EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0923

Uredba Komisije (EU) št. 923/2014 z dne 25. avgusta 2014 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe aluminijevih lakov riboflavinov (E 101) in košenilje, karminske kisline in karminov (E 120) v nekaterih kategorijah živil ter Priloge k Uredbi (EU) št. 231/2012 glede specifikacij za riboflavine (E 101) Besedilo velja za EGP

OJ L 252, 26.8.2014, p. 11–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/923/oj

26.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 252/11


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 923/2014

z dne 25. avgusta 2014

o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe aluminijevih lakov riboflavinov (E 101) in košenilje, karminske kisline in karminov (E 120) v nekaterih kategorijah živil ter Priloge k Uredbi (EU) št. 231/2012 glede specifikacij za riboflavine (E 101)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aditivih za živila (1), zlasti člena 10(3) in člena 14 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V Prilogi II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 je določen seznam Unije aditivov za živila, odobrenih za uporabo v živilih, in pogoji njihove uporabe.

(2)

V Uredbi Komisije (EU) št. 231/2012 (2) so določene specifikacije za aditive za živila, navedene v prilogah II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008.

(3)

Seznam Unije aditivov za živila in specifikacije se lahko posodabljajo v skladu s skupnim postopkom iz člena 3(1) Uredbe (ES) št. 1331/2008 Evropskega parlamenta in Sveta na pobudo Komisije ali na podlagi zahtevka (3).

(4)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je v svojem mnenju z dne 22. maja 2008 (4) priporočila znižanje sprejemljivega tedenskega vnosa za aluminij na 1 mg/kg telesne teže/teden. Poleg tega Agencija meni, da je spremenjeni sprejemljivi tedenski vnos pri osebah, ki zaužijejo velike količine, zlasti pri otrocih, v večjem delu Unije na splošno presežen. Da bi zagotovili, da spremenjeni sprejemljivi tedenski vnos ni presežen, so bili pogoji in ravni uporabe aditivov za živila, ki vsebujejo aluminij, vključno z aluminijevimi laki, spremenjeni z Uredbo Komisije (EU) št. 380/2012 (5).

(5)

Uredba (EU) št. 380/2012 določa, da so aluminijevi laki, pripravljeni iz vseh barvil iz preglednice 1 dela B Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008, odobreni do 31. julija 2014. Od 1. avgusta 2014 so odobreni samo aluminijevi laki, pripravljeni iz barvil iz preglednice 3 dela A Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008, in samo v kategorijah živil, za katere so v delu E navedene priloge izrecno navedene določbe o najvišji dovoljeni vsebnosti aluminija iz lakov.

(6)

Zahtevki za odobritev uporabe aluminijevih lakov riboflavinov (E 101) in razširitev uporabe aluminijevih lakov košenilje, karminske kisline in karminov (E 120) so bili predloženi v letu 2013 in v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 1331/2008 dana na voljo državam članicam. Pri obravnavanju zahtevkov je bila posebna pozornost posvečena morebitni izpostavljenosti aluminiju, da ne bi spodkopavali Uredbe (EU) št. 380/2012.

(7)

Ker je v aluminijevih lakih barvil barva netopna in ima drugačne lastnosti kot v enakovrednih barvah (zanjo so značilni npr. boljši sijaj, stabilnost pH in toplotna stabilnost, kar preprečuje bledenje barve in zaradi česar je barvni odtenek drugačen kot pri barvah), so ti primerni za nekatere posebne tehnične namene.

(8)

Odobritev aluminijevih lakov riboflavinov zagotavlja alternativo aluminijevim lakom drugih rumenih barvil v živilih, v katerih je uporaba aluminijevih lakov odobrena. Ravni uporabe aluminijevih lakov košenilje, karminske kisline in karminov iz zahtevkov so nizke,razširitev uporabe pa se nanaša bodisi na nišne proizvode ali na proizvode, ki niso namenjeni otrokom. Za pasterizirane ribje ikre je potrebna višja raven uporabe zaradi toplotne obdelave, da se zagotovi obstojnost barve v obdobju uporabnosti proizvoda. Pričakuje se, da odobritev uporabe aluminijevih lakov riboflavinov in razširitev uporabe aluminijevih lakov košenilje, karminske kisline, karminov ne bo imela velikega vpliva na celotno izpostavljenost aluminiju.

