Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R2236

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/2236 z dne 12. decembra 2016 o določitvi tehničnih parametrov priložnostnega modula za leto 2018 o uskladitvi poklicnega in družinskega življenja (Besedilo velja za EGP )

C/2016/8212

OJ L 337, 13.12.2016, p. 6–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/2236/oj

13.12.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 337/6


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2236

z dne 12. decembra 2016

o določitvi tehničnih parametrov priložnostnega modula za leto 2018 o uskladitvi poklicnega in družinskega življenja

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 577/98 z dne 9. marca 1998 o organizaciji vzorčne raziskave delovne sile v Skupnosti (1) in zlasti člena 7a(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

EU je sprejela dolgoročno zavezo za spodbujanje usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja. Minimalni standardi na tem področju so določeni v direktivah o porodniškem dopustu (2) in starševskem dopustu (3). EU je prav tako določila cilje za izboljšanje možnosti varstva otrok (barcelonski cilji), v okviru evropskega semestra 2016 pa je izdala priporočila za posamezne države na področju usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja.

(2)

V svojem delovnem programu za leto 2016 (4) je Komisija določila načrte za razvoj pobude za obravnavo izzivov usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, s katerimi se srečujejo starši in skrbniki.

(3)

Zato sta spremljanje izzivov usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja ter napredek na tem področju bistvenega pomena, prav tako pa je pomembno boljše zbiranje podatkov.

(4)

Uredba Komisije (EU) št. 318/2013 (5) določa priložnostni modul o uskladitvi poklicnega in družinskega življenja.

(5)

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1397/2014 (6) določa in opisuje območja posebnih informacij („priložnostne podmodule“), ki jih je treba vključiti v priložnostni modul za leto 2018 o uskladitvi poklicnega in družinskega življenja.

(6)

Komisija bi morala opredeliti tehnične parametre, filtre, šifre in rok za pošiljanje podatkov v okviru priložnostnega modula o uskladitvi poklicnega in družinskega življenja.

(7)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za evropski statistični sistem –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Tehnični parametri priložnostnega modula za leto 2018 o uskladitvi poklicnega in družinskega življenja, filtri in šifre, ki jih je treba uporabiti, ter rok, v katerem se rezultati pošljejo Komisiji, so določeni v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. decembra 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 77, 14.3.1998, str. 3.

(2)  Direktiva Sveta 92/85/EGS z dne 19. oktobra 1992 o uvedbi ukrepov za spodbujanje izboljšav na področju varnosti in zdravja pri delu nosečih delavk in delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo (deseta posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS) (UL L 348, 28.11.1992, str. 1).

(3)  Direktiva Sveta 2010/18/EU z dne 8. marca 2010 o izvajanju revidiranega okvirnega sporazuma o starševskem dopustu, sklenjenega med BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP in ETUC, ter o razveljavitvi Direktive 96/34/ES (UL L 68, 18.3.2010, str. 13).

(4)  COM(2015) 610 final.

(5)  Uredba Komisije (EU) št. 318/2013 z dne 8. aprila 2013 o sprejetju programa priložnostnih modulov, ki zajemajo leta od 2016 do 2018, za vzorčno raziskavo delovne sile, predvideno z Uredbo Sveta (ES) št. 577/98 (UL L 99, 9.4.2013, str. 11).

(6)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1397/2014 z dne 22. oktobra 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 318/2013 o sprejetju programa priložnostnih modulov, ki zajemajo leta od 2016 do 2018, za vzorčno raziskavo delovne sile, predvideno z Uredbo Sveta (ES) št. 577/98 (UL L 370, 30.12.2014, str. 42).


PRILOGA

V tej prilogi so določeni tehnični parametri, filtri in šifre za uporabo v priložnostnem modulu o uskladitvi poklicnega in družinskega življenja, ki naj bi bil izveden leta 2018. V njej so prav tako določeni datumi za predložitev podatkov Komisiji.

Rok za pošiljanje rezultatov Komisiji: 31. marec 2019.

Filtri in šifre, ki jih je treba uporabiti za pošiljanje podatkov: kot so določeni v Prilogi III k Uredbi Komisije (ES) št. 377/2008 (1).

Stolpci, rezervirani za neobvezne utežne faktorje, ki se uporabijo za podvzorčenje ali neodgovor: stolpci 223–226, ki vsebujejo cele številke, in stolpca 227–228, ki vsebujeta decimalna mesta.

