EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1902

Uredba Komisije (EU) 2016/1902 z dne 27. oktobra 2016 o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za acetamiprid, ametoktradin, azoksistrobin, ciflutrin, difluorocetno kislino, dimetomorf, fenpirazamin, flonikamid, fluazinam, fludioksonil, flupiradifuron, flutriafol, fluksapiroksad, metkonazol, prokvinazid, protiokonazol, piriproksifen, spirodiklofen in trifloksistrobin v ali na nekaterih proizvodih (Besedilo velja za EGP )

C/2016/6497

OJ L 298, 4.11.2016, p. 1–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1902/oj

4.11.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 298/1


UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1902

z dne 27. oktobra 2016

o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za acetamiprid, ametoktradin, azoksistrobin, ciflutrin, difluorocetno kislino, dimetomorf, fenpirazamin, flonikamid, fluazinam, fludioksonil, flupiradifuron, flutriafol, fluksapiroksad, metkonazol, prokvinazid, protiokonazol, piriproksifen, spirodiklofen in trifloksistrobin v ali na nekaterih proizvodih

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS (1) in zlasti člena 14(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Mejne vrednosti ostankov (v nadaljnjem besedilu: MRL) za acetamiprid, azoksistrobin, dimetomorf, flonikamid, fludioksonil, flutriafol, metkonazol, protiokonazol in trifloksistrobin so bile določene v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 396/2005. Za ciflutrin so bile MRL določene v Prilogi II in delu B Priloge III k navedeni uredbi. Za ametoktradin, difluorocetno kislino, fenpirazamin, fluazinam, flupiradifuron, fluksapiroksad, prokvinazid, piriproksifen in spirodiklofen so bile MRL določene v delu A Priloge III k navedeni uredbi.

(2)

V okviru postopka za registracijo fitofarmacevtskega sredstva, ki vsebuje aktivno snov acetamiprid, za uporabo na namiznih oljkah, paradižniku, kumaricah za vlaganje, fižolu (s stroki), grahu (s stroki), stročnicah (sušenih), semenih oljne ogrščice, oljkah za proizvodnjo olja in pšenici je bila v skladu s členom 6(1) Uredbe (ES) št. 396/2005 vložena vloga za spremembo obstoječih MRL.

(3)

Za ametoktradin je bila taka vloga vložena za spomladansko čebulo. Za azoksistrobin je bila taka vloga vložena za namizno in vinsko grozdje. Za ciflutrin je bila taka vloga vložena za ječmen, oves, rž in pšenico po uporabi beta-ciflutrina na navedenih proizvodih. Za dimetomorf je bila taka vloga vložena za cvetoče kapusnice ter „špinačo in podobne liste“. Za flonikamid je bila taka vloga vložena za „zelišča in užitne cvetove“. Za fludioksonil je bila taka vloga vložena za „solato in solatnice“, „špinačo in podobne liste“, „zelišča in užitne cvetove“ ter grah (brez strokov). Za difluorocetno kislino in flupiradifuron je bila taka vloga vložena za jagode, robide in maline po uporabi flupiradifurona na navedenih proizvodih. Za prokvinazid je bila taka vloga vložena za jabolka in hruške. Za protiokonazol je bila taka vloga vložena za sončnična semena. Za piriproksifen je bila taka vloga vložena za banane. Za spirodiklofen je bila taka vloga vložena za ameriške brusnice in kosmulje. Za trifloksistrobin je bila taka vloga vložena za gomoljno zeleno.

(4)

V skladu s členom 6(2) in (4) Uredbe (ES) št. 396/2005 je bila vložena vloga za uporabo dimetomorfa na papaji, fenpirazamina na rozgastem sadju in borovnicah, fluazinama na borovnicah, flutriafola na jagodah, fluksapiroksada na mandeljnih, brazilskih oreških, kostanju, lešnikih, oreških makadamije, pekanih, pinjolah, orehih, češnjah, grozdju, jagodah, borovnicah, mangu, „drugih korenovkah in gomoljnicah“ z oznako 0213000, bučnicah, brokoliju, kitajskem kapusu, sareptski ogrščici, kardiju, belušni zeleni, sladkem komarčku, rabarbari, rižu in sladkornem trsu ter metkonazola na borovnicah, krompirju, „tropskih korenovkah in gomoljnicah“, stročnicah in sončničnih semenih. Vložniki trdijo, da ob odobrenih načinih uporabe navedenih snovi na takih kmetijskih rastlinah v Združenih državah Amerike, Kanadi in Braziliji ostanki presegajo MRL iz Uredbe (ES) št. 396/2005 in da so za preprečevanje trgovinskih ovir pri uvozu navedenih kmetijskih rastlin potrebne višje MRL.

