosti (vrednosti ustreznih parametrov, kot se izmerijo pri preskušanju, in vrednosti, izračunane na podlagi teh meritev), ko organi držav članic preskušajo enoto modela, v skladu z zadevnimi dovoljenimi odstopanji pri preverjanjih, kot so opredeljena v preglednici 16.

3.

Če rezultati iz točke 2(a) ali (b) niso doseženi, se šteje, da model ni skladen s to delegirano uredbo.

4.

Če rezultat iz točke 2(c) ni dosežen, organi držav članic izberejo tri dodatne enote istega modela za preskušanje.

5.

Šteje se, da model izpolnjuje veljavne zahteve, če je za te tri enote aritmetična sredina ugotovljenih vrednosti v skladu z zadevnimi dovoljenimi odstopanji, opredeljenimi v preglednici 16.

6.

Če rezultat iz točke 5 ni dosežen, se šteje, da model ni skladen s to delegirano uredbo.

7.

Organi držav članic predložijo vse ustrezne informacije organom drugih držav članic in Komisiji nemudoma po sprejetju sklepa o neskladnosti modela v skladu s točkama 3 in 6.

Organi držav članic uporabljajo merilne in računske metode iz Priloge VII.

Organi držav članic uporabljajo samo dovoljena odstopanja pri preverjanjih, opredeljena v preglednici 16, in za zahteve iz te priloge samo postopek, opisan v točkah 1 do 7. Druga dovoljena odstopanja, kot so tista iz harmoniziranih standardov ali katere koli druge merilne metode, se ne uporabljajo.

Preglednica 16

Dovoljena odstopanja pri preverjanjih

Parametri

Dovoljena odstopanja pri preverjanjih

Energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov (ηs )

Ugotovljena vrednost ni nižja od deklarirane vrednosti za več kot 8 %.

Energijska učinkovitost pri ogrevanju vode (ηwh )

Ugotovljena vrednost ni nižja od deklarirane vrednosti za več kot 8 %.

Nivo zvokovne moči

Ugotovljena vrednost ne presega deklarirane vrednosti za več kot 2 dB(A).

Razred uravnavanja temperature

Razred uravnavanja temperature ustreza deklariranemu razredu enote.

Učinkovitost kolektorja (ηcol )

Ugotovljena vrednost ni nižja od deklarirane vrednosti za več kot 5 %.

Stalna izguba (S)

Ugotovljena vrednost ne presega deklarirane vrednosti za več kot 5 %.

Dodatna poraba električne energije (Qaux )

Ugotovljena vrednost ne presega deklarirane vrednosti za več kot 5 %.“


PRILOGA X

Spremembe Priloge IX k Delegirani uredbi (EU) št. 812/2013

Priloga IX se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA IX

Preverjanje skladnosti izdelka s strani organov za nadzor trga

Dovoljena odstopanja pri preverjanjih, opredeljena v tej prilogi, se nanašajo samo na preverjanje parametrov, ki jih izmerijo organi držav članic, in jih dobavitelj ne sme uporabljati kot dovoljena odstopanja pri določanju vrednosti v tehnični dokumentaciji. Vrednosti in razredi na nalepki ali podatkovnem listu izdelka ne smejo biti ugodnejši za dobavitelja od vrednosti, navedenih v tehnični dokumentaciji.

Organi držav članic pri preverjanju skladnosti modela izdelka z zahtevami iz te delegirane uredbe za zahteve iz te priloge uporabljajo naslednji postopek:

1.

Organi držav članic preverijo samo eno enoto modela.

2.

Šteje se, da model izpolnjuje veljavne zahteve, če:

(a)

vrednosti, navedene v tehnični dokumentaciji v skladu s členom 5(b) Direktive 2010/30/EU (deklarirane vrednosti), po potrebi pa tudi vrednosti, uporabljene za izračun teh vrednosti, niso ugodnejše za dobavitelja od ustreznih vrednosti, navedenih v poročilih o preskusih v skladu s točko (iii) navedenega člena, in

(b)

vrednosti, objavljene na nalepki in podatkovnem listu izdelka, niso ugodnejše za dobavitelja od deklariranih vrednosti, navedeni razred energijske učinkovitosti pa ni ugodnejši za dobavitelja od razreda, ugotovljenega na podlagi deklariranih vrednosti, in

(c)

so ugotovljene vrednosti (vrednosti ustreznih parametrov, kot se izmerijo pri preskušanju, in vrednosti, izračunane na podlagi teh meritev), ko organi držav članic preskušajo enoto modela, v skladu z zadevnimi dovoljenimi odstopanji pri preverjanjih, kot so opredeljena v tabeli 9.