(1)   Podmodul 1: Obveznosti nege in oskrbe

Ime/stolpec

Šifra

Opis

Filter

CARERES

 

Obstoj obveznosti nege in oskrbe

STAROST = 18–64

211

 

Redna skrb za lastne otroke ali otroke partnerja (< 15 let) ali za nezmožne sorodnike (stare 15 let in več)

 

 

1

Ni obveznosti nege in oskrbe

 

 

2

Samo za lastne otroke ali otroke partnerja v gospodinjstvu

 

 

3

Samo za lastne otroke ali otroke partnerja izven gospodinjstva

 

 

4

Za lastne otroke ali otroke partnerja v gospodinjstvu in izven gospodinjstva

 

 

5

Samo za nezmožne sorodnike

 

 

6

Za lastne otroke ali otroke partnerja v gospodinjstvu in nezmožne sorodnike

 

 

7

Za lastne otroke ali otroke partnerja izven gospodinjstva in nezmožne sorodnike

 

 

8

Za lastne otroke ali otroke partnerja v gospodinjstvu in izven gospodinjstva ter nezmožne sorodnike

 

 

9

Se ne uporablja (ni vključeno v filter)

 

 

Prazno

Brez odgovora / Ne vem

 

 

 

 

 

CHCARUSE

 

Uporaba storitev otroškega varstva

CARERES = 2–4,6–8

212

 

Uporaba poklicnih storitev otroškega varstva za nekatere ali vse otroke

 

 

1

Ne

 

 

2

Da, za nekatere otroke

 

 

3

Da, za vse otroke

 

 

9

Se ne uporablja (ni vključeno v filter)

 

 

Prazno

Brez odgovora / Ne vem

 

 

 

 

 

CHCAROBS

 

Dejavniki za neuporabo storitev otroškega varstva

CHCARUSE = 1,2

213/214

 

Glavni razlog, zakaj (v večji meri) ne uporabljate storitev otroškega varstva za svoje otroke ali otroke partnerja

 

 

01

Storitev ni dostopna / ni prostega mesta

 

 

02

Stroški

 

 

03

Kakovost / vrsta storitve

 

 

04

Druga ovira, povezana s storitvijo

 

 

05

Varstvo urejam sam(-a) / s partnerjem

 

 

06

Varstvo urejam z dodatno neuradno pomočjo

 

 

07

Uporabljene poklicne storitve (za nekatere, a ne za vse otroke) zadostujejo

 

 

08

Otroci skrbijo zase

 

 

09

Drugi osebni razlogi

 

 

99

Se ne uporablja (ni vključeno v filter)

 

 

Prazno

Brez odgovora / Ne vem

 

 

 

 

 

CHCAREFF

 

Vpliv odgovornosti varstva otrok na zaposlovanje

CARERES = 2–4,6–8 in WSTATOR = 1,2

215

 

Glavni način, kako so zaposlene osebe prilagodile svoje delo za lažje izpolnjevanje odgovornosti varstva otrok

 

 

1

Kakršne koli spremembe za povečanje prihodkov

 

 

2

Krajši delovni čas

 

 

3

Manj zahtevne naloge na delovnem mestu

 

 

4

Zamenjava delovnega mesta ali delodajalca zaradi lažjega usklajevanja

 

 

5

Trenutno na družinskem dopustu

 

 

6

Drugo

 

 

7

Ni vpliva

 

 

9

Se ne uporablja (ni vključeno v filter)

 

 

Prazno

Brez odgovora / Ne vem

 

(2)   Podmodul 2: Prožnost delovnih ureditev

Ime/stolpec

Šifra

Opis

Filter

POSSTEND

 

Prožnost delovnega časa za namen varstva

STAPRO = 3 in CARERES = 2–8

216

 

Možnost spremembe začetka in/ali zaključka delovnega dne v okviru glavne zaposlitve za lažje izpolnjevanje odgovornosti varstva

 

 

1

Na splošno možno

 

 

2

Redko možno

 

 

3

Ni možno

 

 

9

Se ne uporablja (ni vključeno v filter)

 

 

Prazno

Brez odgovora / Ne vem

 

 

 

 

 

POSORGWT

 

Prilagodljivost pri jemanju celodnevnega dopusta za varstvo

STAPRO = 3 in CARERES = 2–8

217

 