(5)

V skladu s členom 8 Uredbe (ES) št. 396/2005 so zadevne države članice navedene vloge ocenile in Komisiji poslale poročila o ocenah.

(6)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je preučila vloge in poročila o ocenah, zlasti glede tveganj za potrošnike in po potrebi za živali, ter predložila obrazložena mnenja o predlaganih MRL (2). Navedena mnenja je poslala Komisiji in državam članicam ter jih javno objavila.

(7)

Agencija je v obrazloženem mnenju ugotovila, da glede uporabe fluksapiroksada v korenovkah in gomoljnicah razen redkve predloženi podatki niso zadostovali za določitev novih MRL. Obstoječe MRL bi zato bilo treba ohraniti.

(8)

Kar zadeva prokvinazid, je Agencija priporočila zvišanje obstoječih MRL za jetra in ledvice ovc in koz, da bi se zajeli nameravani načini uporabe navedene aktivne snovi na jabolkih in hruškah. Ker v proizvodih iz prežvekovalcev ni ugotovljenih ostankov prokvinazida, je uporabo opredelitve ostanka primerno omejiti zgolj na relevantni metabolit (IN-MU210).

(9)

Agencija je glede vseh drugih vlog ugotovila, da v celoti izpolnjujejo zahteve po podatkih in da so spremembe MRL, ki jih zahtevajo vložniki, sprejemljive z vidika varnosti potrošnikov na podlagi ocene izpostavljenosti potrošnikov za 27 posebnih skupin evropskih potrošnikov. Agencija je upoštevala najnovejše informacije o toksikoloških značilnostih snovi. Niti pri vseživljenjski izpostavljenosti tem snovem z uživanjem vseh živil, ki bi te snovi lahko vsebovala, niti pri kratkotrajni izpostavljenosti zaradi čezmernega uživanja zadevnih proizvodov ni bilo ugotovljeno tveganje, da se sprejemljivi dnevni vnos ali akutni referenčni odmerek preseže.

(10)

Za flupiradifuron je Agencija predložila sklep o strokovnem pregledu ocene tveganja za pesticide z navedeno aktivno snovjo (3). Da bi se uporaba flupiradifurona na solati učinkovito obravnavala, je treba v skladu z ustrezno dobro kmetijsko prakso MRL za difluorocetno kislino v navedenem proizvodu določiti v višini 0,09 mg/kg.

(11)

Iz obrazloženih mnenj in sklepa Agencije ter ob upoštevanju dejavnikov, ki vplivajo na odločitev, je razvidno, da ustrezne spremembe MRL izpolnjujejo zahteve iz člena 14(2) Uredbe (ES) št. 396/2005.

(12)

Uredbo (ES) št. 396/2005 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(13)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prilogi II in III k Uredbi (ES) št. 396/2005 se spremenita v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. oktobra 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 70, 16.3.2005, str. 1.

(2)  Znanstvena poročila Agencije so na voljo na spletu: http://www.efsa.europa.eu:

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for acetamiprid in various crops (Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječih mejnih vrednosti ostankov za acetamiprid v različnih kmetijskih rastlinah). EFSA Journal 2016;14(2):4385 [25 str.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for ametoctradin in spring onions (Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječe mejne vrednosti ostanka za ametoktradin v spomladanski čebuli). EFSA Journal 2016;14(4):4448 [19 str.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for azoxystrobin in grapes (Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječih mejnih vrednosti ostankov za azoksistrobin v grozdju). EFSA Journal 2016;14(2):4415 [17 str.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for beta-cyfluthrin in various cereals (Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječih mejnih vrednosti ostankov za beta-ciflutrin v različnih žitih). EFSA Journal 2016;14(3):4417 [23 str.].

 

Reasoned opinion on the setting of import tolerance for dimethomorph in papaya (Obrazloženo mnenje o določitvi uvozne tolerance za dimetomorf v papaji). EFSA Journal 2016;14(4):4449 [19 str.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels (MRLs) for dimethomorph in various crops (Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječih mejnih vrednosti ostankov (MRL) za dimetomorf v različnih kmetijskih rastlinah). EFSA Journal 2016;14(1):4381 [19 str.].

 

Reasoned opinion on the setting import tolerances for fenpyrazamine in blueberries and cane fruits (Obrazloženo mnenje o določitvi uvoznih toleranc za fenpirazamin v borovnicah in rozgastem sadju). EFSA Journal 2016;14(2):4384 [20 str.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for flonicamid in herbs and edible flowers (Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječe mejne vrednosti ostanka za flonikamid v zeliščih in užitnih cvetovih). EFSA Journal 2016;14(4):4467 [19 str.].

