Help Print this page 

Document 32017D0175

Title and reference
Sklep Komisije (EU) 2017/175 z dne 25. januarja 2017 o določitvi meril za podelitev znaka EU za okolje turističnim nastanitvenim objektom (notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 299) (Besedilo velja za EGP. )

C/2017/0299
  • In force
OJ L 28, 2.2.2017, p. 9–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/175/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

2.2.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 28/9


SKLEP KOMISIJE (EU) 2017/175

z dne 25. januarja 2017

o določitvi meril za podelitev znaka EU za okolje turističnim nastanitvenim objektom

(notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 299)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 66/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o znaku EU za okolje (1) in zlasti člena 8(2) Uredbe,

po posvetovanju z Odborom Evropske unije za znak za okolje,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo (ES) št. 66/2010 se lahko znak EU za okolje podeli storitvam z manjšim vplivom na okolje v njihovem celotnem življenjskem krogu.

(2)

Uredba (ES) št. 66/2010 določa, da se uvedejo posebna merila za podeljevanje znaka EU za okolje za vsako skupino proizvodov.

(3)

Odločbi Komisije 2009/564/ES (2) in 2009/578/ES (3) določata okoljska merila in s tem povezane zahteve za ocenjevanje in preverjanje storitev kampov in turističnih nastanitvenih storitev, ki veljajo do 31. decembra 2016.

(4)

Da bi se bolje izrazile skupne značilnosti storitev kampov in turističnih nastanitvenih storitev, oblikovale sinergije s skupnim pristopom za te skupine proizvodov ter zagotovila največja učinkovitost pri upravljanju meril, se zdi primerno, da se skupini proizvodov združita v eno skupino proizvodov z imenom „turistični nastanitveni objekti“.

(5)

Namen spremenjenih meril je spodbuditi uporabo obnovljivih virov energije, varčevati z energijo in vodo, zmanjšati količino odpadkov ter izboljšati lokalno okolje. Spremenjena merila ter z njimi povezane zahteve za ocenjevanje in preverjanje bi morali veljati pet let od datuma uradne objave tega sklepa, pri čemer se upošteva inovacijski cikel te skupine proizvodov.

(6)

Številčna oznaka, ki ustreza skupini proizvodov, je sestavni del številk registracije znaka EU za okolje. Da bi lahko pristojni organi turističnim nastanitvenim objektom, ki izpolnjujejo merila za podelitev znaka EU za okolje, dodelili številko registracije znaka EU za okolje, je treba zadevni skupini proizvodov dodeliti številčno oznako.

(7)

Odločbi 2009/564/ES in 2009/578/ES je zato treba razveljaviti.

(8)

Primerno je, da se vlagateljem, ki so za svoje storitve kampov ali turistične nastanitvene storitve pridobili znak EU za okolje za storitve kampov in turistične nastanitvene storitve na podlagi meril iz Odločbe 2009/564/ES oziroma Odločbe 2009/578/ES, omogoči prehodno obdobje, da bodo imeli dovolj časa za prilagoditev svojega proizvoda, da bi ustrezal spremenjenim zahtevam meril. Prav tako bi jim bilo treba omogočiti dovolj časa za vložitev vlog na podlagi okoljskih meril iz odločb 2009/564/ES in 2009/578/ES.

(9)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 16 Uredbe (ES) št. 66/2010 –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.   Skupina proizvodov „turistični nastanitveni objekti“ zajema zagotavljanje turističnih nastanitvenih storitev in storitev kampov ter vseh naslednjih pomožnih storitev, ki jih upravlja ponudnik turističnih nastanitvenih objektov:

(1)

gostinske storitve;

(2)

objekti za rekreacijo in prosti čas;

(3)

zelene površine;

(4)

prostori za enkratne dogodke, kot so poslovne konference, srečanja ali usposabljanja;

(5)

sanitarni prostori, objekti za pranje in kuhanje ali informacijski objekti, ki so namenjeni turistom v kampu, potnikom in gostom za skupno rabo.

2.   Storitve prevoza in potovanj niso vključene v skupino proizvodov „turistični nastanitveni objekti“.

Člen 2

V tem sklepu se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1.

„turistične nastanitvene storitve“ pomenijo zagotavljanje prenočišč v sobah, v katerih je vsaj postelja, ter zasebnih ali skupnih sanitarnih prostorov turistom, potnikom in gostom, pri čemer se te storitve ponujajo za plačilo;

2.

„storitve kampov“ pomenijo zagotavljanje parcel turistom, potnikom in gostom, namenjenih kateremu koli od naslednjih objektov: šotori, počitniške prikolice, bivalni kombiji, avtodomi, bungalovi in apartmaji, ter zasebni ali skupni sanitarni prostori, pri čemer se te storitve ponujajo za plačilo;

3.

„gostinske storitve“ pomenijo zagotavljanje zajtrka ali drugih obrokov;

4.

„objekti za rekreacijo in prosti čas“ so savne, bazeni, športni objekti ter centri za zdravje in dobro počutje, ki so na voljo gostom, zunanjim gostom ali vsem;

5.

„zelene površine“ so parki, vrtovi ali druge zunanje površine, ki so na voljo turistom, potnikom in gostom.

Člen 3

Za podelitev znaka EU za okolje na podlagi Uredbe (ES) št. 66/2010 mora turistični nastanitveni objekt spadati v skupino proizvodov „turistični nastanitveni objekti“, kakor je opredeljeno v členu 1 tega sklepa, ter izpolnjevati spodaj navedene zahteve in z njimi povezane zahteve za ocenjevanje in preverjanje iz Priloge k temu sklepu:

(a)

izpolnjevati mora vsa merila iz oddelka A Priloge k temu sklepu;

(b)

izpolnjevati mora zadostno število meril iz oddelka B Priloge k temu sklepu, da pridobi predpisano število točk, ki se zahtevajo v skladu s členoma 4 in 5.

Člen 4

1.   Za namene člena 3(b) turistične nastanitvene storitve pridobijo vsaj 20 točk.

2.   Najmanjše število točk, ki se zahtevajo v skladu z odstavkom 1, se poveča za:

(a)

3 točke, če gostinske storitve zagotavlja upravnik ali lastnik turistične nastanitvene storitve;

(b)

3 točke, če upravnik ali lastnik turistične nastanitvene storitve gostom da na voljo zelene površine;

(c)

3 točke, če objekte za rekreacijo in prosti čas zagotavlja upravnik ali lastnik turistične nastanitvene storitve, ali 5 točk, če je v sklopu teh objektov za rekreacijo in prosti čas tudi center za zdravje in dobro počutje, ki je na voljo tudi zunanjim gostom.

Člen 5

1.   Za namene člena 3(b) storitve kampov pridobijo vsaj 20 točk ali, če so zagotovljene tudi skupne storitve, 24 točk.

2.   Najmanjše število točk, ki se zahtevajo v skladu z odstavkom 1, se poveča za:

(a)

3 točke, če gostinske storitve zagotavlja upravnik ali lastnik storitev kampa;

(b)

3 točke, če upravnik ali lastnik storitev kampa gostom da na voljo zelene površine;

(c)

3 točke, če objekte za rekreacijo in prosti čas zagotavlja upravnik ali lastnik storitev kampa, ali 5 točk, če je v sklopu teh objektov za rekreacijo in prosti čas tudi center za zdravje in dobro počutje, ki je na voljo tudi zunanjim gostom.

Člen 6

Merila znaka EU za okolje za skupino proizvodov „turistični nastanitveni objekti“ ter z njimi povezane zahteve za ocenjevanje in preverjanje veljajo pet let od datuma uradne objave tega sklepa.

Člen 7

Za upravne namene se skupini proizvodov „turistični nastanitveni objekti“ dodeli številčna oznaka „051“.

Člen 8

Odločbi 2009/564/ES in 2009/578/ES se razveljavita.

Člen 9

Z odstopanjem od člena 8 se lahko vloge za podelitev znaka EU za okolje za proizvode, ki spadajo v skupino proizvodov „turistične nastanitvene storitve“ ali „storitve kampov“, ki so bile vložene dva meseca od datuma uradne objave tega sklepa, vložijo v skladu z merili iz Odločbe 2009/578/ES ali 2009/564/ES ali merili iz tega sklepa.

Licence za uporabo znaka EU za okolje, podeljene v skladu z merili iz Odločbe 2009/564/ES ali 2009/578/ES, se lahko uporabljajo 20 mesecev od datuma uradne objave tega sklepa.

Člen 10

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 25. januarja 2017

Za Komisijo

Karmenu VELLA

Član Komisije


(1)  UL L 27, 30.1.2010, str. 1.

(2)  Odločba Komisije 2009/564/ES z dne 9. julija 2009 o določitvi okoljskih meril za podeljevanje znaka Skupnosti za okolje storitvam kampov (UL L 196, 28.7.2009, str. 36).

(3)  Odločba Komisije 2009/578/ES z dne 9. julija 2009 o določitvi okoljskih meril za podeljevanje znaka Skupnosti za okolje turističnim nastanitvenim storitvam (UL L 198, 30.7.2009, str. 57).


PRILOGA

OKVIRNA

MERILA ZA PODELITEV ZNAKA EU ZA OKOLJE

Merila za podelitev znaka EU za okolje turističnim nastanitvenim objektom

Obvezna merila

Splošna merila upravljanja

Merilo 1.

Osnova za sistem okoljskega ravnanja

Merilo 2

Usposabljanje zaposlenih

Merilo 3.

Obveščanje gostov

Merilo 4.

Splošno vzdrževanje

Merilo 5.

Spremljanje porabe

Energijska merila

Merilo 6.

Energijsko varčne naprave za ogrevanje prostora in vode

Merilo 7.

Energijsko varčne klimatske naprave in zračne toplotne črpalke

Merilo 8.

Energijsko varčna osvetljava

Merilo 9.

Uravnavanje temperature

Merilo 10.

Samodejni izklop sistema HVAC in osvetljave

Merilo 11.

Zunanje ogrevalne in klimatske naprave

Merilo 12.

Nabava električne energije pri ponudniku električne energije iz obnovljivih virov

Merilo 13.

Premog in kurilno olje

Merila za vodo

Merilo 14.

Učinkovite vodovodne napeljave: kopalniške pipe in prhe

Merilo 15.

Učinkovite vodovodne napeljave: stranišča in pisoarji

Merilo 16.

Manjša količina perila za pranje zaradi ponovne uporabe brisač in posteljnine

Merila za odpadke in odpadno vodo

Merilo 17.

Preprečevanje nastajanja odpadkov: načrt za zmanjševanje količine odpadkov iz gostinskih storitev

Merilo 18.

Preprečevanje nastajanja odpadkov: predmeti za enkratno uporabo

Merilo 19.

Ločevanje in recikliranje odpadkov

Druga merila

Merilo 20.

Prepoved kajenja v skupnih prostorih

Merilo 21.

Spodbujanje okolju prijaznih prevoznih sredstev

Merilo 22

Informacije na znaku EU za okolje

Neobvezna merila

Splošna merila upravljanja

Merilo 23.

Registracija v sistemu EMAS, certifikat ISO turističnega nastanitvenega objekta (do 5 točk)

Merilo 24.

Registracija v sistemu EMAS ali certifikat ISO dobaviteljev (do 5 točk)

Merilo 25.

Storitve z znakom za okolje (do 4 točke)

Merilo 26.

Okoljska in družbena komunikacija in izobraževanje (do 2 točki)

Merilo 27.

Spremljanje porabe: merjenje porabe električne energije in vode z individualnimi števci (do 2 točki)

Energijska merila

Merilo 28.

Energijsko varčne naprave za ogrevanje prostora in vode (do 3 točke)

Merilo 29.

Energijsko varčne klimatske naprave in zračne toplotne črpalke (do 3,5 točke)

Merilo 30.

Zračne toplotne črpalke z izhodno toplotno močjo do 100 kW (3 točke)

Merilo 31.

Energijsko varčni gospodinjski aparati in osvetljava (do 4 točke)

Merilo 32.

Rekuperacija toplote (do 3 točke)

Merilo 33.

Uravnavanje temperature in izolacija oken (do 4 točke)

Merilo 34.

Samodejni izklop aparatov/naprav (do 4,5 točke)

Merilo 35.

Daljinsko ogrevanje/hlajenje in hlajenje iz soproizvodnje (do 4 točke)

Merilo 36.

Električni sušilniki za roke s senzorjem bližine (1 točka)

Merilo 37.

Emisije grelnikov prostorov (1,5 točke)

Merilo 38.

Nabava električne energije pri ponudniku električne energije iz obnovljivih virov (do 4 točke)

Merilo 39.

Lastna proizvodnja električne energije na samem mestu z obnovljivimi viri energije (do 5 točk)

Merilo 40.

Energija za ogrevanje iz obnovljivih virov energije (do 3,5 točke)

Merilo 41.

Ogrevanje plavalnih bazenov (do 1,5 točke)

Merila za vodo

Merilo 42.

Učinkovite vodovodne napeljave: kopalniške pipe in prhe (do 4 točke)

Merilo 43.

Učinkovite vodovodne napeljave: stranišča in pisoarji (do 4,5 točke)

Merilo 44.

Poraba vode pri pomivalnih strojih (2,5 točke)

Merilo 45.

Poraba vode pri pralnih strojih (3 točke)

Merilo 46.

Obveščanje o trdoti vode (do 1,5 točke)

Merilo 47.

Optimizirano upravljanje bazenov (do 2,5 točke)

Merilo 48.

Recikliranje deževnice in sive vode (do 3 točke)

Merilo 49.

Učinkovito namakanje (1,5 točke)

Merilo 50.

Sajenje domorodnih in neinvazivnih vrst na zunanjih površinah (do 2 točki)

Merila za odpadke in odpadno vodo

Merilo 51.

Papirni proizvodi (do 2 točki)

Merilo 52.

Trajno blago (do 4 točke)

Merilo 53.

Ponudba pijač (2 točki)

Merilo 54.

Nabava detergentov in proizvodov za osebno nego (do 2 točki)

Merilo 55.

Zmanjševanje uporabe čistilnih sredstev (1,5 točke)

Merilo 56.

Zimsko vzdrževanje cest (1 točka)

Merilo 57.

Rabljeni tekstilni izdelki in pohištvo (do 2 točki)

Merilo 58.

Kompostiranje (do 2 točki)

Merilo 59.

Čiščenje odpadnih voda (do 3 točke)

Druga merila

Merilo 60.

Prepoved kajenja v sobah (1 točka)

Merilo 61.

Socialna politika (do 2 točki)

Merilo 62.

Vozila za vzdrževanje (1 točka)

Merilo 63.

Ponudba okolju prijaznih prevoznih sredstev (do 2,5 točke)

Merilo 64.

Neprekrite površine (1 točka)

Merilo 65.

Lokalni in ekološki proizvodi (do 4 točke)

Merilo 66.

Izogibanje uporabi pesticidov (2 točki)

Merilo 67.

