Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0016(01)

Sklep Evropske centralne banke (EU) 2015/811 z dne 27. marca 2015 o dostopu javnosti do dokumentov Evropske centralne banke, ki se nahajajo pri pristojnih nacionalnih organih (ECB/2015/16)

OJ L 128, 23.5.2015, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/811/oj

23.5.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 128/27


SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2015/811

z dne 27. marca 2015

o dostopu javnosti do dokumentov Evropske centralne banke, ki se nahajajo pri pristojnih nacionalnih organih (ECB/2015/16)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti člena 34 Statuta,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko (1) ter zlasti člena 6(1) v povezavi s členom 6(7) Uredbe,

ob upoštevanju predloga Nadzornega odbora in po posvetovanju s pristojnimi nacionalnimi organi,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Ureditev dostopa javnosti do dokumentov Evropske centralne banke (ECB) je določena v Sklepu ECB/2004/3 (2).

(2)

Dokumenti ECB se lahko nahajajo pri pristojnih nacionalnih organih zaradi njihove dolžnosti, da pomagajo ECB ter z njo sodelujejo v dobri veri in si izmenjujejo informacije v skladu z Uredbo (EU) št. 1024/2013. Opravljanje nadzorniških nalog, prenesenih na ECB, in uspešno delovanje enotnega mehanizma nadzora je lahko ovirano, če se z ECB ne posvetuje o obsegu dostopa, ki naj se odobri v zvezi z dokumenti ECB, ki se nahajajo pri pristojnih nacionalnih organih, ali če se prošnje za dostop do takšnih dokumentov ne posredujejo ECB. Glede na navedeno je treba prošnje za dostop do takšnih dokumentov posredovati ECB ali pa se je z ECB treba posvetovati pred kakršno koli odločitvijo o razkritju –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Opredelitev pojmov

V tem sklepu:

1.

„dokument“ in „dokument ECB“ pomenita kakršno koli vsebino ne glede na to, kakšen je njen nosilec (napisana na papirju ali shranjena v elektronski obliki ali kot zvočni, vizualni ali avdiovizualni zapis), ki jo je ECB sestavila ali jo hrani in je povezana z njenimi politikami, dejavnostmi ali odločitvami po Uredbi (EU) št. 1024/2013;

2.

„pristojni nacionalni organ“ ima enak pomen, kot je določen v točki 2 člena 2 Uredbe (EU) št. 1024/2013. Ta pomen ne posega v ureditve po nacionalnem pravu, ki dodeljujejo nekatere nadzorniške naloge nacionalni centralni banki (NCB), ki ni določena kot pristojni nacionalni organ. Z zvezi s takšnimi ureditvami se sklicevanje na pristojni nacionalni organ v tem sklepu nanaša tudi na NCB glede nadzorniških nalog, ki so ji dodeljene po nacionalnem pravu.

Člen 2

Dokumenti pri pristojnih nacionalnih organih

Kadar pristojni nacionalni organ prejme prošnjo za dostop do dokumenta ECB, ki se nahaja pri njem, se z ECB posvetuje o obsegu dostopa, ki naj se odobri, preden sprejme odločitev o razkritju, razen če je jasno, ali naj se dokument razkrije ali ne.

Pristojni nacionalni organ lahko prošnjo tudi odstopi ECB.

Člen 3

Začetek učinkovanja

Ta sklep začne učinkovati na dan, ko so o njem uradno obveščeni naslovniki.

Člen 4

Naslovniki

Ta sklep je naslovljen na pristojne nacionalne organe.

V Frankfurtu na Majni, 27. marca 2015

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  UL L 287, 29.10.2013, str. 63.

(2)  Sklep ECB/2004/3 z dne 4. marca 2004 o dostopu javnosti do dokumentov Evropske centralne banke (UL L 80, 18.3.2004, str. 42).


Top