EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0715(01)

Sklep Komisije z dne 14. julija 2017 o članih svetovalne skupine za prehranjevalno verigo ter zdravje živali in rastlin, ustanovljene s Sklepom 2004/613/ES

C/2017/4870

OJ C 230, 15.7.2017, p. 25–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

15.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 230/25


SKLEP KOMISIJE

z dne 14. julija 2017

o članih svetovalne skupine za prehranjevalno verigo ter zdravje živali in rastlin, ustanovljene s Sklepom 2004/613/ES

(2017/C 230/05)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Sklepa Komisije 2004/613/ES z dne 6. avgusta 2004 o ustanovitvi svetovalne skupine za prehranjevalno verigo ter zdravje živali in rastlin (1) ter zlasti člena 3 Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svetovalna skupina za prehranjevalno verigo ter zdravje živali in rastlin je bila ustanovljena s Sklepom 2004/613/ES z učinkom od 25. avgusta 2004. Komisija se s to skupino posvetuje o svojem delovnem programu na področju varnosti hrane in krme, označevanja hrane in krme, prehrane ljudi v zvezi z živilsko zakonodajo, zdravja in dobrobiti živali in zdravja rastlin ter o kakršnih koli ukrepih, ki jih mora Komisija sprejeti ali predlagati na teh področjih.

(2)

Komisija v skladu s členom 3(3) Sklepa 2004/613/ES izbere predstavniške evropske organe, ki najbolje ustrezajo merilom iz člena 3(1) navedenega sklepa in so se odzvali na povabila k oddaji prijave.

(3)

Komisija je prvotno izbrala 36 članov svetovalne skupine. Seznam prvotnih članov je bil objavljen v Uradnem listu Evropske unije leta 2005 (2).

(4)

Članstvo svetovalne skupine je bilo podaljšano s Sklepom 2011/242/EU (3).

(5)

Komisija je zdaj pregledala članstvo svetovalne skupine predvsem zato, da se upoštevajo zahteve, ki so jih določila spremenjena horizontalna pravila za strokovne skupine Komisije (4). Na podlagi razpisa za zbiranje prijav je bilo izbranih 45 članov.

(6)

Vsi člani svetovalne skupine imajo enakovreden status.

SKLENILA:

Člen 1

Komisija imenuje deležnike iz Priloge za člane svetovalne skupine za prehranjevalno verigo ter zdravje živali in rastlin.

Člen 2

Imenovanje

Člani so imenovani za pet let. Njihov mandat se lahko podaljša.

Člen 3

Razveljavitev

Sklep 2011/242/EU se razveljavi.

Člen 4

Uporaba

Ta sklep se začne uporabljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 14. julija 2017

Za Komisijo

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  UL L 275, 25.8.2004, str. 17.

(2)  UL C 97, 21.4.2005, str. 2.

(3)  UL L 101, 15.4.2011, str. 126.

(4)  Sklep Komisije C (2016) 3301.


PRILOGA

AESGP

Association of the European Self-Medication Industry

AIPCE-CEP

European Fish Processors & Traders Association

AVEC

Association de l’Aviculture, de l’Industrie et du Commerce de Volailles dans les Pays de l’Union Européenne

BEUC

Bureau Européen des Unions de Consommateurs

CEFIC

European Chemical Industry Council

CELCAA

European Liaison Committee for Agriculture and agri-food trade

CLITRAVI

Centre de liaison des industries transformatrices de viande de l’UE

COCERAL

Comité du commerce des céréales, aliments du bétail, oléagineux, huile d’olive, huiles et graisses et agrofournitures de l’UE

COGECA

European agri-cooperatives

COPA

European farmers

ECPA

European Crop Protection Association

ECSLA

European Cold Storage and Logistics Association

EFFAT

European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions

EFPRA

European Fat Processors & Renderers Association

EHPM

European Federation of Associations of Health Product Manufacturers

ELO

European Landowners’ Organization asbl

ENA

European Nurserystock Association

EOCC

European Organic Certifiers Council

EPBA

European Professional Beekeepers Association

EU specialty food ingredients

Federation of European Specialty Food Ingredients Industries (previously known as ELC)

EUROCOMMERCE

EuroCommerce

EUROCOOP

European Community of Consumer Co-operatives

EUROGROUP FOR ANIMALS

Eurogroup for Animals

FACE

Federation of Associations for Hunting & Conservation of the EU

FEAP

Federation of European Aquaculture Producers

FEDIAF

Fédération européenne des industries des aliments pour animaux familiers

FEFAC

Fédération Européenne des Fabricants d’Aliments Composés

FEFANA

EU Association of Specialty Feed Ingredients and their Mixtures

FESASS

Fédération Européenne pour la Santé Animale et la Sécurité Sanitaire

FoEE

Friends of the Earth Europe

FoodDrinkEurope

FoodDrinkEurope

FOODSERVICE EUROPE

FoodServiceEurope

FRESHFEL

Freshfel Europe - the forum for the European fresh fruits and vegetables chain

FVE

Federation of Veterinarians of Europe

HOTREC

HOTREC, Hotels, Restaurants & Cafés in Europe

IFAH-EUROPE

International Federation for Animal Health-Europe AISBL

IFOAM EU GROUP

International Federation of Organic Agriculture Movements EU Regional Group

Independent Retail Europe

Independent Retail Europe (formerly UGAL) - Union of Groups of Independent Retailers of Europe

IPIFF

International Platform of Insects for Food & Feed Association

PAN EUROPE

Pesticide Action Network Europe

PFP

Primary Food Processors

SLOW FOOD

Slow Food (NA)

SNE

Specialised Nutrition Europe

UEAPME

Union européenne de l’Artisanat et des petites et moyennes entreprises, aisbl

UECBV

Union Européenne du Commerce du Bétail et de la Viande


Top