EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0594

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 594/2014 z dne 3. junija 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z obliko obveščanja v skladu s členom 17(1) Uredbe (EU) št. 346/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o evropskih skladih za socialno podjetništvo Besedilo velja za EGP

OJ L 165, 4.6.2014, p. 44–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/594/oj

4.6.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 165/44


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 594/2014

z dne 3. junija 2014

o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z obliko obveščanja v skladu s členom 17(1) Uredbe (EU) št. 346/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o evropskih skladih za socialno podjetništvo

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 346/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2013 o evropskih skladih za socialno podjetništvo (1) in zlasti člena 17(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 17(1) Uredbe (EU) št. 346/2013 od pristojnega organa matične države članice Evropskega sklada za socialno podjetništvo (EuSEF) zahteva, da države članice gostiteljice in Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) obvesti o dogodkih, povezanih s potnim listom upraviteljev kvalificiranih skladov za socialno podjetništvo. Člen 22(3) navedene uredbe od pristojnega organa matične države članice zahteva tudi, da pristojne organe držav članic gostiteljic obvesti o izbrisu upravitelja EuSEF iz registra.

(2)

Glede na to, da ESMA še ni razvila namenskega informacijskega orodja za navedeno obvestilo, je uporaba elektronske pošte najustreznejša oblika za to vrsto obveščanja med pristojnimi organi in ESMA. Zato bi morala ESMA pripraviti seznam ustreznih elektronskih naslovov in ga posredovati vsem pristojnim organom.

(3)

Ta uredba temelji na osnutku izvedbenih tehničnih standardov, ki ga je ESMA predložila Komisiji.

(4)

Zaradi omejenega obsega in vpliva oblike obveščanja ter ob upoštevanju, da naj bi samo pristojni organi uporabljali posebno določeno obliko, ESMA ni opravila javnega posvetovanja glede uvedbe te oblike obveščanja. ESMA je zaprosila za mnenje interesno skupino ESMA za vrednostne papirje in trge, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (2)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba določa obliko obveščanja o dogodkih iz členov 17(1) in 22(3) Uredbe (EU) št. 346/2013 med pristojnimi organi in ESMA.

Člen 2

Oblika obveščanja

Pristojni organ matične države članice Evropskega sklada za socialno podjetništvo po elektronski pošti obvesti pristojne organe držav članic gostiteljic in ESMA o dogodkih iz členov 17(1) in 22(3) Uredbe (EU) št. 346/2013, in sicer tako, da izpolni obrazec iz Priloge k tej uredbi.

Člen 3

Seznam elektronskih naslovov

Vsak pristojni organ sporoči ESMA ustrezni elektronski naslov za sporočanje informacij o nadzoru.

ESMA vsem pristojnim organom posreduje seznam ustreznih elektronskih naslovov, vključno z ustreznim elektronskim naslovom ESMA.

Člen 4

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. junija 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 115, 25.4.2013, str. 18.

(2)  Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).


PRILOGA

Obvestilo o registraciji upravitelja evropskih skladov za socialno podjetništvo (EuSEF) ali posodobitvi informacij, ki so že bile priglašene

Image


Top