(9)

V skladu s členom 3(2) Uredbe (ES) št. 1331/2008 mora Komisija za posodobitev seznama Unije aditivov za živila iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 zaprositi za mnenje Agencije, razen če taka posodobitev ne bo imela učinka na zdravje ljudi. Ker gre pri odobritvi uporabe aluminijevih lakov riboflavinov in razširitvi uporabe aluminijevih lakov košenilje, karminske kisline in karminov za posodobitev navedenega seznama, ki ne bo imela učinka na zdravje ljudi, Komisiji ni treba zaprositi za mnenje Agencije.

(10)

V Prilogi k Uredbi (EU) št. 231/2012 je določeno, da se barvilo lahko uporablja v obliki aluminijevih lakov samo, kadar je to izrecno navedeno. Zato je za odobritev aluminijevih lakov riboflavinov (E 101) potrebna sprememba specifikacij za navedeni aditiv za živila iz Priloge k Uredbi (EU) št. 231/2012 glede uporabe aluminijevih lakov barvil.

(11)

Prilogo II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 in Prilogo k Uredbi (EU) št. 231/2012 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(12)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 se spremeni v skladu s Prilogo I k tej uredbi.

Člen 2

Priloga k Uredbi (EU) št. 231/2012 se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. avgusta 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 354, 31.12.2008, str. 16.

(2)  Uredba Komisije (EU) št. 231/2012 z dne 9. marca 2012 o določitvi specifikacij za aditive za živila, navedene v prilogah II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 83, 22.3.2012, str. 1).

(3)  Uredba (ES) št. 1331/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o vzpostavitvi skupnega postopka odobritve za aditive za živila, encime za živila in arome za živila (UL L 354, 31.12.2008, str. 1).

(4)  Znanstveno mnenje Odbora za aditive za živila, arome, pomožna tehnološka sredstva in materiale za stik z živili o varnosti vnosa aluminija s hrano (EFSA Journal (2008) 754, str. 1).

(5)  Uredba Komisije (EU) št. 380/2012 z dne 3. maja 2012 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pogoji in ravnmi uporabe za aditive za živila, ki vsebujejo aluminij (UL L 119, 4.5.2012, str. 14).


PRILOGA I

Priloga II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 se spremeni:

(1)

V delu A se v preglednici 3 za vnosom za aditiv za živila E 100 vstavi naslednji vnos:

„E 101

riboflavini“

(2)

Del E se spremeni:

(a)

v kategoriji 01.7.2 Zorjeni sir se:

(i)

vnos za aditiv E 120 nadomesti z naslednjim:

 

„E 120

košenilja, karminska kislina, karmini

125

(83)

samo rdeče marmoriran sir“

(ii)

doda naslednja opomba:

 

 

„(83):

Najvišja dovoljena vsebnost aluminija iz vseh aluminijevih lakov aditivov E 120 (košenilja, karminska kislina, karmini) je 3,2 mg/kg. Ne smejo se uporabljati nobeni drugi aluminijevi laki. Navedena dovoljena vsebnost se za namene člena 22(1)(g) Uredbe (ES) št. 1333/2008 uporablja od 1. februarja 2013.“

(b)

v kategoriji 08.2 Predelano meso, kot je opredeljeno v Uredbi (ES) št. 853/2004, se:

(i)

vnos za aditiv E 120 nadomesti z naslednjim:

 

„E 120

košenilja, karminska kislina, karmini

100

(66)

samo breakfast sausages z vsebnostjo žit vsaj 6 % in burger meat z vsebnostjo zelenjave in/ali žit, zmešanih med meso, vsaj 4 % (v teh proizvodih je meso zmleto tako, da se mišice in mast v celoti razpršijo, tako da vlakna tvorijo emulzijo z mastjo, kar daje navedenim proizvodom tipičen videz), samo proizvodi vrste merguez, salsicha fresca, mici, butifarra fresca, longaniza fresca, chorizo fresco, cevapcici in pljeskavice

