EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015O0040

Smernica Evropske centralne banke (EU) 2016/66 z dne 26. novembra 2015 o spremembi Smernice ECB/2013/24 o zahtevah Evropske centralne banke za statistično poročanje na področju četrtletnih finančnih računov (ECB/2015/40)

OJ L 14, 21.1.2016, p. 36–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2016/66/oj

21.1.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 14/36


SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2016/66

z dne 26. novembra 2015

o spremembi Smernice ECB/2013/24 o zahtevah Evropske centralne banke za statistično poročanje na področju četrtletnih finančnih računov (ECB/2015/40)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti člena 5.1 in 5.2 in členov 12.1 in 14.3 Statuta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zaradi sprememb razporeda sej Sveta ECB zdaj ne bo potrebno skrajšanje obdobja za poročanje dodatnih podatkov po Smernici ECB/2013/24 (1) za tri dni, ki naj bi veljalo od prvega prenosa v letu 2017. Za večjo učinkovitost bi bilo treba pooblastilo za sprejetje odločitev o skrajšanju obdobij za poročanje zaradi morebitnih prihodnjih sprememb razporeda prenesti na Izvršilni odbor, ki mora upoštevati stališče Odbora za statistiko.

(2)

Poleg tega je treba spremeniti zahteve za dodatne podatke, določene v Smernici ECB/2013/24, da bodo vključevale prostovoljno poročanje o posojilih med nefinančnimi družbami, s čimer se bosta izboljšala zajetje in kakovost agregatov euroobmočja.

(3)

Zato je treba Smernico ECB/2013/24 ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO SMERNICO:

Člen 1

Spremembe

Smernica ECB/2013/24 se spremeni:

1.

v členu 2 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Zahteve za ‚dodatne podatke‘ zajemajo transakcije in stanja za obdobje od zadnjega četrtletja leta 2012 do referenčnega četrtletja. Ti dodatni podatki se poročajo na podlagi najboljše ocene. Zahtevani dodatni podatki iz stolpcev ‚H‘, ‚H.1‘ in ‚H.2‘ tabel 1, 2, 4, in 5 v Prilogi I (dodatni podatki, ki se nanašajo na sektor država in njegove podsektorje) ter vrstic 3 in 13 stolpca ‚B‘ tabel 4 in 5 v Prilogi I (dodatni podatki, ki se nanašajo na posojila med nefinančnimi družbami) se poročajo prostovoljno.“;

2.

v členu 4 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   ‚Dodatni podatki‘, navedeni v členu 2(2), se poročajo ECB v roku, ki ni daljši od 85 koledarskih dni po koncu referenčnega četrtletja. Izvršilni odbor lahko ta rok po potrebi skrajša na 82 dni, ob upoštevanju stališč Odbora za statistiko. Izvršilni odbor o svoji odločitvi brez nepotrebnega odlašanja obvesti Svet ECB. ECB katero koli spremembo obdobja za poročanje napove najmanj eno leto pred datumom izvedbe.“;

3.

Priloga I se spremeni v skladu s Prilogo k tej smernici.

Člen 2

Začetek učinkovanja in izvedba

1.   Ta smernica začne učinkovati na dan, ko so o njej uradno obveščene nacionalne centralne banke držav članic, katerih valuta je euro.

2.   Centralne banke Eurosistema ravnajo v skladu s to smernico od 1. januarja 2016.

Člen 3

Naslovniki

Ta smernica je naslovljena na vse centralne banke Eurosistema.

V Frankfurtu na Majni, 26. novembra 2015

Za Svet ECB

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  Smernica 2014/3/EU Evropske centralne banke z dne 25. julija 2013 o zahtevah Evropske centralne banke za statistično poročanje na področju četrtletnih finančnih računov (ECB/2013/24) (UL L 2, 7.1.2014, str. 34).


PRILOGA

Priloga I k Smernici ECB/2013/24 se spremeni:

1.

Tabela Povzetek zahtev za podatke se nadomesti z naslednjim:

„Povzetek zahtev za podatke

Člen

Vsebina

Tabele

Vrsta podatkov

Referenčno obdobje

Datum prvega poročanja

Roki

Opombe

Stanja

Transakcije

Druge spremembe obsega

2.2

4.1

Dodatni podatki; samo črno osenčene celice

T1

stanja

T2

obveznosti

T4

kratkoročna posojila (okk)

T5

dolgoročna posojila (okk)

 

Od četrtega četrtletja 2012 naprej

September 2014

t + 85

Najboljše ocene

Črno osenčene celice v stolpcih H, H.1 in H.2 prostovoljno

Črno osenčene celice v vrsticah 3 in 13 stolpca B v T4 in T5 prostovoljno

2.3 (a)

2.5

3.2

3.3 (a), (b)

