Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1353

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1353/2014 z dne 15. decembra 2014 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1156/2012 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Direktive Sveta 2011/16/EU o upravnem sodelovanju na področju obdavčenja

OJ L 365, 19.12.2014, p. 70–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; implicitno zavrnjeno 32015R2378

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1353/oj

19.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 365/70


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1353/2014

z dne 15. decembra 2014

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1156/2012 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Direktive Sveta 2011/16/EU o upravnem sodelovanju na področju obdavčenja

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2011/16/EU z dne 15. februarja 2011 o upravnem sodelovanju na področju obdavčevanja in razveljavitvi Direktive 77/799/EGS (1) in zlasti člena 20(4) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2011/16/EU določa, da se pri izmenjavi informacij na področju obdavčenja uporabijo standardni obrazci in elektronska oblika.

(2)

Standardni obrazci, ki se uporabljajo pri izmenjavi informacij na zaprosilo, izmenjavi informacij na lastno pobudo, zaprosilih za vročitev in povratnih informacijah, morajo biti skladni s prilogami I do IV k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 1156/2012 (2).

(3)

Pri obvezni avtomatični izmenjavi podatkov o nekaterih posebnih kategorijah prihodkov in kapitala je treba uporabljati elektronsko obliko, ki temelji na obstoječi elektronski obliki v skladu s členom 9 Direktive Sveta 2003/48/ES (3).

(4)

Uredbo (EU) št. 1156/2012 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Spremembe bi se morale uporabljati od 1. januarja 2015 v skladu s členom 29(1) Direktive 2011/16/EU v zvezi z začetkom veljavnosti zakonov in drugih predpisov v državah članicah, ki so potrebni za uskladitev s členom 8 Direktive glede obvezne avtomatične izmenjave podatkov.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za upravno sodelovanje pri obdavčevanju –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EU) št. 1156/2012 se spremeni:

1.

vstavi se naslednji člen 1a:

„Člen 1a

Elektronska oblika, ki se uporabi za obvezno avtomatično izmenjavo podatkov v skladu s členom 8(1) Direktive 2011/16/EU, je skladna s Prilogo V k tej uredbi.“

2.

Uredbi (EU) št. 1156/2012 se doda Priloga V, kot je določena v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2015.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. decembra 2014

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 64, 11.3.2011, str. 1.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1156/2012 z dne 6. decembra 2012 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Direktive Sveta 2011/16/EU o upravnem sodelovanju na področju obdavčenja (UL L 335, 7.12.2012, str. 42).

(3)  Direktiva Sveta 2003/48/ES o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti (UL L 157, 26.6.2003, str. 38).


PRILOGA

„PRILOGA V

Elektronska oblika iz člena 1a

Elektronska oblika, ki se uporabi za obvezno avtomatično izmenjavo podatkov v skladu s členom 8 Direktive 2011/16/EU, je skladna z naslednjo drevesno strukturo in vsebuje naslednje vrste elementov (1) :

(a)

v posameznem sporočilu:

Image

(b)

v telesu sporočila za sporočanje podatkov o dohodku iz zaposlitve ali o plačilih direktorjem:

Image

(c)

v telesu sporočila za sporočanje podatkov o pokojninah: predhodno izmenjanih podatkov.

Image

(d)

v telesu sporočila za sporočanje podatkov o produktih življenjskih zavarovanj:

Image

(e)

v telesu sporočila za sporočanje podatkov o lastništvu nepremičnin in iz njih izhajajočem dohodku:

Image

(f)

v telesu sporočila, ko ni podatkov za sporočanje v zvezi s posebno kategorijo:

Image

(g)

v telesu sporočila, ki potrjuje prejem podatkov v zvezi s posebno kategorijo:

Image

(1)  Vendar se morajo v elektronski obliki, ki se uporablja v določenem primeru, pojaviti le polja, ki so dejansko na voljo in se uporabljajo v danem primeru.


Top