EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1842

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/1842 z dne 9. oktobra 2015 o tehničnih specifikacijah za razporeditev, zasnovo in obliko sestavljenih zdravstvenih opozoril za tobačne izdelke za kajenje (notificirano pod dokumentarno številko C(2015) 6729) (Besedilo velja za EGP)

OJ L 267, 14.10.2015, p. 5–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1842/oj

14.10.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 267/5


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2015/1842

z dne 9. oktobra 2015

o tehničnih specifikacijah za razporeditev, zasnovo in obliko sestavljenih zdravstvenih opozoril za tobačne izdelke za kajenje

(notificirano pod dokumentarno številko C(2015) 6729)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2014/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o proizvodnji, predstavitvi in prodaji tobačnih in povezanih izdelkov in razveljavitvi Direktive 2001/37/ES (1) ter zlasti člena 10(4) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2014/40/EU je določila nova pravila o zdravstvenih opozorilih, vključno s sestavljenimi zdravstvenimi opozorili, ki jih je treba natisniti na tobačne izdelke za kajenje. Sestavljena zdravstvena opozorila bi morala vsebovati eno od besedilnih opozoril, naštetih v Prilogi I k navedeni direktivi, ustrezno barvno fotografijo, določeno v knjižnici slik v Prilogi II k navedeni direktivi, in informacije o opuščanju kajenja. Pokrivati bi morala 65 % zunanje sprednje in zadnje površine zavojčka ter kakršne koli zunanje embalaže.

(2)

Treba bi bilo določiti tehnične specifikacije za razporeditev, zasnovo in obliko sestavljenih zdravstvenih opozoril ob upoštevanju različnih oblik zavojčkov. Da bi zagotovili, da je vsak element v celoti viden, bi bilo treba določiti zlasti razporeditev fotografije, besedilnega opozorila in informacij o opuščanju kajenja v sestavljenem zdravstvenem opozorilu, velikost teh elementov, postavitev, barve in pisavo, ki jih je treba uporabiti.

(3)

Glede na različne oblike in velikosti zavojčkov na trgu je primerno zahtevati, da so sestavljena zdravstvena opozorila razporejena v navpični ali vzporedni postavitvi. Če višina sestavljenega zdravstvenega opozorila presega 70 % njegove širine, bi bilo treba uporabiti navpično postavitev. Če višina sestavljenega zdravstvenega opozorila presega 20 %, vendar je manjša od 65 % njegove širine, bi bilo treba uporabiti vzporedno postavitev. Če višina sestavljenega zdravstvenega opozorila presega ali je enaka 65 %, vendar manjša ali enaka 70 % njegove širine, bi morali proizvajalci tobačnih izdelkov imeti možnost, da izberejo, katero postavitev bodo uporabili, dokler vsi elementi sestavljenega zdravstvenega opozorila ostanejo v celoti vidni in niso popačeni.

(4)

Da bi zagotovili, da je fotografija najopaznejši element sestavljenega zdravstvenega opozorila, jo je treba pri navpični postavitvi natisniti na vrh sestavljenega zdravstvenega opozorila in pri vzporedni postavitvi na levo polovico sestavljenega zdravstvenega opozorila. Fotografija bi morala biti tudi največji element v sestavljenem zdravstvenem opozorilu.

(5)

Če je zaradi oblike zavojčka ali zunanje embalaže sestavljeno zdravstveno opozorilo veliko širše, kot je visoko, pa je primerno določiti posebna pravila glede velikosti elementov sestavljenega zdravstvenega opozorila, da bi zagotovili, da fotografija ni popačena zaradi prilagajanja obliki in da besedilno opozorilo ter informacije o opuščanju kajenja ostanejo v celoti vidni in čitljivi.

(6)

Da bi zagotovili, da so sestavljena zdravstvena opozorila vidna in jasna, bi bilo treba določiti pravila glede barv, najmanjše ločljivosti, pisave in razmika med vrsticami. Neizogibna odstopanja zaradi tehničnih značilnosti tiskanja so sprejemljiva.

(7)

Primerno je določiti posebna pravila glede sestavljenih zdravstvenih opozoril na sprednji strani zavojčkov s pokrovčkom, pri katerih pokrovček pokriva površino, ki je večja ali manjša od 50 % površine, predvidene za fotografijo, in bi se ob odprtju pokrovčka prelomila fotografija, besedilno opozorilo ali informacije o opuščanju kajenja. V teh primerih je ustrezno določiti prožnejša pravila glede velikosti vsakega od treh elementov sestavljenega zdravstvenega opozorila. Proizvajalci ali uvozniki bi morali imeti tudi možnost, da zmanjšajo velikost črk in razmik med vrsticami v besedilnem opozorilu in informacijah o opuščanju kajenja, kjer je sestavljeno zdravstveno opozorilo na sprednji strani takšnih zavojčkov v več kot enem jeziku ali kjer je to neizogibno na tobačnih izdelkih za kajenje razen cigaret, tobaka za zvijanje in tobaka za vodne pipe, pod pogojem, da vsi elementi ostanejo v celoti vidni.

