Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2315

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2315 z dne 8. decembra 2015 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

OJ L 328, 12.12.2015, p. 50–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2315/oj

12.12.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/50


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2315

z dne 8. decembra 2015

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (1) in zlasti člena 9(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene Uredbi (EGS) št. 2658/87, je treba sprejeti ukrepe za uvrstitev blaga iz Priloge k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 določa splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Ta pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali pa uvaja dodatne pododdelke ter se s posebnimi določbami Unije predpiše zaradi uporabe tarifnih in drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo.

(3)

Po teh splošnih pravilih bi bilo blago iz stolpca 1 razpredelnice iz Priloge treba uvrstiti pod oznako KN v stolpcu 2 na podlagi utemeljitve v stolpcu 3 navedene razpredelnice.

(4)

Primerno je določiti, da se lahko imetnik v skladu s členom 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 (2) še nekaj časa sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki se izdajo za blago, na katero se nanaša ta uredba, in niso v skladu s to uredbo. To obdobje bi moralo biti omejeno na tri mesece.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu 1 razpredelnice iz Priloge, se uvrsti v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca 2 navedene razpredelnice.

Člen 2

V skladu s členom 12(6) Uredbe (EGS) št. 2913/92 se je na zavezujoče tarifne informacije, ki niso v skladu s to uredbo, mogoče sklicevati še tri mesece po začetku veljavnosti te uredbe.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. decembra 2015

Za Komisijo

V imenu predsednika

Heinz ZOUREK

Generalni direktor za obdavčenje in carinsko unijo


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

(2)  Uredba Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L 302, 19.10.1992, str. 1).


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev

(oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

Izdelek je iz plastičnega ohišja, ki vsebuje 4 kovinske priključke, diode in kable s spojniki (t. i. „fotonapetostna razdelilna omarica“).

Fotonapetostna razdelilna omarica je naprava za (kabelski) prenos električnega toka, ki ne presega 1 000 V in ga proizvede sončni panel, k drugemu fotonapetostnemu modulu ali fotonapetostnemu razsmerniku. Diode služijo samo zaščiti izdelka pred prenapetostjo (t. i. „vroče točke“).

Glej sliko (1).

8544 42 90

Uvrstitev opredeljujejo splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature, opomba 3 k oddelku XVI ter besedilo oznak KN 8544, 8544 42 in 8544 42 90.

Uvrstitev pod tarifno številko 8541 kot diode je izključena, saj diode ne spremenijo bistveno lastnosti izdelka kot fotonapetostne razdelilne omarice. Za glavno funkcijo izdelka se šteje povezava z električnimi tokokrogi ali znotraj njih.

Ker je izdelek opremljen s kabli, je uvrstitev pod tarifno številko 8536 kot aparat za povezavo z električnimi tokokrogi ali znotraj njih izključena (glej tudi pojasnjevalne opombe harmoniziranega sistema k tarifni številki 8536, skupina (III) (A)).

Zato je treba izdelek uvrstiti pod oznako KN 8544 42 90 kot drugi električni vodniki s spojniki.

Image

(1)  Slika je samo informativne narave.


Top