Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1830

Sklep Sveta (EU) 2016/1830 z dne 11. oktobra 2016 o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Protokola o spremembi k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Kneževino Monako o ukrepih, enakovrednih tistim iz Direktive Sveta 2003/48/ES

OJ L 280, 18.10.2016, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1830/oj

18.10.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 280/1


SKLEP SVETA (EU) 2016/1830

z dne 11. oktobra 2016

o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Protokola o spremembi k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Kneževino Monako o ukrepih, enakovrednih tistim iz Direktive Sveta 2003/48/ES

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 115 v povezavi s točko (b) drugega pododstavka člena 218(6) in drugim pododstavkom člena 218(8) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s Sklepom Sveta (EU) 2016/1392 (2) je bil Protokol o spremembi k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Kneževino Monako o ukrepih, enakovrednih tistim iz Direktive Sveta 2003/48/ES (v nadaljnjem besedilu: Protokol o spremembi), podpisan dne 12. julija 2016 s pridržkom njegove poznejše sklenitve.

(2)

Besedilo Protokola o spremembi, ki je rezultat teh pogajanj, ustrezno odraža pogajalske smernice, ki jih je izdal Svet, saj usklajuje Sporazum med Evropsko skupnostjo in Kneževino Monako o ukrepih, enakovrednih tistim iz Direktive Sveta 2003/48/ES (3) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum), z najnovejšim razvojem dogodkov na mednarodni ravni v zvezi z avtomatično izmenjavo informacij, in sicer s svetovnim standardom za avtomatično izmenjavo informacij o finančnih računih za namene obdavčenja, ki ga je oblikovala Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD). Unija, njene države članice in Kneževina Monako so dejavno sodelovale pri delu svetovnega foruma OECD za podporo razvoju in izvajanju navedenega standarda. Besedilo sporazuma, kakor ga spreminja Protokol o spremembi, je pravna podlaga za izvajanje svetovnega standarda v odnosih med Unijo in Kneževino Monako.

(3)

Opravljeno je bilo posvetovanje z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov v skladu s členom 28(2) Uredbe (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta (4).

(4)

Protokol o spremembi bi bilo treba odobriti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Protokol o spremembi k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Kneževino Monako o ukrepih, enakovrednih tistim iz Direktive Sveta 2003/48/ES, se odobri v imenu Unije (5).

Člen 2

Predsednik Sveta v imenu Unije pošlje uradno obvestilo iz člena 2(1) Protokola o spremembi (6).

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Luxembourgu, 11. oktobra 2016

Za Svet

Predsednik

P. KAŽIMÍR


(1)  Mnenje z dne 23. junija 2016 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  Sklep Sveta (EU) 2016/1392 z dne 12. julija 2016 o podpisu, v imenu Evropske unije, in začasni uporabi Protokola o spremembi k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Kneževino Monako o ukrepih, enakovrednih tistim iz Direktive Sveta 2003/48/ES (UL L 225, 19.8.2016, str. 1).

(3)  UL L 19, 21.1.2005, str. 55.

(4)  Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).

(5)  Besedilo Protokola o spremembi je bilo objavljeno v UL L 225, 19.8.2016, str. 3, skupaj s sklepom o podpisu in o začasni uporabi.

(6)  Generalni sekretariat Sveta bo v Uradnem listu Evropske unije objavil datum začetka veljavnosti Protokola o spremembi.


Top