Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2383

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2383 z dne 17. decembra 2015 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 669/2009 glede seznama krme in živil neživalskega izvora, pri uvozu katerih velja poostren uradni nadzor (Besedilo velja za EGP)

OJ L 332, 18.12.2015, p. 57–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2383/oj

18.12.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 332/57


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2383

z dne 17. decembra 2015

o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 669/2009 glede seznama krme in živil neživalskega izvora, pri uvozu katerih velja poostren uradni nadzor

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (1), in zlasti člena 15(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 669/2009 (2) določa pravila za poostreni uradni nadzor pri uvozu krme in živil neživalskega izvora iz Priloge I k Uredbi (v nadaljnjem besedilu: seznam) na vstopnih točkah na območja iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 882/2004.

(2)

Člen 2 Uredbe (ES) št. 669/2009 določa, da se seznam pregleduje redno, najmanj štirikrat letno, pri čemer je treba upoštevati vsaj vire informacij iz navedenega člena.

(3)

Pojav in pomen nedavnih incidentov v zvezi z živili, ki so bili sporočeni prek sistema hitrega obveščanja za živila in krmo, ugotovitve revizij Urada za prehrano in veterinarstvo v tretjih državah ter četrtletna poročila o pošiljkah krme in živil neživalskega izvora, ki jih države članice Komisiji predložijo v skladu s členom 15 Uredbe (ES) št. 669/2009, kažejo na to, da bi bilo treba seznam spremeniti.

(4)

Zlasti bi bilo treba seznam spremeniti tako, da se črtajo vnosi za blago, za katero razpoložljive informacije kažejo na splošno zadovoljivo stopnjo skladnosti z ustreznimi varnostnimi zahtevami, ki jih določa zakonodaja Unije, in za katero poostreni uradni nadzor zato ni več upravičen. Zato bi bilo treba vnos za namizno grozdje iz Peruja na seznamu črtati.

(5)

Za zagotovitev doslednosti in jasnosti je ustrezno nadomestiti Prilogo I k Uredbi (ES) št. 669/2009 z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

(6)

Uredbo (ES) št. 669/2009 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 669/2009 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2016.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. decembra 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 165, 30.4.2004, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 669/2009 z dne 24. julija 2009 o izvajanju Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta glede poostrenega uradnega nadzora pri uvozu nekatere krme in nekaterih živil neživalskega izvora ter spremembi Odločbe 2006/504/ES (UL L 194, 25.7.2009, str. 11).


PRILOGA

„PRILOGA I

Krma in živila neživalskega izvora, za katere velja poostren uradni nadzor na določenih vstopnih točkah

Krma in živila

(predvidena uporaba)

Oznaka KN (1)

Pododdelek TARIC

Država porekla

Nevarnost

Pogostnost fizičnih in identifikacijskih pregledov (%)

Grozdje, suho

0806 20

 

Afganistan (AF)

ohratoksin A

50

(živila)

 

 

Mandeljni, neoluščeni

0802 11

 

Avstralija (AU)

aflatoksini

20

Mandeljni, oluščeni

0802 12

 

(živila)

 

 

Arašidi, v lupini

1202 41 00

 

Brazilija (BR)

aflatoksini

10

Arašidi, oluščeni

1202 42 00

 

Arašidno maslo

2008 11 10

 

Arašidi, drugače pripravljeni ali konzervirani

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

 

(krma in živila)

 

 

Špargljev fižol

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

ex 0710 22 00

10

10

Kambodža (KH)

ostanki pesticidov (2)  (3)

50

Jajčevci

0709 30 00;

 

ex 0710 80 95

72

(živila – sveža, ohlajena ali zamrznjena zelenjava)

 

 

Kitajska zelena (Apium graveolens)

ex 0709 40 00

20

Kambodža (KH)

ostanki pesticidov (2)  (4)

50

(živila – sveža ali ohlajena)

 

 

Brassica oleracea

(druge užitne kapusnice, ‚kitajski brokoli‘) (5)

ex 0704 90 90

40

Kitajska (CN)

ostanki pesticidov (2)

50

(živila – sveža ali ohlajena)

 

 

Pravi čaj, aromatiziran ali ne

0902

 

Kitajska (CN)

ostanki pesticidov (2)  (6)

10

(živila)

 

 

Jajčevci

0709 30 00;

 

Dominikanska republika (DO)

ostanki pesticidov (2)  (7)

10

ex 0710 80 95

72

Momordika (Momordica charantia)

ex 0709 99 90;

ex 0710 80 95

70

70

(živila – sveža, ohlajena ali zamrznjena zelenjava)

 

 

Špargljev fižol

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

ex 0710 22 00

10

10

Dominikanska republika (DO)

ostanki pesticidov (2)  (7)

20

Paprika (sladka in nesladka) (Capsicum spp.)

