EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0649

Uredba Komisije (EU) 2015/649 z dne 24. aprila 2015 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Priloge k Uredbi Komisije (EU) št. 231/2012 glede uporabe L-levcina kot nosilca za namizna sladila v tabletah (Besedilo velja za EGP)

C/2015/2599

OJ L 107, 25.4.2015, p. 17–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/649/oj

25.4.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 107/17


UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/649

z dne 24. aprila 2015

o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Priloge k Uredbi Komisije (EU) št. 231/2012 glede uporabe L-levcina kot nosilca za namizna sladila v tabletah

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aditivih za živila (1) in zlasti člena 10(3), člena 14 in člena 30(5) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1331/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o vzpostavitvi skupnega postopka odobritve za aditive za živila, encime za živila in arome za živila (2) ter zlasti člena 7(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V Prilogi II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 je določen seznam Unije aditivov za živila, odobrenih za uporabo v živilih, in pogoji njihove uporabe.

(2)

V Uredbi Komisije (EU) št. 231/2012 (3) so določene specifikacije za aditive za živila, navedene v prilogah II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008.

(3)

Navedeni seznami se lahko na pobudo Komisije ali na podlagi zahtevka posodobijo v skladu s skupnim postopkom iz člena 3(1) Uredbe (ES) št. 1331/2008.

(4)

Nemčija je 9. septembra 2010 vložila zahtevek za odobritev uporabe L-levcina kot nosilca (pomoč pri izdelavi tablet) za namizna sladila v tabletah, kadar je bila taka uporaba odobrena. Zahtevek je bil dan na voljo državam članicam v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 1331/2008.

(5)

Obstaja tehnološka funkcija in potreba po uporabi L-levcina v namiznih sladilih v tabletah. L-levcin se homogeno zmeša s sladili pred stiskanjem tablet iz mešanice ter olajša izdelavo tablet, saj zagotavlja, da se tablete ne prilepijo na orodja za stiskanje.

(6)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je ocenila varnost aminokislin in povezanih snovi, kadar se uporabljajo kot aromatične snovi, ter mnenje o tem izdala 29. novembra 2007 (4). Agencija je ugotovila, da je izpostavljenost ljudi aminokislinam prek hrane večja od pričakovanih stopenj izpostavljenosti z njihovo uporabo kot aromatičnih snovi in da devet snovi, vključno z L-levcinom, ne ogroža zdravja pri ocenjenih vrednostih vnosa kot aromatičnih snovi.

(7)

V zahtevku je bilo dokazano, da se tudi s čezmernim uživanjem sladil v tabletah ne bi preseglo 4 % vnosa, ki je priporočen za L-levcin.

(8)

Zato je primerno odobriti uporabo L-levcina kot nosilca za namizna sladila v tabletah, kot je navedeno v Prilogi I k tej uredbi, in navedenemu aditivu za živila dodeliti E-številko E 641.

(9)

Specifikacije za L-levcin bi bilo treba vključiti v Uredbo (EU) št. 231/2012, ko bo ta prvič vključen na sezname Unije v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 1333/2008. V zvezi s tem je primerno upoštevati merila čistosti Evropske farmakopeje za L-levcin.

(10)

Uredbi (ES) št. 1333/2008 in (EU) št. 231/2012 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(11)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 se spremeni v skladu s Prilogo I k tej uredbi.

Člen 2

Priloga k Uredbi (EU) št. 231/2012 se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. aprila 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 354, 31.12.2008, str. 16.

(2)  UL L 354, 31.12.2008, str. 1.

(3)  Uredba Komisije (EU) št. 231/2012 z dne 9. marca 2012 o določitvi specifikacij za aditive za živila, navedene v prilogah II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 83, 22.3.2012, str. 1).

(4)  The EFSA Journal 2008;870, str. 1–46.


PRILOGA I

Priloga II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 se spremeni:

(1)

v delu B se v preglednico 3 „Aditivi razen barvil in sladil“ za vnosom za aditiv za živila E 640 vstavi naslednji novi vnos:

„E 641

L-levcin“

(2)

v delu E se pri kategoriji živil 11.4.3. „Namizna sladila v tabletah“ za vnosom za aditiv za živila E 640 vstavi naslednji novi vnos:

 

„E 641

L-levcin

50 000 “

 

 


PRILOGA II

V Prilogi k Uredbi (EU) št. 231/2012 se za vnosom za E 640 vstavi naslednji novi vnos:

E 641 L-LEVCIN

Sinonimi

2-aminoizobutilocetna kislina; L-2-amino-4-metilvalerianska kislina; alfa-aminoizokaprojska kislina; (S)-2-amino-4-metilpentanojska kislina; L-Leu

Opredelitev

EINECS

200-522-0

Številka CAS

61-90-5

Kemijsko ime

L-levcin; L-2-amino-4-metilpentanojska kislina

Kemijska formula

C6H13NO2

Molekulska masa

131,17

Analiza

Vsebnost ne manj kot 98,5 % in ne več kot 101,0 %, računano na brezvodno osnovo

Opis

Bel ali skoraj bel kristalinični prah ali svetleči kosmi

Identifikacija

Topnost

Topen v vodi, ocetni kislini, razredčeni HCl ter alkalnih hidroksidih in karbonatih; rahlo topen v etanolu

Specifična rotacija

[α]D 20 med + 14,5° in + 16,5°

(4-odstotna raztopina (brezvodna osnova) v 6N HCl)

Čistost

Izguba pri sušenju

Ne več kot 0,5 % (100 °C – 105 °C)

Sulfatni pepel

Ne več kot 0,1 %

Kloridi

Ne več kot 200 mg/kg

Sulfati

Ne več kot 300 mg/kg

Amonijak

Ne več kot 200 mg/kg

Železo

Ne več kot 10 mg/kg

Arzen

Ne več kot 3 mg/kg

Svinec

Ne več kot 5 mg/kg

Živo srebro

Ne več kot 1 mg/kg“


Top