Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1366

Sklep Komisije (EU) 2016/1366 z dne 10. avgusta 2016 o potrditvi priključitve Estonije okrepljenemu sodelovanju na področju prava, ki se uporablja za razvezo in prenehanje življenjske skupnosti

C/2016/5137

OJ L 216, 11.8.2016, p. 23–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1366/oj

11.8.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 216/23


SKLEP KOMISIJE (EU) 2016/1366

z dne 10. avgusta 2016

o potrditvi priključitve Estonije okrepljenemu sodelovanju na področju prava, ki se uporablja za razvezo in prenehanje življenjske skupnosti

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 328(1) in člena 331(1) Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2010/405/EU z dne 12. julija 2010 o odobritvi okrepljenega sodelovanja na področju prava, ki se uporablja za razvezo in prenehanje življenjske skupnosti (1),

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 1259/2010 z dne 20. decembra 2010 o izvajanju okrepljenega sodelovanja na področju prava, ki se uporablja za razvezo zakonske zveze in prenehanje življenjske skupnosti (2),

ob upoštevanju uradnega obvestila Estonije, da se namerava priključiti okrepljenemu sodelovanju na področju prava, ki se uporablja za razvezo in prenehanje življenjske skupnosti,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 12. julija 2010 sklenil, da Belgiji, Bolgariji, Nemčiji, Španiji, Franciji, Italiji, Latviji, Luksemburgu, Madžarski, Malti, Avstriji, Portugalski, Romuniji in Sloveniji dovoli vzpostaviti okrepljeno sodelovanje na področju prava, ki se uporablja za razvezo in prenehanje življenjske skupnosti.

(2)

Svet je 20. decembra 2010 sprejel Uredbo (EU) št. 1259/2010 o izvajanju okrepljenega sodelovanja na področju prava, ki se uporablja za razvezo zakonske zveze in prenehanje življenjske skupnosti.

(3)

Komisija je 21. novembra 2012 sprejela Sklep 2012/714/EU o potrditvi priključitve Litve okrepljenemu sodelovanju na področju prava, ki se uporablja za razvezo in prenehanje življenjske skupnosti (3).

(4)

Komisija je 27. januarja 2014 sprejela Sklep 2014/39/EU o potrditvi priključitve Grčije okrepljenemu sodelovanju na področju prava, ki se uporablja za razvezo in prenehanje življenjske skupnosti (4).

(5)

Estonija je z dopisom z dne 13. aprila 2016, katerega prejem je Komisija evidentirala 18. aprila 2016, uradno sporočila svojo namero o priključitvi okrepljenemu sodelovanju na področju prava, ki se uporablja za razvezo in prenehanje življenjske skupnosti.

(6)

Komisija ugotavlja, da Sklep 2010/405/EU in Uredba (EU) št. 1259/2010 ne predpisujeta nobenih posebnih pogojev za priključitev okrepljenemu sodelovanju na področju prava, ki se uporablja za razvezo in prenehanje življenjske skupnosti, in da bi priključitev Estonije povečala koristi tega okrepljenega sodelovanja.

(7)

Priključitev Estonije okrepljenemu sodelovanju na področju prava, ki se uporablja za razvezo in prenehanje življenjske skupnosti, bi bilo zato treba potrditi.

(8)

Komisija bi morala za Estonijo za uporabo Uredbe (EU) št. 1259/2010 sprejeti prehodne ukrepe.

(9)

Uredba (EU) št. 1259/2010 bi morala v Estoniji začeti veljati dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu Evropske unije –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priključitev Estonije okrepljenemu sodelovanju

1.   Potrdi se priključitev Estonije okrepljenemu sodelovanju na področju prava, ki se uporablja za razvezo in prenehanje življenjske skupnosti, odobrenemu s Sklepom 2010/405/EU.

2.   Uredba (EU) št. 1259/2010 se za Estonijo uporablja v skladu s tem sklepom.

Člen 2

Informacije, ki jih zagotovi Estonija

Estonija Komisijo do 11. maja 2017 obvesti o morebitnih nacionalnih določbah glede:

(a)

veljavnih formalnih zahtev za dogovore o izbiri prava, ki se uporabi, in sicer v skladu s členom 7(2) do (4) Uredbe (EU) št. 1259/2010, in

(b)

možnosti izbire prava, ki se uporabi, in sicer v skladu s členom 5(3) Uredbe (EU) št. 1259/2010.

Člen 3

Prehodne določbe za Estonijo

1.   Uredba (EU) št. 1259/2010 se v Estoniji uporablja le za tekoče sodne postopke in vrste dogovorov iz člena 5 Uredbe (EU) št. 1259/2010, sklenjene od 11. februarja 2018.

Vendar v Estoniji učinkuje tudi dogovor o izbiri prava, ki se uporabi, če je sklenjen pred 11. februarjem 2018 ter je skladen s členoma 6 in 7 Uredbe (EU) št. 1259/2010.

2.   Uredba (EU) št. 1259/2010 v zvezi z Estonijo ne posega v dogovore o izbiri prava, ki se uporabi, sklenjene v skladu s pravom udeležene države članice, pred katere sodiščem se je začel postopek pred 11. februarjem 2018.

Člen 4

Začetek veljavnosti in uporabe Uredbe (EU) št. 1259/2010 v Estoniji

Uredba (EU) št. 1259/2010 začne v Estoniji veljati dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu Evropske unije.

Uredba (EU) št. 1259/2010 se za Estonijo uporablja od 11. februarja 2018.

Člen 5

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 10. avgusta 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 189, 22.7.2010, str. 12.

(2)  UL L 343, 29.12.2010, str. 10.

(3)  UL L 323, 22.11.2012, str. 18.

(4)  UL L 23, 28.1.2014, str. 41.


Top