0709 60 10;

0710 80 51

 

(živila – sveža, ohlajena ali zamrznjena zelenjava)

ex 0709 60 99;

ex 0710 80 59

20

20

Jagode (sveže)

0810 10 00

 

Egipt (EG)

ostanki pesticidov (2)  (8)

10

(živila)

 

 

Paprika (sladka in nesladka) (Capsicum spp.)

0709 60 10;

0710 80 51

 

Egipt (EG)

ostanki pesticidov (2)  (9)

10

(živila – sveža, ohlajena ali zamrznjena)

ex 0709 60 99;

ex 0710 80 59

20

20

Arašidi, v lupini

1202 41 00

 

Gambija (GM)

aflatoksini

50

Arašidi, oluščeni

1202 42 00

 

Arašidno maslo

2008 11 10

 

Arašidi, drugače pripravljeni ali konzervirani

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

 

(krma in živila)

 

 

Betelovi listi (Piper betle L.)

ex 1404 90 00

10

Indija (IN)

Salmonela (10)

50

(živila)

 

 

Sezamovo seme

1207 40 90

 

Indija (IN)

Salmonela (10)

20

(živila – sveža ali ohlajena)

 

 

Sladka paprika (Capsicum annuum), cela

0904 21 10

 

Indija (IN)

aflatoksini

20

Sladka paprika (Capsicum annuum), zdrobljena ali zmleta

ex 0904 22 00

10

Suhi plodovi iz rodu Capsicum, celi, razen sladke paprike (Capsicum annuum)

0904 21 90

 

Muškatni orešček

(Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

(živila – suhe začimbe)

 

 

encimi; pripravljeni encimi

3507

 

Indija (IN)

kloramfenikol

50

(krma in živila)

 

 

Muškatni orešček

(Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

Indonezija (ID)

aflatoksini

20

(živila – suhe začimbe)

 

 

Grah s stroki (neoluščen)

ex 0708 10 00

40

Kenija (KE)

ostanki pesticidov (2)  (11)

10

(živila – sveža ali ohlajena)

 

 

Maline

0811 20 31;

 

Srbija (RS)

Norovirus

10

(živila – zamrznjena)

ex 0811 20 11;

ex 0811 20 19

10

10

Seme lubenic (Egusi, Citrullus lanatus) in proizvodi iz njih

ex 1207 70 00;

ex 1106 30 90;

ex 2008 99 99

10

30

50

Sierra Leone (SL)

aflatoksini

50

(živila)

 

 

Arašidi, v lupini

1202 41 00

 

Sudan (SD)

aflatoksini

50

Arašidi, oluščeni

1202 42 00

 

Arašidno maslo

2008 11 10

 

Arašidi, drugače pripravljeni ali konzervirani

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

 

(krma in živila)

 

 

Paprika (nesladka) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

Tajska (TH)

ostanki pesticidov (2)  (12)

10

(živila – sveža ali ohlajena)

 

 

Špargljev fižol

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

ex 0710 22 00

10

10

Tajska (TH)

ostanki pesticidov (2)  (13)

20

Jajčevci

0709 30 00;

 

ex 0710 80 95

72

(živila – sveža, ohlajena ali zamrznjena zelenjava)

 

 

Suhe marelice

0813 10 00

 

Turčija (TR)

sulfiti (14)

10

Marelice, drugače pripravljene ali konzervirane

2008 50 61

 

(živila)

 

 

Sladka paprika (Capsicum annuum)

0709 60 10;

0710 80 51

 

Turčija (TR)

ostanki pesticidov (2)  (15)

10

(živila – sveža, ohlajena ali zamrznjena zelenjava)

 

 

Listi vinske trte

ex 2008 99 99

11; 19

Turčija (TR)

ostanki pesticidov (2)  (16)

50

(živila)

 

 

Pistacije, neoluščene

0802 51 00

 

Združene države Amerike (US)

aflatoksini

20

Pistacije, oluščene

0802 52 00

 

(živila)

 

 

Suhe marelice

0813 10 00

 