Dodatni okoljski in socialni ukrepi (do 3 točke)

OCENJEVANJE IN PREVERJANJE

Posebne zahteve za ocenjevanje in preverjanje so navedene pri vsakem merilu iz oddelkov A in B.

Kadar mora vlagatelj predložiti izjave, dokumentacijo, analize, poročila o preskusih ali druga dokazila o izpolnjevanju meril, lahko ti izvirajo od vlagatelja ali njegovih dobaviteljev, kot je ustrezno.

Pristojni organi prednostno priznajo potrdila, ki so jih izdali organi, akreditirani po ustreznem harmoniziranem standardu za preskuševalne in kalibracijske laboratorije, in preverjanja, ki so jih opravili organi, akreditirani po ustreznem harmoniziranem standardu za organe, ki certificirajo proizvode, procese in storitve. Akreditacija se izvede v skladu z določbami Uredbe (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (1).

Podatki iz okoljskih izjav, predloženih v okviru sistema za okoljsko ravnanje in presojo (2) (EMAS) Unije, veljajo za dokazila, enakovredna potrdilom iz prejšnjega odstavka.

Po potrebi se lahko namesto preskusnih metod, navedenih za posamezno merilo, uporabljajo tudi druge, če njihovo enakovrednost potrdi pristojni organ, ki ocenjuje vlogo.

Pristojni organi lahko po potrebi zahtevajo dokazila in izvedejo neodvisna preverjanja.

Pristojni organi pred podelitvijo dovoljenja za uporabo znaka EU za okolje izvedejo prvi obisk na kraju samem in lahko v času veljavnosti dovoljenja redno izvajajo nadaljnje obiske na kraju samem.

Predpogoj je, da storitve izpolnjujejo vse ustrezne zakonske zahteve države (držav), v katerih so „turistični nastanitveni objekti“. Zagotovi se zlasti naslednje:

1.

V zvezi z objekti se upoštevajo predpisi Unije ter nacionalni in lokalni predpisi glede energijske učinkovitosti in toplotne izolacije, vodnih virov, obdelave vode in odvajanja odpadne vode (vključno s kemičnimi stranišči), zbiranja in odlaganja odpadkov, vzdrževanja in servisiranja opreme, varnostnih in zdravstvenih določb ter vsi ustrezni zakoni in predpisi območja v zvezi z ohranjanjem krajine in biotske raznovrstnosti.

2.

Podjetje deluje in je registrirano v skladu z zahtevami nacionalnih ali lokalnih zakonov, njegovo osebje pa je zakonito zaposleno in zavarovano. V ta namen ima osebje sklenjeno nacionalno veljavno pisno pogodbo in prejema vsaj nacionalno ali regionalno minimalno plačo, določeno s kolektivnimi pogodbami (če kolektivne pogodbe ne obstajajo, osebje prejema vsaj nacionalno ali regionalno z zakonom določeno minimalno plačo), delovni čas osebja pa je v skladu z nacionalno zakonodajo.

Vlagatelj potrdi in dokaže skladnost storitve z zahtevami z neodvisnim preverjanjem ali dokumentacijo brez poseganja v nacionalno zakonodajo o varstvu podatkov (npr. gradbeno dovoljenje, izjave tehničnih strokovnjakov, kako se upoštevajo nacionalna zakonodaja in lokalni predpisi v zvezi z omenjenimi vidiki zgradbe, kopija pisne socialne politike, kopije pogodb, potrdila o registraciji delodajalca v nacionalnem zavarovalnem sistemu, uradni dokumenti/evidenca z imeni in številom zaposlenih, ki jo vodi vladni inšpektorat ali agencija za delo), poleg tega pa se je mogoče med obiskom na kraju samem pogovoriti z naključno izbranimi zaposlenimi.

ODDELEK A

MERILA IZ ČLENA 3(a)

SPLOŠNO UPRAVLJANJE

Merilo 1.   Osnova za sistem okoljskega ravnanja

Za turistični nastanitveni objekt se osnova za sistem okoljskega ravnanja določi z izvedbo naslednjih procesov:

z okoljsko politiko, ki opredeljuje najpomembnejše okoljske vidike v zvezi z energijo, vodo in odpadki, povezanimi z objektom;

z natančnim programom ukrepanja, ki določa cilje okoljske uspešnosti v zvezi z opredeljenimi okoljskimi vidiki, ki se določijo vsaj vsaki dve leti, ob upoštevanju zahtev tega sklepa o podelitvi znaka EU za okolje.

Če ta znak EU za okolje ne obravnava opredeljenih okoljskih vidikov, bi morali cilji po možnosti temeljiti na kazalnikih okoljske uspešnosti in merilih odličnosti iz referenčnega dokumenta v zvezi z najboljšimi praksami okoljskega ravnanja za sektor turizma (3) (EMAS);

s procesom notranjega vrednotenja, ki omogoča vsaj letno preverjanje uspešnosti organizacije pri doseganju ciljev iz programa ukrepanja ter po potrebi določanje korektivnih ukrepov.

Gostom in osebju se omogoči vpogled v informacije o procesih iz prejšnjega odstavka.

Pripombe in povratne informacije gostov, zbrane z vprašalnikom iz merila 3, se ocenijo v okviru procesa notranjega vrednotenja in po potrebi tudi programa ukrepanja.

Ocenjevanje in preverjanje

Vlagatelj predloži izjavo o izpolnjevanju tega merila, skupaj s:

kopijo okoljske politike,

programom ukrepanja in

poročilom o vrednotenju, ki se predloži pristojnemu organu v dveh letih po vložitvi vloge, posodobljena različica pa vsaki dve leti.

Šteje se, da vlagatelji, registrirani v sistemu EMAS ali certificirani v skladu z ISO 14001, izpolnjujejo merilo. V tem primeru se certifikat ISO 14001 ali registracija v sistemu EMAS predložita kot dokazilo. Če ima vlagatelj certifikat ISO 14001, vlogi priloži poročilo, ki povzema uspešnost v zvezi s cilji iz programa ukrepanja.

Merilo 2.   Usposabljanje zaposlenih

(a)

Turistični nastanitveni objekt zaposlenim (tudi podizvajalcem) zagotovi informacije in usposabljanje, vključno s pisnimi postopki ali priročniki, da se zagotovi uporaba okoljskih ukrepov in poveča ozaveščenost glede okoljsko odgovornega vedenja v skladu z obveznimi in veljavnimi neobveznimi merili znaka EU za okolje. Usposabljanje zaposlenih vključuje zlasti naslednje vidike:

(i)

okoljsko politiko in program ukrepanja turističnega nastanitvenega objekta ter ozaveščenost o znaku EU za okolje za nastanitveni objekt;

(ii)

ukrepe varčevanja z energijo v zvezi z osvetljavo ter klimatskim in ogrevalnim sistemom, ko zaposleni zapustijo sobo ali ko so okna odprta;

(iii)

ukrepe varčevanja z vodo v zvezi s preverjanjem uhajanja vode, zalivanjem, pogostostjo menjav rjuh in brisač ter postopkom čiščenja bazena s protitokom;

(iv)

ukrepe zmanjševanja uporabe kemikalij v zvezi s kemičnimi proizvodi za čiščenje, pomivanje posode, razkuževanje in pranje perila ter v zvezi z drugimi posebnimi čistilnimi sredstvi (npr. za čiščenje bazena s protitokom), ki se uporabljajo le, kadar je to potrebno; če so na voljo informacije o odmerjanju se navedeni proizvodi uporabljajo v količinah, navedenih na embalaži, ali v skladu s priporočili proizvajalca;

(v)

ukrepe za zmanjšanje količine odpadkov in njihovo ločevanje v zvezi s proizvodi za enkratno uporabo in kategorijami odpadkov;

(vi)

okolju prijazna prevozna sredstva, ki so na voljo zaposlenim;

(vii)

v skladu z merilom 3 pomembne informacije, ki jih morajo zaposleni zagotoviti gostom.

(b)

Ustrezno usposabljanje se vsem novozaposlenim zagotovi v štirih tednih od začetka zaposlitve, vsem drugim zaposlenim pa se vsaj enkrat letno zagotovijo najnovejše informacije o navedenih vidikih.

Ocenjevanje in preverjanje

Vlagatelj mora predložiti izjavo o izpolnjevanju tega merila, skupaj s podatki o programu usposabljanja, njegovo vsebino in navedbo, katero osebje se je udeležilo katerega usposabljanja in kdaj. Datumi in vrste usposabljanja zaposlenih se evidentirajo kot dokazila, da je bilo nadaljnje usposabljanje izvedeno.

Merilo 3.   Obveščanje gostov

(a)

Turistični nastanitveni objekt gostom zagotavlja tudi informacije, s čimer se zagotovi uporaba okoljskih ukrepov ter poveča ozaveščenost glede okoljsko odgovornega vedenja v skladu z obveznimi in veljavnimi neobveznimi merili znaka EU za okolje. Gosti so dejavno obveščeni ustno na recepciji ali pisno v sobah, informacije pa vključujejo zlasti naslednje vidike:

(i)

okoljsko politiko turističnega nastanitvenega objekta ter ozaveščanje o znaku EU za okolje za turistični nastanitveni objekt;

(ii)

ukrepe varčevanja z energijo v zvezi z osvetljavo ter klimatskim in ogrevalnim sistemom, ko gosti zapustijo sobo ali ko so okna odprta;

(iii)

ukrepe varčevanja z vodo v zvezi s preverjanjem uhajanja vode in pogostostjo menjav rjuh in brisač;

(iv)

ukrepe za zmanjšanje količine odpadkov in njihovo ločevanje v zvezi s proizvodi za enkratno uporabo, kategorijami odpadkov in predmeti, ki se ne odlagajo z odpadno vodo. Dodatno se v prostorih za zajtrk in jedilnicah izobesi plakat ali drugo informacijsko gradivo z nasveti za zmanjšanje količine živilskih odpadkov;

(v)

okolju prijazna prevozna sredstva, ki so na voljo gostom;

(vi)

turistični nastanitveni objekt gostom zagotovi informacije o lokalnih turističnih znamenitostih, lokalnih vodnikih, bližnjih restavracijah, tržnicah in centrih obrti.

b)

Gostje prek spleta ali v objektu izpolnijo vprašalnik, ki vsebuje vprašanja o njihovem mnenju o splošnih okoljskih vidikih turističnega nastanitvenega objekta iz točke (a) ter o tem, kako so na splošno zadovoljni s prostori in storitvami turističnega nastanitvenega objekta. Vzpostavljen je jasen postopek, s katerim se beležijo pripombe, pritožbe in odgovori strank ter sprejeti korektivni ukrepi.

Ocenjevanje in preverjanje

Vlagatelj predloži izjavo o izpolnjevanju tega merila, skupaj s kopijami informacij, ki se zagotovijo gostom. Opiše tudi svoje postopke za razširjanje in zbiranje informacij in vprašalnikov ter upoštevanje povratnih informacij gostov.

Merilo 4.   Splošno vzdrževanje

Preventivno vzdrževanje aparatov in/ali naprav se izvaja vsaj enkrat letno ali pogosteje, če tako zahteva zakon ali zadevna navodila proizvajalca. Vzdrževanje zajema pregled možnega uhajanja in zagotovitev pravilnega delovanja vsaj električnih naprav (npr. naprav za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo (HVAC), hladilnih sistemov itd.) in vodovodne opreme (npr. vodovodne napeljave, namakalni sistemi itd.) v prostorih nastanitvenega objekta.

Naprave, ki uporabljajo hladilna sredstva iz Uredbe (EU) št. 517/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (4), se pregledajo in vzdržujejo, kot sledi:

(a)

pri opremi, v kateri količina fluoriranih toplogrednih plinov znaša 5 ton ekvivalenta CO2 ali več, vendar manj kot 50 ton ekvivalenta CO2: najmanj vsakih 12 mesecev ali, če je nameščen sistem za odkrivanje uhajanj, najmanj vsakih 24 mesecev;

(b)

pri opremi, v kateri količina fluoriranih toplogrednih plinov znaša 50 ton ekvivalenta CO2 ali več, vendar manj kot 500 ton ekvivalenta CO2: najmanj vsakih šest mesecev ali, če je nameščen sistem za odkrivanje uhajanj, najmanj vsakih 12 mesecev;

(c)

pri opremi, v kateri količina fluoriranih toplogrednih plinov znaša 500 ton ekvivalenta CO2 ali več: najmanj vsake tri mesece ali, če je nameščen sistem za odkrivanje uhajanj, najmanj vsakih šest mesecev.

Vse dejavnosti vzdrževanja je treba zabeležiti v poseben register vzdrževanja, z navedbo približne količine vode, ki uhaja iz opreme za oskrbo z vodo.

Ocenjevanje in preverjanje

Vlagatelj predloži izjavo o izpolnjevanju merila, skupaj s kratkim opisom programa vzdrževanja, podatki o osebah ali podjetjih, ki izvajajo vzdrževanje, ter registrom vzdrževanja.

Merilo 5.   Spremljanje porabe

Turistični nastanitveni objekt ima postopke za mesečno ali vsaj letno zbiranje in spremljanje podatkov o vsaj naslednjih vidikih:

(a)

specifični porabi energije (kWh/nočitev in/ali kWh/m2 (notranje površine) na leto);

(b)

deležu porabe končne energije, ki se lahko pokrije z obnovljivo energijo, proizvedeno na kraju samem (v odstotkih);

(c)

porabi vode na nočitev (v litrih/nočitev), vključno z vodo za namakanje (če je to primerno) in vsemi drugimi dejavnostmi v zvezi s porabo vode;

(d)

nastalih odpadkih na nočitev (v kg/nočitev). Količina odpadne hrane se spremlja ločeno (5);

(e)

porabi kemičnih proizvodov za čiščenje, pomivanje posode, pranje perila in razkuževanje ter drugih posebnih čistilnih sredstev (npr. za čiščenje bazena s protitokom) (v kg ali litrih/nočitev), z navedbo, ali so proizvodi pripravljeni na uporabo ali nerazredčeni;

(f)

deležu proizvodov z znakom ISO tipa I (v odstotkih), ki se uporablja na podlagi neobveznih meril tega sklepa o znaku EU za okolje.

Ocenjevanje in preverjanje

Vlagatelj predloži izjavo o izpolnjevanju tega merila, skupaj z opisom postopkov zbiranja in spremljanja. Turistični nastanitveni objekt sestavi povzetek podatkov, zbranih v zvezi z navedenimi parametri porabe, ki ga skupaj s poročilom o notranjem vrednotenju iz merila 1 predloži pristojnemu organu v dveh letih po vložitvi vloge, nato pa vsaki dve leti.

