Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1292

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1292/2014 z dne 17. julija 2014 o pogojih za klasifikacijo brez preskušanja določenih lesenih talnih oblog brez premaza v skladu z EN 14342 glede na njihove požarne lastnosti Besedilo velja za EGP

OJ L 349, 5.12.2014, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1292/oj

5.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 349/27


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1292/2014

z dne 17. julija 2014

o pogojih za klasifikacijo brez preskušanja določenih lesenih talnih oblog brez premaza v skladu z EN 14342 glede na njihove požarne lastnosti

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS (1) ter zlasti člena 27(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sistem za klasifikacijo požarne odpornosti gradbenih proizvodov je bil sprejet z Odločbo Komisije 2000/147/ES (2). Lesene talne obloge so med gradbenimi proizvodi, na katere se nanaša navedena odločba.

(2)

Preskusi so pokazali, da imajo lesene talne obloge, zajete v harmoniziranem standardu EN 14342, nespremenljivo in predvidljivo požarno odpornost, če izpolnjujejo določene pogoje glede gostote lesa, debeline talne obloge in končne uporabe izdelka.

(3)

Zato bi se moralo šteti, da lesene talne obloge, zajete v harmoniziranem standardu EN 14342, izpolnjujejo razrede požarne odpornosti iz Odločbe 2000/147/ES pod temi pogoji in nadaljnje preskušanje ni potrebno –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Šteje se, da lesene talne obloge, zajete v harmoniziranem standardu EN 14342, ki izpolnjujejo pogoje iz Priloge, izpolnjujejo razrede lastnosti iz Priloge in jih ni treba preskušati.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. julija 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 88, 4.4.2011, str. 5.

(2)  Odločba Komisije 2000/147/ES z dne 8. februarja 2000 o izvajanju Direktive Sveta 89/106/EGS v zvezi s klasifikacijo požarne odpornosti gradbenih proizvodov (UL L 50, 23.2.2000, str. 14).


PRILOGA

Proizvod (1)  (7)

Podatki o proizvodu (4)

Najmanjša povprečna gostota (5)

(kg/m3)

Najmanjša skupna debelina

(mm)

Pogoji končne uporabe

Razred za talne obloge (3)

Lesena talna obloga

Talna obloga iz masivnega borovega ali smrekovega lesa

Bor: 480

Smreka: 400

14

Brez zračne reže

Dfl-s1

Lesena talna obloga

Talna obloga iz masivnega bukovega, hrastovega, borovega ali smrekovega lesa

Bukev: 700

Hrast: 700

Bor: 430

Smreka: 400

20

Z zračno režo ali brez nje

Dfl-s1

Leseni parket

Parket iz masivnega orehovega lesa (en sloj)

650

8

Prilepljen na podlago (6)

Dfl-s1

Leseni parket

Parket iz masivnega hrastovega, javorjevega ali jesenovega lesa (en sloj)

Jesen: 650

Javor: 650

Hrast: 720

8

Prilepljen na podlago (6)

Dfl-s1

Leseni parket

Večslojni parket z zgornjim slojem iz hrastovega lesa, ki ima debelino vsaj 3,5 mm

550

15 (2)

Brez zračne reže

Dfl-s1

Lesena talna obloga in parket

Talna obloga in parket iz masivnega lesa, ki nista določena zgoraj

400

6

Vsa

Efl


(1)  Obdelan v skladu z EN ISO 9239-1, na podlagi najmanj razreda D-s2, d0 in z najmanjšo gostoto 400 kg/m3 ali z zračno režo (najmanjša višina 30 mm).

(2)  Lahko se uporabi vmesni sloj vsaj razreda Efl ter z največjo debelino 3 mm in najmanjšo gostoto 280 kg/m3.

(3)  Razred, kot je naveden v tabeli 2 Priloge k Odločbi 2000/147/ES.

(4)  Brez površinskih premazov.

(5)  Kondicioniran v skladu z EN 13238 (50 % RH, 23 °C).

(6)  Podlaga najmanj iz razreda D-s2, d0.

(7)  Uporablja se tudi za stopnice.


Top