EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2172

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2172 z dne 24. novembra 2015 o spremembi Direktive 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede mejnih vrednosti za uporabo v postopkih za oddajo naročil (Besedilo velja za EGP)

OJ L 307, 25.11.2015, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2172/oj

25.11.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 307/9


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2172

z dne 24. novembra 2015

o spremembi Direktive 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede mejnih vrednosti za uporabo v postopkih za oddajo naročil

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o podeljevanju koncesijskih pogodb (1) in zlasti člena 9 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je s Sklepom 94/800/ES (2) sklenil Sporazum o javnih naročilih (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) (3). Sporazum bi bilo treba uporabljati za vsa naročila z vrednostjo, ki dosega ali presega zneske (v nadaljnjem besedilu: mejne vrednosti), določene v Sporazumu in izražene v posebnih pravicah črpanja.

(2)

Eden od ciljev Direktive 2014/23/EU je omogočiti naročnikom in javnim naročnikom, ki jo uporabljajo, da hkrati izpolnjujejo obveznosti iz Sporazuma. V ta namen bi bilo treba prilagoditi mejne vrednosti, ki jih določa navedena direktiva za javna naročila in ki so zajete tudi v Sporazumu, da ustrezajo protivrednostim mejnih vrednosti iz Sporazuma, izraženim v eurih in zaokroženim navzdol na najbližjo tisočico.

(3)

Zaradi skladnosti je primerno uskladiti tudi mejne vrednosti iz Direktive 2014/23/EU, ki niso zajete v Sporazumu. Direktivo 2014/23/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ker se mejne vrednosti izračunajo na podlagi povprečne vrednosti eura za določeno obdobje, ki se konča 31. avgusta, in se revidirane mejne vrednosti objavijo v Uradnem listu Evropske unije v začetku novembra, bi bilo to uredbo treba sprejeti z nujnim postopkom –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 8(1) Direktive 2014/23/EU se znesek „5 186 000 EUR“ nadomesti s „5 225 000 EUR“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. januarja 2016.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. novembra 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 94, 28.3.2014, str. 1.

(2)  Sklep Sveta 94/800/ES z dne 22. decembra 1994 o sklenitvi sporazumov doseženih v Urugvajskem krogu večstranskih pogajanj (1986–1994), v imenu Evropske skupnosti, v zvezi z zadevami, ki so v njeni pristojnosti (UL L 336, 23.12.1994, str. 1).

(3)  Sporazum je večstranski sporazum v okviru Svetovne trgovinske organizacije. Cilj sporazuma je vzajemno odpreti trge javnih naročil med podpisnicami.


Top