3.

Če rezultati iz točke 2(a) ali (b) niso doseženi, se šteje, da model in drugi enakovredni modeli grelnikov vode, modeli hranilnikov tople vode, modeli sončnih naprav ali modeli kompletov grelnika vode in sončne naprave niso skladni s to delegirano uredbo.

4.

Če rezultat iz točke 2(c) ni dosežen, organi držav članic izberejo tri dodatne enote istega modela za preskušanje. Alternativno lahko tri dodatne izbrane enote pripadajo enemu ali več različnim enakovrednim modelom.

5.

Šteje se, da model izpolnjuje veljavne zahteve, če je za te tri enote aritmetična sredina ugotovljenih vrednosti v skladu z zadevnimi dovoljenimi odstopanji, opredeljenimi v tabeli 9.

6.

Če rezultat iz točke 5 ni dosežen, se šteje, da model in drugi enakovredni modeli grelnikov vode, modeli hranilnikov tople vode, modeli sončnih naprav ali modeli kompletov grelnika vode in sončne naprave niso skladni s to delegirano uredbo.

7.

Organi držav članic predložijo vse ustrezne informacije organom drugih držav članic in Komisiji nemudoma po sprejetju sklepa o neskladnosti modela v skladu s točkama 3 in 6.

Organi držav članic uporabljajo merilne in računske metode iz prilog VII in VIII.

Organi držav članic uporabljajo samo dovoljena odstopanja pri preverjanjih, opredeljena v tabeli 9, in za zahteve iz te priloge samo postopek, opisan v točkah 1 do 7. Druga dovoljena odstopanja, kot so tista iz harmoniziranih standardov ali katere koli druge merilne metode, se ne uporabljajo.

Tabela 9

Dovoljena odstopanja pri preverjanjih

Parametri

Dovoljena odstopanja pri preverjanjih

Dnevna poraba električne energije (Qelec )

Ugotovljena vrednost ne presega deklarirane vrednosti za več kot 5 %.

Nivo zvokovne moči (LWA ), v notranjih prostorih in/ali na prostem

Ugotovljena vrednost ne presega deklarirane vrednosti za več kot 2 dB.

Dnevna poraba goriva (Qfuel )

Ugotovljena vrednost ne presega deklarirane vrednosti za več kot 5 %.

Tedenska poraba goriva s pametnimi krmilnimi napravami (Qfuel,week,smart )

Ugotovljena vrednost ne presega deklarirane vrednosti za več kot 5 %.

Tedenska poraba električne energije s pametnimi krmilnimi napravami (Qelec,week,smart )

Ugotovljena vrednost ne presega deklarirane vrednosti za več kot 5 %.

Tedenska poraba goriva brez pametnih krmilnih naprav (Qfuel,week )

Ugotovljena vrednost ne presega deklarirane vrednosti za več kot 5 %.

Tedenska poraba električne energije brez pametnih krmilnih naprav (Qelec,week )

Ugotovljena vrednost ne presega deklarirane vrednosti za več kot 5 %.

Prostornina za shranjevanje (V)

Ugotovljena vrednost ni nižja od deklarirane vrednosti za več kot 2 %.

Svetla površina kolektorjev (Asol )

Ugotovljena vrednost ni nižja od deklarirane vrednosti za več kot 2 %.

Poraba električne energije za črpalko (solpump)

Ugotovljena vrednost ne presega deklarirane vrednosti za več kot 3 %.

Poraba električne energije v stanju pripravljenosti (solstandby)

Ugotovljena vrednost ne presega deklarirane vrednosti za več kot 5 %.

