EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2446R(03)

Popravek Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446 z dne 28. julija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi določbami carinskega zakonika Unije (UL L 343, 29.12.2015)

C/2017/1365

OJ L 101, 13.4.2017, p. 164–165 (DE)
OJ L 101, 13.4.2017, p. 164–196 (FR, LT, NL, SL)
OJ L 101, 13.4.2017, p. 164–194 (HU, MT)
OJ L 101, 13.4.2017, p. 164–210 (EL)
OJ L 101, 13.4.2017, p. 164–198 (LV)
OJ L 101, 13.4.2017, p. 164–220 (PT)
OJ L 101, 13.4.2017, p. 164–222 (SK)
OJ L 101, 13.4.2017, p. 164–202 (DA)
OJ L 101, 13.4.2017, p. 164–195 (CS, HR, IT, FI, SV)
OJ L 101, 13.4.2017, p. 164–197 (BG)
OJ L 101, 13.4.2017, p. 164–200 (ES, ET)
OJ L 101, 13.4.2017, p. 164–314 (RO)
OJ L 101, 13.4.2017, p. 164–199 (PL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2015/corrigendum/2017-04-13/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

13.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 101/164


Popravek Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446 z dne 28. julija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi določbami carinskega zakonika Unije

( Uradni list Evropske unije L 343 z dne 29. decembra 2015 )

Stran 18, člen 23:

besedilo:

„1.   Kadar pooblaščeni gospodarski subjekt za varnost in varstvo iz člena 38(2)(b) zakonika (v nadaljnjem besedilu: AEOS) v svojem imenu vloži predodhodno deklaracijo v obliki carinske deklaracije ali deklaracije za ponovni izvoz, se poleg podatkov, zahtevanih v teh deklaracijah, ne zahtevajo nobeni drugi podatki.

2.   Če AEOS vloži predodhodno deklaracijo v obliki carinske deklaracije ali deklaracije za ponovni izvoz v imenu druge osebe, ki je tudi AEOS, se poleg podatkov, zahtevanih v teh deklaracijah, ne zahtevajo nobeni drugi podatki.“

se glasi:

„1.   Kadar pooblaščeni gospodarski subjekt za varnost in varstvo iz člena 38(2)(b) zakonika (v nadaljnjem besedilu: AEOS) za svoj račun vloži predodhodno deklaracijo v obliki carinske deklaracije ali deklaracije za ponovni izvoz, se poleg podatkov, zahtevanih v teh deklaracijah, ne zahtevajo nobeni drugi podatki.

2.   Če AEOS vloži predodhodno deklaracijo v obliki carinske deklaracije ali deklaracije za ponovni izvoz za račun druge osebe, ki je tudi AEOS, se poleg podatkov, zahtevanih v teh deklaracijah, ne zahtevajo nobeni drugi podatki.“.

Stran 54, člen 104(2), drugi pododstavek:

besedilo:

„Kadar se blago v poštnih pošiljkah, katerih masa ne presega 250 gramov, vnese na carinsko območje Unije, ne da bi bilo zajeto v vstopno skupno deklaracijo, se kazni ne uporabljajo. Analiza tveganja se izvede ob predložitvi blaga in, kadar je na voljo, na podlagi deklaracije za začasno hrambo ali carinske deklaracije, ki zajema to blago.“

se glasi:

„Kadar se blago v poštnih pošiljkah, katerih masa presega 250 gramov, vnese na carinsko območje Unije, ne da bi bilo zajeto v vstopno skupno deklaracijo, se kazni ne uporabljajo. Analiza tveganja se izvede ob predložitvi blaga in, kadar je na voljo, na podlagi deklaracije za začasno hrambo ali carinske deklaracije, ki zajema to blago.“.

Stran 81, člen 169(6)(a):

besedilo:

„blago, ki je na višji stopnji proizvodnje kot neunijsko blago, dano v postopek aktivnega oplemenitenja, kadar se bistveni del oplemenitenja, kar zadeva to enakovredno blago, opravi v podjetju imetnika dovoljenja ali v podjetju, v katerem se ta operacija opravi v njegovem imenu;“

se glasi:

„blago, ki je na višji stopnji proizvodnje kot neunijsko blago, dano v postopek aktivnega oplemenitenja, kadar se bistveni del oplemenitenja, kar zadeva to enakovredno blago, opravi v podjetju imetnika dovoljenja ali v podjetju, v katerem se ta operacija opravi za njegov račun;“.

Stran 94, člen 212(2):

besedilo:

„Kadar so prevozna sredstva ustno deklarirana za začasni uvoz v skladu s členom 136 ali drugim aktom v skladu s členom 139, se dovoljenje odobri osebi, ki ima fizični nadzor nad blagom ob prepustitvi blaga po postopku začasnega uvoza, razen če ta oseba deluje v imenu druge osebe. Če to drži, se dovoljenje odobri navedeni drugi osebi.“

se glasi:

„Kadar so prevozna sredstva ustno deklarirana za začasni uvoz v skladu s členom 136 ali drugim aktom v skladu s členom 139, se dovoljenje odobri osebi, ki ima fizični nadzor nad blagom ob prepustitvi blaga po postopku začasnega uvoza, razen če ta oseba deluje za račun druge osebe. Če to drži, se dovoljenje odobri navedeni drugi osebi.“.

Stran 202, Priloga B, točka 3/15 – Uvoznik:

besedilo:

„Ime in naslov osebe, ki sestavi uvozno deklaracijo ali v čigar imenu je ta sestavljena.“

se glasi:

„Ime in naslov osebe, ki sestavi uvozno deklaracijo ali za čigar račun je ta sestavljena.“.

Stran 202, Priloga B, točka 3/16 – Identifikacijska številka uvoznika:

besedilo:

„Identifikacijska številka osebe, ki sestavi uvozno deklaracijo ali v čigar imenu je ta sestavljena.“

se glasi:

„Identifikacijska številka osebe, ki sestavi uvozno deklaracijo ali za čigar račun je ta sestavljena.“.

Stran 203, Priloga B, točka 3/22 – Imetnik tranzitnega postopka:

besedilo:

„Vpišite polno ime in naslov (ali naziv in sedež za pravne osebe) imetnika tranzitnega postopka. Kadar je primerno, vpišite polno ime (ali naziv za pravne osebe) pooblaščenega zastopnika, ki vlaga tranzitno deklaracijo v imenu imetnika postopka.“

se glasi:

„Vpišite polno ime in naslov (ali naziv in sedež za pravne osebe) imetnika tranzitnega postopka. Kadar je primerno, vpišite polno ime (ali naziv za pravne osebe) pooblaščenega zastopnika, ki vlaga tranzitno deklaracijo za račun imetnika postopka.“.

Stran 232, Priloga B-01, naslov III – Vzorec enotne upravne listine (set osmih izvodov) se glasi:

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Stran 247, Priloga B-01, naslov IV – Vzorec dopolnilnega obrazca enotne upravne listine (set osmih izvodov) se glasi:

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


Top