Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1933

Uredba Komisije (EU) 2015/1933 z dne 27. oktobra 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 1881/2006 glede mejnih vrednosti policikličnih aromatskih ogljikovodikov v kakavovih vlaknih, bananinem čipsu, prehranskih dopolnilih, posušenih zeliščih in posušenih začimbah (Besedilo velja za EGP)

OJ L 282, 28.10.2015, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1933/oj

28.10.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 282/11


UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1933

z dne 27. oktobra 2015

o spremembi Uredbe (ES) št. 1881/2006 glede mejnih vrednosti policikličnih aromatskih ogljikovodikov v kakavovih vlaknih, bananinem čipsu, prehranskih dopolnilih, posušenih zeliščih in posušenih začimbah

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 315/93 z dne 8. februarja 1993 o določitvi postopkov Skupnosti za kontaminate v hrani (1) in zlasti člena 2(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1881/2006 (2) določa mejne vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih.

(2)

V skladu z navedeno uredbo morajo biti mejne vrednosti policikličnih aromatskih ogljikovodikov (v nadaljnjem besedilu: PAH) varne in tako nizko določene, da jih je še mogoče razumno doseči z uporabo dobrih proizvodnih, sušilnih in kmetijskih/ribiških praks.

(3)

Kakavova vlakna so poseben kakavov izdelek, proizveden iz lupin kakavovih zrn, in vsebujejo višje vrednosti PAH kot kakavovi izdelki, proizvedeni iz kakavovih zrn. Kakavova vlakna in iz njih pridobljeni proizvodi so vmesni proizvodi v prehranski verigi in se uporabljajo kot sestavina pri pripravi nizkokaloričnih živil z visoko vsebnostjo vlaknin. Primerno je določiti posebne vrednosti PAH v kakavovih vlaknih in iz njih pridobljenih proizvodih. Ker imajo ti proizvodi nizko vsebnost maščobe, je primerno določiti mejne vrednosti na podlagi mokre teže.

(4)

Bananin čips se uporablja v žitnih kosmičih za zajtrk in slaščicah, uživa pa se tudi kot prigrizek. V bananinem čipsu so bile nedavno ugotovljene visoke vrednosti PAH. Te ugotovitve so povezane s cvrtjem bananinega čipsa v kokosovem olju. Zato je primerno določiti mejne vrednosti za PAH v bananinem čipsu. Kot prvi korak – ker ni dovolj podatkov o prisotnosti – te mejne vrednosti ustrezajo mejnim vrednostim za kokosovo olje, namenjeno neposredno za prehrano ljudi ali uporabo kot sestavina v živilih. Mejne vrednosti bi bilo treba pregledati v dveh letih ob upoštevanju razpoložljivih podatkov o prisotnosti.

(5)

Visoke vrednosti PAH so bile ugotovljene v nekaterih prehranskih dopolnilih, ki vsebujejo rastlinske sestavine ali so iz njih izdelana. Vzpostavljena je bila povezava med visokimi vrednostmi v teh prehranskih dopolnilih in slabimi sušilnimi praksami, ki se uporabljajo za te rastlinske sestavine. Tem visokim vrednostim se je mogoče izogniti z uporabo dobrih praks. Zato je primerno, da se določijo mejne vrednosti PAH v teh proizvodih, ki se jih lahko doseže z uporabo dobrih sušilnih praks in ki zagotavljajo visoko raven varovanja zdravja ljudi.

(6)

Tudi v prehranskih dopolnilih, ki vsebujejo propolis, matični mleček in spirulino ali so iz njih izdelana, so bile v nekaterih primerih ugotovljene visoke vrednosti PAH, ki so bile povezane z uporabo slabih praks. Ker je z uporabo dobrih praks mogoče doseči nižje vrednosti, je primerno določiti mejne vrednosti PAH v teh proizvodih.

(7)

Tudi v posušenih zeliščih in posušenih začimbah so bile ugotovljene visoke vrednosti PAH, ki so bile prav tako povezane z uporabo slabih sušilnih praks. Zato je primerno določiti mejne vrednosti PAH v posušenih zeliščih in posušenih začimbah. Tradicionalne metode prekajevanja in predelave, ki se uporabljajo za prekajeno papriko in kardamom, povzročijo visoke vrednosti PAH. Ker je poraba teh začimb nizka in da bi lahko ti prekajeni proizvodi ostali na trgu, je primerno, da se te začimbe izvzamejo iz mejnih vrednosti.

(8)

Treba bi bilo določiti primeren rok, da se lahko države članice in nosilci živilske dejavnosti prilagodijo novim zahtevam iz te uredbe.

(9)

Uredbo (ES) št. 1881/2006 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(10)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (ES) št. 1881/2006 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Živila iz Priloge k tej uredbi, razen tistih iz točke 6.1.11, zakonito dana na trg pred 1. aprilom 2016, lahko ostanejo na trgu po navedenem datumu do minimalnega roka trajanja oziroma roka uporabnosti.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. aprila 2016, razen za živila iz točke 6.1.11, za katera se mejna vrednosti uporablja od datuma začetka veljavnosti te uredbe.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. oktobra 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 37, 13.2.1993, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 1881/2006 z dne 19. decembra 2006 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih (UL L 364, 20.12.2006, str. 5).


PRILOGA

Oddelek 6: „Policiklični aromatski ogljikovodiki“ Priloge k Uredbi (ES) št. 1881/2006 se spremeni:

(1)

Točka 6.1.2 se nadomesti z naslednjim:

„6.1.2

kakavova zrna in iz njih pridobljeni proizvodi razen proizvodov iz točke 6.1.11

5,0 μg/kg maščobe od 1.4.2013

35,0 μg/kg maščobe od 1.4.2013 do 31.3.2015

30,0 μg/kg maščobe od 1.4.2015“

(2)

Dodajo se naslednje točke 6.1.11, 6.1.12, 6.1.13, 6.1.14 in 6.1.15:

„6.1.11

kakavova vlakna in iz njih pridobljeni proizvodi, namenjeni za uporabo kot sestavina živil

3,0

15,0

6.1.12

bananin čips

2,0

20,0

6.1.13

prehranska dopolnila, ki vsebujejo rastlinske sestavine in njihove pripravke (39) (1)  (2)

prehranska dopolnila, ki vsebujejo propolis, matični mleček, spirulino ali njihove pripravke (39)

10,0

50,0

6.1.14

posušena zelišča

10,0

50,0

6.1.15

posušene začimbe razen kardamona in prekajenih Capsicum spp.

10,0

50,0


(1)  Rastlinski pripravki so pripravki, pridobljeni iz rastlinskih sestavin (npr. cele rastline, deli rastlin, razdrobljene ali razrezane rastline) z različnimi postopki (npr. iztiskanje, stiskanje, ekstrakcija, frakcioniranje, destilacija, koncentriranje, sušenje in fermentacija). Ta opredelitev vključuje zdrobljene rastline ali rastline v prahu, dele rastlin, alge, glive, lišaje, tinkture, ekstrakte, eterična olja (razen rastlinskih olj iz točke 6.1.1.), iztisnjene sokove in predelane eksudate.

(2)  Mejna vrednost se ne uporablja za prehranska dopolnila, ki vsebujejo rastlinska olja. Rastlinska olja, ki se uporabljajo kot sestavine prehranskih dopolnil, bi morala biti v skladu z mejno vrednostjo iz točke 6.1.1.“


Top