Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0724

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 724/2014 z dne 26. junija 2014 o standardu za izmenjavo pri pošiljanju podatkov v skladu z zahtevami iz Uredbe (EU) št. 549/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Evropski uniji Besedilo velja za EGP

OJ L 192, 1.7.2014, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/724/oj

1.7.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 192/38


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 724/2014

z dne 26. junija 2014

o standardu za izmenjavo pri pošiljanju podatkov v skladu z zahtevami iz Uredbe (EU) št. 549/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Evropski uniji

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 549/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Evropski uniji (1) ter zlasti člena 3(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Iz člena 3(2) Uredbe (EU) št. 549/2013 izhaja, da morajo države članice Komisiji pošiljati podatke in metapodatke, ki jih zahteva Uredba, v skladu z opredeljenim standardom za izmenjavo podatkov in drugimi praktičnimi ureditvami, ki jih določi Komisija.

(2)

Uporaba enotnega standarda za izmenjavo in pošiljanje podatkov za statistiko, zajeto v Uredbi (EU) št. 549/2013, bi znatno prispevala k integraciji poslovnih procesov na tem področju statistike.

(3)

Pobudo za izmenjavo statističnih podatkov in metapodatkov (SDMX – Statistical Data and Metadata eXchange) o statističnih in tehničnih standardih za izmenjavo podatkov in metapodatkov so oblikovali Banka za mednarodne poravnave, Evropska centralna banka, Komisija (Eurostat), Mednarodni denarni sklad, Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), Združeni narodi in Svetovna banka. SDMX za izmenjavo uradnih statističnih podatkov zagotavlja statistične in tehnične standarde, vključno z označevalnim jezikom SDMX s sintakso XML (v nadaljnjem besedilu: oblika zapisa SDMX-ML) Zato bi bilo treba uvesti novo obliko zapisa podatkov in opredelitev strukture podatkov, oblikovani v skladu s tem standardom. Da bi olajšali prehod na novo obliko zapisa, bi morala Komisija prvi dve leti po začetku veljavnosti Uredbe državam članicam zagotoviti predloge, ki se lahko uporabijo kot vhodni podatki za orodja za pretvorbo SDMX.

(4)

Komisija bi morala dati na voljo podrobno dokumentacijo v zvezi z opredelitvami strukture podatkov SDMX in smernice za njihovo izvajanje.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za evropski statistični sistem –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standard za pošiljanje podatkov

Države članice zagotovijo podatke, ki jih zahteva Uredba (EU) št. 549/2013, z opredelitvami strukture podatkov SDMX.

Člen 2

Tehnične specifikacije oblike zapisa podatkov

Države članice zagotovijo podatke in metapodatke v obliki zapisa SDMX-ML.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. septembra 2014.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. junija 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 174, 26.6.2013, str. 1.


Top