(ii)

doda naslednja opomba:

 

 

„(66):

Najvišja dovoljena vsebnost aluminija iz vseh aluminijevih lakov aditivov E 120 (košenilja, karminska kislina, karmini) je 1,5 mg/kg. Navedena dovoljena vsebnost se za namene člena 22(1)(g) Uredbe (ES) št. 1333/2008 uporablja od 1. februarja 2013.“

(c)

v kategoriji 09.2 Predelani ribe in ribiški proizvodi, vključno z mehkužci in raki, se:

(i)

vnos za skupino III nadomesti z naslednjim:

 

„skupina III

barvila s kombiniranimi mejnimi vsebnostmi

500

(84)

samo surimi in podobni proizvodi ter nadomestki lososa“

(ii)

prvi vnos za aditiv za živila E 120 nadomesti z naslednjim:

 

„E 120

košenilja, karminska kislina, karmini

100

(35) (85)

samo ribja pašteta in pašteta iz rakov“

(iii)

dodajo naslednje opombe:

 

 

„(84):

Najvišja dovoljena vsebnost aluminija iz vseh aluminijevih lakov aditivov E 120 (košenilja, karminska kislina, karmini) je 4 mg/kg. Z odstopanjem od tega pravila je najvišja dovoljena vsebnost samo za nadomestke lososa 5,5 mg/kg. Ne smejo se uporabljati nobeni drugi aluminijevi laki. Navedena dovoljena vsebnost se za namene člena 22(1)(g) Uredbe (ES) št. 1333/2008 uporablja od 1. februarja 2013.

 

 

(85):

Najvišja dovoljena vsebnost aluminija iz vseh aluminijevih lakov aditivov E 120 (košenilja, karminska kislina, karmini) samo za ribjo pašteto je 2 mg/kg. Ne smejo se uporabljati nobeni drugi aluminijevi laki. Navedena dovoljena vsebnost se za namene člena 22(1)(g) Uredbe (ES) št. 1333/2008 uporablja od 1. februarja 2013.“

(d)

v kategoriji 09.3 Ribje ikre se:

(i)

vnos za skupino III nadomesti z naslednjim:

 

„skupina III

barvila s kombiniranimi mejnimi vsebnostmi

300

(86)

razen jajčec jesetra (kaviar)“

(ii)

doda naslednja opomba:

 

 

„(86):

Najvišja dovoljena vsebnost aluminija iz vseh aluminijevih lakov aditivov E 120 (košenilja, karminska kislina, karmini) je 3 mg/kg. Z odstopanjem od tega pravila je najvišja dovoljena vsebnost samo za pasterizirane proizvode 50 mg/kg. Ne smejo se uporabljati nobeni drugi aluminijevi laki. Navedena dovoljena vsebnost se za namene člena 22(1)(g) Uredbe (ES) št. 1333/2008 uporablja od 1. februarja 2013.“

(e)

v kategoriji 14.2.6 Žgane pijače, kot so opredeljene v Uredbi (ES) št. 110/2008, se:

(i)

vnos za skupino III nadomesti z naslednjim:

 

„skupina III

barvila s kombiniranimi mejnimi vsebnostmi

200

(87)

razen: žganih pijač, kot so opredeljene v členu 5(1), in prodajnih poimenovanj, naštetih v odstavkih 1–14 Priloge II k Uredbi (ES) št. 110/2008, ter žganja (pred katerim je navedeno ime sadja), pridobljenega z maceracijo in destilacijo, pijač Geist (z imenom uporabljenega sadja ali surovine), London Gin, Sambuca, Maraschino, Marrasquino ali Maraskino in Mistrà

(ii)

doda naslednja opomba:

 

 

„(87):

Najvišja dovoljena vsebnost aluminija iz vseh aluminijevih lakov aditivov E 120 (košenilja, karminska kislina, karmini) je 1,5 mg/kg. Ne smejo se uporabljati nobeni drugi aluminijevi laki. Navedena dovoljena vsebnost se za namene člena 22(1)(g) Uredbe (ES) št. 1333/2008 uporablja od 1. februarja 2013.“