 

Reasoned opinion on the setting of import tolerance for fluazinam in blueberries (Obrazloženo mnenje o določitvi uvozne tolerance za fluazinam v borovnicah). EFSA Journal 2016;14(4):4460 [20 str.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fludioxonil in various crops (Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječih mejnih vrednosti ostankov za fludioksonil v različnih kmetijskih rastlinah). EFSA Journal 2016;14(3):4445 [20 str.].

 

Reasoned opinion on the setting of new maximum residue levels for flupyradifurone in strawberries, blackberries and raspberries (Obrazloženo mnenje o določitvi novih mejnih vrednosti ostankov za flupiradifuron v jagodah, robidah in malinah). EFSA Journal 2016;14(3):4423 [19 str.].

 

Reasoned opinion on the setting of import tolerance for flutriafol in strawberries (Obrazloženo mnenje o določitvi uvozne tolerance za flutriafol v jagodah). EFSA Journal 2016;14(3):4427 [20 str.].

 

Reasoned opinion on the setting of import tolerances for fluxapyroxad in various crops (Obrazloženo mnenje o določitvi uvoznih toleranc za fluksapiroksad v različnih kmetijskih rastlinah). EFSA Journal 2016;14(3):4404 [28 str.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for metconazole in various crops (Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječih mejnih vrednosti ostankov za metkonazol v različnih kmetijskih rastlinah). EFSA Journal 2016;14(4):4451 [23 str.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for proquinazid in apples, pears and animal commodities (Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječih mejnih vrednosti ostankov za prokvinazid v jabolkih, hruškah in živalskih proizvodih). EFSA Journal 2016;14(3):4428 [24 str.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for prothioconazole in sunflower seeds (Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječih mejnih vrednosti ostankov za protiokonazol v sončničnih semenih). EFSA Journal 2015;13(12):4371 [24 str.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for pyriproxyfen in bananas (Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječe mejne vrednosti ostanka za piriproksifen v bananah). EFSA Journal 2016;14(2):4387 [18 str.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels (MRLs) for spirodiclofen in berries (Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječih mejnih vrednosti ostankov (MRL) za spirodiklofen v jagodičju). EFSA Journal 2016;14(4):4457 [17 str.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level (MRL) for trifloxystrobin in celeriacs (Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječe mejne vrednosti ostanka (MRL) za trifloksistrobin v gomoljni zeleni). EFSA Journal 2016;14(1):4383 [17 str.].

(3)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance flupyradifurone (Sklep o strokovnem pregledu ocene tveganja za pesticide z aktivno snovjo flupiradifuron). EFSA Journal 2015; 13(2):4020 [101 str.].


PRILOGA

Prilogi II in III k Uredbi (ES) št. 396/2005 se spremenita:

1.

v Prilogi II se stolpci za acetamiprid, azoksistrobin, ciflutrin, dimetomorf, flonikamid, fludioksonil, flutriafol, metkonazol, protiokonazol in trifloksistrobin nadomestijo z naslednjim:

„Ostanki pesticidov in mejne vrednosti ostankov (mg/kg)

Številčna oznaka

Skupine in primeri posameznih proizvodov, za katere veljajo MRL (1)

Acetamiprid (R)

Azoksistrobin

Ciflutrin (ciflutrin, vključno z drugimi zmesmi sestavnih izomerov (vsota izomerov)) (F)

Dimetomorf (vsota izomerov)

Flonikamid (vsota flonikamida, TFNA in TFNG, izražena kot flonikamid) (R)

Fludioksonil (F) (R)

Flutriafol

Metkonazol (vsota izomerov) (F)

Protiokonazol (protiokonazol-destio (vsota izomerov)) (F)

Trifloksistrobin (A) (F) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

0100000

SVEŽE ALI ZAMRZNJENO SADJE, LUPINARJI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110000

Citrusi

0,9

15

0,02 (*)

 

0,15 (+)

10

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0,5

0110010

Grenivke

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

 

 

0110020

Pomaranče

 

 

 

0,8

 

 

 

 

 

 

0110030

Limone

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

 

 

0110040

Limete

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

 

 

0110050

Mandarine

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

 

 

0110990

Drugo

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

 

 

0120000

Lupinarji

0,07

 

0,02 (*)

0,02 (*)

0,06 (*)

 

0,02 (*)

0,05 (*)

0,02 (*)

0,02

0120010

Mandeljni

 

0,01

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0120020

Brazilski oreški

 

0,01

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0120030

Indijski orehi

 

0,01

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0120040

Kostanj

 

0,01

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0120050

Kokosovi orehi

 

0,01

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0120060

Lešniki

 

0,01

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0120070

Oreški makadamije

 

0,01

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0120080

Pekani

 

0,01

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0120090

Pinjole

 

0,01

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0120100

Pistacije

 

1

 

 

 

0,2

 

 

 

 

