EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0756

Uredba (EU) št. 756/2014 Evropske centralne banke z dne 8. julija 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 1072/2013 (ECB/2013/34) o statistiki obrestnih mer, ki jih uporabljajo denarne finančne institucije (ECB/2014/30)

OJ L 205, 12.7.2014, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/756/oj

12.7.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 205/14


UREDBA (EU) št. 756/2014 EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 8. julija 2014

o spremembi Uredbe (EU) št. 1072/2013 (ECB/2013/34) o statistiki obrestnih mer, ki jih uporabljajo denarne finančne institucije

(ECB/2014/30)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti člena 5 Statuta,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2533/98 z dne 23. novembra 1998 o zbiranju statističnih informacij s strani Evropske centralne banke (1) ter zlasti člena 5(1) in člena 6(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) št. 1072/2013 Evropske centralne banke (ECB/2013/34) (2) je začela veljati 27. novembra 2013 in se bo za poročanje podatkov o obrestnih merah denarnih finančnih institucij (MFI) uporabljala od 1. januarja 2015.

(2)

Uredba (EU) št. 1072/2013 (ECB/2013/34) zahteva ločeno poročanje podatkov o obsegu novih poslov iz naslova na novo izpogajanih posojil, hkrati pa tudi odstavek 4 dela 13 Priloge II k Smernici ECB/2014/15 (3) zahteva predložitev podatkov o obrestnih merah, ki se uporabljajo za na novo izpogajana posojila.

(3)

Okvir na novo izpogajanih posojil v Uredbi (EU) št. 1072/2013 (ECB/2013/34) je treba uskladiti s Smernico ECB/2014/15, s čimer se bo zagotovilo ustrezno evidentiranje novih pogajanj o posojilih, do katerih pride znotraj poročevalskega obdobja, v katerem je bilo posojilo odobreno, ter tudi točno poročanje obsega novih poslov iz naslova na novo izpogajanih posojil v primeru posojil, ki še niso v celoti črpana, tj. posojil, črpanih v tranšah –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sprememba

V oddelku VI dela 2 Priloge I k Uredbi (EU) št. 1072/2013 (ECB/2013/34) se točka 22 nadomesti z naslednjim:

„22.

Za ločeno poročanje obsega novih poslov iz naslova na novo izpogajanih posojil gospodinjstvom in nefinančnim družbam v statistiki obrestnih mer MFI na novo izpogajana posojila zajemajo vse nove posle iz naslova posojil, razen posojil revolving in prekoračitev stanj na računih in dolga po kreditnih karticah, ki so bila v času, ko so bila na novo izpogajana, odobrena, a še ne vrnjena.“

Člen 2

Končna določba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah v skladu s Pogodbama.

V Frankfurtu na Majni, 8. julija 2014

Za Svet ECB

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  UL L 318, 27.11.1998, str. 8.

(2)  Uredba (EU) št. 1072/2013 Evropske centralne banke z dne 24. septembra 2013 o statistiki obrestnih mer, ki jih uporabljajo denarne finančne institucije (ECB/2013/34) (UL L 297, 7.11.2013, str. 51).

(3)  Smernica ECB/2014/15 z dne 4. aprila 2014 o denarni in finančni statistiki (sprejeta dne 4. aprila 2014 in dostopna na spletni strani ECB na naslovu www.ecb.europa.eu). Še ni objavljena v Uradnem listu.


Top