Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0020

Izvedbena direktiva Komisije 2014/20/EU z dne 6. februarja 2014 o določitvi stopenj Unije za osnovni in certificirani semenski krompir ter pogojev in oznak, ki se uporabljajo za te stopnje Besedilo velja za EGP

OJ L 38, 7.2.2014, p. 32–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2014/20/oj

7.2.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 38/32


IZVEDBENA DIREKTIVA KOMISIJE 2014/20/EU

z dne 6. februarja 2014

o določitvi stopenj Unije za osnovni in certificirani semenski krompir ter pogojev in oznak, ki se uporabljajo za te stopnje

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/56/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semenskega krompirja (1) in zlasti prvega pododstavka člena 3(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Direktivo Komisije 93/17/EGS (2) so bila uvedena pravila glede stopenj Unije za osnovni semenski krompir.

(2)

Zaradi hitrega tehničnega in znanstvenega razvoja na področju sistemov proizvodnje semenskega krompirja ter povečane trgovine s semenskim krompirjem na notranjem trgu je zaželeno, da se navedena pravila prilagodijo. Glede na razvoj tega sektorja bi se morala taka pravila uporabljati tudi za certificirani semenski krompir.

(3)

Navedena pravila bi morala zajemati določitev enotnih imen stopenj Unije. Vključevati bi morala tudi pogoje za dajanje na trg semenskega krompirja in partij semenskega krompirja za vse zadevne stopnje Unije. Navedeni pogoji bi morali po potrebi zajemati pogoje glede prisotnosti škodljivih organizmov, krompirja drugih sort in krompirja s poškodbami, uvelosti ter prisotnosti zemlje in tujih primesi.

(4)

Zahteva, da rastlina raste na zemljišču, na katerem vsaj tri leta ni bil gojen krompir, in da je najmanj dvakrat uradno pregledana, ni več potrebna glede na strožje zahteve za stopnje Unije, določene v tej direktivi.

(5)

Od sprejetja Direktive 2002/56/ES se je poglobilo znanstveno razumevanje povezave med številom generacij in stopnjo prisotnosti škodljivih organizmov na semenskem krompirju. Za zmanjšanje fitosanitarnega tveganja, ki ga pomenijo škodljivi organizmi v latentni obliki, je treba omejiti število generacij. Navedena omejitev je potrebna za zmanjšanje navedenega tveganja, na voljo pa ni drugih, manj strogih ukrepov, ki bi jo nadomestili. Izkušnje kažejo, da bi bilo treba za stopnje Unije S, SE in E dovoliti največje število generacij za vsako od teh stopenj Unije. Da se zagotovi skladnost z bistvenimi zahtevami, bi moralo veljati, da so navedene zahteve izpolnjene šele na podlagi uradnega pregleda.

(6)

Direktivo 93/17/EGS bi bilo zato treba razveljaviti.

(7)

Ukrepi iz te direktive so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za semenski material za poljedelstvo, vrtnarstvo in gozdarstvo –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Stopnje Unije za osnovni semenski krompir

1.   Države članice zagotovijo, da se osnovni semenski krompir lahko trži kot „EU-stopnja S“, če izpolnjuje naslednje pogoje:

(a)

pri uradnem pregledu je bilo ugotovljeno, da krompir izpolnjuje pogoje iz točke (1)(a) Priloge I; ter

(b)

pri uradnem pregledu je bilo ugotovljeno, da njegove partije izpolnjujejo pogoje iz točke (1)(b) navedene priloge.

2.   Države članice zagotovijo, da se osnovni semenski krompir lahko trži kot „EU-stopnja SE“, če izpolnjuje naslednje pogoje:

(a)

pri uradnem pregledu je bilo ugotovljeno, da krompir izpolnjuje pogoje iz točke (2)(a) Priloge I; ter

(b)

pri uradnem pregledu je bilo ugotovljeno, da njegove partije izpolnjujejo pogoje iz točke (2)(b) navedene priloge.

3.   Države članice zagotovijo, da se osnovni semenski krompir lahko trži kot „EU-stopnja E“, če izpolnjuje naslednje pogoje:

(a)

pri uradnem pregledu je bilo ugotovljeno, da krompir izpolnjuje pogoje iz točke (3)(a) Priloge I; ter

(b)

pri uradnem pregledu je bilo ugotovljeno, da njegove partije izpolnjujejo pogoje iz točke (3)(b) navedene priloge.