0120110

Orehi

 

0,01

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0120990

Drugo

 

0,01

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0130000

Pečkato sadje

0,8

0,01 (*)

0,2

0,01 (*)

0,3

5

0,4 (+)

0,02 (*)

0,01 (*)

0,7

0130010

Jabolka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130020

Hruške

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130030

Kutine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130040

Nešplje

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0130050

Japonske nešplje

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0130990

Drugo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140000

Koščičasto sadje

 

2

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0,01 (*)

3

0140010

Marelice

0,8

 

0,3

 

0,03 (*)

5

0,01 (*)

0,1

 

 

0140020

Češnje

1,5

 

0,2

 

0,4 (+)

5

1

0,2

 

 

0140030

Breskve

0,8

 

0,3

 

0,4

10

0,6

0,1

 

 

0140040

Slive

0,03

 

0,2

 

0,3 (+)

5

0,4

0,02 (*)

 

 

0140990

Drugo

0,01 (*)

 

0,02 (*)

 

0,03 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

 

 

0150000

Jagodičje in drobno sadje

 

 

 

 

0,03 (*)

 

 

 

 

 

0151000

(a)

Grozdje

0,5

3

0,3

3

 

 

 

0,02 (*)

0,01 (*)

3

0151010

Namizno grozdje

 

 

 

 

 

5

0,8

 

 

 

0151020

Vinsko grozdje

 

 

 

 

 

4

1,5 (+)

 

 

 

0152000

(b)

Jagode

0,5

10

0,02 (*)

0,7

 

4 (+)

1,5

0,02 (*)

0,01 (*)

1

0153000

(c)

Rozgasto sadje

2

5

0,02 (*)

 

 

5

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

3

0153010

Robide

 

 

 

0,05 (+)

 

 

 

 

 

 

0153020

Ostrožnice

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

 

 

0153030

Maline (rdeče in rumene)

 

 

 

0,05 (+)

 

 

 

 

 

 

0153990

Drugo

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

 

 

0154000

(d)

Drugo drobno sadje in jagodičje

 

 

0,02 (*)

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0154010

Borovnice

2

5

 

 

 

2

 

0,4

0,01 (*)

2

0154020

Ameriške brusnice

2

0,5

 

 

 

2

 

0,02 (*)

0,15

0,01 (*)

0154030

Ribez (črni, rdeči in beli)

2

5

 

 

 

2

 

0,02 (*)

0,01 (*)

1,5 (+)

0154040

Kosmulje (zelene, rdeče in rumene)

2

5

 

 

 

2

 

0,02 (*)

0,01 (*)

1,5 (+)

0154050

Šipek

2

5

 (**)

 

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0154060

Murve (črne in bele)

2

5

 (**)

 

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0154070

Plodovi gloga azarol/sredozemske nešplje

0,01 (*)

5

 (**)

 

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0154080

Bezgove jagode

2

5

 (**)

 

 

0,8

 

0,02 (*)

0,01 (*)

2

0154990

Drugo

0,01 (*)

5

 

 

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0160000

Mešano sadje

 

 

0,02 (*)

 

0,03 (*)

 

 

 

0,01 (*)

 

0161000

(a)

Užitna lupina

 

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

 

 

0161010

Dateljni

0,01 (*)

0,01 (*)

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*)

0161020

Fige

0,03

0,01 (*)

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*)

0161030

Namizne oljke

0,9

0,01 (*)

 

 

 

 

 

 

 

0,3

0161040

Kumkvati

0,01 (*)

0,01 (*)

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*)

0161050

Karambole

0,01 (*)

0,1

 (**)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*)

0161060

Kakiji

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*)

0161070

Jamun

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*)

0161990

Drugo

0,01 (*)

0,01 (*)

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*)

0162000

(b)

Neužitna lupina, drobni plodovi

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

0,02 (*)

 

 

0162010

Kiviji/aktinidije (zeleni, rdeči, rumeni)

 

0,01 (*)

 

 

 

15

 

 

 

0,01 (*)

0162020

Liči

 

0,01 (*)

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0,01 (*)

0162030

Pasijonke/marakuje

 

4

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

4 (+)

0162040

Plodovi opuncije/kaktusovi sadeži

 

0,01 (*)

 (**)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0,01 (*)

0162050

Zvezdasta jabolka

 

0,01 (*)

 (**)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0,01 (*)

0162060

Persimon/virginijski kaki

 

0,01 (*)

 (**)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0,01 (*)

0162990

Drugo

 

0,01 (*)

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0,01 (*)

0163000

(c)

Neužitna lupina, veliki plodovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0163010

Avokado

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,4

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,01 (*)

0163020

Banane

0,4

2

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,3

0,1

 

0,05

0163030

Mango

0,01 (*)

