Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0012

Delegirana direktiva Komisije 2014/12/EU z dne 18. oktobra 2013 o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za svinec v spajkah na ploščah tiskanega vezja detektorjev in enot za zajem podatkov za pozitronske emisijske tomografe, integrirane v opremo za magnetnoresonančno slikanje, zaradi prilagoditve tehničnemu napredku Besedilo velja za EGP

OJ L 4, 9.1.2014, p. 67–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2014/12/oj

9.1.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 4/67


DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE 2014/12/EU

z dne 18. oktobra 2013

o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za svinec v spajkah na ploščah tiskanega vezja detektorjev in enot za zajem podatkov za pozitronske emisijske tomografe, integrirane v opremo za magnetnoresonančno slikanje, zaradi prilagoditve tehničnemu napredku

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (1) ter zlasti člena 5(1)(a) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2011/65/EU prepoveduje uporabo svinca v električni in elektronski opremi, ki je dana na trg.

(2)

V pozitronskih emisijskih tomografih, integriranih v opremo za magnetnoresonančno slikanje, pride do močnih tresljajev. V raziskavah, v katerih so preučevali občutljivost spajk brez svinca za tresljaje, se je pokazalo, da se navedene spajke pod močnim tresenjem hitreje obrabijo kot kositrne/svinčene spajke. Zaradi posebnih pogojev in geometrijskih omejitev opreme so mehanski ukrepi, s katerimi bi odpravili ali ustrezno zmanjšali učinke močnih tresljajev, mogoči le v zelo omejenem obsegu.

(3)

Zamenjava ali opustitev svinca trenutno znanstveno in tehnično ni izvedljiva. Potrebna je začasna izjema, da bodo imeli proizvajalci na voljo dovolj časa za raziskave in iskanje primernih materialov in zasnov brez svinca.

(4)

Direktivo 2011/65/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga IV k Direktivi 2011/65/EU se spremeni, kakor je navedeno v Prilogi k tej direktivi.

Člen 2

1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje zadnji dan šestega meseca po začetku veljavnosti. Komisiji takoj sporočijo besedilo navedenih predpisov.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice Komisiji sporočijo besedilo temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 18. oktobra 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 174, 1.7.2011, str. 88.


PRILOGA

V Prilogi IV k Direktivi 2011/65/EU se doda naslednja točka 32:

„32.

Svinec v spajkah na ploščah tiskanega vezja detektorjev in enot za zajem podatkov za pozitronske emisijske tomografe, integrirane v opremo za magnetnoresonančno slikanje. Preneha veljati 31. decembra 2019.“


Top