ENERGIJA

Merilo 6.   Energijsko varčne naprave za ogrevanje prostora in vode

(a)

Vodni grelniki prostora, nameščeni v času veljavnosti dovoljenja za uporabo znaka EU za okolje, so:

(i)

naprave za soproizvodnjo z visokim izkoristkom, kot so opredeljene v Direktivi 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta (6), ali

(ii)

imajo sezonsko energijsko učinkovitost pri ogrevanju prostorov in/ali omejitve emisij toplogrednih plinov v skladu z vrednostmi v spodnjih preglednicah, izračunanimi, kot je navedeno v Sklepu Komisije 2014/314/EU (7):

Vrsta vodnega grelnika prostorov

Kazalnik učinkovitosti

Vsi grelniki prostorov, razen grelnikov s kotlom na trdno biomaso in grelnikov s toplotno črpalko

Minimalna sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov

s) ≥ 98 %

Grelniki s kotlom na trdno biomaso

Minimalna sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov

s) ≥ 79 %

Grelniki s toplotno črpalko (dve možnosti veljata za toplotne črpalke s hladilnimi sredstvi z GWP ≤ 2 000 , možnost 2 je obvezna za toplotne črpalke s hladilnimi sredstvi z GWP ≤ 2 000 )

Možnost 1 – Minimalna sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov/vrednosti GWP hladilnega sredstva

ηs ≥ 107 % / [0–500]

ηs ≥ 110 % / [500–1 000 ]

ηs ≥ 120 % / [1 000 –2 000 ]

ηs ≥ 130 % / > 2 000

Možnost 2 – Omejitve emisij toplogrednih plinov

150 g CO2 ekvivalenta/kWh izhodne toplote

(b)

Lokalni grelniki prostorov, nameščeni v času veljavnosti dovoljenja za uporabo znaka EU za okolje, izpolnjujejo minimalno sezonsko energijsko učinkovitost pri ogrevanju prostorov, kot je določeno v Uredbi Komisije (EU) 2015/1185 (8) ali v Uredbi Komisije (EU) 2015/1188 (9).

(c)

Naprave za ogrevanje vode, nameščene v času veljavnosti dovoljenja za uporabo znaka EU za okolje, imajo vsaj naslednje ustrezne kazalnike energijske učinkovitosti:

Vrsta grelnika vode

Kazalnik energijske učinkovitosti

Vsi grelniki vode z določenim profilom rabe ≤ S

Energijski razred A (b)

Vsi grelniki vode, razen grelnikov vode s toplotno črpalko, z določenim profilom rabe > S in ≤ XXL

Energijski razred A (b)

Grelniki vode s toplotno črpalko z določenim profilom rabe > S in ≤ XXL

Energijski razred A+ (b)

Vsi grelniki vode z določenim profilom rabe > XXL (3XL in 4XL)

Energijska učinkovitost pri ogrevanju vode≥ 131 % (c)

(d)

Že nameščene naprave za soproizvodnjo ustrezajo opredelitvi visokega izkoristka v Prilogi III k Direktivi 2004/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta (10) ali Prilogi II k Direktivi 2012/27/EU, če so bile nameščene po 4. decembru 2012.

(e)

Že nameščeni toplovodni kotli na tekoča ali plinasta goriva, kot so opredeljeni v Direktivi Sveta 92/42/EGS (11), izpolnjujejo standarde o izkoristku, ki so enaki vsaj trem zvezdicam iz navedene direktive. Izkoristek kotlov, ki so izvzeti iz Direktive 92/42/EGS, je v skladu z navodili proizvajalca ter nacionalno in lokalno zakonodajo v zvezi z izkoristkom, vendar taki kotli (razen kotlov na biomaso) niso sprejemljivi, če je njihov izkoristek manjši od 88 %.

Ocenjevanje in preverjanje

V zvezi z zahtevami (a), (b) in (c) imetnik dovoljenja pristojni organ obvesti o novih namestitvah zadevnih naprav v času veljavnosti dovoljenja za uporabo znaka EU za okolje ter predloži tehnične specifikacije, ki jih pridobi od proizvajalca ali tehničnih strokovnjakov, odgovornih za namestitev, prodajo ali vzdrževanje naprav za ogrevanje prostorov in vode, z navedbo, kako je zahtevani izkoristek dosežen. Za vodne grelnike z znakom EU za okolje se šteje, da izpolnjujejo zahtevo (a)(ii). Za proizvode z drugim znakom ISO tipa I, ki izpolnjujejo katero koli zahtevo v točkah od (a) do (e), se šteje, da izpolnjujejo ustrezno točko tega merila. Kadar se uporabljajo vodni grelniki z znakom EU za okolje, vlagatelj predloži kopijo certifikata znaka EU za okolje ali kopijo znaka na embalaži, ki dokazuje, da je bil podeljen v skladu s Sklepom 2014/314/EU. Kadar se uporabljajo proizvodi z drugim znakom ISO tipa I, vlagatelj predloži kopijo certifikata znaka tipa I ali kopijo znaka na embalaži ter navede zahteve znaka ISO tipa I iz točk od (a) do (e). Vlagatelj za zahtevi (d) in (e) predloži tehnične specifikacije, ki jih pridobi od proizvajalca ali tehničnih strokovnjakov, odgovornih za namestitev, prodajo ali vzdrževanje naprav za ogrevanje prostorov in vode, z navedbo, kako je zahtevani izkoristek dosežen.

Merilo 7.   Energijsko varčne klimatske naprave in zračne toplotne črpalke

Gospodinjske klimatske naprave in zračne toplotne črpalke, nameščene v času veljavnosti dovoljenja za uporabo znaka EU za okolje, so vsaj naslednjih ustreznih energijskih razredov, kot je določeno v Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 626/2011 (12):

Vrsta

Razred energijske učinkovitosti

Enojna < 3 kW

A+++/A+++

Enojna 3–4 kW

A+++/A+++

Enojna 4–5 kW

A+++/A++

Enojna 5–6 kW

A+++/A+++

Enojna 6–7 kW

A++/A+

Enojna 7–8 kW

A++/A+

Enojna > 8 kW

A++/A++

Multi

A++/A+

Opomba: to merilo velja za klimatske naprave in zračne toplotne črpalke, ki se napajajo iz električnega omrežja in imajo nazivno moč ≤ 12 kW za hlajenje oziroma ogrevanje, če izdelek nima funkcije hlajenja. To merilo ne velja za naprave, ki uporabljajo neelektrične vire energije, in naprave, pri katerih kondenzator ali uparjalnik ali nobeden od njiju zraka ne uporablja kot prenosnika toplote.

Ocenjevanje in preverjanje

Imetnik dovoljenja pristojni organ obvesti o novih namestitvah navedenih naprav v času veljavnosti dovoljenja za uporabo znaka EU za okolje ter predloži tehnične specifikacije, ki jih pridobi od proizvajalca ali tehničnih strokovnjakov, odgovornih za namestitev, prodajo ali vzdrževanje klimatskega sistema, z navedbo, kako je zahtevani izkoristek dosežen.

Merilo 8.   Energijsko varčna osvetljava

(a)

Na datum podelitve dovoljenja za znak EU za okolje:

(i)

se vsaj 40 % vse osvetljave v turističnem nastanitvenem objektu uvršča vsaj v razred energijske učinkovitosti A, kot je določen v skladu s Prilogo VI k Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 874/2012 (13);

(ii)

se vsaj 50 % vse osvetljave na mestih, kjer bodo sijalke verjetno vklopljene več kot pet ur na dan, uvršča vsaj v razred energijske učinkovitosti A, kot je določen v skladu s Prilogo VI k Delegirani uredbi (EU) št. 874/2012.

(b)

Največ dve leti od datuma podelitve dovoljenja za znak EU za okolje:

(i)

se vsaj 80 % vse osvetljave v turističnem nastanitvenem objektu uvršča vsaj v razred energijske učinkovitosti A, kot je določen v skladu s Prilogo VI k Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 874/2012;

(ii)

se 100 % vse osvetljave na mestih, kjer bodo sijalke verjetno vklopljene več kot pet ur na dan, uvršča vsaj v razred energijske učinkovitosti A, kot je določen v skladu s Prilogo VI k Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 874/2012.

Opomba: deleži so določeni glede na skupni obseg svetilk, ki lahko uporabljajo varčne sijalke. Navedeni cilji ne veljajo za svetilke, katerih fizikalne lastnosti ne dopuščajo uporabe energijsko varčnih sijalk.

Ocenjevanje in preverjanje

Vlagatelj pristojnemu organi predloži pisni poročili z navedbo skupnega števila sijalk in svetilk, ki lahko uporabljajo energijsko varčno osvetljavo, časa delovanja ter števila energijsko varčnih sijalk in svetilk vsaj energijskega razreda A, kot je določen v skladu s Prilogo VI k Delegirani uredbi (EU) št. 874/2012. Poročili vsebujeta tudi pojasnilo v zvezi s tem, da sijalk in svetilk ni mogoče nadomestiti, ker fizikalne lastnosti ne dopuščajo uporabe energijsko varčnih sijalk in svetilk. Prvo poročilo vlagatelj predloži na datum vložitve vloge, drugo pa najpozneje dve leti od datuma podelitve.

Fizikalne lastnosti, ki morda ne dopuščajo uporabe energijsko varčnih žarnic, lahko vključujejo: okrasno osvetljavo, ki za delovanje potrebuje posebne sijalke in svetilke; osvetljavo, ki jo je mogoče zatemniti; okoliščine, ko energijsko varčna osvetljava morda ni na voljo. V tem primeru se predložijo dokazila, zakaj energijsko varčnih sijalk in svetilk ni mogoče uporabiti. Dokazila so lahko na primer fotografije vrste nameščene osvetljave.

Merilo 9.   Uravnavanje temperature

Temperatura se v vsakem skupnem prostoru (npr. v restavracijah, prostorih za sproščanje in konferenčnih sobah) uravnava posebej v okviru spodaj navedenega območja.

(i)

Nastavljena vrednost temperature v skupnem prostoru, v načinu hlajenja, je določena pri 22 °C ali več (+/–2 °C na željo strank), in sicer v poletni sezoni.

(ii)

Nastavljena vrednost temperature v skupnem prostoru, v načinu ogrevanja, je določena pri 22 °C ali manj (+/–2 °C na željo strank), in sicer v zimski sezoni.

Ocenjevanje in preverjanje

Vlagatelj predloži izjavo o izpolnjevanju tega merila, skupaj z dokumentacijo o sistemih za uravnavanje temperature ali postopkih, upoštevanih pri nastavitvi temperaturnih območij.

Merilo 10.   Samodejni izklop sistema HVAC in osvetljave

(a)

Sistemi/naprave HVAC, nameščeni v času veljavnosti dovoljenja za uporabo znaka EU za okolje, so opremljeni z mehanizmom za samodejni izklop, ko so okna odprta in ko gostje zapustijo sobo.

(b)

Sistemi (npr. senzorji, centralizirani ključ/kartica itd.), ki samodejno ugasnejo luči, ko gostje zapustijo sobo, se vgradijo med gradnjo in/ali prenovo vseh novih in/ali prenovljenih nastanitvenih zmogljivosti/sob za goste v času veljavnosti dovoljenja za uporabo znaka EU za okolje.

Opomba: izvzete so manjše nastanitvene zmogljivosti (z največ petimi sobami).

Ocenjevanje in preverjanje

Imetnik dovoljenja pristojni organ obvesti o novih namestitvah sistemov, ki samodejno izklopijo sisteme HVAC in ugasnejo luči ali druge naprave, v času veljavnosti dovoljenja za uporabo znaka EU za okolje ter predloži tehnične specifikacije, ki jih pridobi od tehničnih strokovnjakov, odgovornih za namestitev ali vzdrževanje teh sistemov/naprav.

Merilo 11.   Zunanje ogrevalne in klimatske naprave

V turističnem nastanitvenem objektu se ne uporabljajo zunanje ogrevalne ali klimatske naprave.

Ocenjevanje in preverjanje

Vlagatelj predloži izjavo o izpolnjevanju tega merila. Stanje se preveri med obiskom na kraju samem.

Merilo 12.   Nabava električne energije pri ponudniku električne energije iz obnovljivih virov

(a)

Če eden do štirje dobavitelji na lokaciji nastanitvenega objekta ponujajo individualne zelene tarife s 50 % električne energije iz obnovljivih virov energije ali ločena potrdila o izvoru:

Turistični nastanitveni objekt vsaj 50 % električne energije pridobi iz obnovljivih virov energije, kot je določeno v Direktivi 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta (14). V ta namen:

turistični nastanitveni objekt prednostno sklene pogodbo za individualno tarifo za električno energijo, ki vključuje vsaj 50 % električne energije iz obnovljivih virov. Ta zahteva je izpolnjena, če dobavitelj navede, da je v celotni mešanici goriv, ki jih trži, vsaj 50 % obnovljivih, ali če je v mešanici goriv za nabavljeno električno energijo vsaj 50 % obnovljivih;

ali

druga možnost je, da objekt vsaj 50 % obnovljive energije nabavi z ločenim nakupom potrdil o izvoru, kot so opredeljena v členu 2(j) Direktive 2009/28/ES, s katerimi se trguje v skladu z načeli in pravili delovanja Evropskega sistema energijskih certifikatov (EECS). Pri tej drugi možnosti morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

(i)

predpisi države izvoznice in države uvoznice določajo protokole domene, ki jih akreditira Združenje izdajateljev AIB v skladu z načeli in pravili delovanja Evropskega sistema energijskih certifikatov, da se prepreči dvojno štetje, če se stranka odloči za ločen nakup potrdil o izvoru;

(ii)

količina potrdil o izvoru, pridobljenih z ločenim nakupom, ustreza količini električne energije, ki jo vlagatelj porabi v istem časovnem obdobju.

(b)

Če na lokaciji nastanitvenega objekta vsaj pet dobaviteljev individualnih tarif za električno energijo ponuja 100 % električne energije iz obnovljivih virov, turistični nastanitveni objekt nabavi 100 % električne energije iz obnovljivih virov z individualno zeleno tarifo. Ta zahteva je izpolnjena, če dobavitelj navede, da je v celotni mešanici goriv, ki jih trži, 100 % obnovljivih, ali če je v mešanici goriv za nabavljeno električno energijo 100 % obnovljivih.

Opomba: turistični nastanitveni objekti, za katere ne velja točka (a) ali (b), so izvzeti. V minimalnem številu ponudnikov iz točk (a) in (b) se upoštevajo samo dobavitelji, ki ponujajo moč in napetost, po katerih povprašuje turistični nastanitveni objekt.

Ocenjevanje in preverjanje

Vlagatelj predloži izjavo dobavitelja električne energije (ali pogodbo z njim)/izjavo dobavitelja potrdil o izvoru, v kateri so navedene lastnosti obnovljivih virov električne energije, delež dobavljene električne energije, ki izhaja iz obnovljivega vira, ter seznam dobaviteljev zelene tarife, ki ponujajo zeleno električno energijo na lokaciji nastanitvenega objekta. Poleg tega vlagatelji, ki uporabljajo ločen nakup iz točke (a), predložijo še izjave dobavitelja potrdil o izvoru, ki dokazujejo skladnost s pogoji iz točke (a).