Možnost organizacije delovnega časa tako, da se v okviru glavne zaposlitve vzame celodnevni dopust za lažje izpolnjevanje odgovornosti varstva

 

 

1

Na splošno možno

 

 

2

Redko možno

 

 

3

Ni možno

 

 

9

Se ne uporablja (ni vključeno v filter)

 

 

Prazno

Brez odgovora / Ne vem

 

 

 

 

 

WORKOBS

 

Ovira pri delu, ki najbolj otežuje usklajevanje

WSTATOR = 1,2 in CARERES = 2–8

218

 

Značilnost glavne zaposlitve, ki najbolj otežuje usklajevanje

 

 

1

Ovire ni

 

 

2

Dolg delovni čas

 

 

3

Nepredvidljiv ali težek delovni urnik

 

 

4

Dolgotrajna vožnja na delo

 

 

5

Zahtevna ali naporna zaposlitev

 

 

6

Pomanjkanje podpore delodajalcev in sodelavcev

 

 

7

Druge ovire

 

 

9

Se ne uporablja (ni vključeno v filter)

 

 

Prazno

Brez odgovora / Ne vem

 

(3)   Podmodul 3: Prekinitve poklicne poti in starševski dopust

Ime/stolpec

Šifra

Opis

Filter

STOPWORK

 

Prekinitev poklicne poti zaradi varstva otrok

STAROST = 18–64

219

 

Zaradi varstva svojih otrok ali otrok partnerja nisem delal(-a) najmanj en mesec v svoji zaposlitveni zgodovini

 

 

1

Da

 

 

2

Nikoli delal(-a); zaradi varstva otrok

 

 

3

Ne (vendar je/je bil(-a) zaposlen(-a) in ima otroke)

 

 

4

Nikoli delal(-a); iz drugih razlogov

 

 

5

Nikoli imel(-a) otrok

 

 

9

Se ne uporablja (ni vključeno v filter)

 

 

Prazno

Brez odgovora / Ne vem

 

 

 

 

 

STOPLENG

 

Skupno trajanje prekinitev poklicne poti zaradi varstva otrok

STOPWORK = 1

220

 

Vsota trajanja vseh vsaj enomesečnih prekinitev dela

 

 

1

Do 6 mesecev

 

 

2

Več kot 6 mesecev in do 1 leta

 

 

3

Več kot 1 leto in do 2 let

 

 

4

Več kot 2 leti in do 3 let

 

 

5

Več kot 3 leta in do 5 let

 

 

6

Več kot 5 let

 

 

9

Se ne uporablja (ni vključeno v filter)

 

 

Prazno

Brez odgovora / Ne vem

 

 

 

 

 

PARLEAV

 

Koriščenje starševskega dopusta

STOPWORK = 1

221

 

Koriščenje starševskega dopusta in/ali porodniškega/očetovskega dopusta v okviru prekinitve dela zaradi varstva otrok

 

 

1

Uporabljen samo starševski dopust

 

 

2

Kombinacija družinskih dopustov

 

 

3

Uporabljen samo porodniški/očetovski dopust

 

 

4

Družinski dopust ni bil uporabljen

 

 

 

 

 

DEREDSTP

 

Prekinitev poklicne poti zaradi nezmožnih sorodnikov

STAROST = 18–64 in (EXISTPR = 1 ali WSTATOR = 1,2)

222

 

Ni delal(-a) ali je delal(-a) s skrajšanim delovnim časom vsaj en mesec v zaposlitveni zgodovini zaradi skrbi za nezmožne sorodnike (stare 15 let ali več)

 

 

1

Prekinitev dela

 

 

2

Samo skrajšani delovni čas

 

 

3

Brez prekinitve ali skrajšanja

 

 

4

Nikoli ni bilo treba skrbeti za nezmožne sorodnike

 

 

9

Se ne uporablja (ni vključeno v filter)

 

 

Prazno

Brez odgovora / Ne vem

 


(1)  Uredba Komisije (ES) št. 377/2008 z dne 25. aprila 2008 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 577/98 o organizaciji vzorčne raziskave delovne sile v Skupnosti v zvezi s šifriranjem, ki se od leta 2009 dalje uporablja za posredovanje podatkov, o uporabi podvzorca za zbiranje podatkov o strukturnih spremenljivkah in opredelitvi referenčnih četrtletij (UL L 114, 26.4.2008, str. 57).


Top