EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0009

Sklep Evropske centralne banke (EU) 2015/509 z dne 18. februarja 2015 o razveljavitvi Sklepa ECB/2013/6 o pravilih v zvezi z uporabo lastnih nekritih bančnih obveznic, za katere jamči država, kot zavarovanja pri operacijah denarne politike Eurosistema, Sklepa ECB/2013/35 o dodatnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja ter členov 1, 3 in 4 Sklepa ECB/2014/23 o obrestovanju depozitov, stanj in imetij presežnih rezerv (ECB/2015/9)

OJ L 91, 2.4.2015, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 29/10/2019; implicitno zavrnjeno 32019D0031

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/509/oj

2.4.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 91/1


SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2015/509

z dne 18. februarja 2015

o razveljavitvi Sklepa ECB/2013/6 o pravilih v zvezi z uporabo lastnih nekritih bančnih obveznic, za katere jamči država, kot zavarovanja pri operacijah denarne politike Eurosistema, Sklepa ECB/2013/35 o dodatnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja ter členov 1, 3 in 4 Sklepa ECB/2014/23 o obrestovanju depozitov, stanj in imetij presežnih rezerv (ECB/2015/9)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti prve alinee člena 127(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti prve alinee člena 3.1, člena 12.1 in druge alinee člena 34.1 Statuta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zaradi jasnosti in skladnosti ter z namenom, da se okvir Eurosistema za zavarovanje poenostavi, so bile obveznosti, določene v sklepih ECB/2013/6 (1) in ECB/2013/35 (2) ter v členu 1 Sklepa ECB/2014/23 (3), vključene v Smernico Evropske centralne banke (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) (4), ki je temeljni pravni akt v zvezi z instrumenti in postopki denarne politike Eurosistema.

(2)

Zaradi jasnosti in skladnosti ter z namenom, da se okvir Eurosistema za zavarovanje poenostavi, so bile določbe člena 3 Sklepa ECB/2014/23 vključene v Smernico ECB/2012/27 (5), določbe člena 4 Sklepa ECB/2014/23 pa v Smernico ECB/2014/9 (6).

(3)

Sklepe ECB/2013/6 in ECB/2013/35 ter člene 1, 3 in 4 Sklepa ECB/2014/23 je zato treba razveljaviti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Razveljavitev sklepov ECB/2013/6 in ECB/2013/35 ter člena 1 Sklepa ECB/2014/23

1.   Sklepa ECB/2013/6 in ECB/2013/35 se razveljavita.

2.   Člen 1 Sklepa ECB/2014/23 se razveljavi.

3.   Sklicevanja na razveljavljene sklepa in člen, navedene v odstavkih 1 in 2, se razlagajo kot sklicevanja na Smernico (EU) 2015/510 (ECB/2014/60).

Člen 2

Razveljavitev členov 3 in 4 Sklepa ECB/2014/23

1.   Člena 3 in 4 Sklepa ECB/2014/23 se razveljavijo.

2.   Sklicevanja na razveljavljeni člen 3 Sklepa ECB/2014/23 se razlagajo kot sklicevanja na člen 12(5) Priloge II k Smernici ECB/2012/27.

3.   Sklicevanja na razveljavljeni člen 4 Sklepa ECB/2014/23 se razlagajo kot sklicevanja na člen 5(2) in (3) Smernice ECB/2014/9.

Člen 3

Začetek veljavnosti

1.   Člen 1 tega sklepa začne veljati 1. maja 2015.

2.   Člen 2 tega sklepa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Frankfurtu na Majni, 18. februarja 2015

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  Sklep ECB/2013/6 z dne 20. marca 2013 o pravilih v zvezi z uporabo lastnih nekritih bančnih obveznic, za katere jamči država, kot zavarovanja pri operacijah denarne politike Eurosistema (UL L 95, 5.4.2013, str. 22).

(2)  Sklep ECB/2013/35 z dne 26. septembra 2013 o dodatnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja (UL L 301, 12.11.2013, str. 6).

(3)  Sklep ECB/2014/23 z dne 5. junija 2014 o obrestovanju depozitov, stanj in imetij presežnih rezerv (UL L 168, 7.6.2014, str. 115).

(4)  Smernica Evropske centralne banke (EU) 2015/510 z dne 19. decembra 2014 o izvajanju okvira denarne politike Eurosistema (ECB/2014/60) (glej stran 1 tega Uradnega lista).

(5)  Smernica ECB/2012/27 z dne 5. decembra 2012 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET2) (UL L 30, 30.1.2013, str. 1).

(6)  Smernica ECB/2014/9 z dne 20. februarja 2014 o domačih poslih upravljanja s sredstvi in obveznostmi s strani nacionalnih centralnih bank (UL L 159, 28.5.2014, str. 56).


Top