0,7

 

0,01 (*)

 

2

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,01 (*)

0163040

Papaje

0,01 (*)

0,3

 

0,7

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,6

0163050

Granatna jabolka

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

3

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,01 (*)

0163060

Čirimoje

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,01 (*)

0163070

Gvave

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,01 (*)

0163080

Ananasi

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

7

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,01 (*)

0163090

Sadeži kruhovca

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,01 (*)

0163100

Durian

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,01 (*)

0163110

Plodovi trnaste anone

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,01 (*)

0163990

Drugo

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,01 (*)

0200000

SVEŽA ALI ZAMRZNJENA ZELENJAVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210000

Zelenjava – korenovke in gomoljnice

0,01 (*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0211000

(a)

Krompir

 

7

0,04

0,05

0,09

5

0,01 (*)

0,04  (*)

0,02 (*)

0,02

0212000

(b)

Tropske korenovke in gomoljnice

 

1

0,02 (*)

0,01 (*)

0,03 (*)

 

0,01 (*)

0,04  (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0212010

Gomolji kasave/manioka

 

 

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0212020

Sladki krompir

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

0212030

Jam

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

0212040

Maranta

 

 

 (**)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0212990

Drugo

 

 

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0213000

(c)

Druge korenovke in gomoljnice razen sladkorne pese

 

 

0,02 (*)

 

0,03 (*)

 

 

0,02 (*)

 

 

0213010

Rdeča pesa

 

1

 

0,01 (*)

 

1

0,06 (+)

 

0,1 (+)

0,02

0213020

Korenje

 

1

 

0,01 (*)

 

1

0,01 (*)

 

0,1 (+)

0,1

0213030

Gomoljna zelena

 

1

 

0,01 (*)

 

0,2

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,03

0213040

Hren

 

1

 

0,01 (*)

 

1

0,01 (*)

 

0,1 (+)

0,08

0213050

Topinambur/laška repa

 

1

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0213060

Pastinak

 

1

 

0,01 (*)

 

1

0,01 (*)

 

0,1 (+)

0,04

0213070

Koren peteršilja

 

1

 

0,01 (*)

 

1

0,01 (*)

 

0,1 (+)

0,08

0213080

Redkev

 

1,5

 

1,5

 

0,3

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,08

0213090

Beli koren/porovolistna kozja brada

 

1

 

0,01 (*)

 

1

0,01 (*)

 

0,1 (+)

0,04

0213100

Podzemna koleraba

 

1

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,1 (+)

0,04

0213110

Repa

 

1

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,1 (+)

0,04

0213990

Drugo

 

1

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0220000

Zelenjava – čebulnice

 

10

0,02 (*)

 

0,03 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

 

 

0220010

Česen

0,02

 

 

0,6

 

0,02

 

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0220020

Čebula

0,02

 

 

0,6

 

0,5

 

 

0,05 (+)

0,01 (*)

0220030

Šalotka

0,01 (*)

 

 

0,6

 

0,02

 

 

0,05 (+)

0,01 (*)

0220040

Spomladanska čebula in zimski luk

0,01 (*)

 

 

9

 

5

 

 

0,01 (*)

0,1

0220990

Drugo

0,01 (*)

 

 

0,15

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0230000

Zelenjava – plodovke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0231000

(a)

Razhudnikovke

 

3

 

1

 

 

 

0,02 (*)

0,01 (*)

 

0231010

Paradižnik

0,5

 

0,05

 

0,5 (+)

3

0,6 (+)

 

 

0,7

0231020

Paprika

0,3

 

0,3

 

0,3

1

1

 

 

0,4 (+)

0231030

Jajčevci

0,2

 

0,1

 

0,5 (+)

0,4

0,01 (*)

 

 

0,7

0231040

Okra/jedilni oslez

0,2

 

0,02 (*)

 

0,03 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

0231990

Drugo

0,2

 

0,02 (*)

 

0,03 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

0232000

(b)

Bučnice z užitno lupino

 

1

 

0,5

0,5

0,4

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0,3

0232010

Kumare

0,3

 

0,1

 

 

 

 

 

 

(+)

0232020

Kumarice za vlaganje

0,6

 

0,1

 

 

 

 

 

 

(+)

0232030

Bučke

0,3

 

0,1

 

(+)

 

 

 

 

 

0232990

Drugo

0,3

 

0,02 (*)

 

 

 

 

 

 

 

0233000

(c)

Bučnice z neužitno lupino

0,2

1

0,02 (*)

0,5

0,4 (+)

0,3

 

 

0,01 (*)

0,3

0233010

Melone

 

 

 

 

 

 

0,2 (+)

0,05 (+)

 

 

0233020

Orjaške buče

 

 

 

 

 

 

0,01 (*)