(f)

v kategoriji 14.2.7.1 Aromatizirana vina se:

(i)

vnos za aditiv E 120 nadomesti z naslednjim:

 

„E 120

košenilja, karminska kislina, karmini

100

(26) (27) (87)

samo americano, bitter vino

(ii)

doda naslednja opomba:

 

 

„(87):

Najvišja dovoljena vsebnost aluminija iz vseh aluminijevih lakov aditivov E 120 (košenilja, karminska kislina, karmini) je 1,5 mg/kg. Ne smejo se uporabljati nobeni drugi aluminijevi laki. Navedena dovoljena vsebnost se za namene člena 22(1)(g) Uredbe (ES) št. 1333/2008 uporablja od 1. februarja 2013.“

(g)

v kategoriji 14.2.7.2 Aromatizirane pijače na osnovi vina se:

(i)

vnos za aditiv E 120 nadomesti z naslednjim:

 

„E 120

košenilja, karminska kislina, karmini

100

(28) (87)

samo bitter soda

(ii)

doda naslednja opomba:

 

 

„(87):

Najvišja dovoljena vsebnost aluminija iz vseh aluminijevih lakov aditivov E 120 (košenilja, karminska kislina, karmini) je 1,5 mg/kg. Ne smejo se uporabljati nobeni drugi aluminijevi laki. Navedena dovoljena vsebnost se za namene člena 22(1)(g) Uredbe (ES) št. 1333/2008 uporablja od 1. februarja 2013.“

(h)

v kategoriji 14.2.7.3 Aromatizirane mešane pijače iz vinskih proizvodov se:

(i)

vnos za skupino III nadomesti z naslednjim:

 

„skupina III

barvila s kombiniranimi mejnimi vsebnostmi

200

(87)“

 

(ii)

doda naslednja opomba:

 

 

„(87):

Najvišja dovoljena vsebnost aluminija iz vseh aluminijevih lakov aditivov E 120 (košenilja, karminska kislina, karmini) je 1,5 mg/kg. Ne smejo se uporabljati nobeni drugi aluminijevi laki. Navedena dovoljena vsebnost se za namene člena 22(1)(g) Uredbe (ES) št. 1333/2008 uporablja od 1. februarja 2013.“

(i)

v kategoriji 14.2.8 Druge alkoholne pijače, vključno z mešanicami alkoholnih z brezalkoholnimi pijačami ter žganji z manj kot 15 % alkohola, se:

(i)

vnos za skupino III nadomesti z naslednjim:

 

„skupina III

barvila s kombiniranimi mejnimi vsebnostmi

200

(87)

samo alkoholne pijače z manj kot 15 % alkohola ter nalewka na winie owocowym, aromatyzowana nalewka na winie owocowym, nalewka na winie z soku winogronowego, aromatyzowana nalewka na winie z soku winogronowego, napój winny owocowy lub miodowy, aromatyzowany napój winny owocowy lub miodowy, wino owocowe niskoalkoholowe in aromatyzowane wino owocowe niskoalkoholowe

(ii)

doda naslednja opomba:

 

 

„(87):

Najvišja dovoljena vsebnost aluminija iz vseh aluminijevih lakov aditivov E 120 (košenilja, karminska kislina, karmini) je 1,5 mg/kg. Ne smejo se uporabljati nobeni drugi aluminijevi laki. Navedena dovoljena vsebnost se za namene člena 22(1)(g) Uredbe (ES) št. 1333/2008 uporablja od 1. februarja 2013.“


PRILOGA II

Priloga k Uredbi (EU) št. 231/2012 se spremeni:

(1)

Na koncu vnosa za dodatek E 101 (i) RIBOFLAVIN se vstavi naslednji stavek:

„Uporabljajo se lahko aluminijevi laki tega barvila.“

(2)

Na koncu vnosa za dodatek E 101 (ii) RIBOFLAVIN-5′-FOSFAT se vstavi naslednji stavek:

„Uporabljajo se lahko aluminijevi laki tega barvila.“


Top