Vlagatelji, ki na lokaciji nastanitvenega objekta nimajo dostopa do dobaviteljev, ki ponujajo navedeno tarifo za električno energijo ali potrdila o izvoru, predložijo dokumentacijo, ki dokazuje neobstoj dostopa do dobaviteljev zelene tarife ali ločenih potrdil o izvoru.

V skladu s členom 2(a) Direktive 2009/28/ES energija iz obnovljivih virov pomeni energijo iz obnovljivih nefosilnih virov, in sicer veter, sonce, aerotermalno, geotermalno in hidrotermalno energijo ter energijo oceanov, vodno energijo, biomaso, plin, pridobljen iz odpadkov, plin, pridobljen z napravami za čiščenje odplak, in biopline.

Merilo 13.   Premog in kurilno olje

Kurilna olja, katerih vsebnost žvepla presega 0,1 %, in premog se ne uporabljajo kot vir energije.

Opomba: to merilo velja samo za turistične nastanitvene objekte, ki imajo samostojni sistem ogrevanja.

Ocenjevanje in preverjanje

Vlagatelj predloži izjavo o izpolnjevanju tega merila, v kateri so navedene lastnosti uporabljenih virov energije. Stanje se preveri med obiskom na kraju samem.

VODA

Merilo 14.   Učinkovite vodovodne napeljave: kopalniške pipe in prhe

Brez poseganja v lokalne ali nacionalne predpise, ki urejajo pretok vode iz kopalniških pip in prh, povprečen pretok vode kopalniških pip in prh ne presega 8,5 litra/minuto.

Opomba: izvzete so kopalne kadi, nadglavne prhe in masažne prhe.

Ocenjevanje in preverjanje

Vlagatelj predloži izjavo o izpolnjevanju tega merila in priloži ustrezno dokumentacijo, vključno s pojasnili, kako se to merilo izpolnjuje v turističnem nastanitvenem objektu (npr. z merilnikom pretoka ali majhnim vedrom in štoparico). Za sanitarne armature z znakom EU za okolje ali proizvode z drugimi znaki ISO tipa I, ki izpolnjujejo zgoraj navedene zahteve, se šteje, da izpolnjujejo merilo. Kadar se uporabljajo sanitarne armature z znakom EU za okolje, vlagatelj predloži kopijo certifikata znaka EU za okolje ali kopijo znaka na embalaži, ki dokazuje, da je bil podeljen v skladu s Sklepom Komisije 2013/250/E (15). Kadar se uporabljajo drugi proizvodi z znakom ISO tipa I, vlagatelj predloži kopijo certifikata znaka ISO tipa I ali kopijo znaka na embalaži ter navede zahteve znaka ISO tipa I, ki ustrezajo zgoraj navedenim zahtevam.

Merilo 15.   Učinkovite vodovodne napeljave: stranišča in pisoarji

Brez poseganja v lokalne ali nacionalne predpise o splakovanju stranišč in pisoarjev:

(a)

nenehno splakovanje ni dovoljeno za noben pisoar v nastanitvenem objektu;

(b)

pri straniščih, nameščenih v času veljavnosti dovoljenja za uporabo znaka EU za okolje, je pretok vode pri splakovanju stranišča največ 4,5 litra.

Ocenjevanje in preverjanje

Vlagatelj skupaj z ustreznimi dokazili predloži podrobna pojasnila o tem, kako se to merilo izpolnjuje v turističnem nastanitvenem objektu. V zvezi z zahtevo 2 imetnik dovoljenja pristojni organ obvesti o novih namestitvah stranišč v času veljavnosti dovoljenja za uporabo znaka EU za okolje, skupaj z ustreznimi dokazili. Za stranišča na splakovanje in pisoarje z znakom EU za okolje ali druga stranišča in pisoarje z znakom ISO tipa I, ki izpolnjujejo zgoraj navedene zahteve, se šteje, da izpolnjujejo merilo. Kadar se uporabljajo stranišča in pisoarji z znakom EU za okolje, vlagatelj predloži kopijo certifikata znaka EU za okolje ali kopijo znaka na embalaži, ki dokazuje, da je bil podeljen v skladu s Sklepom Komisije 2013/641/EU (16). Kadar se uporabljajo proizvodi z drugimi znaki ISO tipa I, vlagatelj predloži kopijo certifikata znaka ISO tipa I ali kopijo znaka na embalaži ter navede zahteve znaka ISO tipa I, ki ustrezajo zgoraj navedenim zahtevam.

Merilo 16.   Manjša količina perila za pranje zaradi ponovne uporabe brisač in posteljnine

V turističnih nastanitvenih objektih se rjuhe in brisače menjajo tako pogosto, kot je določeno v okoljskem programu ukrepanja, in sicer ne vsak dan, razen če je drugače določeno v zakonu ali nacionalnih predpisih ali pa v sistemu certificiranja, ki ga izvaja tretja oseba in v katerem sodeluje nastanitvena storitev. Rjuhe in brisače se pogosteje menjajo samo na izrecno zahtevo gostov.

Ocenjevanje in preverjanje

Vlagatelj predloži izjavo o izpolnjevanju tega merila, skupaj z ustrezno dokumentacijo o pogostosti menjav, ki je določena v turističnem nastanitvenem objektu, v postopku certificiranja s strani tretje osebe ali z zakoni in nacionalnimi predpisi.

ODPADKI IN ODPADNA VODA

Merilo 17.   Preprečevanje nastajanja odpadkov: načrt za zmanjševanje količine odpadkov iz gostinskih storitev

Brez poseganja v lokalne ali nacionalne predpise o zagotavljanju gostinskih storitev:

(a)

da se zmanjša količina odpadne embalaže: pri gostinskih storitvah se za nepokvarljiva živila (npr. kava, sladkor, čokolada v prahu (razen čajnih vrečk)) ne uporabljajo proizvodi, pakirani v odmerke za eno osebo;

(b)

da se doseže ravnovesje med odpadno embalažo in hrano glede na sezono: v zvezi z vsemi pokvarljivimi živili (npr. jogurti, marmelade, med, narezki, pecivo) turistični nastanitveni objekt gostom hrano zagotavlja tako, da se čim bolj zmanjša količina odpadne hrane in embalaže. V ta namen turistični nastanitveni objekt upošteva dokumentiran postopek, povezan s programom ukrepanja (merilo 1), ki določa, kako optimizirati ravnovesje med odpadno hrano in odpadno embalažo glede na število gostov.

Iz tega merila so izvzeti: trgovine in prodajni avtomati, ki jih upravlja turistični nastanitveni objekt, ter sladkor in kava v sobah, pakirana v odmerke za eno osebo, če proizvodi, uporabljeni v ta namen, izhajajo iz pravične trgovine in/ali so potrjeno ekološko pridelani, uporabljene kavne kapsule (če je to primerno) pa se vrnejo proizvajalcu v recikliranje.

Ocenjevanje in preverjanje

Vlagatelj predloži izjavo o izpolnjevanju tega merila ter dokumentirani postopek, ki določa, kako se zmanjša količina odpadne hrane in embalaže. Navede se tudi zakonodaja, ki določa uporabo proizvodov, pakiranih v odmerke za eno osebo. Po potrebi se predloži tudi dokumentacija, ki dokazuje izpolnjevanje pogojev za izvzetje (npr. potrdila proizvajalca kavnih kapsul o vračilu, oznaka, ki dokazuje ekološko pridelavo in/ali pošteno trgovino). Stanje se preveri med obiskom na kraju samem.

Pokvarljiva hrana je hrana, ki lahko zgnije ali se poškoduje; običajno so to živila, ki so bila na primer minimalno predelana ali ne kako drugače konzervirana in ki jih je treba hraniti v hladilnicah, da se upočasni gnitje ali izguba kakovosti (Codex Alimentarius).

Merilo 18.   Preprečevanje nastajanja odpadkov: predmeti za enkratno uporabo

(a)

Proizvodi za osebno nego za enkratno uporabo (kape za prhanje, krtače, pilice za nohte, šamponi, mila itd.) v sobah gostom niso na voljo, razen če jih zahtevajo gostje, zakonski predpisi, neodvisen sistem ocenjevanja kakovosti ali certificiranja ali politika kakovosti hotelske verige, ki ji turistični nastanitveni objekt pripada.

(b)

Prav tako gostom v sobah, restavracijah in barih niso na voljo kuhinjski pripomočki za enkratno uporabo (posoda, jedilni pribor, vrči za vodo), razen če ima vlagatelj z izvajalcem recikliranja sklenjen dogovor za takšne predmete.

(c)

V sobah se ne uporabljajo brisače in posteljne rjuhe za enkratno uporabo (zaščitne rjuhe so izvzete).

Ocenjevanje in preverjanje

Vlagatelj predloži izjavo o izpolnjevanju tega merila, skupaj z ustrezno dokumentacijo, ki opisuje, kako je merilo izpolnjeno. Navedeta se tudi morebitna zakonodaja ali neodvisen sistem ocenjevanja kakovosti ali certificiranja, ki zahtevata uporabo predmetov za enkratno uporabo. Stanje se preveri med obiskom na kraju samem.

Merilo 19.   Ločevanje in recikliranje odpadkov

(a)

Brez poseganja v lokalne ali nacionalne predpise o ločevanju odpadkov so gostom v sobah in/ali v vsakem nadstropju in/ali v središču nastanitvenega objekta na voljo ustrezni zabojniki za ločevanje odpadkov.

(b)

Turistični nastanitveni objekt ločuje odpadke v kategorije, kot jih določajo ali priporočajo zadevni lokalni obrati za obdelavo odpadkov, pri čemer se posebna pozornost namenja proizvodom za osebno nego in nevarnim odpadkom, na primer tonerjem, črnilom, hladilni in električni opremi, baterijam in akumulatorjem, energijsko varčnim žarnicam, farmacevtskim proizvodom ter maščobam/oljem.

Ocenjevanje in preverjanje

Vlagatelj predloži izjavo o izpolnjevanju tega merila, skupaj z navedbo različnih kategorij odpadkov, ki jih dopuščajo lokalni organi, in/ali ustreznimi pogodbami z obrati za reciklažo. Stanje se preveri med obiskom na kraju samem.

DRUGA MERILA

Merilo 20.   Prepoved kajenja v skupnih prostorih in sobah

(a)

V zaprtih skupnih prostorih kajenje ni dovoljeno.

(b)

Kajenje ni dovoljeno v najmanj 80 % sob za goste ali najemnih nastanitvenih objektih (zaokroženo na najbližje celo število).

Ocenjevanje in preverjanje

Vlagatelj predloži izjavo o izpolnjevanju tega merila in dokazila, na primer fotografije znakov za prepoved v turističnem nastanitvenem objektu. Vlagatelj navede število sob za goste ter podatek, katere od njih so nekadilske.

Merilo 21.   Spodbujanje okolju prijaznih prevoznih sredstev

Gostom in zaposlenim se na spletnem mestu nastanitvenega objekta (če obstaja) in v samem objektu dajo na voljo naslednje informacije:

(a)

podrobnosti o okolju prijaznih prevoznih sredstvih, s katerimi se lahko gostje odpravijo na ogled mesta ali vasi, v kateri je turistični nastanitveni objekt (javni prevoz, kolesa itd.);

(b)

podrobnosti o okolju prijaznih prevoznih sredstvih, s katerimi je mogoče prispeti v mesto ali vas, v kateri je turistični nastanitveni objekt, ali jo zapustiti;

(c)

če obstajajo, posebne ponudbe ali dogovore s prevozniki, ki jih lahko turistični nastanitveni objekt ponudi gostom in zaposlenim (npr. prevoz z dogovorjenega mesta, avtobus za zaposlene, električni avtomobili itd.).

Ocenjevanje in preverjanje

Vlagatelj predloži izjavo o izpolnjevanju tega merila, skupaj s kopijami razpoložljivega informativnega gradiva, na primer na spletnih mestih, v brošurah itd.

Merilo 22.   Informacije na znaku EU za okolje

Neobvezna oznaka s poljem za besedilo vsebuje naslednje besedilo:

„V tem turističnem nastanitvenem objektu dejavno izvajamo ukrepe za zmanjševanje vplivov na okolje, saj:

spodbujamo uporabo obnovljivih virov energije,

varčujemo z energijo in vodo,

zmanjšujemo količino odpadkov.“

Navodila za uporabo neobveznega dela znaka z besedilnim poljem so na voljo v „Navodilih za uporabo logotipa znaka EU za okolje“ na spletni strani:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf.

Ocenjevanje in preverjanje

Vlagatelj predloži izjavo o izpolnjevanju tega merila s pojasnilom, kako bo prikazal logotip znaka EU za okolje.

ODDELEK B

MERILA IZ ČLENA 3(b)

SPLOŠNO UPRAVLJANJE

Merilo 23.   Registracija v sistemu EMAS, certifikat ISO turističnega nastanitvenega objekta (do 5 točk)

Turistični nastanitveni objekt je registriran v sistemu Unije za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) (5 točk) ali certificiran po standardu ISO 14001 (3 točke) ali certificiran po standardu ISO 50001 (2 točki).

Ocenjevanje in preverjanje

Vlagatelj predloži ustrezna dokazila o registraciji v sistemu EMAS ali certifikatih ISO.

Merilo 24.   Registracija v sistemu EMAS ali certifikat ISO dobaviteljev (do 5 točk)

Vsaj eden od glavnih dobaviteljev ali ponudnikov storitev turističnega nastanitvenega objekta je registriran v sistemu EMAS (5 točk) ali certificiran po standardu ISO 14001 (2 točki) ali certificiran po standardu ISO 50001 (1,5 točke).

Za namene tega merila se lokalni ponudnik storitev šteje za dobavitelja, ki je največ 160 kilometrov oddaljen od turističnega nastanitvenega objekta.

Ocenjevanje in preverjanje

Vlagatelj predloži ustrezna dokazila o registraciji v sistemu EMAS ali certifikatih ISO vsaj za dva od svojih glavnih dobaviteljev.

Merilo 25.   Storitve z znakom za okolje (do 4 točke)

Vse storitve pranja perila in/ali čiščenja, oddane v podizvajanje, opravlja ponudnik storitev, certificiran z znakom ISO tipa I (2 točki za vsako storitev, skupaj največ 4 točke).

Ocenjevanje in preverjanje

Vlagatelj predloži ustrezna dokazila, da so izvajalci storitev pranja perila in/ali čiščenja certificirani z znakom za okolje ISO tipa I.

Merilo 26.   Okoljska in družbena komunikacija in izobraževanje (do 2 točki)

(a)

Turistični nastanitveni objekt zagotavlja obveščanje gostov v zvezi z okoljem in obvestila izobraževalnega namena o ukrepih za ohranjanje lokalne biotske raznovrstnosti, krajine in narave (1 točka).

(b)

Zabava za goste vključuje elemente okoljskega izobraževanja (npr. knjige, animacije, dogodki) (1 točka).

Ocenjevanje in preverjanje

Vlagatelj predloži podrobna pojasnila o tem, kako se to merilo izpolnjuje v turističnem nastanitvenem objektu, skupaj z ustreznimi dokazili.