0,02 (*)

 

 

0233030

Lubenice

 

 

 

 

 

 

0,2 (+)

0,02 (*)

 

 

0233990

Drugo

 

 

 

 

 

 

0,01 (*)

0,02 (*)

 

 

0234000

(d)

Sladka koruza

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0,03 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

0,02

0,01 (*)

0239000

(e)

Druge plodovke

0,2

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0,03 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0240000

Kapusnice (razen korenin kapusnic in rastlin kapusnic z mladimi listi)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*)

0,02 (*)

 

 

0241000

(a)

Cvetoče kapusnice

0,4

5

0,05

 

0,03 (*)

 

 

 

0,05 (+)

0,5

0241010

Brokoli

 

 

 

5

 

0,7

 

 

 

 

0241020

Cvetača

 

 

 

0,6

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0241990

Drugo

 

 

 

0,6

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0242000

(b)

Glavnate kapusnice

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

0242010

Brstični ohrovt

0,05

 

0,2

0,01 (*)

0,6

0,01 (*)

 

 

0,1 (+)

0,6

0242020

Glavnato zelje

0,7

 

0,3

6

0,03 (*)

2

 

 

0,09 (+)

0,5

0242990

Drugo

0,01 (*)

 

0,2

0,01 (*)

0,03 (*)

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0243000

(c)

Listnate kapusnice

1,5

6

0,3

3

0,03 (*)

 

 

 

0,01 (*)

3 (+)

0243010

Kitajski kapus

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

0243020

Ohrovt

 

 

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0243990

Drugo

 

 

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0244000

(d)

Kolerabice

0,01 (*)

5

0,02 (*)

0,02

0,03 (*)

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0250000

Listna zelenjava, zelišča in užitni cvetovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0251000

(a)

Solata in solatnice

 

15

1

 

0,03 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

 

0251010

Motovilec

3

(+)

 

10

 

20

 

 

 

0,01 (*)

0251020

Solata

3

 

 

15

 

40

 

 

 

15

0251030

Endivija/eskarijolka

1,5

(+)

 

6

 

20

 

 

 

15 (+)

0251040

Kreša ter drugi kalčki in poganjki

3

(+)

 

10

 

20

 

 

 

0,01 (*)

0251050

Rana barbica

3

(+)

 (**)

10

 

20

 

 

 

0,01 (*)

0251060

Rukvica/rukola

3

(+)

 

10

 

20

 

 

 

0,01 (*)

0251070

Ogrščica

3

(+)

 (**)

10

 

20

 

 

 

0,01 (*)

0251080

Rastline z mladimi listi (vključno z vrstami kapusnic)

3

(+)

 

10

 

20

 

 

 

15

0251990

Drugo

0,01 (*)

 

 

10

 

20

 

 

 

0,01 (*)

0252000

(b)

Špinača in podobni listi

 

15

 

 

0,03 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0252010

Špinača

5

 

0,02 (*)

30

 

30

 

 

 

 

0252020

Tolščakovke

3

 

 (**)

4

 

20

 

 

 

 

0252030

Listi blitve

3

 

0,02 (*)

4

 

20

 

 

 

 

0252990

Drugo

0,01 (*)

 

0,02 (*)

4

 

20

 

 

 

 

0253000

(c)

Trtni listi in podobne vrste

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,03 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0254000

(d)

Vodna kreša

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0,03 (*)

10

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0255000

(e)

Vitlof

0,01 (*)

0,3

0,02 (*)

0,05

0,03 (*)

0,02

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0256000

(f)

Zelišča in užitni cvetovi

3

70

0,02 (*)

10

6

20

0,02 (*)

0,05 (*)

0,02 (*)

15 (+)

0256010

Prava krebuljica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0256020

Drobnjak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0256030

Listi zelene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0256040

Peteršilj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0256050

Žajbelj

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0256060

Rožmarin

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0256070

Materina dušica

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0256080

Bazilika in užitni cvetovi

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0256090

Lovorov list

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0256100

Pehtran

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0256990

Drugo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0260000

Stročnice

 

3

 

 

 

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

 

0260010

Fižol (s stroki)

0,6

 

0,1

0,01 (*)

0,03 (*)

1

 

 

 

1 (+)

0260020

Fižol v zrnju (brez strokov)

0,3

 

0,05

0,04

0,03 (*)

0,4

 

 

 

0,01 (*)

0260030

Grah (s stroki)

0,6

 

0,2

0,01 (*)

0,03 (*)

1

 

 

 

0,01 (*)

0260040

Grah (brez strokov)

0,3

 

0,05

0,15

0,7

0,3

 

 

 

0,01 (*)

0260050

Leča

0,01 (*)

 

0,05

0,01 (*)

0,03 (*)

0,05

 

 

