EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D1525

Sklep Komisije (EU) 2017/1525 z dne 4. septembra 2017 o spremembi Sklepa 2014/256/EU zaradi podaljšanja veljavnosti okoljskih meril za podelitev znaka EU za okolje za proizvode iz predelanega papirja (notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 5948) (Besedilo velja za EGP. )

C/2017/5948

OJ L 230, 6.9.2017, p. 28–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2020; implicitno zavrnjeno 32020D1803 Datum prenehanja veljavnosti temelji na datumu objave akta o razveljavitvi, ki začne učinkovati na dan njegove notifikacije. Akt o razveljavitvi je bil notificiran, vendar datum notifikacije ni na voljo na spletišču EUR-Lex – namesto tega se uporablja datum objave.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1525/oj

6.9.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 230/28


SKLEP KOMISIJE (EU) 2017/1525

z dne 4. septembra 2017

o spremembi Sklepa 2014/256/EU zaradi podaljšanja veljavnosti okoljskih meril za podelitev znaka EU za okolje za proizvode iz predelanega papirja

(notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 5948)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 66/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o znaku EU za okolje (1) in zlasti člena 8(3)(c) Uredbe,

po posvetovanju z Odborom Evropske unije za znak za okolje,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sklep Komisije 2014/256/EU (2) preneha veljati 2. maja 2017.

(2)

Opravljena je bila ocena, ki je potrdila smiselnost in primernost obstoječih okoljskih meril ter z njimi povezanih zahtev za ocenjevanje in preverjanje iz Sklepa 2014/256/EU. Sklep 2014/256/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(3)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega v skladu s členom 16 Uredbe (ES) št. 66/2010 –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Člen 4 Sklepa 2014/256/EU se nadomesti z naslednjim:

„Člen 4

Okoljska merila za skupino proizvodov ‚proizvodi iz predelanega papirja‘ ter z njimi povezane zahteve za ocenjevanje in preverjanje veljajo do 31. decembra 2020.“

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 4. septembra 2017

Za Komisijo

Karmenu VELLA

Član Komisije


(1)  UL L 27, 30.1.2010, str. 1.

(2)  Sklep Komisije 2014/256/EU z dne 2. maja 2014 o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka EU za okolje za proizvode iz predelanega papirja (UL L 135, 8.5.2014, str. 24).


Top