(8)

Ukrepi, predvideni v tem sklepu, so v skladu z mnenjem odbora iz člena 25 Direktive 2014/40/EU –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Predmet urejanja in področje uporabe

Ta sklep določa pravila o razporeditvi, zasnovi in obliki sestavljenih zdravstvenih opozoril za tobačne izdelke za kajenje.

Člen 2

Razporeditev in oblika sestavljenih zdravstvenih opozoril

1.   Če višina sestavljenega zdravstvenega opozorila presega 70 % njegove širine, proizvajalci sestavljena zdravstvena opozorila razporedijo v navpični postavitvi, kot je prikazano v oddelku 1 Priloge.

Če višina sestavljenega zdravstvenega opozorila presega 20 %, vendar znaša manj kot 65 % njegove širine, proizvajalci sestavljena zdravstvena opozorila razporedijo v vzporedni postavitvi, kot je prikazano v oddelku 2 Priloge.

Če višina sestavljenega zdravstvenega opozorila presega ali je enaka 65 %, vendar manjša ali enaka 70 % njegove širine, proizvajalci lahko izberejo, ali bodo uporabili navpično ali vzporedno postavitev, dokler vsi elementi sestavljenega zdravstvenega opozorila ostanejo v celoti vidni in niso popačeni.

2.   Kadar je uporabljena navpična postavitev, se fotografija razporedi na vrh sestavljenega zdravstvenega opozorila, spodaj pa se natisnejo besedilno opozorilo in informacije o opuščanju kajenja, kot je prikazano v oddelku 1 Priloge. Fotografija pokriva 50 %, besedilno opozorilo 38 % in informacije o opuščanju kajenja 12 % površine sestavljenega zdravstvenega opozorila znotraj zunanjega črnega okvirja.

Kadar je uporabljena vzporedna postavitev, se fotografija razporedi na levo polovico sestavljenega zdravstvenega opozorila, besedilno opozorilo zgoraj desno in informacije o opuščanju kajenja spodaj desno v opozorilu, kot je prikazano v oddelku 2 Priloge. Fotografija pokriva 50 %, besedilno opozorilo 40 % in informacije o opuščanju kajenja 10 % površine sestavljenega zdravstvenega opozorila znotraj zunanjega črnega okvirja.

3.   Če je zaradi oblike zavojčka ali zunanje embalaže višina sestavljenega zdravstvenega opozorila manjša od ali enaka 20 % njegove širine, se sestavljeno zdravstveno opozorilo razvrsti v vzporedni posebno široki postavitvi, kot je prikazano v oddelku 3 Priloge. Fotografija pokriva 35 %, besedilno opozorilo 50 % in informacije o opuščanju kajenja 15 % površine sestavljenega zdravstvenega opozorila znotraj zunanjega črnega okvirja.

Člen 3

Zasnova sestavljenih zdravstvenih opozoril

1.   Sestavljena zdravstvena opozorila se natisnejo v štiribarvnem modelu CMYK. Vsi elementi v črni barvi so C0, M0, Y0 in K100, tisti v topli rumeni barvi pa C0, M10, Y100 in K0.

Sestavljeno zdravstveno opozorilo se natisne z najmanjšo ločljivostjo 300 dpi, ko je natisnjeno v dejanski velikosti.

2.   Besedilno opozorilo se natisne v beli barvi na črni podlagi.

Kadar so tobačni izdelki za kajenje namenjeni za dajanje na trg v državah članicah z več kot enim uradnim jezikom, se besedilno opozorilo v prvem jeziku natisne v beli barvi, besedilno opozorilo v drugem jeziku se natisne v topli rumeni barvi in besedilno opozorilo v tretjem jeziku, če je to primerno, se natisne v beli barvi.

Informacije o opuščanju kajenja se natisnejo v črni barvi na toplorumeni podlagi, kot je prikazano v Prilogi.

3.   Kadar je uporabljena vzporedna postavitev, navpična postavitev s spremenjeno razporeditvijo ali vzporedna posebno široka postavitev, se med informacijami o opuščanju kajenja in fotografijo v polju z informacijami o opuščanju kajenja natisne črn okvir, širok 1 mm.

4.   Proizvajalci ali uvozniki zagotovijo, da (je) fotografija:

(a)

natisnjena brez uporabe učinkov, spreminjanja barv, retuširanja ali razširjanja podlage;

(b)

ni obrezana preblizu središča slike ali predaleč od središča slike; in

(c)

prikazana sorazmerno, ne da bi bila raztegnjena ali stisnjena.