Lastna izguba (S)

Ugotovljena vrednost ne presega deklarirane vrednosti za več kot 5 %.“


PRILOGA XI

Spremembe Priloge VIII k Delegirani uredbi (EU) št. 65/2014

Priloga VIII se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA VIII

Preverjanje skladnosti izdelka s strani organov za nadzor trga

Dovoljena odstopanja pri preverjanjih, opredeljena v tej prilogi, se nanašajo samo na preverjanje parametrov, ki jih izmerijo organi držav članic, in jih dobavitelj ne sme uporabljati kot dovoljena odstopanja pri določanju vrednosti v tehnični dokumentaciji. Vrednosti in razredi na nalepki ali podatkovni kartici izdelka ne smejo biti ugodnejši za dobavitelja od vrednosti, navedenih v tehnični dokumentaciji.

Organi držav članic pri preverjanju skladnosti modela izdelka z zahtevami iz te delegirane uredbe za zahteve iz te priloge uporabljajo naslednji postopek:

1.

Organi držav članic preverijo samo eno enoto modela.

2.

Šteje se, da model izpolnjuje veljavne zahteve, če:

(a)

vrednosti, navedene v tehnični dokumentaciji v skladu s členom 5(b) Direktive 2010/30/EU (deklarirane vrednosti), po potrebi pa tudi vrednosti, uporabljene za izračun teh vrednosti, niso ugodnejše za dobavitelja od ustreznih vrednosti, navedenih v poročilih o preskusih v skladu s točko (iii) navedenega člena, in

(b)

vrednosti, objavljene na nalepki in podatkovni kartici izdelka, niso ugodnejše za dobavitelja od deklariranih vrednosti, navedeni razred energijske učinkovitosti pa ni ugodnejši za dobavitelja od razreda, ugotovljenega na podlagi deklariranih vrednosti, in

(c)

so ugotovljene vrednosti (vrednosti ustreznih parametrov, kot se izmerijo pri preskušanju, in vrednosti, izračunane na podlagi teh meritev), ko organi držav članic preskušajo enoto modela, v skladu z zadevnimi dovoljenimi odstopanji pri preverjanjih, kot so opredeljena v preglednici 6.

3.

Če rezultati iz točke 2(a) ali (b) niso doseženi, se šteje, da model in modeli, v tehnični dokumentaciji dobavitelja navedeni kot enakovredni modeli, niso skladni s to delegirano uredbo.

4.

Če rezultat iz točke 2(c) ni dosežen, organi držav članic izberejo tri dodatne enote istega modela za preskušanje. Alternativno lahko tri dodatne izbrane enote pripadajo enemu ali več različnim modelom, ki so v tehnični dokumentaciji dobavitelja navedeni kot enakovredni modeli.

5.

Šteje se, da model izpolnjuje veljavne zahteve, če je za te tri enote aritmetična sredina ugotovljenih vrednosti v skladu z zadevnimi dovoljenimi odstopanji, opredeljenimi v preglednici 6.

6.

Če rezultat iz točke 5 ni dosežen, se šteje, da model in modeli, v tehnični dokumentaciji dobavitelja navedeni kot enakovredni modeli, niso skladni s to delegirano uredbo.

7.

Organi držav članic predložijo vse ustrezne informacije organom drugih držav članic in Komisiji nemudoma po sprejetju sklepa o neskladnosti modela v skladu s točkama 3 in 6.

Organi držav članic uporabljajo merilne in računske metode iz Priloge II.

Organi držav članic uporabljajo samo dovoljena odstopanja pri preverjanjih, opredeljena v preglednici 6, in za zahteve iz te priloge samo postopek, opisan v točkah 1 do 7. Druga dovoljena odstopanja, kot so tista iz harmoniziranih standardov ali katere koli druge merilne metode, se ne uporabljajo.

Preglednica 6

Dovoljena odstopanja pri preverjanjih

Parametri

Dovoljena odstopanja pri preverjanjih

Masa pečice (M)

Ugotovljena vrednost ne presega deklarirane vrednosti M za več kot 5 %.

Prostornina prostora za peko pečice (V)

Ugotovljena vrednost ni nižja od deklarirane vrednosti V za več kot 5 %.

ECelektrični prostor za peko , ECplinski prostor za peko

Ugotovljeni vrednosti ne presegata deklariranih vrednosti ECelektrični prostor za peko in ECplinski prostor za peko za več kot 5 %.

WBEP , WL

Ugotovljeni vrednosti ne presegata deklariranih vrednosti WBEP in WL za več kot 5 %.

QBEP , PBEP

Ugotovljeni vrednosti nista nižji od deklariranih vrednosti QBEP in PBEP za več kot 5 %.

