EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0017

Sklep Evropske centralne banke (EU) 2015/727 z dne 10. aprila 2015 o skupnem znesku letnih nadomestil za nadzor za prvo obdobje zaračunavanja nadomestila in za leto 2015 (ECB/2015/17)

OJ L 115, 6.5.2015, p. 36–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/727/oj

6.5.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 115/36


SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2015/727

z dne 10. aprila 2015

o skupnem znesku letnih nadomestil za nadzor za prvo obdobje zaračunavanja nadomestila in za leto 2015 (ECB/2015/17)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1163/2014 Evropske centralne banke z dne 22. oktobra 2014 o nadomestilih za nadzor (ECB/2014/41) (1) ter zlasti člena 9 in člena 16(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropska centralna banka (ECB) mora določiti skupni znesek letnih nadomestil za nadzor, ki se zaračunajo z izdajo obvestil o nadomestilih za vsako kategorijo nadzorovanih subjektov in nadzorovanih skupin ter navedeno informacijo objaviti na svoji spletni strani do 30. aprila zadevnega obdobja zaračunavanja nadomestila.

(2)

Obvestilo o nadomestilu za prvo obdobje zaračunavanja nadomestila, tj. od novembra do decembra 2014, je treba izdati skupaj z obvestilom o nadomestilu za obdobje zaračunavanja nadomestila v letu 2015. Skupni znesek letnih nadomestil za nadzor, zaračunanih v letu 2015, bi moral zato odražati izdatke ECB v zvezi z nadzorniškimi nalogami, ki so ji nastali od novembra 2014.

(3)

Navedeni izdatki obsegajo predvsem stroške, ki so neposredno povezani z nadzorniškimi nalogami ECB, npr. nadzor nad pomembnimi subjekti, pregled nadzora nad manj pomembnimi subjekti ter opravljanje horizontalnih nalog in specializiranih storitev. Vključeni so tudi stroški, ki so posredno povezani z nadzorniškimi nalogami ECB, npr. storitve, ki jih opravljajo podporne službe ECB, vključno z upravljanjem prostorov in človeških virov ter storitvami informacijske tehnologije.

(4)

Za izračun letnega nadomestila za nadzor, ki se plača v zvezi z vsakim nadzorovanim subjektom ali nadzorovano skupino, se skupni stroški razdelijo na dva dela: za pomembne subjekte in skupine ter za manj pomembne subjekte in skupine. Stroški se razdelijo na podlagi izdatkov, dodeljenih upoštevnim funkcijam, ki opravljajo neposredni nadzor nad pomembnimi nadzorovanimi subjekti in posredni nadzor nad manj pomembnimi nadzorovanimi subjekti.

(5)

Izdatki v zvezi z nalogami bančnega nadzora, ki so nastali Evropski centralni banki v prvem obdobju zaračunavanja nadomestila in se povrnejo preko nadomestil za nadzor, so bili vključeni v letne računovodske izkaze ECB za leto 2014 (2).

(6)

Ocenjeni letni izdatki za obdobje zaračunavanja nadomestila v letu 2015 so izpeljani iz odobrenega proračuna ECB, ob upoštevanju vseh sprememb ocenjenih letnih izdatkov ECB, ki so bili znani v času priprave tega sklepa –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Opredelitev pojmov

V tem sklepu se uporabljajo opredelitve pojmov, ki so vsebovane v Uredbi (EU) št. 468/2014 Evropske centralne banke (ECB/2014/17) (3) in v Uredbi (EU) št. 1163/2014 (ECB/2014/41).

Člen 2

Skupni znesek letnih nadomestil za nadzor za prvo obdobje zaračunavanja nadomestila in za leto 2015

1.   Skupni znesek letnih nadomestil za nadzor za prvo obdobje zaračunavanja nadomestila in za leto 2015 znaša 325 986 085 EUR, kar ustreza dejanskim stroškom ECB v novembru in decembru 2014 in oceni letnih stroškov ECB za leto 2015, ki so navedeni v Prilogi I k temu sklepu.

2.   Vsaka kategorija nadzorovanih subjektov in nadzorovanih skupin plača skupni znesek letnih nadomestil za nadzor, kot je določen v Prilogi II k temu sklepu.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati 29. aprila 2015.

V Frankfurtu na Majni, 10. aprila 2015

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  UL L 311, 31.10.2014, str. 23.

(2)  Objavljeni februarja 2015 na spletni strani ECB na naslovu www.ecb.europa.eu.

(3)  Uredba (EU) št. 468/2014 Evropske centralne banke z dne 16. aprila 2014 o vzpostavitvi okvira za sodelovanje znotraj enotnega mehanizma nadzora med Evropsko centralno banko in pristojnimi nacionalnimi organi ter z imenovanimi nacionalnimi organi (okvirna uredba o EMN) (ECB/2014/17) (UL L 141, 14.5.2014, str. 1).


PRILOGA I

(EUR)

 

2014

2015

Skupaj

Plače in zaslužki

18 456 945

151 665 635

170 122 580

Najemnina in vzdrževanje stavb

2 199 243

22 563 517

24 762 760

Drugi izdatki iz poslovanja

9 316 824

121 783 921

131 100 745

Skupaj

29 973 012

296 013 073

325 986 085


PRILOGA II

(EUR)

 

2014

2015

Skupaj

Nadomestila za nadzor

29 973 012

296 013 073

325 986 085

od tega:

 

 

 

Nadomestila, ki se zaračunajo pomembnim subjektom ali pomembnim skupinam

25 622 812

264 068 941

289 691 753

Nadomestila, ki se zaračunajo manj pomembnim subjektom ali manj pomembnim skupinam

4 350 200

31 944 132

36 294 332


Top