EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1760

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1760 z dne 28. septembra 2016 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

C/2016/6373

OJ L 269, 4.10.2016, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1760/oj

4.10.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 269/6


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1760

z dne 28. septembra 2016

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (1) ter zlasti člena 57(4) in člena 58(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 (2), je treba sprejeti ukrepe za uvrstitev blaga iz Priloge k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 določa splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Ta pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali pa uvaja dodatne pododdelke ter se s posebnimi določbami Unije predpiše zaradi uporabe tarifnih in drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo.

(3)

Po teh splošnih pravilih bi bilo blago iz stolpca 1 razpredelnice iz Priloge treba uvrstiti pod oznako KN v stolpcu 2 na podlagi utemeljitve v stolpcu 3 navedene razpredelnice.

(4)

Primerno je določiti, da se lahko imetnik v skladu s členom 34(9) Uredbe (EU) št. 952/2013 še nekaj časa sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki se izdajo za blago, na katero se nanaša ta uredba, in niso v skladu s to uredbo. To obdobje bi moralo biti omejeno na tri mesece.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu 1 razpredelnice iz Priloge, se uvrsti v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca 2 navedene razpredelnice.

Člen 2

V skladu s členom 34(9) Uredbe (EU) št. 952/2013 se je na zavezujoče tarifne informacije, ki niso v skladu s to uredbo, mogoče sklicevati še tri mesece po začetku veljavnosti te uredbe.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. septembra 2016

Za Komisijo

V imenu predsednika

Stephen QUEST

Generalni direktor za obdavčenje in carinsko unijo


(1)  UL L 269, 10.10.2013, str. 1.

(2)  Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 256, 7.9.1987, str. 1).


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev

(oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

Aparat, sestavljen iz validatorja bankovcev in blagajniških predalov (t. i. „enota za sprejem in izdajo bankovcev“), skupno meri približno 10 × 24 × 44 cm.

Validator bankovcev uporablja tehnologijo optičnega skeniranja za preverjanje pristnosti bankovcev po vnaprej določenih merilih.

Bankovci, ki jih potrdi validator, se prenesejo v blagajniški predal. Ko se blagajniški predal napolni (običajno 30 bankovcev), se bankovci samodejno sortirajo in preusmerijo v druge blagajniške predale z običajno zmogljivostjo 300 bankovcev.

Aparat se uporablja na primer na področju igralnih, prodajnih in parkirnih avtomatov za plačevanje storitev ali izdelkov.

Aparat lahko tudi izplačuje bankovce.

Vedno je povezan s tako imenovanim „gostiteljskim krmilnikom“ (ob predložitvi ni prisoten), ki ureja vnaprej določena merila za bankovce in tok bankovcev v različne blagajniške predale.

Glej sliko (*).

8472 90 70

Uvrstitev opredeljujejo splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature ter besedilo oznak KN 8472 , 8472 90 in 8472 90 70 .

Uvrstitev pod tarifno številko 9031 kot instrument za merjenje ali kontrolo je izključena, saj gre za aparat, ki je več kot instrument za kontrolo, ki je zajet v navedeni tarifni številki. Poleg preverjanja pristnosti bankovcev opravlja tudi druga opravila, kot so sortiranje in pošiljanje bankovcev v druge blagajniške predale ter izplačevanje bankovcev. Vsa opravila, ki jih opravlja aparat, so zajeta pod tarifno številko 8472 .

Aparat je zato treba uvrstiti pod oznako KN 8472 90 70 kot pisarniški stroj.

Image

(*)  Slika je zgolj informativna.


Top