Help Print this page 

Document 32016D0043

Title and reference
Sklep Evropske centralne banke (EU) 2016/2164 z dne 30. novembra 2016 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2017 (ECB/2016/43)
OJ L 333, 8.12.2016, p. 73–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/2164/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

8.12.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 333/73


SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2016/2164

z dne 30. novembra 2016

o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2017 (ECB/2016/43)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 128(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Evropske centralne banke (EU) 2015/2332 z dne 4. decembra 2015 o postopkovnem okviru za odobritev obsega izdaje eurokovancev (ECB/2015/43) (1) in zlasti člena 2 Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropska centralna banka (ECB) ima od 1. januarja 1999 izključno pravico, da odobri količino kovancev, ki jih izdajo države članice, katerih valuta je euro.

(2)

Devetnajst držav članic, katerih valuta je euro, je ECB v odobritev predložilo svoje zahteve za odobritev obsega izdaje kovancev v letu 2017, dopolnjene s pojasnili o metodologiji napovedovanja. Nekatere od teh držav članic so zagotovile tudi dodatne informacije v zvezi s tečajnimi kovanci, ki se predložijo, če so te informacije na voljo in jih zadevne države članice štejejo za pomembne za utemeljitev zahteve za odobritev.

(3)

Ker je za pravico držav članic, da izdajo eurokovance, potrebna odobritev ECB o obsegu izdaje, države članice ne smejo preseči obsega, ki ga odobri ECB, brez predhodne odobritve ECB –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Odobritev obsega izdaje eurokovancev v letu 2017

ECB s tem sklepom odobri obseg izdaje eurokovancev s strani držav članic, katerih valuta je euro, v letu 2017, kakor je določeno v naslednji tabeli:

(v milijonih EUR)

 

Odobreni obseg izdaje eurokovancev v letu 2017

 

Tečajni kovanci

Zbirateljski kovanci

(niso namenjeni za obtok)

Obseg izdaje kovancev

Belgija

51,0

1,0

52,0

Nemčija

419,0

219,0

638,0

Estonija

9,7

0,3

10,0

Irska

30,7

0,8

31,5

Grčija

106,3

0,6

106,9

Španija

359,3

30,0

389,3

Francija

224,3

51,0

275,3

Italija

94,2

1,8

96,0

Ciper

14,0

0,1

14,1

Latvija

16,3

0,3

16,6

Litva

30,0

0,3

30,3

Luksemburg

17,7

0,2

17,9

Malta

10,2

0,2

10,4

Nizozemska

25,0

4,0

29,0

Avstrija

87,2

181,8

269,0

Portugalska

62,0

3,0

65,0

Slovenija

24,0

2,0

26,0

Slovaška

15,6

1,4

17,0

Finska

35,0

10,0

45,0

Skupaj

1 631,5

507,8

2 139,3

Člen 2

Začetek učinkovanja

Ta sklep začne učinkovati na dan, ko so o njem uradno obveščeni naslovniki.

Člen 3

Naslovniki

Ta sklep je naslovljen na države članice, katerih valuta je euro.

V Frankfurtu na Majni, 30. novembra 2016

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  UL L 328, 12.12.2015, str. 123.


Top