4.2

Nacionalni podatki; vse celice

T1

stanja

T2

obveznosti

T3

vloge (okk)

T4

kratkoročna posojila (okk)

T5

dolgoročna posojila (okk)

Od četrtega četrtletja 2012 naprej

September 2014

Do decembra 2016: t + 100

Skupaj z metapodatki

Podatki v vrsticah 12–21 v T3–T5 se prilagodijo, da odražajo sestavo euroobmočja; na podlagi najboljše ocene

Podatki v vrsticah 12–21 v T3–T5 se ne objavijo

Od marca 2017 naprej: t + 97

2.3 (b)

2.5

3.2

3.3 (c)

4.2

Nacionalni podatki; vse celice

T1

stanja

T2

obveznosti

T3

vloge (okk)

T4

kratkoročna posojila (okk)

T5

dolgoročna posojila (okk)

 

Prvo četrtletje 1999–tretje četrtletje 2012

September 2017

Do decembra 2016: t + 100

Najboljše ocene

Stolpca J in K v T1 in T2 prostovoljno

Skupaj z metapodatki

Podatki v vrsticah 12–21 v T3–T5 se prilagodijo, da odražajo sestavo euroobmočja; na podlagi najboljše ocene

Podatki v vrsticah 12–21 v T3–T5 se ne objavijo

Od marca 2017 naprej: t + 97

2.4

2.5

3.2

3.3 (a), (b)

4.2

Nacionalni podatki; vse celice

T6

kratkoročni dolžniški vrednostni papirji (okk)

T7

dolgoročni dolžniški vrednostni papirji (okk)

T8

delnice, ki kotirajo na borzi (okk)

T9

delnice investicijskih skladov (okk)

Od četrtega četrtletja 2013 naprej

September 2015

Do decembra 2016: t + 100

Skupaj z metapodatki

Podatki v vrsticah 12–21 se prilagodijo, da odražajo sestavo euroobmočja; na podlagi najboljše ocene

Podatki v vrsticah 12–21 v T3–T5 se ne objavijo“;

Od marca 2017 naprej: t + 97

2.

Tabeli 4 in 5 se nadomestita z naslednjim:

„Tabela 4

Kratkoročna posojila (F.41)  (1)

 

A

B

C

D

E

F

G

H

H.1

I

 

Sektor upnika

Sektor dolžnika

 

Rezidenti

Skupaj

Nefinančne družbe (S.11)

MFI (2) (S.121 + … + S.123)

Investicijski skladi razen SDT (3) (S.124)

Druge finančne institucije (S.125 + … + S.127)

Zavarovalne družbe (S.128)

Pokojninski skladi (S.129)

Država

Gospodinjstva, vključno z NPISG (4) (S.14 + S.15)

Skupaj (S.13)

Centralna država (S.1311)

 

 

 

1

Skupaj (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Skupaj (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Rezidenti

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121 + … + S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125 + … + S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

Skupaj (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Nerezidenti

 

Skupaj (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Euroobmočje razen domači

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121 + … + S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125 + … + S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Rezidenti zunaj euroobmočja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabela 5

Dolgoročna posojila (F.42)  (5)

 

A

B

C

D

E

F

G

H

H.1

I

 

Sektor upnika

Sektor dolžnika

 

Rezidenti

Skupaj

Nefinančne družbe (S.11)

MFI (6) (S.121 + … + S.123)

Investicijski skladi razen SDT (7) (S.124)

Druge finančne institucije (S.125 + … + S.127)

Zavarovalne družbe (S.128)

Pokojninski skladi (S.129)

Država

Gospodinjstva, vključno z NPISG (8) (S.14 + S.15)

Skupaj (S.13)

Centralna država (S.1311)

 

 

 

1

Skupaj (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Skupaj (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Rezidenti

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121 + … + S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125 + … + S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

Skupaj (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Nerezidenti

 

Skupaj (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Euroobmočje razen domači

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121 + … + S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125 + … + S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Rezidenti zunaj euroobmočja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Zahteve za podatke o stanjih, transakcijah in drugih spremembah obsega so enake.

(2)  Denarne finančne institucije (MFI; S.121 + S.122 + S.123). V skladu z ESR 2010 (odstavek 5.118) je treba kratkoročna posojila, odobrena institucijam, ki sprejemajo vloge (S.121 + S.122), razvrstiti kot vloge (F.22 ali F.29).

(3)  Skladi denarnega trga (SDT; S.123).

(4)  Nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva (NPISG; S.15).

(5)  Zahteve za podatke o stanjih, transakcijah in drugih spremembah obsega so enake.

(6)  Denarne finančne institucije (MFI; S.121 + S.122 + S.123).

(7)  Skladi denarnega trga (SDT; S.123).

(8)  Nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva (NPISG; S.15).“.


Top