 

0,01 (*)

0260990

Drugo

0,01 (*)

 

0,05

0,01 (*)

0,03 (*)

0,01 (*)

 

 

 

0,01 (*)

0270000

Stebelna zelenjava

 

 

 

 

0,03 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

 

 

0270010

Šparglji/beluši

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

0,05

0270020

Kardij

0,01 (*)

15

0,02 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0270030

Belušna zelena

1,5

15

0,02 (*)

15

 

1,5

 

 

0,01 (*)

1

0270040

Sladki komarček

0,01 (*)

10

0,02 (*)

0,01 (*)

 

0,05

 

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0270050

Artičoke

0,7

5

0,2

2

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

0,3

0270060

Por

0,01 (*)

10

0,02 (*)

1,5

 

0,01 (*)

 

 

0,06 (+)

0,7

0270070

Rabarbara

0,01 (*)

0,6

0,02 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0270080

Bambusovi vršički

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0270090

Palmovi srčki

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0270990

Drugo

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0280000

Gobe, mahovi in lišaji

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0,03 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0280010

Gojene gobe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280020

Gozdne gobe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280990

Mahovi in lišaji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0290000

Alge in prokariontski organizmi

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,03 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0300000

STROČNICE

0,15

0,15

0,02 (*)

0,01 (*)

0,03 (*)

 

0,01 (*)

0,15

 

0,01 (*)

0300010

Fižol

 

 

 

 

 

0,5

 

 

0,05 (+)

 

0300020

Leča

 

 

 

 

 

0,4

 

 

1 (+)

 

0300030

Grah

 

 

 

 

 

0,4

 

 

1 (+)

 

0300040

Bel volčji bob

 

 

 

 

 

0,4

 

 

1 (+)

 

0300990

Drugo

 

 

 

 

 

0,4

 

 

0,01 (*)

 

0400000

OLJNICE – SEME IN PLODOVI OLJNIC

 

 

 

0,02 (*)

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0401000

Semena oljnic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0401010

Lanena semena

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,06 (*)

 

0,02 (*)

0,2

0,09 (+)

0,01 (*)

0401020

Zemeljski oreški/arašidi

0,01 (*)

0,2

0,02 (*)

 

0,06 (*)

 

0,15

0,05 (*)

0,02 (*) (+)

0,02

0401030

Mak

0,01 (*)

0,5

0,02 (*)

 

0,06 (*)

 

0,02 (*)

0,15

0,09 (+)

0,01 (*)

0401040

Sezamova semena

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,06 (*)

 

0,02 (*)

0,05 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0401050

Sončnična semena

0,01 (*)

0,5

0,02 (*)

 

0,06 (*)

 

0,02 (*)

0,7

0,2

0,01 (*)

0401060

Semena oljne ogrščice

0,4

0,5

0,05

 

0,06 (*)

 

0,5

0,2

0,15 (+)

0,01 (*)

0401070

Soja

0,01 (*)

0,5

0,03

 

0,06 (*)

 

0,4

0,05 (*)

0,2

0,01 (*)

0401080

Gorčična semena

0,01 (*)

0,5

0,02 (*)

 

0,06 (*)

 

0,5

0,2

0,09 (+)

0,01 (*)

0401090

Bombaževo seme

0,7

0,7

0,02 (*)

 

0,2

 

0,02 (*)

0,3

0,02 (*)

0,01 (*)

0401100

Bučna semena

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,06 (*)

 

0,02 (*)

0,05 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0401110

Semena navadnega rumenika

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

 

0,06 (*)

 

0,02 (*)

0,05 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0401120

Semena borage

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

 

0,06 (*)

 

0,02 (*)

0,05 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0401130

Seme navadnega rička

0,01 (*)

0,5

 (**)

 

0,06 (*)

 

0,5

0,05 (*)

0,04 (+)

0,01 (*)

0401140

Konopljina semena

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,06 (*)

 

0,02 (*)

0,05 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0401150

Semena kloščevca

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

 

0,06 (*)

 

0,02 (*)

0,05 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0401990

Drugo

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,06 (*)

 

0,02 (*)

0,05 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0402000

Plodovi oljnic

 

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,06 (*)

 

0,02 (*)

0,05 (*)

0,02 (*)

 

0402010

Oljke za proizvodnjo olja

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3

0402020

Koščice oljne palme

0,01 (*)

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*)

0402030

Plodovi oljne palme

0,01 (*)

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*)

0402040

Kapokovec

0,01 (*)

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*)

0402990

Drugo

0,01 (*)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*)

0500000

ŽITA

 

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0500010

Ječmen

0,01 (*)

1,5

0,3

 

0,4

 

0,15

0,4

0,2 (+)

0,5

0500020

Ajda in druga neprava žita

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,03 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0500030