Qmax

Ugotovljena vrednost ne presega deklarirane vrednosti Qmax za več kot 8 %.

Epovprečna

Ugotovljena vrednost ni nižja od deklarirane vrednosti Epovprečna za več kot 5 %.

GFEnapa

Ugotovljena vrednost ni nižja od deklarirane vrednosti GFEnapa za več kot 5 %.

Po , Ps

Ugotovljeni vrednosti vhodne električne moči Po in Ps ne presegata deklariranih vrednosti Po in Ps za več kot 10 %. Ugotovljeni vrednosti vhodne električne moči Po in Ps, ki znašata 1,00 W ali manj, ne presegata deklariranih vrednosti Po in Ps za več kot 0,10 W.

Nivo zvokovne moči (LWA )

Ugotovljena vrednost ne presega deklarirane vrednosti LWA .“


PRILOGA XII

Spremembe Priloge IX k Delegirani uredbi (EU) št. 1254/2014

Priloga IX se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA IX

Preverjanje skladnosti izdelka s strani organov za nadzor trga

Dovoljena odstopanja pri preverjanjih, opredeljena v tej prilogi, se nanašajo samo na preverjanje parametrov, ki jih izmerijo organi držav članic, in jih dobavitelj ne sme uporabljati kot dovoljena odstopanja pri določanju vrednosti v tehnični dokumentaciji. Vrednosti in razredi na nalepki ali podatkovni kartici izdelka ne smejo biti ugodnejši za dobavitelja od vrednosti, navedenih v tehnični dokumentaciji.

Organi držav članic pri preverjanju skladnosti modela izdelka z zahtevami iz te delegirane uredbe za zahteve iz te priloge uporabljajo naslednji postopek:

1.

Organi držav članic preverijo samo eno enoto modela.

2.

Šteje se, da model izpolnjuje veljavne zahteve, če:

(a)

vrednosti, navedene v tehnični dokumentaciji v skladu s členom 5(b) Direktive 2010/30/EU (deklarirane vrednosti), po potrebi pa tudi vrednosti, uporabljene za izračun teh vrednosti, niso ugodnejše za dobavitelja od ustreznih vrednosti, navedenih v poročilih o preskusih v skladu s točko (iii) navedenega člena, in

(b)

vrednosti, objavljene na nalepki in podatkovni kartici izdelka, niso ugodnejše za dobavitelja od deklariranih vrednosti, navedeni razred energijske učinkovitosti pa ni ugodnejši za dobavitelja od razreda, ugotovljenega na podlagi deklariranih vrednosti, in

(c)

so ugotovljene vrednosti (vrednosti ustreznih parametrov, kot se izmerijo pri preskušanju, in vrednosti, izračunane na podlagi teh meritev), ko organi držav članic preskušajo enoto modela, v skladu z zadevnimi dovoljenimi odstopanji pri preverjanjih, kot so opredeljena v tabeli 1.

3.

Če rezultati iz točke 2(a) ali (b) niso doseženi, se šteje, da model in drugi enakovredni modeli niso skladni s to delegirano uredbo.

4.

Če rezultat iz točke 2(c) ni dosežen, organi držav članic izberejo tri dodatne enote istega modela za preskušanje. Alternativno lahko tri dodatne izbrane enote pripadajo enemu ali več različnim enakovrednim modelom.

5.

Šteje se, da model izpolnjuje veljavne zahteve, če je za te tri enote aritmetična sredina ugotovljenih vrednosti v skladu z zadevnimi dovoljenimi odstopanji, opredeljenimi v tabeli 1.

6.

Če rezultat iz točke 5 ni dosežen, se šteje, da model in drugi enakovredni modeli niso skladni s to delegirano uredbo.

7.

Organi držav članic predložijo vse ustrezne informacije organom drugih držav članic in Komisiji nemudoma po sprejetju sklepa o neskladnosti modela v skladu s točkama 3 in 6.

Organi držav članic uporabljajo merilne in računske metode iz Priloge VIII.

Organi držav članic uporabljajo samo dovoljena odstopanja pri preverjanjih, opredeljena v tabeli 1, in za zahteve iz te priloge samo postopek, opisan v točkah 1 do 7. Druga dovoljena odstopanja, kot so tista iz harmoniziranih standardov ali katere koli druge merilne metode, se ne uporabljajo.

