Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2379

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2379 z dne 16. decembra 2015 o odstopanju od uredb (ES) št. 2305/2003, (ES) št. 969/2006, (ES) št. 1067/2008, Izvedbene uredbe (EU) 2015/2081, Uredbe (ES) št. 1964/2006 in Izvedbene uredbe (EU) št. 480/2012 ter Uredbe (ES) št. 1918/2006 glede datumov za vložitev zahtevkov in izdajo uvoznih dovoljenj za leto 2016 v okviru tarifnih kvot za žita, riž in oljčno olje, ter o odstopanju od Uredbe (ES) št. 951/2006 glede datumov za izdajo izvoznih dovoljenj za leto 2016 v sektorjih izvenkvotnega sladkorja in izvenkvotne izoglukoze

OJ L 332, 18.12.2015, p. 46–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 10/01/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2379/oj

18.12.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 332/46


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2379

z dne 16. decembra 2015

o odstopanju od uredb (ES) št. 2305/2003, (ES) št. 969/2006, (ES) št. 1067/2008, Izvedbene uredbe (EU) 2015/2081, Uredbe (ES) št. 1964/2006 in Izvedbene uredbe (EU) št. 480/2012 ter Uredbe (ES) št. 1918/2006 glede datumov za vložitev zahtevkov in izdajo uvoznih dovoljenj za leto 2016 v okviru tarifnih kvot za žita, riž in oljčno olje, ter o odstopanju od Uredbe (ES) št. 951/2006 glede datumov za izdajo izvoznih dovoljenj za leto 2016 v sektorjih izvenkvotnega sladkorja in izvenkvotne izoglukoze

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1095/96 z dne 18. junija 1996 o izvajanju koncesij, določenih v Seznamu CXL, sestavljenem po zaključku pogajanj v okviru člena XXIV.6 GATT (1), in zlasti člena 1 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (2) ter zlasti člena 20(n), člena 144(g) in člena 187(e) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbe Komisije (ES) št. 2305/2003 (3), (ES) št. 969/2006 (4), (ES) št. 1067/2008 (5) in Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2081 (6) vsebujejo posebne določbe za vložitev zahtevkov in izdajo uvoznih dovoljenj za ječmen v okviru kvote 09.4126, koruze v okviru kvote 09.4131, navadne pšenice kakovosti, ki ni visoka kakovost, v okviru kvot 09.4123, 09.4124, 09.4125 in 09.4133, in za nekatera žita s poreklom iz Ukrajine v okviru kvot 09.4306, 09.4307 in 09.4308.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 1964/2006 (7) in Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 480/2012 (8) vsebujeta posebne določbe za vložitev zahtevkov in izdajo uvoznih dovoljenj za riž s poreklom iz Bangladeša v okviru kvote 09.4517 in za lomljen riž v okviru kvote 09.4079.

(3)

Uredba Komisije (ES) št. 1918/2006 (9) vsebuje posebne določbe za vložitev zahtevkov in izdajo uvoznih dovoljenj za olivno olje s poreklom iz Tunizije v okviru razpoložljive kvote.

(4)

Ob upoštevanju praznikov v letu 2016 je treba za nekatera obdobja določiti odstopanje od uredb (ES) št. 2305/2003, (ES) št. 969/2006, (ES) št. 1067/2008 in Izvedbene uredbe (EU) 2015/2081, Uredbe (ES) št. 1964/2006 ter Izvedbene uredbe (EU) št. 480/2012 in Uredbe (ES) št. 1918/2006 glede datumov za vložitev zahtevkov za uvozna dovoljenja in za njihovo izdajo, da se zagotovi spoštovanje obsega zadevnih kvot.

(5)

Člen 7d(1) Uredbe Komisije (ES) št. 951/2006 (10) določa, da se izvozna dovoljenja za izvenkvotni sladkor in izvenkvotno izoglukozo izdajo od petka, ki sledi tednu, v katerem so bili vloženi zahtevki za dovoljenje, če Komisija v tem času ni sprejela nobenega posebnega ukrepa.

(6)

Glede na praznike v letu 2016 in posledice, ki jih imajo za izhajanje Uradnega lista Evropske unije, je obdobje med vložitvijo zahtevkov in dnem izdaje dovoljenj prekratko za zagotovitev dobrega upravljanja trga. To obdobje bi bilo zato treba podaljšati.

(7)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Žita

1.   Z odstopanjem od drugega pododstavka člena 3(1) Uredbe (ES) št. 2305/2003 zahtevkov za uvozna dovoljenja za ječmen v okviru kvote 09.4126 za leto 2016 ni mogoče vložiti pred ponedeljkom, 4. januarja 2016, in po petku, 16. decembra 2016, ob 13. uri po bruseljskem času.

