Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0502

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/502 z dne 24. marca 2015 o izdaji dovoljenja za pripravek iz Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 kot krmni dodatek za krave molznice (imetnik dovoljenja Micro Bio-System Ltd) Besedilo velja za EGP

OJ L 79, 25.3.2015, p. 57–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/502/oj

25.3.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 79/57


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/502

z dne 24. marca 2015

o izdaji dovoljenja za pripravek iz Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 kot krmni dodatek za krave molznice (imetnik dovoljenja Micro Bio-System Ltd)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (1) in zlasti člena 9(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1831/2003 določa izdajo dovoljenj za dodatke za uporabo v prehrani živali ter razloge in postopke za izdajo takih dovoljenj.

(2)

V skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1831/2003 je bil vložen zahtevek za izdajo dovoljenja za pripravek iz Saccharomyces cerevisiae NCYC R404. V skladu s členom 7(3) Uredbe (ES) št. 1831/2003 so bili navedenemu zahtevku priloženi zahtevani podatki in dokumenti.

(3)

Navedeni zahtevek zadeva dovoljenje za pripravek iz Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 kot krmni dodatek za krave molznice ter njegovo uvrstitev v kategorijo dodatkov „zootehnični dodatki“.

(4)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je v mnenju z dne 11. septembra 2014 (2) navedla, da pripravek iz Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 pod predlaganimi pogoji uporabe nima škodljivega vpliva na zdravje živali in ljudi ter na okolje. Prav tako je navedla, da dodatek lahko izboljša proizvodnjo mleka krav molznic. Agencija meni, da ni potrebe po posebnih zahtevah v zvezi s spremljanjem po dajanju na trg. Potrdila je tudi poročilo o analitski metodi krmnega dodatka, ki ga je predložil referenčni laboratorij, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 1831/2003.

(5)

Ocena pripravka iz Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 je pokazala, da so pogoji za dovoljenje iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1831/2003 izpolnjeni. Zato bi bilo treba dovoliti uporabo navedenega pripravka, kakor je opredeljeno v Prilogi k tej uredbi.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pripravek iz Priloge, ki spada v kategorijo dodatkov „zootehnični dodatki“ in funkcionalno skupino „stabilizatorji mikroflore“, se dovoli kot dodatek v prehrani živali v skladu s pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. marca 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29.

(2)  EFSA Journal 2014;12(9):3830.


PRILOGA

Identifikacijska številka dodatka

Ime imetnika dovoljenja

Dodatek

Sestava, kemijska formula, opis, analitska metoda

Vrsta ali kategorija živali

Najvišja starost

Najnižja vsebnost

Najvišja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja

CFU/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %

Kategorija zootehničnih dodatkov. Funkcionalna skupina: stabilizatorji mikroflore

4b1871

Micron Bio-Systems Ltd

Saccharomyces cerevisiae NCYC R404

Sestava dodatka

Pripravek iz Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 z vsebnostjo najmanj:

1 × 1010 CFU/g dodatka v trdni obliki

Lastnosti aktivne snovi

Saccharomyces cerevisiae NCYC R404

Analitska metoda  (1)

Identifikacija: verižna reakcija s polimerazo (PCR)

Metoda štetja: metoda razlitja na plošči z uporabo dekstroznega kloramfenikola iz ekstrakta kvasovk (CGYE) agar – EN 15789

Krave molznice

4,4 × 108

1.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti pogoje skladiščenja in obstojnost pri peletiranju.

2.

Priporočeni odmerek dodatka: 1 × 1010 CFU/glavo/dan.

3.

Zaradi varnosti je treba pri ravnanju uporabljati zaščito za dihala in kožo.

14. april 2025


(1)  Podrobnosti o analitskih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija Evropske unije za krmne dodatke: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


Top