Člen 2

Stopnje Unije za certificirani semenski krompir

1.   Države članice zagotovijo, da se certificirani semenski krompir lahko trži kot „EU-stopnja A“, če izpolnjuje naslednje pogoje:

(a)

pri uradnem pregledu je bilo ugotovljeno, da krompir izpolnjuje pogoje iz točke (1)(a) Priloge II; ter

(b)

pri uradnem pregledu je bilo ugotovljeno, da njegove partije izpolnjujejo pogoje iz točke (1)(b) navedene priloge.

2.   Države članice zagotovijo, da se certificirani semenski krompir lahko trži kot „EU-stopnja B“, če izpolnjuje naslednje pogoje:

(a)

pri uradnem pregledu je bilo ugotovljeno, da krompir izpolnjuje pogoje iz točke (2)(a) Priloge II; ter

(b)

pri uradnem pregledu je bilo ugotovljeno, da njegove partije izpolnjujejo pogoje iz točke (2)(b) navedene priloge.

Člen 3

Obveščanje Komisije

Države članice obvestijo Komisijo o obsegu, v katerem uporabljajo navedene stopnje Unije pri potrjevanju svoje lastne proizvodnje.

Člen 4

Prenos

1.   Države članice najpozneje 31. decembra 2015 sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. Komisiji nemudoma sporočijo besedilo navedenih predpisov.

Navedene predpise uporabljajo od 1. januarja 2016.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice sporočijo Komisiji besedila temeljnih določb nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 5

Razveljavitev

Direktiva 93/17/EGS se razveljavi z učinkom od 1. januarja 2016.

Člen 6

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 7

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 6. februarja 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 193, 20.7.2002, str. 60.

(2)  Direktiva Komisije 93/17/EGS z dne 30. marca 1993 o določitvi stopenj Skupnosti za osnovni semenski krompir, skupaj s pogoji in označbami, ki se uporabljajo za te stopnje (UL L 106, 30.4.1993, str. 7.)


PRILOGA I

Pogoji za osnovni semenski krompir

1.

Pogoji za osnovni semenski krompir „EU-stopnja S“ so:

(a)

pogoji za semenski krompir:

(i)

število rastlin, ki niso sortno pristne, in število rastlin druge sorte skupaj ne sme presegati 0,1 %;

(ii)

število rastlin, ki jih je prizadela okužba s črno nogo, ne sme presegati 0,1 %;

(iii)

v neposrednem potomstvu število rastlin, ki kažejo simptome virusne okužbe, ne sme presegati 1,0 %;

(iv)

število rastlin s simptomi mozaika in število rastlin s simptomi, ki jih povzroča virus zvijanja krompirjevih listov, skupaj ne sme presegati 0,2 %;

(v)

število generacij, vključno s predosnovnimi na polju in osnovnimi generacijami, je omejeno na pet;

(vi)

če generacija ni navedena na uradni nalepki, se šteje, da zadevni krompir pripada peti generaciji.

(b)

odstopanja, ki veljajo za partije glede naslednjih nečistoč, poškodb in bolezni:

(i)

semenski krompir, ki ga je prizadela gniloba, razen obročkaste gnilobe ali rjave gnilobe, ne sme presegati 0,5 mas. %, od česar semenski krompir, ki ga je prizadela mokra gniloba, ne sme presegati 0,2 mas. %;

(ii)

semenski krompir s črno gnilobo, ki prizadene več kot 10 % njegove površine, ne sme presegati 5,0 mas. %;

(iii)

semenski krompir z navadno krastavostjo, ki prizadene več kot tretjino njegove površine, ne sme presegati 5,0 mas. %;

(iv)

semenski krompir s prašnato krastavostjo, ki prizadene več kot 10 % njegove površine, ne sme presegati 3,0 mas. %;

(v)

gomolji, uveli zaradi pretirane izsušitve ali izsušitve, ki jo povzroča srebrna gniloba, ne smejo presegati 1,0 mas. %;

(vi)

semenski krompir z zunanjimi poškodbami, vključno z izmaličenimi ali poškodovani gomolji, ne sme presegati 3,0 mas. %;

(vii)

prisotnost zemlje in tujih primesi ne sme presegati 1,0 mas. %;

(viii)

skupni odstotek semenskega krompirja, za katerega veljajo odstopanja iz točk (i) do (vi), ne sme presegati 6,0 mas. %.

2.

