Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D2429

Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2015/2429 z dne 10. decembra 2015 o dovoljenju Latviji, da uvede posebni ukrep, ki odstopa od točke (a) člena 26(1) ter členov 168 in 168a Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost

OJ L 334, 22.12.2015, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/2429/oj

22.12.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 334/15


IZVEDBENI SKLEP SVETA (EU) 2015/2429

z dne 10. decembra 2015

o dovoljenju Latviji, da uvede posebni ukrep, ki odstopa od točke (a) člena 26(1) ter členov 168 in 168a Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 291(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (1) in zlasti člena 395(1) Direktive,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z dopisom, ki ga je Komisija evidentirala 8. aprila 2015 in 30. julija 2015, je Latvija zaprosila za dovoljenje za nadaljnjo uporabo, z določenimi odstopanji, ukrepa odstopanja od točke (a) člena 26(1) ter členov 168 in 168a Direktive 2006/112/ES, da bi lahko omejevala pravico do odbitka davka na dodano vrednost (DDV) za izdatke za nekatere osebne avtomobile, ki se ne uporabljajo izključno za poslovne namene.

(2)

V skladu z drugim pododstavkom člena 395(2) Direktive 2006/112/ES je Komisija obvestila druge države članice z dopisoma z dne 21. in 24. avgusta 2015 o zahtevi Latvije. Komisija je z dopisom z dne 24. avgusta 2015 uradno obvestila Latvijo, da ima vse informacije, potrebne za presojo prošnje.

(3)

Člena 168 in 168a Direktive 2006/112/ES določata, da ima davčni zavezanec pravico odbiti DDV, obračunan pri dobavi blaga in storitev, prejetih z namenom, da jih uporabi v svojih obdavčenih transakcijah. Točka (a) člena 26(1) navedene direktive vsebuje zahtevo, da davčni zavezanci obračunajo DDV v primeru neposlovne rabe poslovnih sredstev.

(4)

Z Izvedbenim sklepom Sveta 2013/191/EU (2) je bila Latviji dovoljena uvedba ukrepa odstopanja v skladu s členom 395(1) Direktive 2006/112/ES, da bi omejila pravico do odbitka vstopnega DDV, in sicer na 80 %, za nakup, zakup, nabavo znotraj EU in uvoz določenih osebnih avtomobilov ter za izdatke, vezane na take avtomobile, vključno z gorivom, kadar se ti osebni avtomobili ne uporabljajo izključno za poslovne namene. Ta izvedbeni sklep preneha veljati 31. decembra 2015.

(5)

V skladu s členom 6 Izvedbenega Sklepa 2013/191/EU je Latvija predložila tudi poročilo, ki vključuje ponovni pregled odstotka, predvidenega za omejitev pravice do odbitka. To poročilo kaže, da bi bilo treba na podlagi statističnih podatkov, ki izhajajo iz posebnega davka za lahka vozila v lasti ali posesti gospodarskih subjektov, ki se uporabljajo za zasebne in poslovne dejavnosti, stopnjo odbitka 80 % omejiti na 50 %.

(6)

Omejitev pravice do odbitka v skladu z ukrepom bi se morala uporabljati za DDV, ki se plača na nakup, zakup, nabavo znotraj Skupnosti in uvoz določenih osebnih avtomobilov ter na izdatke, vezane na take avtomobile, vključno z nakupom goriva.

(7)

Ukrep bi se moral uporabljati samo za osebne avtomobile, katerih največja dovoljena teža ne presega 3 500 kilogramov in ki imajo poleg sedeža za voznika največ osem sedežev. Vsaka neposlovna raba osebnih avtomobilov, ki presegajo 3 500 kilogramov ali imajo poleg sedeža za voznika več kot osem sedežev, je zanemarljiva zaradi narave ali vrste poslovne rabe. Treba bi bilo pripraviti tudi podroben seznam posebnih osebnih avtomobilov, ki so izključeni iz dovoljenja, in sicer glede na njihovo posebno rabo.

(8)

Latviji bi bilo zato treba dovoliti, da ukrep odstopanja uporablja v omejenem obdobju do 31. decembra 2018.

(9)

Če Latvija meni, da je potrebno nadaljnje podaljšanje ukrepa odstopanja po letu 2018, bi morala Komisiji najpozneje do 31. marca 2018 predložiti poročilo, ki vključuje ponovni pregled veljavnega odstotka, skupaj s prošnjo za podaljšanje.

(10)

Odstopanje bo imelo zgolj zanemarljiv učinek na skupni znesek davčnih prihodkov, zbranih na stopnji končne porabe, in ne bo negativno vplivalo na lastne vire Unije iz pobranega DDV –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Z odstopanjem od členov 168 in 168a Direktive 2006/112/ES se Latviji dovoli, da pravico do odbitka davka na dodano vrednost (DDV) na izdatke za osebne avtomobile, ki se ne uporabljajo izključno za poslovne namene, omeji na 50 %.

Člen 2

Z odstopanjem od člena 26(1)(a) Direktive 2006/112/ES Latvija zasebne rabe osebnih avtomobilov, vključenih v sredstva podjetij davčnih zavezancev, ne obravnava kot storitve za plačilo, kadar za zadeven avtomobil velja omejitev, odobrena v členu 1 tega sklepa.

Člen 3

Izdatki iz člena 1 zajemajo nakup, zakup, nakup znotraj Skupnosti in uvoz takšnih avtomobilov ter izdatke za vzdrževanje, popravilo in gorivo za take avtomobile.

Člen 4

Ta sklep se uporablja samo za osebne avtomobile, katerih največja dovoljena teža ne presega 3 500 kilogramov in ki imajo poleg sedeža za voznika še največ osem sedežev.

Člen 5

Člena 1 in 2 se ne uporabljata za naslednje kategorije osebnih avtomobilov:

(a)

avtomobile, kupljene z namenom nadaljnje prodaje, najema ali zakupa;

(b)

avtomobile, ki se uporabljajo za prevoz potnikov proti plačilu, vključno s taksiji;

(c)

avtomobile, ki se uporabljajo za prevoz blaga;

(d)

avtomobile, ki se uporabljajo za učne ure vožnje;

(e)

avtomobile, ki se uporabljajo za zagotavljanje storitev varovanja;

(f)

avtomobile, ki se uporabljajo za ukrepanje v izrednih razmerah;

(g)

avtomobile, ki se uporabljajo kot predstavitvena vozila pri prodaji.

Člen 6

1.   Ta sklep se uporablja od 1. januarja 2016. Veljati preneha 31. decembra 2018.

2.   Prošnja za podaljšanje dovoljenja iz tega sklepa se predloži Komisiji do 31. marca 2018. Taki prošnji se priloži poročilo, ki vključuje ponovni pregled odstotka iz člena 1.

Člen 7

Ta sklep je naslovljen na Republiko Latvijo.

V Bruslju, 10. decembra 2015

Za Svet

Predsednik

F. BAUSCH


(1)  UL L 347, 11.12.2006, str. 1.

(2)  Izvedbeni sklep Sveta 2013/191/EU z dne 22. aprila 2013 o dovoljenju Latviji, da uvede posebni ukrep, ki odstopa od točke (a) člena 26(1) ter členov 168 in 168a Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L 113, 25.4.2013, str. 11).


Top