Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0075

Delegirana direktiva Komisije 2014/75/EU z dne 13. marca 2014 o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za živo srebro, v hladnih katodnih fluorescentnih sijalkah (CCFL) za osvetlitev ozadja zaslonov s tekočimi kristali, ki se uporabljajo v instrumentih za spremljanje in nadzor za industrijsko uporabo, danih na trg pred 22. julijem 2017 , kadar količina živega srebra ne presega 5 mg na sijalko, zaradi prilagoditve tehničnemu napredku Besedilo velja za EGP

OJ L 148, 20.5.2014, p. 84–85 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2014/75/oj

20.5.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 148/84


DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE 2014/75/EU

z dne 13. marca 2014

o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za živo srebro, v hladnih katodnih fluorescentnih sijalkah (CCFL) za osvetlitev ozadja zaslonov s tekočimi kristali, ki se uporabljajo v instrumentih za spremljanje in nadzor za industrijsko uporabo, danih na trg pred 22. julijem 2017, kadar količina živega srebra ne presega 5 mg na sijalko, zaradi prilagoditve tehničnemu napredku

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (1) ter zlasti člena 5(1)(a) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2011/65/EU prepoveduje uporabo živega srebra v električni in elektronski opremi, ki je dana na trg.

(2)

Številni instrumenti za spremljanje in nadzor za industrijsko uporabo so opremljeni z zasloni s tekočimi kristali (LCD) z osvetljenim ozadjem, ki zahtevajo uporabo hladnih katodnih fluorescentnih sijalk (CCFL), ki vsebujejo 5 mg živega srebra. Skupni negativni vplivi na okolje, zdravje in varnost potrošnikov, ki bi jih povzročila nadomestitev CCFL, ki vsebujejo živo srebro, v instrumentih za spremljanje in nadzor za industrijsko uporabo, bi verjetno prevladali nad skupnimi prednostmi nadomestitve za okolje, zdravje in varnost potrošnikov.

(3)

Da bi bilo omogočeno popravljanje in podaljšanje življenjske dobe izdelkov, bi bilo treba odobriti izvzetje iz prepovedi živega srebra v CCFL za osvetlitev ozadja zaslonov s tekočimi kristali v instrumentih za spremljanje in nadzor za industrijsko uporabo. V skladu z načelom „popravljeno kot izdelano“ bi se morala izjema uporabljati za vse izdelke, dane na trg pred 22. julijem 2017, ki je datum za uskladitev za instrumente za spremljanje in nadzor za industrijsko uporabo, obdobje veljavnosti izjeme pa bi moralo biti 7 let od tega datuma. Izjema verjetno ne bo negativno vplivala na inovacije.

(4)

Direktivo 2011/65/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga IV k Direktivi 2011/65/EU se spremeni, kakor je navedeno v Prilogi k tej direktivi.

Člen 2

1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje zadnji dan šestega meseca po začetku veljavnosti. Komisiji takoj sporočijo besedilo navedenih predpisov.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice Komisiji sporočijo besedilo temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 13. marca 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 174, 1.7.2011, str. 88.


PRILOGA

V Prilogi IV k Direktivi 2011/65/EU se doda naslednja točka 35:

„35.

Živo srebro v hladnih katodnih fluorescentnih sijalkah za osvetlitev ozadja zaslonov s tekočimi kristali, ki se uporabljajo v instrumentih za spremljanje in nadzor za industrijsko uporabo, danih na trg pred 22. julijem 2017, kadar količina živega srebra ne presega 5 mg na sijalko

Veljati preneha 21. julija 2024.“


Top