Pogoji za osnovni semenski krompir „EU-stopnja SE“ so:

(a)

pogoji za semenski krompir:

(i)

število rastlin, ki niso sortno pristne, in število rastlin druge sorte skupaj ne sme presegati 0,1 %;

(ii)

število rastlin, ki jih je prizadela okužba s črno nogo, ne sme presegati 0,5 %;

(iii)

v neposrednem potomstvu število rastlin, ki kažejo simptome virusne okužbe, ne sme presegati 2,0 %;

(iv)

število rastlin s simptomi mozaika ali simptomi, ki jih povzroča virus zvijanja krompirjevih listov, ne sme presegati 0,5 %;

(v)

število generacij, vključno s predosnovnimi na polju in osnovnimi generacijami, je omejeno na šest;

(vi)

če generacija ni navedena na uradni nalepki, se šteje, da zadevni krompir pripada šesti generaciji.

(b)

odstopanja, ki veljajo za partije glede naslednjih nečistoč, poškodb in bolezni:

(i)

semenski krompir, ki ga je prizadela gniloba, razen obročkaste gnilobe ali rjave gnilobe, ne sme presegati 0,5 mas. %, od česar semenski krompir, ki ga je prizadela mokra gniloba, ne sme presegati 0,2 mas. %;

(ii)

semenski krompir s črno gnilobo, ki prizadene več kot 10 % njegove površine, ne sme presegati 5,0 mas. %;

(iii)

semenski krompir z navadno krastavostjo, ki prizadene več kot tretjino njegove površine, ne sme presegati 5,0 mas. %;

(iv)

semenski krompir s prašnato krastavostjo, ki prizadene več kot 10 % njegove površine, ne sme presegati 3,0 mas. %;

(v)

gomolji, uveli zaradi pretirane izsušitve ali izsušitve, ki jo povzroča srebrna gniloba, ne smejo presegati 1,0 mas. %;

(vi)

semenski krompir z zunanjimi poškodbami, vključno z izmaličenimi ali poškodovani gomolji, ne sme presegati 3,0 mas. %;

(vii)

prisotnost zemlje in tujih primesi ne sme presegati 1,0 mas. %;

(viii)

skupni odstotek semenskega krompirja, za katerega veljajo odstopanja iz točk (i) do (vi), ne sme presegati 6,0 mas. %.

3.

Pogoji za osnovni semenski krompir „EU-stopnja E“ so:

(a)

pogoji za semenski krompir:

(i)

število rastlin, ki niso sortno pristne, in število rastlin druge sorte skupaj ne sme presegati 0,1 %;

(ii)

število rastlin, ki jih je prizadela okužba s črno nogo, ne sme presegati 1,0 %;

(iii)

v neposrednem potomstvu število rastlin, ki kažejo simptome virusne okužbe, ne sme presegati 4,0 %;

(iv)

število rastlin s simptomi mozaika ali simptomi, ki jih povzroča virus zvijanja krompirjevih listov, ne sme presegati 0,8 %;

(v)

število generacij, vključno s predosnovnimi na polju in osnovnimi generacijami, je omejeno na sedem;

(vi)

če generacija ni navedena na uradni nalepki, se šteje, da zadevni krompir pripada sedmi generaciji.

(b)

odstopanja, ki veljajo za partije glede naslednjih nečistoč, poškodb in bolezni:

(i)

semenski krompir, ki ga je prizadela gniloba, razen obročkaste gnilobe ali rjave gnilobe, ne sme presegati 0,5 mas. %, od česar semenski krompir, ki ga je prizadela mokra gniloba, ne sme presegati 0,2 mas. %;

(ii)

semenski krompir s črno gnilobo, ki prizadene več kot 10 % njegove površine, ne sme presegati 5,0 mas. %;

(iii)

semenski krompir z navadno krastavostjo, ki prizadene več kot tretjino njegove površine, ne sme presegati 5,0 mas. %;

(iv)

semenski krompir s prašnato krastavostjo, ki prizadene več kot 10 % njegove površine, ne sme presegati 3,0 mas. %;

(v)

gomolji, uveli zaradi pretirane izsušitve ali izsušitve, ki jo povzroča srebrna gniloba, ne smejo presegati 1,0 mas. %;

(vi)

semenski krompir z zunanjimi poškodbami, vključno z izmaličenimi ali poškodovani gomolji, ne sme presegati 3,0 mas. %;

(vii)

prisotnost zemlje in tujih primesi ne sme presegati 1,0 mas. %;

(viii)

skupni odstotek semenskega krompirja, za katerega veljajo odstopanja iz točk (i) do (vi), ne sme presegati 6,0 mas. %.


