Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0109

Delegirana direktiva Komisije 2014/109/EU z dne 10. oktobra 2014 o spremembi Priloge II k Direktivi 2014/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta z vzpostavitvijo knjižnice slikovnih opozoril, ki se uporabljajo za tobačne izdelke Besedilo velja za EGP

OJ L 360, 17.12.2014, p. 22–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2014/109/oj

17.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 360/22


DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE 2014/109/EU

z dne 10. oktobra 2014

o spremembi Priloge II k Direktivi 2014/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta z vzpostavitvijo knjižnice slikovnih opozoril, ki se uporabljajo za tobačne izdelke

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2014/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o proizvodnji, predstavitvi in prodaji tobačnih in povezanih izdelkov in razveljavitvi Direktive 2001/37/ES (1) ter zlasti člena 10(3)(b) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 10 Direktive 2014/40/EU določa, da se na vsakem zavojčku in kakršni koli zunanji embalaži tobačnih izdelkov za kajenje navedejo sestavljena zdravstvena opozorila, razen če so izvzeti v skladu s členom 11. Sestavljena zdravstvena opozorila morajo med drugim zajemati eno od besedilnih opozoril iz Priloge I in ustrezno barvno fotografijo iz knjižnice slik iz Priloge II k navedeni direktivi.

(2)

Direktiva 2014/40/EU prav tako pooblašča Komisijo za sprejemanje delegiranih aktov za vzpostavitev in prilagoditev knjižnice slik iz Priloge II, pri čemer upošteva znanstveni razvoj in razvoj trga.

(3)

Zato bi bilo treba Prilogo II k Direktivi 2014/40/EU ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga II k Direktivi 2014/40/EU se spremeni skladno s Prilogo k tej direktivi.

Člen 2

1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje 20. maja 2016. Komisiji nemudoma sporočijo besedilo navedenih predpisov.

Navedeni predpisi se začnejo uporabljati 20. maja 2016.

2.   Države članice Komisiji predložijo besedila temeljnih določb nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 10. oktobra 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 127, 29.4.2014, str. 1.


PRILOGA

„PRILOGA II

Knjižnica slik (za sestavljena zdravstvena opozorila)

(iz člena 10(1))

1. niz

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

2. niz

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

3. niz

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


Top