Tabela 1

Dovoljena odstopanja pri preverjanjih

Parametri

Dovoljena odstopanja pri preverjanjih

SPI

Ugotovljena vrednost ni višja od 1,07-kratnika deklarirane vrednosti.

Toplotni izkoristek SPE

Ugotovljena vrednost ni nižja od 0,93-kratnika deklarirane vrednosti.

Nivo zvokovne moči

Ugotovljena vrednost ni višja od deklarirane vrednosti plus 2 dB.“


PRILOGA XIII

Spremembe Priloge X k Delegirani uredbi (EU) 2015/1094

Priloga X se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA X

Preverjanje skladnosti izdelka s strani organov za nadzor trga

Dovoljena odstopanja pri preverjanjih, opredeljena v tej prilogi, se nanašajo samo na preverjanje parametrov, ki jih izmerijo organi držav članic, in jih dobavitelj ne sme uporabljati kot dovoljena odstopanja pri določanju vrednosti v tehnični dokumentaciji. Vrednosti in razredi na nalepki ali podatkovni kartici izdelka ne smejo biti ugodnejši za dobavitelja od vrednosti, navedenih v tehnični dokumentaciji.

Organi držav članic pri preverjanju skladnosti modela izdelka z zahtevami iz te delegirane uredbe za zahteve iz te priloge uporabljajo naslednji postopek:

1.

Organi držav članic preverijo samo eno enoto modela.

2.

Šteje se, da model izpolnjuje veljavne zahteve, če:

(a)

vrednosti, navedene v tehnični dokumentaciji v skladu s členom 5(b) Direktive 2010/30/EU (deklarirane vrednosti), po potrebi pa tudi vrednosti, uporabljene za izračun teh vrednosti, niso ugodnejše za dobavitelja od ustreznih vrednosti, navedenih v poročilih o preskusih v skladu s točko (iii) navedenega člena, in

(b)

vrednosti, objavljene na nalepki in podatkovni kartici izdelka, niso ugodnejše za dobavitelja od deklariranih vrednosti, navedeni razred energijske učinkovitosti pa ni ugodnejši za dobavitelja od razreda, ugotovljenega na podlagi deklariranih vrednosti, in

(c)

so ugotovljene vrednosti (vrednosti ustreznih parametrov, kot se izmerijo pri preskušanju, in vrednosti, izračunane na podlagi teh meritev), ko organi držav članic preskušajo enoto modela, v skladu z zadevnimi dovoljenimi odstopanji pri preverjanjih, kot so opredeljena v preglednici 4.

3.

Če rezultati iz točke 2(a) ali (b) niso doseženi, se šteje, da model in enakovredne profesionalne hladilne omare za shranjevanje, v tehnični dokumentaciji dobavitelja navedene kot enakovredni modeli, niso skladni s to delegirano uredbo.

4.

Če rezultat iz točke 2(c) ni dosežen, organi držav članic izberejo tri dodatne enote istega modela za preskušanje. Alternativno lahko tri dodatne izbrane enote pripadajo enemu ali več različnim modelom, ki so v tehnični dokumentaciji navedeni kot enakovredni modeli.

5.

Šteje se, da model izpolnjuje veljavne zahteve, če je za te tri enote aritmetična sredina ugotovljenih vrednosti v skladu z zadevnimi dovoljenimi odstopanji, opredeljenimi v preglednici 4.

6.

Če rezultat iz točke 5 ni dosežen, se šteje, da model in enakovredne profesionalne hladilne omare za shranjevanje, v tehnični dokumentaciji dobavitelja navedene kot enakovredni modeli, niso skladni s to delegirano uredbo.

7.

Organi držav članic predložijo vse ustrezne informacije organom drugih držav članic in Komisiji nemudoma po sprejetju sklepa o neskladnosti modela v skladu s točkama 3 in 6.

Organi držav članic uporabljajo merilne in računske metode iz prilog VIII in IX.

Organi držav članic uporabljajo samo dovoljena odstopanja pri preverjanjih, opredeljena v preglednici 4, in za zahteve iz te priloge samo postopek, opisan v točkah 1 do 7. Druga dovoljena odstopanja, kot so tista iz harmoniziranih standardov ali katere koli druge merilne metode, se ne uporabljajo.

