Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0599

Sklep Komisije (EU) 2017/599 z dne 22. marca 2017 o predlagani državljanski pobudi „Državljanstvo EU za Evropejce: združeni v raznolikosti kljub jus soli in jus sanguinis“ (notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 2001)

C/2017/2001

OJ L 81, 28.3.2017, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/599/oj

28.3.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 81/18


SKLEP KOMISIJE (EU) 2017/599

z dne 22. marca 2017

o predlagani državljanski pobudi „Državljanstvo EU za Evropejce: združeni v raznolikosti kljub jus soli in jus sanguinis

(notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 2001)

(Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 211/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o državljanski pobudi (1) in zlasti člena 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Predmet predlagane državljanske pobude „Državljanstvo EU za Evropejce: združeni v raznolikosti kljub jus soli in jus sanguinis“ se nanaša na naslednje: „naravo in namen državljanstva Unije, zlasti v povezavi z državljanstvom; izstop države članice iz Unije in učinke izstopa ter državljanske pravice, ki jih zagotavlja pravo EU“.

(2)

Državljanstvo Unije se doda nacionalnemu državljanstvu in ga ne nadomesti. Državljanstvo države članice je predpogoj za državljanstvo Unije. Oseba je državljan Unije torej le pod pogojem, da je vsaj ena od držav, katerih državljanstvo ima, članica Unije.

(3)

Ta povezava med državljanstvom države članice Unije in državljanstvom Unije je uvedena s Pogodbama. V Pogodbah ni pravne podlage, ki bi institucijam EU podeljevala pristojnost za sprejemanje pravnih aktov Unije za namen izvajanja Pogodb, ki bi bili namenjeni podeljevanju državljanstva Unije osebam, ki nimajo državljanstva nobene od držav članic Unije.

(4)

Vendar je mogoče sprejeti pravni akt Unije za namen izvajanja Pogodb na področju pravic državljanov tretjih držav, ki zakonito prebivajo v državi članici, in pogojev, ki urejajo svobodo gibanja in prebivanja v drugih državah članicah EU. S takim pravnim aktom bi se lahko torej državljanom države, ki je izstopila iz Unije v skladu s členom 50 PEU, podelile nekatere pravice, ki so podobne pravicam, povezanim z državljanstvom Unije.

(5)

Pogodba o Evropski uniji (v nadaljnjem besedilu: PEU) krepi državljanstvo Unije in nadalje krepi demokratično delovanje Unije; med drugim določa, da ima vsak državljan pravico sodelovati v demokratičnem življenju Unije prek evropske državljanske pobude.

(6)

Zato bi morali biti postopki in pogoji, potrebni za državljansko pobudo, jasni, preprosti, uporabniku prijazni in sorazmerni z naravo državljanske pobude, da bi spodbujali sodelovanje državljanov in naredili Unijo dostopnejšo.

(7)

Iz teh razlogov je primerno upoštevati, da predlagana državljanska pobuda, kolikor se nanaša na predlog za pravni akt Unije za namen izvajanja Pogodb na področju pravic državljanov tretjih držav, ki zakonito prebivajo v državi članici, in pogojev, ki urejajo svobodo gibanja in prebivanja v drugih državah članicah EU, ki bi državljanom države, ki je izstopila iz Unije v skladu s členom 50 PEU, podelil nekatere pravice, ki so podobne pravicam, povezanim z državljanstvom Unije, ne sodi očitno zunaj okvira, v katerem ima Komisija pristojnost za predložitev predlogov pravnih aktov Unije za namen izvajanja Pogodb, v skladu s členom 4(2)(b) Uredbe.

(8)

Predlagano državljansko pobudo „Državljanstvo EU za Evropejce: združeni v raznolikosti kljub jus soli in jus sanguinis“ bi bilo treba zato prijaviti. Za to predlagano državljansko pobudo bi se morale zbirati izjave podpore, kolikor se pobuda nanaša na predlog za pravni akt Unije za namen izvajanja Pogodb na področju pravic državljanov tretjih držav, ki zakonito prebivajo v državi članici, in pogojev, ki urejajo svobodo gibanja in prebivanja v drugih državah članicah EU, ki bi državljanom države, ki je izstopila iz Unije v skladu s členom 50 PEU, podelil nekatere pravice, ki so podobne pravicam, povezanim z državljanstvom Unije –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.   Predlagana državljanska pobuda „Državljanstvo EU za Evropejce: združeni v raznolikosti kljub jus soli in jus sanguinis“, se prijavi.

2.   Izjave o podpori za to predlagano državljansko pobudo se lahko zbirajo ob razumevanju, da se pobuda nanaša na predlog za pravni akt Unije, ki bi po izstopu države članice v skladu s členom 50 PEU državljanom te države zagotavljal možnost uživanja pravic, ki so podobne tistim, ki so jih uživali, ko je bila navedena država še članica Unije.

Člen 2

Ta sklep začne veljati 27. marca 2017.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na organizatorje (člane državljanskega odbora) predlagane državljanske pobude „Državljanstvo EU za Evropejce: združeni v raznolikosti kljub jus soli in jus sanguinis“, ki jih zastopata [osebni podatki izbrisani po posvetovanju z organizatorji] kot kontaktni osebi.

V Bruslju, 22. marca 2017

Za Komisijo

Frans TIMMERMANS

Podpredsednik


(1)  UL L 65, 11.3.2011, str. 1.


Top