EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1611

Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1611 z dne 7. julija 2016 o pregledu lestvice za službena potovanja uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije v državah članicah

C/2016/4164

OJ L 242, 9.9.2016, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1611/oj

9.9.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 242/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1611

z dne 7. julija 2016

o pregledu lestvice za službena potovanja uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije v državah članicah

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Kadrovskih predpisov za uradnike in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije, določenih z Uredbo Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/68 (1), ter zlasti člena 112(2) Kadrovskih predpisov in člena 13 Priloge VII h Kadrovskim predpisom,

po posvetovanju z odborom za kadrovske predpise,

po posvetovanju s predstavniki zaposlenih v institucijah in drugih organih Evropske unije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 13(3) Priloge VII h Kadrovskim predpisom je Eurostat predložil poročilo (2) o spremembah cen hotelov, restavracij in gostinskih storitev.

(2)

To poročilo kaže, da bi bilo dnevnice in zgornje meje za stroške namestitve (hotel) treba pregledati, da se upoštevajo spremembe cen hotelov, restavracij in gostinskih storitev.

(3)

Pregled lestvice dnevnic in zgornjih mej za stroške namestitve (hotel) vključuje oceno kompleksnih gospodarskih in/ali socialnih razmer, kjer ima zakonodajalec široko diskrecijsko pravico.

(4)

Ob zadnji reformi Kadrovskih predpisov za uradnike in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije je bilo poudarjeno, da si mora vsaka javna uprava in vsak član njenega osebja prizadevati za izboljšanje učinkovitosti in prilagajanje spreminjajočim se gospodarskim in socialnim razmeram v Evropi.

(5)

Zaradi pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji 1. julija 2013 bi bilo treba za povračila stroškov uradnikom in drugim uslužbencem za službena potovanja v to državo uporabljati pravila iz člena 13(2)(a) Priloge VII h Kadrovskim predpisom –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Lestvica za vračilo stroškov službenih potovanj iz člena 13(2)(a) Priloge VII h Kadrovskim predpisom se nadomesti z naslednjo tabelo:

Namembna država

Zgornja meja za stroške namestitve (hotel)

Dnevnica

Belgija

148

102

Bolgarija

135

57

Češka

124

70

Danska

173

124

Nemčija

128

97

Estonija

105

80

Irska

159

108

Grčija

112

82

Španija

128

88

Francija

180

102

Hrvaška

110

75

Italija

148

98

Ciper

140

88

Latvija

116

73

Litva

117

69

Luksemburg

148

98

Madžarska

120

64

Malta

138

88

Nizozemska

166

103

Avstrija

132

102

Poljska

116

67

Portugalska

101

83

Romunija

136

62

Slovenija

117

84

Slovaška

100

74

Finska

142

113

Švedska

187

117

Združeno kraljestvo

209

125

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. julija 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 56, 4.3.1968, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EU, Euratom) št. 1023/2013 (UL L 287, 29.10.2013, str. 15).

(2)  DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE – Poročilo Eurostata o posodobitvi stroškov službenih potovanj (dnevnica in zgornje meje za stroške namestitve (hotel)) iz leta 2015 – sklic Ares(2015)6009670 – 22.12.2015. Na voljo na: https://circabc.europa.eu/sd/a/0bbefcd7-ef76-4825-812d-dc78be24b36b/Ares_2015_6009670_UpdateMissionExpenses.7z


Top