Preglednica 4

Dovoljena odstopanja pri preverjanjih

Parametri

Dovoljeni odstopanji pri preverjanjih

Neto prostornina

Ugotovljena vrednost ni nižja od deklarirane vrednosti za več kot 3 %.

Poraba energije (E24h )

Ugotovljena vrednost ne presega deklarirane vrednosti za več kot 10 %.“


PRILOGA XIV

Spremembe Priloge IX k Delegirani uredbi (EU) 2015/1186

Priloga IX se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA IX

Preverjanje skladnosti izdelka s strani organov za nadzor trga

Dovoljena odstopanja pri preverjanjih, opredeljena v tej prilogi, se nanašajo samo na preverjanje parametrov, ki jih izmerijo organi držav članic, in jih dobavitelj ne sme uporabljati kot dovoljena odstopanja pri določanju vrednosti v tehnični dokumentaciji. Vrednosti in razredi na nalepki ali podatkovni kartici izdelka ne smejo biti ugodnejši za dobavitelja od vrednosti, navedenih v tehnični dokumentaciji.

Organi držav članic pri preverjanju skladnosti modela izdelka z zahtevami iz te delegirane uredbe za zahteve iz te priloge uporabljajo naslednji postopek:

1.

Organi držav članic preverijo samo eno enoto modela.

2.

Šteje se, da model izpolnjuje veljavne zahteve, če:

(a)

vrednosti, navedene v tehnični dokumentaciji v skladu s členom 5(b) Direktive 2010/30/EU (deklarirane vrednosti), po potrebi pa tudi vrednosti, uporabljene za izračun teh vrednosti, niso ugodnejše za dobavitelja od ustreznih vrednosti, navedenih v poročilih o preskusih v skladu s točko (iii) navedenega člena, in

(b)

vrednosti, objavljene na nalepki in podatkovni kartici izdelka, niso ugodnejše za dobavitelja od deklariranih vrednosti, navedeni razred energijske učinkovitosti pa ni ugodnejši za dobavitelja od razreda, ugotovljenega na podlagi deklariranih vrednosti; in

(c)

so ugotovljene vrednosti (vrednosti ustreznih parametrov, kot se izmerijo pri preskušanju, in vrednosti, izračunane na podlagi teh meritev), ko organi držav članic preskušajo enoto modela, v skladu z zadevnimi dovoljenimi odstopanji pri preverjanjih, kot so opredeljena v preglednici 6. Enota se preskusi z gorivom s primerljivimi značilnostmi, kot jih ima gorivo, ki ga je dobavitelj uporabil za izvajanje meritev, opisanih v Prilogi VIII.

3.

Če rezultati iz točke 2(a) ali (b) niso doseženi, se šteje, da model in modeli, v tehnični dokumentaciji dobavitelja navedeni kot enakovredni modeli, niso skladni s to delegirano uredbo.

4.

Če rezultat iz točke 2(c) ni dosežen, organi držav članic izberejo tri dodatne enote istega modela za preskušanje. Alternativno lahko tri dodatne izbrane enote pripadajo enemu ali več različnim modelom, ki so v tehnični dokumentaciji dobavitelja navedeni kot enakovredni modeli.

5.

Šteje se, da model izpolnjuje veljavne zahteve, če je za te tri enote aritmetična sredina ugotovljenih vrednosti v skladu z zadevnimi dovoljenimi odstopanji, opredeljenimi v preglednici 6.

6.

Če rezultat iz točke 5 ni dosežen, se šteje, da model in modeli, v tehnični dokumentaciji dobavitelja navedeni kot enakovredni modeli, niso skladni s to delegirano uredbo.

7.

Organi držav članic predložijo vse ustrezne informacije organom drugih držav članic in Komisiji nemudoma po sprejetju sklepa o neskladnosti modela v skladu s točkama 3 in 6.

Organi držav članic uporabljajo merilne in računske metode iz Priloge VIII.

Organi držav članic uporabljajo samo dovoljena odstopanja pri preverjanjih, opredeljena v preglednici 6, in za zahteve iz te priloge samo postopek, opisan v točkah 1 do 7. Druga dovoljena odstopanja, kot so tista iz harmoniziranih standardov ali katere koli druge merilne metode, se ne uporabljajo.

