Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1337

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1337/2014 z dne 16. decembra 2014 o spremembi izvedbenih uredb (EU) št. 947/2014 in (EU) št. 948/2014 glede zadnjega dne za predložitev zahtevkov za pomoč za zasebno skladiščenje za maslo in posneto mleko v prahu

OJ L 360, 17.12.2014, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1337/oj

17.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 360/15


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1337/2014

z dne 16. decembra 2014

o spremembi izvedbenih uredb (EU) št. 947/2014 in (EU) št. 948/2014 glede zadnjega dne za predložitev zahtevkov za pomoč za zasebno skladiščenje za maslo in posneto mleko v prahu

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1), ter zlasti člena 18(2), člena 20(c), (f), (l), (m) in (n) ter člena 223(3)(c) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 1370/2013 z dne 16. decembra 2013 o opredelitvi ukrepov za določitev nekaterih pomoči in nadomestil v zvezi s skupno ureditvijo trgov za kmetijske proizvode (2) ter zlasti člena 4 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (ES) št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (3), ter zlasti člena 62(2)(b) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 947/2014 (4) in (EU) št. 948/2014 (5) sta odprli zasebno skladiščenje za maslo oziroma posneto mleko v prahu zaradi posebej težkih tržnih razmer, zlasti zaradi prepovedi, ki jo je uvedla ruska vlada za uvoz mlečnih izdelkov iz Unije v Rusijo.

(2)

Navedeni uredbi določata, da se lahko zahtevki za pomoč predložijo do 31. decembra 2014.

(3)

Cene masla in posnetega mleka v prahu v Uniji so se še bolj znižale in verjetno se bo pritisk na cene še nadaljeval.

(4)

Glede na sedanje razmere na trgu je primerno razširiti sisteme pomoči za zasebno skladiščenje za maslo in posneto mleko v prahu.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sprememba Uredbe (EU) št. 947/2014

V členu 5 Uredbe (EU) št. 947/2014 se datum „31. december 2014“ nadomesti z datumom „28. februar 2015“.

Člen 2

Sprememba Uredbe (EU) št. 948/2014

V členu 5 Uredbe (EU) št. 948/2014 se datum „31. december 2014“ nadomesti z „28. februar 2015“.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. decembra 2014

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  UL L 346, 20.12.2013, str. 12.

(3)  UL L 347, 20.12.2013, str. 549.

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 947/2014 z dne 4. septembra 2014 o odprtju zasebnega skladiščenja za maslo in vnaprejšnji določitvi zneska pomoči (UL L 265, 5.9.2014, str. 15).

(5)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 948/2014 z dne 4. septembra 2014 o odprtju zasebnega skladiščenja za posneto mleko v prahu in vnaprejšnji določitvi zneska pomoči (UL L 265, 5.9.2014, str. 18).


Top