Koruza

0,01 (*)

0,02

0,05 (*)

 

0,03 (*)

 

0,01 (*)

0,1

0,1

0,02

0500040

Proso

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,03 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0500050

Oves

0,01 (*)

1,5

0,3

 

0,4

 

0,01 (*)

0,4

0,05 (+)

0,4 (+)

0500060

Riž

0,01 (*)

5

0,02 (*)

 

0,03 (*)

 

1,5 (+)

0,02 (*)

0,01 (*)

5

0500070

0,01 (*)

0,5

0,04

 

2 (+)

 

0,15

0,06

0,05 (+)

0,3

0500080

Sirek

0,01 (*)

10

0,02 (*)

 

0,03 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0500090

Pšenica

0,1

0,5

0,04

 

2 (+)

 

0,15

0,15

0,1 (+)

0,3

0500990

Drugo

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,03 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0600000

ČAJ, KAVA, ZELIŠČNI ČAJI, KAKAV IN ROŽIČI

0,05 (*)

 

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

 

 

0,1 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0610000

Čaj

 

0,05 (*)

 

 

 

0,05 (*)

0,05 (*)

 

 

 

0620000

Kavna zrna

 

0,03

 (**)

 

 

0,05 (*)

0,15

 

 

 

0630000

Zeliščni čaji

 

 

 (**)

 

 

 

0,05 (*)

 

 

 

0631000

(a)

Cvetovi

 

60

 (**)

 

 

0,05 (*)

 

 

 

 

0631010

Kamilica

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0631020

Hibiskus/oslez

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0631030

Vrtnica

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0631040

Jasmin

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0631050

Lipa

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0631990

Drugo

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0632000

(b)

Listi in zelišča

 

60

 (**)

 

 

0,05 (*)

 

 

 

 

0632010

Jagoda

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0632030

Mate

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0632990

Drugo

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0633000

(c)

Korenine

 

0,3

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0633010

Zdravilna špajka, baldrijan

 

 

 (**)

 

 

1

 

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 (**)

 

 

4

 

 

 

 

0633990

Drugo

 

 

 (**)

 

 

1

 

 

 

 

0639000

(d)

Kateri koli drugi deli rastline

 

0,05 (*)

 (**)

 

 

0,05 (*)

 

 

 

 

0640000

Kakavova zrna

 

0,05 (*)

 (**)

 

 

0,05 (*)

0,05 (*)

 

 

 

0650000

Rožiči

 

0,05 (*)

 (**)

 

 

0,05 (*)

0,05 (*)

 

 

 

0700000

HMELJ

0,05 (*)

30

20

80

3 (+)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

40

0800000

ZAČIMBE

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0810000

Semena

0,05 (*)

0,3

 (**)

 

0,1 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0810010

Janež

 

 

 (**)

30

 

 

 

 

 

 

0810020

Črnika/črna kumina

 

 

 (**)

30

 

 

 

 

 

 

0810030

Zelena

 

 

 (**)

30

 

 

 

 

 

 

0810040

Koriander

 

 

 (**)

30

 

 

 

 

 

 

0810050

Kumin/orientalska kumina/rimska kumina

 

 

 (**)

30

 

 

 

 

 

 

0810060

Koper

 

 

 (**)

30

 

 

 

 

 

 

0810070

Koromač/komarček

 

 

 (**)

30

 

 

 

 

 

 

0810080

Božja rutica/sabljasti triplat

 

 

 (**)

30

 

 

 

 

 

 

0810090

Muškatni orešček

 

 

 (**)

0,05 (*)

 

 

 

 

 

 

0810990

Drugo

 

 

 (**)

30

 

 

 

 

 

 

0820000

Plodovi

0,05 (*)

0,3

 (**)

 

0,1 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0820010

Piment

 

 

 (**)

0,05 (*)

 

 

 

 

 

 

0820020

Sečuanski poper

 

 

 (**)

0,05 (*)

 

 

 

 

 

 

0820030

Kumina

 

 

 (**)

30

 

 

 

 

 

 

0820040

Kardamom

 

 

 (**)

0,05 (*)

 

 

 

 

 

 

0820050

Brinove jagode

 

 

 (**)

0,05 (*)

 

 

 

 

 

 

0820060

Poper (črni, zeleni in beli)

 

 

 (**)

0,05 (*)

 

 

 

 

 

 

0820070

Vanilija

 

 

 (**)

0,05 (*)

 

 

 

 

 

 

0820080

Tamarinda

 

 

 (**)

0,05 (*)

 

 

 

 

 

 

0820990

Drugo

 

 

 (**)

0,05 (*)

 

 

 

 

 

 

0830000

Skorja

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0830010

Cimet

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0830990

Drugo

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0840000