Merilo 27.   Spremljanje porabe: merjenje porabe električne energije in vode z individualnimi števci (do 2 točki)

V turističnem nastanitvenem objektu so nameščeni merilniki porabe električne energije in vode, da se omogoči zbiranje podatkov o porabi pri različnih dejavnostih in/ali napravah, na primer v naslednjih kategorijah (1 točka za vsako kategorijo, skupaj največ 2 točki):

(a)

sobe;

(b)

tabori;

(c)

storitev pranja perila;

(d)

kuhinjske storitve;

(e)

posebne naprave (npr. hladilniki, pralni stroji).

Ocenjevanje in preverjanje

Vlagatelj predloži podrobna pojasnila o tem, kako se to merilo izpolnjuje v turističnem nastanitvenem objektu, skupaj z zemljevidom, ki prikazuje mesto nameščenih merilnikov.

ENERGIJA

Merilo 28.   Energijsko varčne naprave za ogrevanje prostora in vode (do 3 točke)

Turistični nastanitveni objekt ima vsaj:

(a)

vodni grelnik prostorov, ki izpolnjuje merilo 6(a) (1 točka);

(b)

lokalni grelnik prostorov, uvrščen vsaj v energijski razred A, kot je opredeljen v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2015/1186 (17) (1 točka);

(c)

napravo za ogrevanje vode, ki izpolnjuje merilo 6(c) (1 točka).

Ocenjevanje in preverjanje

Vlagatelj predloži tehnične specifikacije, ki jih pridobi od proizvajalca ali tehničnih strokovnjakov, odgovornih za namestitev, prodajo ali vzdrževanje naprav za ogrevanje prostorov in vode, z navedbo, kako je zahtevani izkoristek iz merila 6 (a), (b) in (c) dosežen. Za vodne grelnike z znakom EU za okolje se šteje, da izpolnjujejo zahtevo iz merila 6(a)(ii). Za proizvode z drugimi znaki ISO tipa I, ki izpolnjujejo katero koli zahtevo iz merila 6(a), (b) in (c), se šteje, da izpolnjujejo to merilo. Kadar se uporabljajo vodni grelniki z znakom EU za okolje, vlagatelj predloži kopijo certifikata znaka EU za okolje ali kopijo znaka na embalaži, ki dokazuje, da je bil podeljen v skladu s Sklepom 2014/314/EU. Kadar se uporabljajo proizvodi z drugimi znaki ISO tipa I, vlagatelj predloži kopijo certifikata znaka tipa I ali kopijo znaka na embalaži ter navede zahteve znaka ISO tipa I iz točk (a), (b) in (c).

Merilo 29.   Energijsko varčne klimatske naprave in zračne toplotne črpalke (do 3,5 točke)

Turistični nastanitveni objekt izpolnjuje enega od naslednjih pragov:

(a)

ima 50 % gospodinjskih klimatskih naprav ali zračnih toplotnih črpalk (zaokroženo na najbližje celo število), katerih energijska učinkovitost je vsaj za 15 % višja od praga iz merila 7 (1,5 točke);

(b)

ima 50 % gospodinjskih klimatskih naprav ali zračnih toplotnih črpalk (zaokroženo na najbližje celo število), katerih energijska učinkovitost je vsaj za 30 % višja od praga iz merila 7 (3,5 točke).

Ocenjevanje in preverjanje

Vlagatelj predloži tehnične specifikacije, ki jih pridobi od proizvajalca ali tehničnih strokovnjakov, odgovornih za namestitev, prodajo ali vzdrževanje klimatskega sistema, z navedbo, kako je zahtevani izkoristek dosežen.

Merilo 30.   Zračne toplotne črpalke z izhodno toplotno močjo do 100 kW (3 točke)

Turistični nastanitveni objekt ima vsaj zračno toplotno črpalko, ki izpolnjuje merilo 7 (če je to primerno, glej opombo pri merilu 7) in ki ji je bil podeljen znak EU za okolje v skladu z Odločbo Komisije 2007/742/ES (18) ali kateri koli drug znak ISO tipa I.

Ocenjevanje in preverjanje

Vlagatelj predloži tehnične specifikacije, ki jih pridobi od proizvajalca ali tehničnih strokovnjakov, odgovornih za namestitev, prodajo ali vzdrževanje zračnih toplotnih črpalk, z navedbo, kako je zahtevani izkoristek dosežen (če je to primerno). Kadar se uporabljajo toplotne črpalke z znakom EU za okolje, vlagatelj predloži kopijo certifikata znaka EU za okolje ali kopijo znaka na embalaži, ki dokazuje, da je bil podeljen v skladu z Odločbo Komisije 2007/742/ES. Kadar se uporabljajo proizvodi z drugimi znaki ISO tipa I, vlagatelj predloži kopijo certifikata znaka tipa I ali kopijo znaka na embalaži.

Merilo 31.   Energijsko varčni gospodinjski aparati in osvetljava (do 4 točke)

Turistični nastanitveni objekt ima energijsko varčne naprave za naslednje kategorije (0,5 točke ali 1 točka za vsako kategorijo, skupaj največ 4 točke):

(a)

gospodinjski hladilni aparati, od katerih jih ima vsaj 50 % (0,5 točke) ali 90 % (1 točka) (zaokroženo na najbližje celo število) energijsko nalepko EU A++ ali boljšo, kot je določeno v Prilogi IX k Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 1060/2010 (19);

(b)

gospodinjske električne pečice, od katerih jih ima vsaj 50 % (0,5 točke) ali 90 % (1 točka) (zaokroženo na najbližje celo število) energijsko nalepko EU A++ ali boljšo, kot je določeno v Prilogi I k Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 65/2014 (20);

(c)

gospodinjski pomivalni stroji, od katerih jih ima vsaj 50 % (0,5 točke) ali 90 % (1 točka) (zaokroženo na najbližje celo število) energijsko nalepko EU A++ ali boljšo, kot je določeno v Prilogi VI k Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 1059/2010 (21);

(d)

gospodinjski pralni stroji, od katerih jih ima vsaj 50 % (0,5 točke) ali 90 % (1 točka) (zaokroženo na najbližje celo število) energijsko nalepko EU A++ ali boljšo, kot je določeno v Prilogi VI k Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 1061/2010 (22);

(e)

pisarniška oprema, od katere vsaj 50 % (0,5 točke) ali 90 % (1 točka) (zaokroženo na najbližje celo število) ustreza oznaki Energy Star, kot je določeno z različico Energy Star 6.1 za računalnike in v skladu s sporazumom, določenim v Sklepu Komisije (EU) 2015/1402 (23), z različico Energy Star 6.0 za prikazovalnike, različico Energy Star 2.0 za opremo za preslikovanje, različico Energy Star 1.0 za brezprekinitvene napajalnike in/ali različico Energy Star 2.0 za strežnike v podjetjih in v skladu s sporazumom, določenim v Sklepu Komisije 2014/202/EU (24);

(f)

gospodinjski sušilni stroji, od katerih jih ima vsaj 50 % (0,5 točke) ali 90 % (1 točka) (zaokroženo na najbližje celo število) energijsko nalepko EU A++ ali boljšo, kot je določeno v Prilogi VI k Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 392/2012 (25);

(g)

gospodinjski sesalniki, od katerih jih ima vsaj 50 % (0,5 točke) ali 90 % (1 točka) (zaokroženo na najbližje celo število) energijsko nalepko EU A ali boljšo, kot je določeno v Prilogi I k Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 665/2013 (26);

(h)

električne sijalke in svetilke, od katerih jih ima vsaj 50 % (0,5 točke) ali 90 % (1 točka) energijsko nalepko EU A++, kot je določeno v Prilogi VI k Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 874/2012.

Opomba: to merilo ne velja za naprave in osvetljavo, ki niso zajete v uredbah, navedenih za posamezno kategorijo (npr. industrijske naprave).

Ocenjevanje in preverjanje

Vlagatelj predloži dokumentacijo, v kateri je naveden razred energijske učinkovitosti (certifikat Energy Star za kategorijo (e)) vseh naprav v zadevni kategoriji.

Merilo 32.   Rekuperacija toplote (do 3 točke)

Turistični nastanitveni objekt ima sistem za rekuperacijo toplote za eno (1,5 točke) ali dve (3 točke) od naslednjih kategorij: hladilni sistemi, ventilatorji, pralni stroji, pomivalni stroji, bazeni in sanitarna odpadna voda.

Ocenjevanje in preverjanje

Vlagatelj predloži izjavo o izpolnjevanju tega merila, skupaj z dokumentacijo o sistemih za rekuperacijo toplote (npr. kopijo projekta vzpostavljenih sistemov za rekuperacijo toplote, opis strokovnjaka itd.).

Merilo 33.   Uravnavanje temperature in izolacija oken (do 4 točke)

(a)

Temperaturo v vsaki sobi uravnavajo gostje. Sistem za uravnavanje temperature omogoča uravnavanje temperature znotraj naslednjega določenega temperaturnega območja (2 točki):

(i)

v poletni sezoni je temperatura v sobi v načinu hlajenja nastavljena na 22 °C ali več;

(ii)

v zimski sezoni je temperatura v sobi v načinu ogrevanja nastavljena na 22 °C ali manj;

(b)

90 % oken v ogrevanih in/ali hlajenih sobah in skupnih prostorih je izoliranih vsaj z dvojno zasteklitvijo (2 točki).

Ocenjevanje in preverjanje

Vlagatelj predloži izjavo o izpolnjevanju tega merila, skupaj z ustrezno dokumentacijo o sistemih za uravnavanje temperature ali postopkih, upoštevanih pri nastavitvi temperaturnih območij, in fotografijami oken. Če se uporabi izolacija oken, enakovredna večkratni zasteklitvi, se predloži izjava strokovnjaka.

Merilo 34.   Samodejni izklop aparatov/naprav (do 4,5 točke)

(a)

90 % sob za goste v turističnem nastanitvenem objektu (zaokroženo na najbližje celo število) je opremljenih s samodejnim izklopom nameščenih sistemov HVAC, ko so okna odprta in ko gostje zapustijo sobo (1,5 točke).

(b)

90 % sob za goste v turističnem nastanitvenem objektu (zaokroženo na najbližje celo število) je opremljenih s sistemom za samodejno ugašanje luči, ko gostje zapustijo sobo (1,5 točke).

(c)

90 % zunanje osvetljave (zaokroženo na najbližje celo število), ki ni potrebna za zagotavljanje varnosti, se po izteku vnaprej določenega časa samodejno ugasne ali prižge na podlagi senzorja bližine (1,5 točke).

Ocenjevanje in preverjanje

Vlagatelj predloži tehnično specifikacijo strokovnjakov, ki so odgovorni za namestitev in/ali vzdrževanje teh naprav.

Merilo 35.   Daljinsko ogrevanje/hlajenje in hlajenje iz soproizvodnje (do 4 točke)

(a)

Turistični nastanitveni objekt se ogreva in/ali hladi z učinkovitim sistemom daljinskega ogrevanja ali hlajenja. Za namene znaka EU za okolje je opredelitev naslednja: to je sistem daljinskega ogrevanja ali hlajenja, pri katerem se uporablja vsaj 50 % energije iz obnovljivih virov, 50 % odpadne toplote, 75 % toplote iz soproizvodnje ali 50 % kombinacije takšne energije in toplote, kot to določa Direktiva 2012/27/EU (2 točki).

(b)

Turistični nastanitveni objekt hladi naprava za soproizvodnjo z visokim izkoristkom v skladu z Direktivo 2012/27/EU (2 točki).

Ocenjevanje in preverjanje

Vlagatelj predloži izjavo o izpolnjevanju tega merila, skupaj z dokumentacijo o sistemu daljinskega ogrevanja in/ali hlajenja s soproizvodnjo.

Merilo 36.   Električni sušilniki za roke s senzorjem bližine (1 točka)

Vsi električni sušilniki za roke so opremljeni s senzorjem bližine ali imajo znak ISO tipa I.

Ocenjevanje in preverjanje

Vlagatelj predloži ustrezna dokazila, kako se to merilo izpolnjuje v turističnem nastanitvenem objektu. Kadar se uporabljajo proizvodi z znakom ISO tipa I, vlagatelj predloži kopijo certifikata znaka tipa I ali kopijo znaka na embalaži.

Merilo 37.   Emisije grelnikov prostorov (1,5 točke)

Pri grelnikih prostorov v turističnem nastanitvenem objektu vsebnost dušikovega oksida (NOx) v izpušnem plinu ne presega mejnih vrednosti iz spodnje preglednice, ki so izračunane v skladu z naslednjimi akti:

(a)

za vodne grelnike prostorov na plinasta ali tekoča goriva z Uredbo Komisije (EU) št. 813/2013 (27);

(b)

za vodne grelnike prostorov na trdno gorivo z Uredbo Komisije (EU) 2015/1189 (28);

(c)

za lokalne grelnike prostorov na plinasta in tekoča goriva z Uredbo (EU) 2015/1188;

(d)

za lokalne grelnike prostorov na trdno gorivo z Uredbo (EU) 2015/1185.

Tehnologija generatorja toplote

Omejitev emisij NOx

Plinski grelniki

Za vodne grelnike z motorjem z notranjim zgorevanjem: 240 mg/kWh GCV vhodne energije

Za vodne in lokalne grelnike z notranjim zgorevanjem (kotli): 56 mg/kWh GCV vhodne energije

Grelniki na tekoče gorivo

Za vodne grelnike z motorjem z notranjim zgorevanjem: 420 mg/kWh GCV vhodne energije

Za vodne in lokalne grelnike z notranjim zgorevanjem (kotli): 120 mg/kWh GCV vhodne energije

Grelniki na trdno gorivo

Vodni grelniki prostorov: 200 mg/ Nm3 pri 10 % O2

Lokalni grelniki prostorov: 200 mg/Nm3 pri 13 % O2

Pri kotlih in lokalnih grelnikih prostorov na trdno gorivo v turističnem nastanitvenem objektu emisije trdnih delcev (PM) v izpušnem plinu ne presegajo mejnih vrednosti iz Uredbe (EU) 2015/1189 oziroma Uredbe (EU) 2015/1185.

Ocenjevanje in preverjanje

Vlagatelj predloži tehnične specifikacije, ki jih pridobi od proizvajalca ali tehničnih strokovnjakov, odgovorih za namestitev, prodajo ali vzdrževanje grelnikov prostorov, z navedbo, kako je zahtevan izkoristek dosežen. Za vodne grelnike z znakom EU za okolje se šteje, da izpolnjujejo to merilo. Za proizvode z drugimi znaki ISO tipa I, ki izpolnjujejo zgoraj navedene zahteve, se šteje, da izpolnjujejo to merilo. Kadar se uporabljajo vodni grelniki z znakom EU za okolje, vlagatelj predloži kopijo certifikata znaka EU za okolje ali kopijo znaka na embalaži, ki dokazuje, da je bil podeljen v skladu s Sklepom 2014/314/EU. Kadar se uporabljajo proizvodi z drugimi znaki ISO tipa I, vlagatelj predloži kopijo certifikata znaka tipa I ali kopijo znaka na embalaži ter navede zahteve znaka ISO tipa I, ki ustrezajo zgoraj navedenim zahtevam.