2.   Z odstopanjem od prvega pododstavka člena 3(4) Uredbe (ES) št. 2305/2003 se uvozna dovoljenja za ječmen, izdana v okviru kvote 09.4126 in za katera so bili zahtevki vloženi v obdobjih iz Priloge I k tej uredbi, za leto 2016 izdajo na ustrezne datume iz navedene priloge, ob upoštevanju ukrepov, sprejetih z uporabo člena 7(2) Uredbe Komisije (ES) št. 1301/2006 (11).

3.   Z odstopanjem od drugega pododstavka člena 4(1) Uredbe (ES) št. 969/2006 zahtevkov za uvozna dovoljenja za koruzo v okviru kvote 09.4131 za leto 2016 ni mogoče vložiti pred ponedeljkom, 4. januarja 2016, in po petku, 16. decembra 2016, ob 13. uri po bruseljskem času.

4.   Z odstopanjem od prvega pododstavka člena 4(4) Uredbe (ES) št. 969/2006 se uvozna dovoljenja za koruzo, izdana v okviru kvote 09.4131 in za katera so bili zahtevki vloženi v obdobjih iz Priloge I k tej uredbi, za leto 2016 izdajo na ustrezne datume iz navedene priloge, ob upoštevanju ukrepov, sprejetih z uporabo člena 7(2) Uredbe (ES) št. 1301/2006.

5.   Z odstopanjem od drugega pododstavka člena 4(1) Uredbe (ES) št. 1067/2008 zahtevkov za uvozna dovoljenja za navadno pšenico kakovosti, ki ni visoka kakovost, v okviru kvot 09.4123, 09.4124, 09.4125 in 09.4133 za leto 2016 ni mogoče vložiti pred ponedeljkom, 4. januarja 2016, in po petku, 16. decembra 2016, ob 13. uri po bruseljskem času.

6.   Z odstopanjem od prvega pododstavka člena 4(4) Uredbe (ES) št. 1067/2008 se uvozna dovoljenja za navadno pšenico kakovosti, ki ni visoka kakovost, izdana v okviru kvot 09.4123, 09.4124, 09.4125 in 09.4133 in za katera so bili zahtevki vloženi v obdobjih iz Priloge I k tej uredbi, za leto 2016 izdajo na ustrezne datume iz navedene priloge, ob upoštevanju ukrepov, sprejetih z uporabo člena 7(2) Uredbe Komisije (ES) št. 1301/2006.

7.   Z odstopanjem od drugega pododstavka člena 2(1) Izvedbene uredbe (EU) 2015/2081 zahtevkov za uvozna dovoljenja za žita s poreklom iz Ukrajine v okviru kvot 09.4306, 09.4307 in 09.4308 za leto 2016 ni mogoče vložiti pred ponedeljkom, 4. januarja 2016, in po petku, 16. decembra 2016, ob 13. uri po bruseljskem času.

8.   Z odstopanjem od člena 2(3) Izvedbene uredbe (EU) 2015/2081 se uvozna dovoljenja za nekatera žita s poreklom iz Ukrajine, izdana v okviru kvot 09.4306, 09.4307 in 09.4308 in za katera so bili zahtevki vloženi v obdobjih iz Priloge I k tej uredbi, za leto 2016 izdajo na ustrezne datume iz navedene priloge, ob upoštevanju ukrepov, sprejetih z uporabo člena 7(2) Uredbe Komisije (ES) št. 1301/2006.

Člen 2

Riž

1.   Z odstopanjem od prvega pododstavka člena 4(3) Uredbe (ES) št. 1964/2006 zahtevkov za uvozna dovoljenja za riž s poreklom iz Bangladeša v okviru kvote 09.4517 za leto 2016 ni mogoče vložiti pred ponedeljkom, 4. januarja 2016, in po petku, 9. decembra 2016, ob 13. uri po bruseljskem času.

2.   Z odstopanjem od tretjega pododstavka člena 2(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 480/2012 zahtevkov za uvozna dovoljenja za lomljen riž v okviru kvote 09.4079 za leto 2016 ni več mogoče vložiti pred ponedeljkom, 4. januarja 2016, in po petku, 9. decembra 2016, ob 13. uri po bruseljskem času.

Člen 3

Oljčno olje

1.   Z odstopanjem od člena 3(1) Uredbe (ES) št. 1918/2006 zahtevkov za uvozna dovoljenja za oljčno olje s poreklom iz Tunizije ni več mogoče vložiti po torku, 13. decembra 2016.

2.   Z odstopanjem od člena 3(3) Uredbe (ES) št. 1918/2006 se uvozna dovoljenja za oljčno olje s poreklom iz Tunizije, za katera so bili zahtevki vloženi v obdobjih iz Priloge II k tej uredbi, izdajo na ustrezne datume iz navedene priloge, ob upoštevanju ukrepov, sprejetih z uporabo člena 7(2) Uredbe (ES) št. 1301/2006.

