Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0191

Sklep Komisije (EU) 2015/191 z dne 5. februarja 2015 o spremembi Sklepa 2010/670/EU glede podaljšanja nekaterih rokov, določenih v členu 9 in členu 11(1) Sklepa (notificirano pod dokumentarno številko C(2015) 466)

OJ L 31, 7.2.2015, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/191/oj

7.2.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 31/31


SKLEP KOMISIJE (EU) 2015/191

z dne 5. februarja 2015

o spremembi Sklepa 2010/670/EU glede podaljšanja nekaterih rokov, določenih v členu 9 in členu 11(1) Sklepa

(notificirano pod dokumentarno številko C(2015) 466)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES (1) in zlasti tretjega pododstavka člena 10a(8) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sklep Komisije 2010/670/EU (2) določa pravila in merila za izbiranje in izvajanje komercialnih demonstracijskih projektov, katerih cilj je okoljsko varno zajemanje in geološko shranjevanje CO2 (v nadaljnjem besedilu: demonstracijski projekti CCS), ter demonstracijskih projektov inovativnih tehnologij obnovljive energije (v nadaljnjem besedilu: demonstracijski projekti OVE), ki zajemajo 300 milijonov pravic iz rezerve za nove udeležence v sistemu Unije za trgovanje z emisijami, ter osnovna pravila za monetizacijo pravic in upravljanje prihodkov.

(2)

Za veliko število projektov, dodeljenih na podlagi Sklepa 2010/670/EU, zaradi gospodarske krize ne bo mogoče sprejeti končne odločitve o naložbah v roku 24 mesecev od sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev za demonstracijske projekte OVE ali v roku 36 mesecev od sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev za demonstracijske projekte CCS. Ti projekti zato tudi ne bodo mogli začeti delovati v štirih letih od sprejetja odločitve o dodelitvi. Roka za končno odločitev o naložbah in datum začetka delovanja bi bilo zato treba podaljšati za dve leti. Prav tako bi bilo treba uporabiti obdobje odloga enega leta za datum začetka delovanja.

(3)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Odbora za podnebne spremembe –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklep 2010/670/EU se spremeni:

1.

člen 9 se spremeni:

(a)

v prvem odstavku se besedilo „24 mesecih“ nadomesti z besedilom „48 mesecih“;

(b)

v drugem odstavku se besedilo „36 mesecih“ nadomesti z besedilom „60 mesecih“;

2.

člen 11(1) se spremeni:

(a)

v drugem pododstavku se besedilo „31. december 2015“ nadomesti z besedilom „31. december 2017“ in besedilo „štiri leta“ z besedilom „šest let“;

(b)

dodata se naslednji tretji in četrti pododstavek:

„Kadar projekt ne začne delovati do določenega datuma začetka delovanja, se navedeni datum samodejno podaljša za eno leto.

Kadar projekt ne začne delovati do datuma začetka delovanja, ki se uporablja v skladu s tretjim pododstavkom, odločitve o dodelitvi izgubijo pravni učinek. V tem primeru se vsa sredstva, izplačana ali prejeta za izplačilo, vrnejo.“

Člen 2

Ta sklep se uporablja tudi za demonstracijske projekte CCS in OVE, za katere so bile odločitve o dodelitvi sprejete pred začetkom veljavnosti tega sklepa.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 5. februarja 2015

Za Komisijo

Miguel ARIAS CAÑETE

Član Komisije


(1)  UL L 275, 25.10.2003, str. 32.

(2)  Sklep Komisije 2010/670/EU z dne 3. novembra 2010 o merilih in ukrepih za financiranje komercialnih demonstracijskih projektov, katerih cilj je okoljsko varno zajemanje in geološko shranjevanje CO2, ter demonstracijskih projektov inovativnih tehnologij obnovljive energije v skladu s sistemom za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Uniji, vzpostavljenim z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 290, 6.11.2010, str. 39).


Top