Preglednica 6

Dovoljena odstopanja pri preverjanjih

Parameter

Dovoljeno odstopanje pri preverjanjih

Indeks energijske učinkovitosti

Ugotovljena vrednost ni nižja od deklarirane vrednosti za več kot 8 %.“


PRILOGA XV

Spremembe Priloge X k Delegirani uredbi (EU) 2015/1187

Priloga X se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA X

Preverjanje skladnosti izdelka s strani organov za nadzor trga

Dovoljena odstopanja pri preverjanjih, opredeljena v tej prilogi, se nanašajo samo na preverjanje parametrov, ki jih izmerijo organi držav članic, in jih dobavitelj ne sme uporabljati kot dovoljena odstopanja pri določanju vrednosti v tehnični dokumentaciji. Vrednosti in razredi na nalepki ali podatkovnem listu izdelka ne smejo biti ugodnejši za dobavitelja od vrednosti, navedenih v tehnični dokumentaciji.

Organi držav članic pri preverjanju skladnosti modela izdelka z zahtevami iz te delegirane uredbe za zahteve iz te priloge uporabljajo naslednji postopek:

1.

Organi držav članic preverijo samo eno enoto modela.

2.

Šteje se, da model izpolnjuje veljavne zahteve, če:

(a)

vrednosti, navedene v tehnični dokumentaciji v skladu s členom 5(b) Direktive 2010/30/EU (deklarirane vrednosti), po potrebi pa tudi vrednosti, uporabljene za izračun teh vrednosti, niso ugodnejše za dobavitelja od ustreznih vrednosti, navedenih v poročilih o preskusih v skladu s točko (iii) navedenega člena, in

(b)

vrednosti, objavljene na nalepki in podatkovnem listu izdelka, niso ugodnejše za dobavitelja od deklariranih vrednosti, navedeni razred energijske učinkovitosti pa ni ugodnejši za dobavitelja od razreda, ugotovljenega na podlagi deklariranih vrednosti, in

(c)

so ugotovljene vrednosti (vrednosti ustreznih parametrov, kot se izmerijo pri preskušanju, in vrednosti, izračunane na podlagi teh meritev), ko organi držav članic preskušajo enoto modela, v skladu z zadevnimi dovoljenimi odstopanji pri preverjanjih, kot so opredeljena v preglednici 5. Enota se preskusi z gorivom s primerljivimi značilnostmi, kot jih ima gorivo, ki ga je za izvajanje meritev v skladu s Prilogo VIII uporabil dobavitelj.

3.

Če rezultati iz točke 2(a) ali (b) niso doseženi, se šteje, da model in modeli, v tehnični dokumentaciji dobavitelja navedeni kot enakovredni modeli, niso skladni s to delegirano uredbo.

4.

Če rezultat iz točke 2(c) ni dosežen, organi držav članic izberejo tri dodatne enote istega modela za preskušanje. Alternativno lahko tri dodatne izbrane enote pripadajo enemu ali več različnim modelom, ki so v tehnični dokumentaciji dobavitelja navedeni kot enakovredni modeli.

5.

Šteje se, da model izpolnjuje veljavne zahteve, če je za te tri enote aritmetična sredina ugotovljenih vrednosti v skladu z zadevnimi dovoljenimi odstopanji pri preverjanjih, opredeljenimi v preglednici 5.

6.

Če rezultat iz točke 5 ni dosežen, se šteje, da model in modeli, v tehnični dokumentaciji dobavitelja navedeni kot enakovredni modeli, niso skladni s to delegirano uredbo.

7.

Organi držav članic predložijo vse ustrezne informacije organom drugih držav članic in Komisiji nemudoma po sprejetju sklepa o neskladnosti modela v skladu s točkama 3 in 6.

Organi držav članic uporabljajo merilne in računske metode iz prilog VIII in IX.

Organi držav članic uporabljajo samo dovoljena odstopanja pri preverjanjih, opredeljena v preglednici 5, in za zahteve iz te priloge samo postopek, opisan v točkah 1 do 7. Druga dovoljena odstopanja, kot so tista iz harmoniziranih standardov ali katere koli druge merilne metode, se ne uporabljajo.

Preglednica 5

Dovoljena odstopanja pri preverjanjih

Parameter

Dovoljeno odstopanje pri preverjanjih

Indeks energijske učinkovitosti

Ugotovljena vrednost ni nižja od deklarirane vrednosti za več kot 6 %.“


Top