Člen 4

Izvenkvotni sladkor in izvenkvotna izoglukoza

Z odstopanjem od člena 7d(1) Uredbe (ES) št. 951/2006 se izvozna dovoljenja za izvenkvotni sladkor in izvenkvotno izoglukozo, za katera so bili zahtevki vloženi v obdobjih iz Priloge III k tej uredbi, izdajo na ustrezne datume iz navedene priloge, po potrebi ob upoštevanju posebnih ukrepov iz člena 9(1) in (2) Uredbe (ES) št. 951/2006.

Člen 5

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Veljati preneha 10. januarja 2017.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. decembra 2015

Za Komisijo

V imenu predsednika

Jerzy PLEWA

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 146, 20.6.1996, str. 1.

(2)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(3)  Uredba Komisije (ES) št. 2305/2003 z dne 29. decembra 2003 o odprtju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot Skupnosti za uvoz ječmena iz tretjih držav (UL L 342, 30.12.2003, str. 7).

(4)  Uredba Komisije (ES) št. 969/2006 z dne 29. junija 2006 o odprtju in upravljanju tarifne kvote Skupnosti za uvoz koruze iz tretjih držav (UL L 176, 30.6.2006, str. 44).

(5)  Uredba Komisije (ES) št. 1067/2008 z dne 30. oktobra 2008 o odprtju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot Skupnosti za navadno pšenico kakovosti, ki ni visoka kakovost, iz tretjih držav in o odstopanju od Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 (Kodificirana različica) (UL L 290, 31.10.2008, str. 3).

(6)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2081 z dne 18. novembra 2015 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot za uvoz za nekatera žita s poreklom iz Ukrajine (UL L 302, 19.11.2015, str. 81).

(7)  Uredba Komisije (ES) št. 1964/2006 z dne 22. decembra 2006 o podrobnih pravilih za odprtje in upravljanje uvozne kvote za riž s poreklom iz Bangladeša ob uporabi Uredbe Sveta (EGS) št. 3491/90 (UL L 408, 30.12.2006, str. 19).

(8)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 480/2012 z dne 7. junija 2012 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot za lomljen riž s tarifno oznako KN 1006 40 00 za proizvodnjo pripravkov hrane s tarifno oznako KN 1901 10 00 (UL L 148, 8.6.2012, str. 1).

(9)  Uredba Komisije (ES) št. 1918/2006 z dne 20. decembra 2006 o odprtju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot za olivno olje, s poreklom iz Tunizije (UL L 365, 21.12.2006, str. 84).

(10)  Uredba Komisije (ES) št. 951/2006 z dne 30. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 glede trgovine s tretjimi državami v sektorju sladkorja (UL L 178, 1.7.2006, str. 24).

(11)  Uredba Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (UL L 238, 1.9.2006, str. 13).


PRILOGA I

Obdobja za vložitev zahtevkov za uvozna dovoljenja za žita

Datumi izdaje

Od petka, 18. marca 2016 od 13. ure do petka, 25. marca 2016 do 13. ure po bruseljskem času.

Prvi delovni dan od ponedeljka, 4. aprila 2016.

Od petka, 21. oktobra 2016 od 13. ure do petka, 28. oktobra 2016 do 13. ure po bruseljskem času.

Prvi delovni dan od ponedeljka, 7. novembra 2016.


PRILOGA II

Obdobja za vložitev zahtevkov za uvozna dovoljenja za oljčno olje

Datumi izdaje

Ponedeljek, 21., ali torek, 22. marca 2016

Prvi delovni dan od ponedeljka, 1. aprila 2016

Ponedeljek, 2., ali torek, 3. maja 2016

Prvi delovni dan od petka, 13. maja 2016

Ponedeljek, 9., ali torek, 10. maja 2016

Prvi delovni dan od srede, 18. maja 2016

Ponedeljek, 18., ali torek, 19. julija 2016

Prvi delovni dan od srede, 27. julija 2016

Ponedeljek, 8., ali torek, 9. avgusta 2016

Prvi delovni dan od srede, 17. avgusta 2016

Ponedeljek, 24., ali torek, 25. oktobra 2016

Prvi delovni dan od četrtka, 3. novembra 2016


PRILOGA III

Obdobja za vložitev zahtevkov za izvozna dovoljenja za izvenkvotni sladkor in izvenkvotno izoglukozo

Datumi izdaje

Od ponedeljka, 24., do petka, 28. oktobra 2016

Prvi delovni dan od torka, 8. novembra 2016

Od ponedeljka, 19., do petka, 23. decembra 2016

Prvi delovni dan od petka, 6. januarja 2017


Top