5.   Proizvajalci zagotovijo, da:

(a)

so besedilno opozorilo in informacije o opuščanju kajenja levo poravnani in vertikalno osrediščeni;

(b)

so besedilno opozorilo in informacije o opuščanju kajenja natisnjeni v pisavi Neue Frutiger Condensed Bold;

(c)

je besedilno opozorilo natisnjeno v enotni velikosti črk;

(d)

so črke besedilnega opozorila in informacij o opuščanju kajenja kar največje, da se zagotovi največja možna vidnost besedila;

(e)

je najmanjša velikost črk besedilnega opozorila 6 pt, najmanjša velikost črk informacij o opuščanju kajenja pa 5 pt;

(f)

je razmik med vrsticami za 2 pt večji od velikosti črk besedilnega opozorila in 1 do 2 pt večji od velikosti črk informacij o opuščanju kajenja;

(g)

se besedilno opozorilo natisne, kot je določeno v Prilogi I k Direktivi 2014/40/EU, vključno glede uporabe velikih začetnic, vendar brez številčenja.

Z odstopanjem od točk (e) in (f) lahko proizvajalci ali uvozniki tobačnih izdelkov za kajenje razen cigaret, tobaka za zvijanje in tobaka za vodne pipe zmanjšajo velikost črk ali razmik med vrsticami besedilnega opozorila in informacij o opuščanju kajenja, če je to neizogibno, pod pogojem, da vsi elementi sestavljenega zdravstvenega opozorila ostanejo v celoti vidni.

Člen 4

Posebna pravila za nekatere zavojčke s pokrovčkom

1.   Z odstopanjem od prvega pododstavka člena 2(2) se uporabljajo naslednja pravila za sestavljena zdravstvena opozorila, ki se natisnejo na sprednji strani zavojčkov s pokrovčkom:

(a)

če je pokrovček manjši od površine, predvidene za fotografijo v členu 2(2), in bi upoštevanje te določbe povzročilo, da se ob odprtju prelomi fotografija:

(i)

se besedilno opozorilo razvrsti na vrh sestavljenega zdravstvenega opozorila, spodaj pa se natisnejo informacije o opuščanju kajenja in fotografija, kot je prikazano v oddelku 4 Priloge; in

(ii)

fotografija pokriva vsaj 50 % površine sestavljenega zdravstvenega opozorila, besedilno opozorilo vsaj 30 % in informacije o opuščanju kajenja vsaj 10 %, vendar ne več kot 12 % površine sestavljenega zdravstvenega opozorila znotraj zunanjega črnega okvirja;

(b)

če je pokrovček večji od površine, predvidene za fotografijo v členu 2(2), in bi upoštevanje te določbe povzročilo, da se ob odprtju prelomijo besedilno opozorilo ali informacije o opuščanju kajenja:

(i)

se fotografija razporedi na vrh sestavljenega zdravstvenega opozorila, spodaj pa se natisnejo besedilno opozorilo in informacije o opuščanju kajenja, kot je prikazano v oddelku 1 Priloge; ter

(ii)

fotografija pokriva vsaj 50 % površine sestavljenega zdravstvenega opozorila, besedilno opozorilo vsaj 30 % in informacije o opuščanju kajenja vsaj 10 %, vendar ne več kot 12 % površine sestavljenega zdravstvenega opozorila znotraj zunanjega črnega okvirja.

Proizvajalci zagotovijo, da se ob odprtju zavojčka ne prelomi noben od treh elementov sestavljenega zdravstvenega opozorila.

2.   Z odstopanjem od člena 3(5)(e) in (f) lahko proizvajalci ali uvozniki cigaret, tobaka za zvijanje in tobaka za vodne pipe v zavojčkih s pokrovčkom zmanjšajo velikost črk ali razmik med vrsticami besedilnega opozorila in informacij o opuščanju kajenja na sprednji strani zavojčka, če je sestavljeno zdravstveno opozorilo v več kot enem jeziku, pod pogojem, da vsi elementi sestavljenega zdravstvenega opozorila ostanejo v celoti vidni.

Člen 5

Naslovniki

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 9. oktobra 2015

Za Komisijo

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  UL L 127, 29.4.2014, str. 1.


PRILOGA

1.   Navpična postavitev (člen 2(1), (2) in člen 4(1)(b))

Image

2.   Vzporedna postavitev (člen 2(1) in (2))

Image

3.   Vzporedna posebno široka postavitev (člen 2(3))

Image

4.   Navpična postavitev s spremenjeno razporeditvijo (člen 4(1)(a))

Image

Top