PRILOGA II

Minimalni pogoji za certificirani semenski krompir

1.

Pogoji za certificirani semenski krompir „EU-stopnja A“ so:

(a)

pogoji za semenski krompir:

(i)

število rastlin, ki niso sortno pristne, in število rastlin druge sorte skupaj ne sme presegati 0,2 %;

(ii)

število rastlin, ki jih je prizadela okužba s črno nogo, ne sme presegati 2,0 %;

(iii)

v neposrednem potomstvu število rastlin, ki kažejo simptome virusne okužbe, ne sme presegati 8,0 %;

(iv)

število rastlin s simptomi mozaika ali simptomi, ki jih povzroča virus zvijanja krompirjevih listov, ne sme presegati 2,0 %.

(b)

odstopanja, ki veljajo za partije glede naslednjih nečistoč, poškodb in bolezni:

(i)

semenski krompir, ki ga je prizadela gniloba, razen obročkaste gnilobe ali rjave gnilobe, ne sme presegati 0,5 mas. %, od česar semenski krompir, ki ga je prizadela mokra gniloba, ne sme presegati 0,2 mas. %;

(ii)

semenski krompir s črno gnilobo, ki prizadene več kot 10 % njegove površine, ne sme presegati 5,0 mas. %;

(iii)

semenski krompir z navadno krastavostjo, ki prizadene več kot tretjino njegove površine, ne sme presegati 5,0 mas. %;

(iv)

semenski krompir s prašnato krastavostjo, ki prizadene več kot 10 % njegove površine, ne sme presegati 3,0 mas. %;

(v)

gomolji, uveli zaradi pretirane izsušitve ali izsušitve, ki jo povzroča srebrna gniloba, ne smejo presegati 1,0 mas. %;

(vi)

semenski krompir z zunanjimi poškodbami, vključno z izmaličenimi ali poškodovani gomolji, ne sme presegati 3,0 mas. %;

(vii)

prisotnost zemlje in tujih primesi ne sme presegati 2,0 mas.%;

(viii)

skupni odstotek semenskega krompirja, za katerega veljajo odstopanja iz točk (i) do (vi), ne sme presegati 8,0 mas. %.

2.

Pogoji za osnovni semenski krompir „EU-stopnja B“ so:

(a)

pogoji za semenski krompir:

(i)

število rastlin, ki niso sortno pristne, in število rastlin druge sorte skupaj ne sme presegati 0,5 %;

(ii)

število rastlin, ki jih je prizadela okužba s črno nogo, ne sme presegati 4,0 %;

(iii)

v neposrednem potomstvu število rastlin, ki kažejo simptome virusne okužbe, ne sme presegati 10,0 %;

(iv)

število rastlin s simptomi mozaika ali simptomi, ki jih povzroča virus zvijanja krompirjevih listov, ne sme presegati 6,0 %.

(b)

odstopanja, ki veljajo za partije glede naslednjih nečistoč, poškodb in bolezni:

(i)

semenski krompir, ki ga je prizadela gniloba, razen obročkaste gnilobe ali rjave gnilobe, ne sme presegati 0,5 mas. %, od česar semenski krompir, ki ga je prizadela mokra gniloba, ne sme presegati 0,2 mas. %;

(ii)

semenski krompir s črno gnilobo, ki prizadene več kot 10 % njegove površine, ne sme presegati 5,0 mas. %;

(iii)

semenski krompir z navadno krastavostjo, ki prizadene več kot tretjino njegove površine, ne sme presegati 5,0 mas. %;

(iv)

semenski krompir s prašnato krastavostjo, ki prizadene več kot 10 % njegove površine, ne sme presegati 3,0 mas. %;

(v)

gomolji, uveli zaradi pretirane izsušitve ali izsušitve, ki jo povzroča srebrna gniloba, ne smejo presegati 1,0 mas. %;

(vi)

semenski krompir z zunanjimi poškodbami, vključno z izmaličenimi ali poškodovani gomolji, ne sme presegati 3,0 mas. %;

(vii)

prisotnost zemlje in tujih primesi ne sme presegati 2,0 mas.%;

(viii)

skupni odstotek semenskega krompirja, za katerega veljajo odstopanja iz točk (i) do (vi), ne sme presegati 8,0 mas. %.


Top