Merilo 38.   Nabava električne energije pri ponudniku električne energije iz obnovljivih virov (do 4 točke)

(a)

Turistični nastanitveni objekt sklene pogodbo za individualno tarifo za električno energijo, ki vsebuje 100 % (v celotni mešanici goriv, ki jih dobavitelj trži, ali mešanici goriv nabavljene tarife) električne energije iz obnovljivih virov, kot je opredeljeno v Direktivi 2009/28/ES (3 točke), in je certificirana z okoljsko oznako električne energije (4 točke).

(b)

Druga možnost je, da objekt 100 % električne energije iz obnovljivih virov, certificirane z okoljsko oznako električne energije, nabavi z ločenim nakupom potrdil o izvoru, kot so opredeljena v členu 2(j) Direktive 2009/28/ES (3 točke).

Za namene tega merila okoljska oznaka električne energije izpolnjuje naslednje pogoje:

1.

Standard znaka kakovosti preveri neodvisna organizacija (tretja oseba).

2.

Nabavljena certificirana električna energija izvira iz nove elektrarne na obnovljive vire, postavljene v zadnjih dveh letih, ali pa se finančni del nabavljene certificirane električne energije uporablja za spodbujanje naložb v nove elektrarne na obnovljive vire.

Ocenjevanje in preverjanje

Vlagatelj predloži izjavo dobavitelja električne energije (ali pogodbo z njim), v kateri so navedene lastnosti obnovljivih virov električne energije, delež dostavljene električne energije, ki izhaja iz obnovljivega vira, ter, kadar je to ustrezno, da je 100 % nabavljene električne energije certificirane ali da ima okoljsko oznako tretje osebe. Poleg tega se za točko (b) predložijo tudi izjave dobavitelja potrdil o izvoru, ki dokazujejo skladnost s pogoji iz merila 12(a).

Merilo 39.   Lastna proizvodnja električne energije na samem mestu z obnovljivimi viri energije (do 5 točk)

Turistični nastanitveni objekt ima lastno proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov, kot je opredeljena v členu 2(a) Direktive 2009/28/ES, vključuje pa lahko: fotonapetostni (sončni kolektor), ali lokalni hidroelektrični sistem, ali sistem za pridobivanje geotermalne energije, ali sistem za proizvodnjo energije iz lokalne biomase ali vetra, ki proizvaja:

(a)

vsaj 10 % skupne letne porabe električne energije (1 točka);

(b)

vsaj 20 % skupne letne porabe električne energije (3 točke);

(c)

vsaj 50 % skupne letne porabe električne energije (5 točk).

Za namene tega merila se šteje, da je biomasa lokalna, če je njen vir v krogu 160 kilometrov od turističnega nastanitvenega objekta.

Če lastna proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov privede do izdaje potrdil o izvoru, je mogoče lastno proizvodnjo upoštevati samo, če se s potrdili o izvoru ne trguje na trgu, temveč so preklicana zaradi pokrivanja lokalne porabe.

Ocenjevanje in preverjanje

Vlagatelj predloži izjavo o izpolnjevanju tega merila, skupaj z dokumentacijo o fotonapetostnem, hidroelektričnem, geotermalnem, biomasnem ali vetrnem sistemu ter podatki o dejanski proizvodni zmogljivosti. Če se uporablja lokalna biomasa, vlagatelj predloži dokazila o lokalni razpoložljivosti biomase (npr. pogodbo z dobaviteljem biomase). Poleg tega vlagatelj, kadar se uporablja hidroelektrični sistem, predloži veljavno dovoljenje/potrdilo/koncesijo v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi. Z izračunom proizvedenega deleža skupne porabe v letu pred vložitvijo vloge je mogoče dokazati zmožnost izpolnjevanja tega merila.

Merilo 40.   Energija za ogrevanje iz obnovljivih virov energije (do 3,5 točke)

(a)

Vsaj 70 % vse energije, porabljene za ogrevanje ali hlajenje sob (1,5 točke) in/ali ogrevanje sanitarne vode (1 točka), izhaja iz obnovljivih virov energije, kot so opredeljeni v členu 2(a) Direktive 2009/28/ES.

(b)

100 % vse energije, porabljene za ogrevanje ali hlajenje sob (2 točki) in/ali ogrevanje sanitarne vode (1,5 točke), izhaja iz obnovljivih virov energije, kot so opredeljeni v členu 2(a) Direktive 2009/28/ES.

Ocenjevanje in preverjanje

Vlagatelj predloži izjavo o izpolnjevanju tega merila, skupaj s podatki o porabljeni energiji in dokumentacijo, iz katere je razvidno, da vsaj 70 ali 100 % te energije izhaja iz obnovljivih virov.

Merilo 41.   Ogrevanje plavalnih bazenov (do 1,5 točke)

(a)

Vsaj 50 % vse energije, porabljene za ogrevanje vode v plavalnih bazenih, izhaja iz obnovljivih virov energije, kot so opredeljeni v členu 2(a) Direktive 2009/28/ES (1 točka).

(b)

Vsaj 95 % vse energije, porabljene za ogrevanje vode v plavalnih bazenih, izhaja iz obnovljivih virov energije, kot so opredeljeni v členu 2(a) Direktive 2009/28/ES (1,5 točke).

Ocenjevanje in preverjanje

Vlagatelj predloži izjavo o izpolnjevanju tega merila, skupaj s podatki o porabljeni energiji za ogrevanje vode v plavalnih bazenih in dokumentacijo, iz katere je razvidna količina porabljene energije, pridobljene iz obnovljivih virov.

VODA

Merilo 42.   Učinkovite vodovodne napeljave: kopalniške pipe in prhe (do 4 točke)

(a)

Povprečen pretok vode pri prhah ne presega 7 litrov/minuto, pri kopalniških pipah (razen kopalnih kadi) pa ne presega 6 litrov/minuto (2 točki).

(b)

Vsaj 50 % kopalniški pip in prh (zaokroženo na najbližje celo število) ima znak EU za okolje, podeljen v skladu s Sklepom 2013/250/EU, ali drug znak ISO tipa I (2 točki).

Ocenjevanje in preverjanje

Vlagatelj predloži izjavo o izpolnjevanju tega merila in priloži ustrezno dokumentacijo, vključno s pojasnili, kako se to merilo izpolnjuje v turističnem nastanitvenem objektu (npr. z merilnikom pretoka ali majhnim vedrom in štoparico). Za sanitarne armature z znakom EU za okolje in proizvode z drugimi znaki ISO tipa I, ki izpolnjujejo zgoraj navedene zahteve, se šteje, da izpolnjujejo to merilo. Kadar se uporabljajo sanitarne armature z znakom EU za okolje, vlagatelj predloži kopijo certifikata znaka EU za okolje ali kopijo znaka na embalaži, ki dokazuje, da je bil podeljen v skladu s Sklepom 2013/250/EU. Kadar se uporabljajo drugi proizvodi z znakom tipa I, vlagatelj predloži kopijo certifikata znaka ISO tipa I ali kopijo znaka na embalaži.

Merilo 43.   Učinkovite vodovodne napeljave: stranišča in pisoarji (do 4,5 točke)

(a)

Vsi pisoarji so brezvodni (1,5 točke).

(b)

Vsaj 50 % pisoarjev (zaokroženo na najbližje celo število) ima znak EU za okolje, podeljen v skladu s Sklepom 2013/641/EU, ali drug znak ISO tipa I (1,5 točke).

(c)

Vsaj 50 % stranišč (zaokroženo na najbližje celo število) ima znak EU za okolje, podeljen v skladu s Sklepom 2013/641/EU, ali drug znak ISO tipa I (1,5 točke).

Ocenjevanje in preverjanje

Vlagatelj predloži podrobna pojasnila o tem, kako se to merilo izpolnjuje v turističnem nastanitvenem objektu, skupaj z ustreznimi dokazili. Za stranišča na splakovanje in pisoarje z znakom EU za okolje ali proizvode z drugimi znaki ISO tipa I, ki izpolnjujejo zgoraj navedene zahteve, se šteje, da izpolnjujejo to merilo. Kadar se uporabljajo stranišča na splakovanje in pisoarji z znakom EU za okolje, vlagatelj predloži kopijo certifikata znaka EU za okolje ali kopijo znaka na embalaži, ki dokazuje, da je bil podeljen v skladu s Sklepom Komisije 2013/641/EU. Kadar se uporabljajo proizvodi z drugimi znaki ISO tipa I, vlagatelj predloži kopijo certifikata znaka tipa I ali kopijo znaka na embalaži.

Merilo 44.   Poraba vode pri pomivalnih strojih (2,5 točke)

Poraba vode pri pomivalnih strojih je manjša od praga ali enaka temu pragu, kot je določen v spodnji preglednici, in se meri v skladu s standardom EN 50242, ob standardnem ciklu pomivanja:

Podskupina proizvoda

Poraba vode (Wt)

(litrov/cikel)

Gospodinjski pomivalni stroji s 15 pogrinjki

10

Gospodinjski pomivalni stroji s 14 pogrinjki

10

Gospodinjski pomivalni stroji s 13 pogrinjki

10

Gospodinjski pomivalni stroji z 12 pogrinjki

9

Gospodinjski pomivalni stroji z 9 pogrinjki

9

Gospodinjski pomivalni stroji s 6 pogrinjki

7

Gospodinjski pomivalni stroji s 4 pogrinjki

9,5

Opomba: merilo velja samo za gospodinjske pomivalne stroje, ki jih zajema Uredba Komisije (EU) št. 1016/2010 (29).

Ocenjevanje in preverjanje

Vlagatelj predloži tehnične specifikacije proizvajalca ali strokovnjakov, odgovornih za namestitev, prodajo ali vzdrževanje pomivalnih strojev. Če je na voljo le letna poraba, se šteje, da je na leto skupaj 280 standardnih ciklov pomivanja.

Merilo 45.   Poraba vode pri pralnih strojih (3 točke)

Pralni stroji, ki jih uporabljajo gostje in zaposleni v turističnem nastanitvenem objektu, ali pralni stroji pralnice, ki za turistični nastanitveni objekt pere perilo, izpolnjujejo vsaj eno od naslednjih zahtev:

(a)

poraba vode pri pralnih strojih je manjša od praga ali enaka temu pragu, kot je določen v naslednji preglednici, in se meri v skladu s standardom EN 60456, ob standardnem ciklu pranja (program za bombaž pri 60 °C):

Podskupina proizvoda

Poraba vode (litrov/cikel)

Gospodinjski pralni stroji z nazivno zmogljivostjo 3 kg:

39

Gospodinjski pralni stroji z nazivno zmogljivostjo 3,5 kg:

39

Gospodinjski pralni stroji z nazivno zmogljivostjo 4,5 kg:

40

Gospodinjski pralni stroji z nazivno zmogljivostjo 5 kg:

39

Gospodinjski pralni stroji z nazivno zmogljivostjo 6 kg:

37

Gospodinjski pralni stroji z nazivno zmogljivostjo 7 kg:

43

Gospodinjski pralni stroji z nazivno zmogljivostjo 8 kg:

56

(b)

komercialni ali industrijski pralni stroji v povprečju porabijo največ 7 l vode na kilogram opranega perila.

Opomba: točka (a) velja le za gospodinjske pralne stroje, ki jih zajema Uredba Komisije (EU) št. 1015/2010 (30).

Ocenjevanje in preverjanje

Vlagatelj predloži tehnične specifikacije proizvajalca ali strokovnjakov, odgovornih za namestitev, prodajo ali vzdrževanje pralnih strojev. Če je na voljo le letna poraba, se zaradi dokazovanja skladnosti s točko (a) šteje, da je na leto skupaj 220 standardnih ciklov pranja.

Merilo 46.   Obveščanje o trdoti vode (do 1,5 točke)

Vlagatelj izpolnjuje vsaj eno od naslednjih zahtev:

(a)

V bližini sanitarnih prostorov/pralnih strojev/pomivalnih strojev so jasno vidne informacije o trdoti lokalne vode, da lahko gostje in zaposleni bolje uporabljajo detergente (0,5 točke).

b)

Gostje in zaposleni za pralne/pomivalne stroje v turističnem nastanitvenem objektu uporabljajo sistem za samodejno odmerjanje, ki jim omogoča najboljšo uporabo detergentov glede na trdoto vode (1,5 točke).

Ocenjevanje in preverjanje

Vlagatelj predloži izjavo o izpolnjevanju tega merila, skupaj z ustrezno dokumentacijo, iz katere je razvidno, kako je bil gost obveščen ali kateri sistem za samodejno odmerjanje se uporablja.

Merilo 47.   Optimizirano upravljanje bazenov (do 2,5 točke)

(a)

Ogrevani plavalni bazeni in zunanji masažni bazeni so ponoči prekriti. Neogrevani napolnjeni bazeni in zunanji masažni bazeni se prekrijejo, ko se ne uporabljajo več kot en dan, da se zmanjša izhlapevanje vode (1 točka).

(b)

Plavalni bazeni in zunanji masažni bazeni imajo samodejni sistem, ki optimizira porabo klora z optimiziranim odmerjanjem, ali uporabljajo dopolnilne metode dezinfekcije, kot sta ozonizacija in obdelava z UV-svetlobo (0,5 točke), ali pa vključujejo naravne sisteme filtracije z rastlinami, da se omogoči čiščenje vode do zahtevanega higienskega standarda (1,5 točke).

Ocenjevanje in preverjanje

Vlagatelj predloži podrobna pojasnila o tem, kako se to merilo izpolnjuje v turističnem nastanitvenem objektu, skupaj z ustreznimi dokazili (npr. fotografije, ki prikazujejo s ponjavami prekrite bazene in samodejne sisteme odmerjanja ali vrsto bazena, dokumentirani postopek za uporabo samodejnih sistemov odmerjanja).

Merilo 48.   Recikliranje deževnice in sive vode (do 3 točke)

V nastanitvenem objektu se za nesanitarno in nepitno vodo uporabljajo naslednji nadomestni vodni viri:

(i)

ponovno pridobljena voda ali siva voda iz pranja in/ali prh in/ali umivalnikov na straniščih (1 točka);

(ii)

deževnica s strehe (1 točka);

(iii)

kondenzirana voda iz sistemov HVAC (1 točka).

Ocenjevanje in preverjanje

Vlagatelj predloži podrobna pojasnila o tem, kako se to merilo izpolnjuje v turističnem nastanitvenem objektu, skupaj s fotografijami, ki prikazujejo sisteme za distribucijo nadomestnih vodnih virov, ter ustreznimi zagotovili, da je oskrba s sanitarno in pitno vodo popolnoma ločena.