Uzbekistan (UZ)

sulfiti (14)

50

Marelice, drugače pripravljene ali konzervirane

2008 50 61

 

(živila)

 

 

Listi koriandra

ex 0709 99 90

72

Vietnam (VN)

ostanki pesticidov (2)  (17)

50

Bazilika (Ocimum tenuiflorum, Ocimum basilicum)

ex 1211 90 86;

ex 2008 99 99

20

75

Meta

ex 1211 90 86;

ex 2008 99 99

30

70

Peteršilj

ex 0709 99 90

40

(živila – sveža ali ohlajena zelišča)

 

 

Bamija (okra)

ex 0709 99 90

20

Vietnam (VN)

ostanki pesticidov (2)  (17)

50

Paprika (nesladka) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

(živila – sveža ali ohlajena)

 

 

Pitaja (zmajev sadež)

ex 0810 90 20

10

Vietnam (VN)

ostanki pesticidov (2)  (17)

20

(živila – sveža ali ohlajena)

 

 


(1)  Kadar se pregledi zahtevajo le za nekatere proizvode pod katero koli oznako KN in pod navedeno oznako ne obstaja noben specifičen pododdelek, je oznaka KN označena z ‚ex‘.

(2)  Ostanki vsaj tistih pesticidov iz programa nadzora, sprejetega v skladu s členom 29(2) Uredbe (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS (UL L 70, 16.3.2005, str. 1), ki jih je mogoče analizirati z multirezidualno metodo, ki temelji na metodah plinske in tekočinske kromatografije z masno spektrometrijo (pesticidi se spremljajo samo v/na proizvodih rastlinskega izvora).

(3)  Ostanki klorbufama.

(4)  Ostanki fentoata.

(5)  Vrste iz rodu Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var. Italica Plenck, cultivar alboglabra. Znane tudi kot ‚Kai Lan‘, ‚Gai Lan‘, ‚Gailan‘, ‚Kailan‘ oz. ‚kitajski goli Jielan‘.

(6)  Ostanki trifluralina.

(7)  Ostanki acefata, aldikarba (vsota aldikarba, njegovega sulfoksida in njegovega sulfona, izražena kot aldikarb), amitraza (amitraz, vključno z metaboliti, ki vsebujejo delež 2,4-dimetilanilina, izražen kot amitraz), diafentiurona, dikofola (vsota izomerov p, p′ in o,p′), ditiokarbamatov (ditiokarbamati, izraženi kot CS2, vključno z manebom, mankozebom, metiramom, propinebom, tiramom in ziramom) in metiokarba (vsota metiokarba in metiokarbovega sulfoksida in sulfona, izražena kot metiokarb).

(8)  Ostanki heksaflumurona, metiokarba (vsota metiokarba in metiokarbovega sulfoksida in sulfona, izražena kot metiokarb), fentoata, tiofanat-metila.

(9)  Ostanki dikofola (vsota izomerov p, p′ in o,p′), dinotefurana, folpeta, prokloraza (vsota prokloraza in njegovih metabolitov, ki vsebujejo delež 2,4,6-triklorofenola, izražena kot prokloraz), tiofanat-metila in triforina.

(10)  Referenčna metoda EN/ISO 6579 ali metoda, validirana na podlagi navedene referenčne metode, kot je določeno v členu 5 Uredbe Komisije (ES) št. 2073/2005 z dne 15. novembra 2005 o mikrobioloških merilih za živila (UL L 338, 22.12.2005, str. 1).

(11)  Ostanki acefata in diafentiurona.

(12)  Ostanki formetanata: vsota formetanata in njegovih soli, izražena kot formetanat(hidroklorid), protiofosa in triforina.

(13)  Ostanki acefata, dikrotofosa, protiofosa, kvinalfosa in triforina.

(14)  Referenčne metode: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 ali ISO 5522:1981.

(15)  Ostanki diafentiurona, formetanata: vsota formetanata in njegovih soli, izražena kot formetanat(hidroklorid), in tiofanat-metila.

(16)  Ostanki ditiokarbamatov (ditiokarbamati, izraženi kot CS2, vključno z manebom, mankozebom, metiramom, propinebom, tiramom in ziramom) in metrafenona.

(17)  Ostanki ditiokarbamatov (ditiokarbamati, izraženi kot CS2, vključno z manebom, mankozebom, metiramom, propinebom, tiramom in ziramom), fentoata in kvinalfosa.“


Top