Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1298

Uredba Komisije (EU) 2015/1298 z dne 28. julija 2015 o spremembi prilog II in VI k Uredbi (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih (Besedilo velja za EGP)

OJ L 199, 29.7.2015, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1298/oj

29.7.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 199/22


UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1298

z dne 28. julija 2015

o spremembi prilog II in VI k Uredbi (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o kozmetičnih izdelkih (1), zlasti člena 31(1) Uredbe,

po posvetovanju z Znanstvenim odborom za varstvo potrošnikov,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

3-benziliden kafra je trenutno dovoljena za uporabo v kozmetičnih izdelkih kot UV filter v koncentraciji do največ 2,0 %. Snov je vpisana pod referenčno številko 19 v Prilogi VI k Uredbi (ES) št. 1223/2009.

(2)

Znanstveni odbor za varstvo potrošnikov (ZOVP) (2) je v svojem mnenju z dne 18. junija 2013 navedel, da uporaba 3-benziliden kafre kot UV filtra v kozmetičnih izdelkih v koncentraciji do največ 2,0 % ni varna, ker je njena stopnja varnosti nižja od 100.

(3)

Za zagotovitev varnosti izdelkov za zaščito pred soncem za zdravje ljudi je treba 3-benziliden kafro črtati s seznama dovoljenih UV filtrov v kozmetičnih izdelkih iz Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1223/2009.

(4)

Ker 3-benziliden kafra ni le UV filter, temveč tudi absorber UV žarkov, bi bilo treba njeno uporabo v kozmetičnih izdelkih prepovedati.

(5)

Prilogi II in VI k Uredbi (ES) št. 1223/2009 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Uporabo navedene omejitve bi bilo treba odložiti in tako industriji omogočiti, da pripravi potrebne prilagoditve formulacij izdelka. Zlasti bi bilo treba podjetjem po začetku veljavnosti te uredbe odobriti obdobje šestih mesecev za dajanje na trg izdelkov, ki izpolnjujejo zahteve, in da umaknejo s trga izdelke, ki ne izpolnjujejo zahtev.

(7)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za kozmetične izdelke –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prilogi II in VI k Uredbi (ES) št. 1223/2009 se spremenita v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Od 18. februarja 2016 so na trgu Unije dostopni le kozmetični izdelki, ki so skladni s to uredbo.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. julija 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 342, 22.12.2009, str. 59.

(2)  Sklep Komisije 2008/721/ES z dne 5. avgusta 2008 o vzpostavitvi svetovalne strukture znanstvenih odborov in strokovnjakov na področju varstva potrošnikov, javnega zdravja in okolja ter razveljavitvi Sklepa 2004/210/ES (UL L 241, 10.9.2008, str. 21).


PRILOGA

Uredba (ES) št. 1223/2009 se spremeni:

1.

V Prilogi II se doda naslednji vnos:

Referenčna številka

Kemijsko ime/INN

Številka CAS

Številka ES

„1379

3-benziliden kafra

15087-24-8

239-139-9“

2.

V Prilogi VI se črta vnos pod referenčno številko 19.


Top