Merilo 49.   Učinkovito namakanje (1,5 točke)

Vlagatelj izpolnjuje vsaj eno od naslednjih zahtev:

(a)

turistični nastanitveni objekt ima dokumentirani postopek za zalivanje zunanjih površin/rastlin, vključno s podrobnostmi, kako je dosežena najboljša časovna razporeditev zalivanja in kako je zmanjšana poraba vode. To lahko na primer vključuje možnost, da se zunanje površine ne zalivajo (1,5 točke);

(b)

turistični nastanitveni objekt uporablja samodejni sistem, ki omogoča najboljšo časovno razporeditev in porabo vode pri zalivanju zunanjih površin/rastlin (1,5 točke).

Ocenjevanje in preverjanje

Vlagatelj predloži podrobna pojasnila o tem, kako se to merilo izpolnjuje v turističnem nastanitvenem objektu, skupaj z ustreznimi dokazili, ki vključujejo podrobnosti dokumentiranega sistema/postopka zalivanja ali fotografije, ki prikazujejo samodejni sistem zalivanja.

Merilo 50.   Sajenje domorodnih ali neinvazivnih tujerodnih vrst na zunanjih površinah (do 2 točki)

V času veljavnosti znaka EU za okolje rastlinske vrste, zasajene na zunanjih površinah, vključno z vodnimi rastlinami, sestavljajo domorodne in/ali neinvazivne tujerodne vrste:

(i)

ni invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo (0,5 točke) (prisotne so lahko druge invazivne tujerodne vrste);

(ii)

prisotne so izključno neinvazivne tujerodne vrste (1 točka);

(iii)

prisotne so domorodne in/ali neinvazivne tujerodne vrste (1,5 točke);

(iv)

prisotne so izključno domorodne vrste (2 točki).

Za namene tega znaka EU za okolje so domorodne vrste tiste rastlinske vrste, ki so naravno prisotne v državi.

Za namene tega znaka EU za okolje so neinvazivne vrste tiste rastlinske vrste, ki niso naravno prisotne v državi in za katere ni dokazov, da se zlahka razmnožujejo, vrastejo in širijo ali da škodujejo domači biotski raznovrstnosti.

Na zunanjih površinah se ne zasajajo invazivne tujerodne vrste, ki zadevajo Unijo v smislu člena 3(3) Uredbe (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (31).

Ocenjevanje in preverjanje

Vlagatelj predloži ustrezne podatke o tem, kako se to merilo izpolnjuje v turističnem nastanitvenem objektu, skupaj z ustreznimi dokazili, ki jih pripravi strokovnjak.

ODPADKI IN ODPADNA VODA

Merilo 51.   Papirni proizvodi (do 2 točki)

90 % naslednjih kategorij papirnih proizvodov ima znak EU za okolje ali drug znak ISO tipa I (0,5 točke za vsako od kategorij, skupaj največ 2 točki):

(a)

toaletni papir;

(b)

tissue papir za higienske namene;

(c)

pisarniški papir;

(d)

tiskan papir;

(e)

predelan papir (npr. ovojnice).

Ocenjevanje in preverjanje

Vlagatelj predloži podatke in dokumentacijo (vključno z ustreznimi računi), iz katerih sta razvidni količina takšnih uporabljenih proizvodov in količina proizvodov z znakom za okolje. Kadar se uporabljajo proizvodi z znakom EU za okolje, vlagatelj predloži kopijo certifikata znaka EU za okolje ali kopijo znaka na embalaži, ki dokazuje, da je bil podeljen v skladu s Sklepom Komisije 2014/256/EU (32), Sklepom Komisije 2012/481/EU (33), Sklepom Komisije 2011/333/EU (34) ali Odločbo Komisije 2009/568/ES (35). Kadar se uporabljajo proizvodi z drugimi znaki ISO tipa I, vlagatelj predloži kopijo certifikata znaka tipa I ali kopijo znaka na embalaži.

Merilo 52.   Trajno blago (do 4 točke)

Vsaj 40 % (zaokroženo na najbližje celo število) iz vsaj ene od naslednjih kategorij trajnega blaga, prisotnega v turističnem nastanitvenem objektu, ima znak EU za okolje ali drug znak ISO tipa I (1 točka za vsako od kategorij, skupaj največ 4 točke):

(a)

posteljnina, brisače in namizno perilo;

(b)

računalniki;

(c)

televizijski sprejemniki;

(d)

posteljni vložki;

(e)

leseno pohištvo;

(f)

sesalniki;

(g)

trde talne obloge;

(h)

oprema za preslikovanje.

Ocenjevanje in preverjanje

Vlagatelj predloži podatke in dokumentacijo, iz katere sta razvidni količina takšnih proizvodov in količina proizvodov z znakom za okolje. Kadar se uporabljajo proizvodi z znakom EU za okolje, vlagatelj predloži kopijo certifikata znaka EU za okolje ali kopijo znaka na embalaži, ki dokazuje, da je bil podeljen v skladu s Sklepom Komisije 2014/350/EU (36), Odločbo Komisije 2009/300/ES (37), Sklepom Komisije 2014/391/EU (38), Odločbo Komisije (EU) 2010/18/ES (39), Sklepom Komisije (EU) 2016/1332/EU (40) ali Odločbo Komisije 2009/607/ES (41). Kadar se uporabljajo proizvodi z drugi znaki ISO tipa I, vlagatelj predloži kopijo certifikata znaka tipa I ali kopijo znaka na embalaži.

Merilo 53.   Ponudba pijač (2 točki)

Če lastnik ali neposredna uprava turističnega nastanitvenega objekta ponuja pijače (npr. v barih/restavracijah, trgovinah in prodajnih avtomatih), se vsaj 50 % (1 točka) ali 70 % (2 točki) pijače zagotavlja v vsebnikih, ki jih je mogoče vrniti ali ponovno napolniti.

Ocenjevanje in preverjanje

Vlagatelj predloži podrobna pojasnila o tem, kako se to merilo izpolnjuje v turističnem nastanitvenem objektu, skupaj z ustreznimi dokazili, če je to potrebno.

Merilo 54.   Nabava detergentov in proizvodov za osebno nego (do 2 točki)

Vsaj 80 % nabavljene količine ali mase iz vsaj ene od naslednjih kategorij detergentov in proizvodov za osebno nego, ki se uporabljajo v turističnem nastanitvenem objektu, ima znak EU za okolje ali drug znak ISO tipa I (0,5 točke za vsako od kategorij, skupaj največ 2 točki):

(a)

detergenti za ročno pomivanje posode;

(b)

detergenti za pomivalne stroje;

(c)

detergenti za perilo;

(d)

univerzalna čistila;

(e)

čistila za sanitarne prostore;

(f)

mila in šamponi;

(g)

balzam za lase.

Ocenjevanje in preverjanje

Vlagatelj predloži podatke in dokumentacijo, iz katere sta razvidni količina takšnih proizvodov in količina proizvodov z znakom za okolje. Kadar se uporabljajo proizvodi z znakom EU za okolje, vlagatelj predloži kopijo certifikata znaka EU za okolje kopijo znaka na embalaži, ki dokazuje, da je bil podeljen v skladu s Sklepom Komisije 2011/382/EU (42), Sklepom Komisije 2011/263/EU (43), Sklepom Komisije 2011/264/EU (44), Sklepom Komisije 2011/383/EU (45) ali Sklepom Komisije 2014/893/EU (46). Kadar se uporabljajo proizvodi z drugimi znaki ISO tipa I, vlagatelj predloži kopijo certifikata znaka tipa I ali kopijo znaka na embalaži.

Merilo 55.   Zmanjševanje uporabe čistilnih sredstev (1,5 točke)

V turističnem nastanitvenem objektu so določeni natančni postopki za učinkovito uporabo čistilnih sredstev, kot so uporaba proizvodov iz mikrovlaken ali drugih čistilnih materialov s podobnimi učinki ter dejavnosti čiščenja z vodo ali druge dejavnosti čiščenja s podobnimi učinki. Za izpolnjevanje tega merila je treba pri vsakem čiščenju učinkovito uporabljati čistilna sredstva, razen če je določeno drugače z zakonodajo ali higienskimi, zdravstvenimi in varnostnimi postopki.

Ocenjevanje in preverjanje

Vlagatelj predloži podrobna pojasnila o tem, kako se to merilo izpolnjuje v turističnem nastanitvenem objektu, skupaj z ustreznimi dokazili, če je to potrebno (npr. kopija postopkov, tehnične podrobnosti uporabljenih proizvodov).

Merilo 56.   Zimsko vzdrževanje cest (1 točka)

Če je potrebno zimsko vzdrževanje cest, ki ga izvaja ponudnik nastanitve, se ob poledici ali sneženju za povečevanje varnosti na cestah v območju turističnega nastanitvenega objekta uporabljajo mehanska sredstva, pesek/gramoz ali posipna sredstva, ki jim je bil podeljen znak ISO tipa I.

Ocenjevanje in preverjanje

Vlagatelj predloži podrobna pojasnila o tem, kako se to merilo izpolnjuje v turističnem nastanitvenem objektu, skupaj z ustreznimi dokazili. Kadar se uporabljajo posipna sredstva z znakom ISO tipa I, vlagatelj predloži kopijo certifikata znaka ali kopijo znaka na embalaži.

Merilo 57.   Rabljeni tekstilni izdelki in pohištvo (do 2 točki)

Turistični nastanitveni objekt ima vzpostavljen postopek, ki obsega:

(a)

vse dejavnosti doniranja v dobrodelne namene vsega pohištva in tekstila, ki ju turistični nastanitveni objekt ne more več uporabljati, vendar sta še vedno uporabna. Med končnimi uporabniki so zaposleni, dobrodelne organizacije ali druga združenja, ki zbirajo in razdeljujejo blago (1 točka);

(b)

vse dejavnosti nabave ponovno uporabljenih proizvodov/rabljenih proizvodov za pohištvo. Med dobavitelji so trgi rabljenih proizvodov ali druga združenja/kolektivi, ki prodajajo ali razdeljujejo rabljeno blago (1 točka).

Ocenjevanje in preverjanje

Vlagatelj predloži podrobna pojasnila o tem, kako se to merilo izpolnjuje v turističnem nastanitvenem objektu, skupaj z ustreznimi dokazili, kot je na primer pisni postopek s kontaktnimi podatki končnih uporabnikov, računi in evidencami predhodno uporabljenega ali doniranega blaga itd.

Merilo 58.   Kompostiranje (do 2 točki)

V turističnem nastanitvenem objektu se ločuje vsaj ena od naslednjih ustreznih kategorij odpadkov, pri tem pa zagotavlja, da se odpadki kompostirajo ali uporabijo za proizvodnjo bioplina v skladu s smernicami lokalnih organov (npr. kompostiranje izvaja lokalna uprava ali zasebna agencija ali pa se odpadki kompostirajo na kraju samem) (1 točka za vsako kategorijo, skupaj največ 2 točki):

(a)

vrtni odpadki;

(b)

odpadna hrana iz gostinskih storitev;

(c)

biorazgradljivi proizvodi (npr. predmeti za enkratno uporabo iz snovi na osnovi koruze);

(d)

biorazgradljivi odpadki, ki jih proizvedejo gostje v sobah/nastanitvah.

Ocenjevanje in preverjanje

Vlagatelj predloži podrobna pojasnila o tem, kako se to merilo izpolnjuje v turističnem nastanitvenem objektu, skupaj z ustreznimi dokazili, če je to potrebno.

Merilo 59.   Čiščenje odpadnih voda (do 3 točke)

(a)

Če so na območju turističnega nastanitvenega objekta pralnice za avtomobile, je pranje avtomobilov dovoljeno samo na posebej opremljenih mestih, ki omogočajo zbiranje uporabljene vode in čistilnih sredstev ter njihovo usmerjanje v kanalizacijski sistem (1 točka).

(b)

Če odpadne vode ni mogoče poslati v centralizirano čiščenje, njeno čiščenje na kraju samem vključuje predčiščenje (sito/rešetka, izenačevanje in usedanje), ki mu sledita biološko čiščenje, pri katerem se odstrani več kot 95 % BPK (biokemijska potreba po kisiku) in več kot 90 % nitrifikacije, ter anaerobna razgradnja presežnega blata (zunaj obrata) (2 točki).

Ocenjevanje in preverjanje

Vlagatelj predloži izjavo o izpolnjevanju tega merila, skupaj z ustreznimi dokazili (npr. fotografije za zahtevo (a) in tehničnimi specifikacijami proizvajalcev ali strokovnjakov, ki so odgovorni za namestitev, prodajo ali vzdrževanje sistemov za odpadno vodo za zahtevo (b)).

DRUGA MERILA

Merilo 60.   Prepoved kajenja v sobah (1 točka)

Kajenje ni dovoljeno v sobah za goste ali najemnih nastanitvenih objektih.

Ocenjevanje in preverjanje

Vlagatelj predloži izjavo o izpolnjevanju tega merila in dokazila, na primer fotografije znakov za prepoved v sobah ali najemnih nastanitvenih objektih.

Merilo 61.   Socialna politika (do 2 točki)

Turistični nastanitveni objekt ima pisna pravila socialne politike, da zaposlenim zagotavlja vsaj eno od naslednjih socialnih ugodnosti (0,5 točke za vsako ugodnost, skupaj največ 2 točki):

(a)

prosti dnevi za izobraževanje;

(b)

brezplačni obroki ali boni za prehrano;

(c)

brezplačne uniforme in delovna oblačila;

(d)

popust na proizvode/storitve v turističnem nastanitvenem objektu;

(e)

subvencionirana ureditev trajnostnega prevoza;

(f)

poroštvo pri stanovanjskem posojilu.

Pisna pravila socialne politike se vsako leto posodobijo in sporočijo zaposlenim. Zaposleni pisna pravila podpišejo na informativnem sestanku. Dokument je vsem zaposlenim na voljo na recepciji.

Ocenjevanje in preverjanje

Vlagatelj predloži kopijo pisnih pravil socialne politike, ki so jih zaposleni podpisali, in lastno izjavo s pojasnili, kako so zgornje zahteve izpolnjene. Poleg tega lahko pristojni organ zahteva dokazila in/ali se med obiskom na kraju samem pogovori z naključno izbranimi zaposlenimi.

Merilo 62.   Vozila za vzdrževanje (1 točka)

Za vzdrževanje turističnega nastanitvenega objekta se ne uporabljajo vozila z motorjem z notranjim zgorevanjem (1 točka).

Ocenjevanje in preverjanje

Vlagatelj predloži pojasnila o tem, kako se to merilo izpolnjuje v turističnem nastanitvenem objektu, skupaj z ustreznimi dokazili.

Merilo 63.   Ponudba okolju prijaznih prevoznih sredstev (do 2,5 točke)

(a)

Turistični nastanitveni objekt gostom ponuja vsaj enega od naslednjih okolju prijaznih prevoznih sredstev (1 točka za vsako kategorijo, skupaj največ 2 točki):

(i)

električna vozila za prevoz gostov z dogovorjenega mesta ali za prosti čas gostov;

(ii)

vtičnice (polnilne postaje) za električna vozila;

(iii)

vsaj eno kolo za vsakih pet taborov ali najemnih nastanitvenih enot ali sob.

(b)

Turistični nastanitveni objekt ima sklenjena aktivna partnerstva s podjetji, ki izposojajo električna vozila ali kolesa (0,5 točke). „Aktivno partnerstvo“ pomeni dogovor med turističnim nastanitvenim objektom in podjetjem, ki izposoja električna vozila ali kolesa. Informacije o aktivnem partnerstvu so vidne na lokaciji. Če podjetje, ki izposoja električna vozila in kolesa, ni na območju turističnega nastanitvenega objekta, se vzpostavijo praktične ureditve (npr. podjetje lahko kolesa dostavi turističnemu nastanitvenemu objektu).

Ocenjevanje in preverjanje

Vlagatelj predloži pojasnila o tem, kako se to merilo izpolnjuje v turističnem nastanitvenem objektu, skupaj z ustreznimi dokazili in informacijami, ki se zagotovijo gostom.

Merilo 64.   Neprekrite površine (1 točka)

Vsaj 90 % zunanjih površin, ki spadajo pod upravljanje turističnega nastanitvenega objekta, ni prekritih z asfaltom/betonom ali drugimi nepredušnimi materiali, ki onemogočajo pravilno odvodnjavanje in zračenje prsti.

Kjer se zbirata deževnica in siva voda, se neporabljena deževnica in siva voda očistita in uporabita na zemljišču.

Ocenjevanje in preverjanje

Vlagatelj predloži pojasnila o tem, kako se to merilo izpolnjuje v turističnem nastanitvenem objektu, skupaj z ustreznimi dokazili.

Merilo 65.   Lokalni in ekološki proizvodi (do 4 točke)

(a)

Pri vsakem obroku, vključno z zajtrkom, se ponudita vsaj dve lokalni in sezonski (za sveže sadje in zelenjavo) živili (1 točka).

(b)

Turistični nastanitveni objekt dejavno izbira lokalne dobavitelje blaga in storitev (1 točka).

(c)

Vsaj dva proizvoda (1 točka) ali štirje proizvodi (2 točki), ki se uporabljajo pri pripravi dnevnih obrokov ali ki jih ponudnik nastanitve prodaja, so pridelani ekološko, kot je določeno v Uredbi Sveta (ES) št. 834/2007 (47).

Za namene tega merila je „lokalni“ dobavitelj tisti dobavitelj, ki je največ 160 kilometrov oddaljen od turističnega nastanitvenega objekta.

Ocenjevanje in preverjanje

Vlagatelj predloži izjavo o izpolnjevanju tega merila, skupaj z ustreznimi dokazili. Kadar se uporabljajo ekološki proizvodi, vlagatelj predloži kopijo certifikata proizvoda ali kopijo znaka na embalaži, ki dokazuje, da je bil podeljen v skladu z Uredbo (ES) št. 834/2007. V nekaterih državah lahko restavracije in hoteli, ki uporabljajo samo ekološke proizvode, pridobijo potrdila določenih sistemov za podeljevanje znaka. Če turistični nastanitveni objekt pridobi potrdilo takšnih sistemov, lahko vlagatelj to informacijo predloži kot dokazilo o skladnosti s tem merilom.

Merilo 66.   Izogibanje uporabi pesticidov (2 točki)

Na zunanjih površinah, za katere skrbi turistični nastanitveni objekt, se pesticidi ne uporabljajo.

Ocenjevanje in preverjanje

Vlagatelj predloži podrobna pojasnila o tem, kako se turistični nastanitveni objekt izogiba uporabi pesticidov in kako skrbi za zunanje površine. Stanje se preveri med obiskom na kraju samem.

Merilo 67.   Dodatni okoljski in socialni ukrepi (do 3 točke)

Uprava turističnega nastanitvenega objekta izvaja ukrepe, ki dopolnjujejo tiste, določene z merili v tem oddelku ali oddelku A, da bi se izboljšala okoljska in socialna uspešnost turističnega nastanitvenega objekta.

(a)

Dodatni okoljski ukrepi (do 0,5 točke za vsakega, skupaj največ 2 točki)

in/ali

(b)

dodatni socialni ukrepi (do 0,5 točke za vsakega, skupaj največ 1 točka).

Ocenjevanje in preverjanje

Vlagatelj predloži izjavo o izpolnjevanju tega merila, skupaj z natančnim opisom (vključno z dokumentiranimi okoljskimi ali socialnimi ugodnostmi, povezanimi z ukrepi) vsakega dodatnega ukrepa, za katerega vlagatelj želi, da se upošteva.


(1)  Uredba (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov ter razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 339/93 (UL L 218, 13.8.2008, str. 30).

(2)  Uredba (ES) št. 1221/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o prostovoljnem sodelovanju organizacij v Sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS), razveljavitvi Uredbe (ES) št. 761/2001 ter odločb Komisije 2001/681/ES in 2006/193/ES (UL L 342, 22.12.2009, str. 1).

(3)  Sklep Komisije (EU) 2016/611 z dne 15. aprila 2016 o referenčnem dokumentu v zvezi z najboljšimi praksami okoljskega ravnanja, kazalniki okoljske uspešnosti za posamezne sektorje in merili odličnosti za sektor turizma v skladu z Uredbo (ES) št. 1221/2009 o prostovoljnem sodelovanju organizacij v Sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) (UL L 104, 20.4.2016, str. 27).

(4)  Uredba (EU) št. 517/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o fluoriranih toplogrednih plinih in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 842/2006 (UL L 150, 20.5.2014, str. 195).

(5)  Velja, če so zagotovljene gostinske storitve in lokalni obrati za obdelavo odpadkov omogočajo ločeno zbiranje organskih odpadkov.

(6)  Direktiva 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti, spremembi direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES (UL L 315, 14.11.2012, str. 1).

(7)  Sklep Komisije 2014/314/EU z dne 28. maja 2014 o določitvi meril za podelitev znaka EU za okolje za vodne grelnike (UL L 164, 3.6.2014, str. 83).

(8)  Uredba Komisije (EU) 2015/1185 z dne 24. aprila 2015 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo lokalnih grelnikov prostorov na trdno gorivo (UL L 193, 21.7.2015, str. 1).

(9)  Uredba Komisije (EU) 2015/1188 z dne 28. aprila 2015 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo lokalnih grelnikov prostorov (UL L 193, 21.7.2015, str. 76).

(b)  Kot je določeno v Prilogi II k Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 812/2013 (1)

(c)  Kot je določeno v Prilogi VI k Uredbi Komisije (EU) št. 814/2013 (2)

(1)

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 812/2013 z dne 18. februarja 2013 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah glede energijskega označevanja grelnikov vode, hranilnikov tople vode ter kompletov grelnika vode in sončne naprave (UL L 239, 6.9.2013, str. 83).

(2)

Uredba Komisije (EU) št. 814/2013 z dne 2. avgusta 2013 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo grelnikov vode in hranilnikov tople vode (UL L 239, 6.9.2013, str. 162).

(10)  Direktiva 2004/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o spodbujanju soproizvodnje, ki temelji na rabi koristne toplote, na notranjem trgu z energijo in o spremembi Direktive 92/42/EGS (UL L 52, 21.2.2004, str. 50).

(11)  Direktiva Sveta 92/42/EGS z dne 21. maja 1992 o zahtevanih izkoristkih novih toplovodnih kotlov na tekoča ali plinasta goriva (UL L 167, 22.6.1992, str. 17).

(12)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 626/2011 z dne 4. maja 2011 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z energijskim označevanjem klimatskih naprav (UL L 178, 6.7.2011, str. 1).

(13)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 874/2012 z dne 12. julija 2012 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem električnih sijalk in svetilk z energijskimi nalepkami (UL L 258, 26.9.2012, str. 1).

(14)  Direktiva 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES (UL L 140, 5.6.2009, str. 16).

(15)  Sklep Komisije 2013/250/EU z dne 21. maja 2013 o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka EU za okolje za sanitarne armature (UL L 145, 31.5.2013, str. 6).

(16)  Sklep Komisije 2013/641/EU z dne 7. novembra 2013 o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka EU za okolje za stranišča na splakovanje in pisoarje (UL L 299, 9.11.2013, str. 38).

(17)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1186 z dne 24. aprila 2015 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem lokalnih grelnikov prostorov z energijskimi nalepkami (UL L 193, 21.7.2015, str. 20).

(18)  Odločba Komisije 2007/742/ES z dne 9. novembra 2007 o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka Skupnosti za okolje električnim, plinskim ali plinskim absorpcijskim toplotnim črpalkam (UL L 301, 20.11.2007, str. 14).

(19)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1060/2010 z dne 28. septembra 2010 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z energijskim označevanjem gospodinjskih hladilnih aparatov (UL L 314, 30.11.2010, str. 17).

(20)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 65/2014 z dne 1. oktobra 2013 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem gospodinjskih pečic in kuhinjskih nap z energijskimi nalepkami (UL L 29, 31.1.2014, str. 1).

(21)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1059/2010 z dne 28. septembra 2010 o dopolnitvi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2010/30/EU glede zahtev za energijsko označevanje gospodinjskih pomivalnih strojev (UL L 314, 30.11.2010, str. 1).

(22)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1061/2010 z dne 28. septembra 2010 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z energijskim označevanjem gospodinjskih pralnih strojev (UL L 314, 30.11.2010, str. 47).

(23)  Sklep Komisije (EU) 2015/1402 z dne 15. julija 2015 o stališču Evropske unije glede sklepa upravljalnih organov, katerega podlaga je Sporazum med vlado Združenih držav Amerike in Evropsko unijo o usklajevanju programov za označevanje energijske učinkovitosti pisarniške opreme, o spremembi specifikacij za računalnike iz Priloge C k Sporazumu (UL L 217, 18.8.2015, str. 9).

(24)  Sklep Komisije 2014/202/EU z dne 20. marca 2014 o določitvi stališča Evropske unije glede priložitve specifikacij za računalniške strežnike in brezprekinitvene napajalnike Prilogi C k Sporazumu ter revizije specifikacij za prikazovalnike in opremo za preslikovanje, vključene v Prilogo C k Sporazumu, za namene sklepa upravnih organov na podlagi Sporazuma med vlado Združenih držav Amerike in Evropsko unijo o usklajevanju programov za označevanje energetske učinkovitosti pisarniške opreme (UL L 114, 16.4.2014, str. 68).

(25)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 392/2012 z dne 1. marca 2012 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z energijskim označevanjem gospodinjskih sušilnih strojev (UL L 123, 9.5.2012, str. 1).

(26)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 665/2013 z dne 3. maja 2013 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem sesalnikov z energijskimi nalepkami (UL L 192, 13.7.2013, str. 1).

(27)  Uredba Komisije (EU) št. 813/2013 z dne 2. avgusta 2013 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo grelnikov prostorov in kombiniranih grelnikov (UL L 239, 6.9.2013, str. 136).

(28)  Uredba Komisije (EU) 2015/1189 z dne 28. aprila 2015 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo kotlov na trdno gorivo (UL L 193, 21.7.2015, str. 100).

(29)  Uredba Komisije (EU) št. 1016/2010 z dne 10. novembra 2010 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo gospodinjskih pomivalnih strojev (UL L 293, 11.11.2010, str. 31).

(30)  Uredba Komisije (EU) št. 1015/2010 z dne 10. novembra 2010 o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2009/125/ES v zvezi z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo gospodinjskih pralnih strojev (UL L 293, 11.11.2010, str. 21).

(31)  Uredba (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst (UL L 317, 4.11.2014, str. 35).

(32)  Sklep Komisije 2014/256/EU z dne 2. maja 2014 o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka EU za okolje za proizvode iz predelanega papirja (UL L 135, 8.5.2014, str. 24).

(33)  Sklep Komisije 2012/481/EU z dne 16. avgusta 2012 o okoljskih merilih za podelitev znaka EU za okolje za tiskan papir (UL L 223, 21.8.2012, str. 55).

(34)  Sklep Komisije 2011/333/EU z dne 7. junija 2011 o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka EU za okolje kopirnemu in grafičnemu papirju (UL L 149, 8.6.2011, str. 12).

(35)  Odločba Komisije 2009/568/ES z dne 9. julija 2009 o določitvi okoljskih meril za podeljevanje znaka za okolje Skupnosti tissue papirju za higienske namene uporabe (UL L 197, 29.7.2009, str. 87).

(36)  Sklep Komisije 2014/350/EU z dne 5. junija 2014 o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka EU za okolje tekstilnim izdelkom (UL L 174, 13.6.2014, str. 45).

(37)  Odločba Komisije 2009/300/ES z dne 12. marca 2009 o določitvi spremenjenih okoljskih meril za podeljevanje znaka za okolje Skupnosti televizijskim sprejemnikom (UL L 82, 28.3.2009, str. 3).

(38)  Sklep Komisije 2014/391/EU z dne 23. junija 2014 o določitvi okoljskih meril za podeljevanje znaka EU za okolje posteljnim vložkom (UL L 184, 25.6.2014, str. 18).

(39)  Odločba Komisije 2010/18/ES z dne 26. novembra 2009 o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka Skupnosti za okolje za lesene talne obloge (UL L 8, 13.1.2010, str. 32).

(40)  Sklep Komisije 2016/1332/EU z dne 28. julija 2016 o določitvi okoljskih meril za podelitev meril znaka EU za okolje pohištvu (UL L 210, 4.8.2016, str. 100).

(41)  Odločba Komisije 2009/607/ES z dne 9. julija 2009 o določitvi okoljskih meril za podeljevanje znaka Skupnosti za okolje trdim oblogam (UL L 208, 12.8.2009, str. 21).

(42)  Sklep Komisije 2011/382/EU z dne 24. junija 2011 o določitvi okoljskih meril za podeljevanje znaka EU za okolje detergentom za ročno pomivanje posode (UL L 169, 29.6.2011, str. 40).

(43)  Sklep Komisije 2011/263/EU z dne 28. aprila 2011 o določitvi okoljskih meril za podeljevanje znaka EU za okolje detergentom za pomivalne stroje (UL L 111, 30.4.2011, str. 22).

(44)  Sklep Komisije 2011/264/EU z dne 28. aprila 2011 o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka EU za okolje detergentom za perilo (UL L 111, 30.4.2011, str. 34).

(45)  Sklep Komisije 2011/383/EU z dne 28. junija 2011 o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka EU za okolje univerzalnim čistilom in čistilom za sanitarne prostore (UL L 169, 29.6.2011, str. 52).

(46)  Sklep Komisije 2014/893/EU z dne 9. decembra 2014 o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka EU za okolje za kozmetične proizvode, ki se izperejo (UL L 354, 11.12.2014, str. 47).

(47)  Uredba Sveta (ES) št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91 (UL L 189, 20.7.2007, str. 1).


Top