EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0512

Sklep Sveta 2014/512/SZVP z dne 31. julija 2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini

OJ L 229, 31.7.2014, p. 13–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 22/07/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/512/oj

31.7.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 229/13


SKLEP SVETA 2014/512/SZVP

z dne 31. julija 2014

o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Voditelji držav ali vlad Evropske unije so 6. marca 2014 odločno obsodili neizzvano kršitev suverenosti in ozemeljske nedotakljivosti Ukrajine s strani Ruske federacije ter slednjo pozvali, da svoje oborožene sile nemudoma umakne na območja, na katerih so v skladu z ustreznimi sporazumi njene oborožene sile stalno nameščene. Izjavili so, da bi vsakršno nadaljnje ravnanje Ruske federacije, ki bi destabiliziralo razmere v Ukrajini, imelo na številnih gospodarskih področjih dodatne in daljnosežne posledice za odnose med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Rusko federacijo na drugi strani.

(2)

Svet je 17. marca 2014 sprejel Sklep 2014/145/SZVP o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine (1), pri čemer je Svet sprejel ukrepe omejitev potovanja in zamrznitev sredstev.

(3)

Evropski svet je 21. marca 2014 opozoril na izjavo voditeljev držav ali vlad z dne 6. marca 2014 ter pozval Komisijo in države članice, da pripravijo morebitne ciljno usmerjene ukrepe.

(4)

Voditelji držav ali vlad Evropske unije so 27. maja, 27. junija in 16. julija 2014 potrdili, da Komisija, ESZD in države članice opravljajo pripravljalno delo, da bi lahko brez odlašanja sprejeli dodatne ukrepe.

(5)

Svet je 22. julija Rusko federacijo pozval, da dejavno izkoristi svoj vpliv nad nezakonito oboroženimi skupinami, da bi nemudoma omogočili popoln, varen in zanesljiv dostop do območja sestrelitve letala Malaysian Airlines na letu MH17 v Donetsku, polno sodelovanje pri prevzemu posmrtnih ostankov in osebnih predmetov ter polno sodelovanje pri neodvisni preiskavi, vključno z neoviranim dostopom do tega območja tako dolgo, kot je to potrebno za zadevno preiskavo in morebitne nadaljnje preiskave.

(6)

Svet je Rusijo pozval tudi, da ustavi vedno večji pretok orožja, opreme in vojaških skupin čez mejo, da bi dosegli hitro in otipljivo umiritev razmer. Svet je Rusijo tudi pozval, da umakne svoje dodatne čete z obmejnega območja.

(7)

Svet je opozoril na predhodne zaveze Evropskega sveta in izrazil pripravljenost, da brez odlašanja uvede sveženj nadaljnjih znatnih omejevalnih ukrepov, če Rusija ne bo takoj in polno sodelovala v zvezi z navedenimi zahtevami. Svet je Komisijo in ESZD pozval, da do 24. julija končata pripravljalno delo v zvezi z morebitnimi ciljno usmerjenimi ukrepi in predstavita predloge za ukrepanje, tudi na področju dostopa do kapitalskih trgov, obrambe, blaga z dvojno rabo in občutljivih tehnologij, vključno v energetskem sektorju.

(8)

Glede na resnost razmer Svet meni, da je ustrezno sprejeti omejevalne ukrepe v odziv na delovanje Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini.

(9)

V tem smislu je ustrezno prepovedati transakcije z novimi obveznicami ali lastniškim kapitalom ali podobnimi finančnimi instrumenti ali zagotavljanje financiranja ali naložbenih storitev ali trgovanje z navedenimi finančnimi instrumenti, katerih čas zapadlosti presega 90 dni, ki jih izdajo ruske finančne institucije, ki so v državni lasti, razen institucije mednarodnega značaja, ki imajo sedež v Rusiji in so bile ustanovljene z medvladnimi sporazumi, sklenjenimi z Rusijo kot eno od delničarjev. Te prepovedi ne vplivajo na odobritev posojil tem ruskim finančnim institucijam, ki so v državni lasti, ali na odobritev posojil s strani teh finančnih institucij, neodvisno od njihove zapadlosti.

(10)

Države članice bi morale poleg tega prepovedati prodajo, dobavo, prenos ali izvoz orožja in sorodnega materiala vseh vrst v Rusijo. Prepovedati bi bilo treba tudi nabavo orožja in sorodnega materiala vseh vrst iz Rusije.

(11)

Prepovedati bi bilo treba tudi prodajo, dobavo, prenos ali izvoz blaga z dvojno rabo za vojaško uporabo ali vojaškim končnim uporabnikom v Rusiji. Ta prepoved ne bi smela vplivati na izvoz blaga in tehnologije z dvojno rabo, vključno za aeronavtiko in za vesoljsko industrijo, za nevojaško rabo in/ali za nevojaške končne uporabnike.

(12)

Prepovedati bi bilo treba prodajo, dobavo, prenos ali izvoz določenega občutljivega blaga in tehnologij, kadar so namenjeni za dejavnosti globokomorskega iskanja in pridobivanja nafte, dejavnosti iskanja in pridobivanja nafte na Arktiki ter projekte pridobivanja nafte iz skrilavca.

(13)

Za izvajanje določenih ukrepov je potrebno nadaljnje ukrepanje Unije –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Prepovedani so neposredni ali posredni nakupi ali prodaja, posredništvo ali pomoč pri izdaji ali kakršno koli drugo trgovanje z obveznicami, lastniškim kapitalom ali podobnimi finančnimi instrumenti, katerih čas zapadlosti presega 90 dni, ki jih po 1. avgusta 2014 izdajo:

(a)

večje kreditne institucije ali institucije za financiranje razvoja s sedežem v Rusiji, ki imajo v javni lasti ali pod javnim nadzorom več kot 50-odstotni delež od 1. avgusta 2014, navedene v Prilogi;

(b)

vsaka pravna oseba, subjekt ali organ zunaj Unije, katerih 50-odstotni delež ali več je v lasti subjekta s seznama v Prilogi, ali

(c)

vsaka pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (b) ali s seznama v Prilogi.

Člen 2

1.   Neposredna ali posredna prodaja, dobava, prenos ali izvoz orožja in sorodnega materiala vseh vrst, vključno z orožjem in strelivom, vojaškimi vozili in opremo, paravojaško opremo in rezervnimi deli za našteto v Rusijo s strani državljanov držav članic ali z ozemelj držav članic ali z uporabo plovil ali zrakoplovov pod njihovo zastavo so prepovedani, ne glede na to, ali navedeno izvira z ozemelj držav članic ali ne.

2.   Prepovedano je:

(a)

neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč, posredniške ali druge storitve v zvezi z vojaškimi dejavnostmi ter zagotavljanjem, izdelavo, vzdrževanjem in uporabo orožja in sorodnega materiala vseh vrst, vključno z orožjem in strelivom, vojaškimi vozili in opremo, paravojaško opremo in rezervnimi deli za našteto, vsem fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom v Rusiji ali za uporabo v njej;

(b)

neposredno ali posredno nuditi financiranje ali finančno pomoč v zvezi z vojaškimi dejavnostmi, ki vključuje zlasti nepovratna sredstva, posojila in izvozna kreditna zavarovanja ali garancije, pa tudi zavarovanje in pozavarovanje za kakršno koli prodajo, dobavo, prenos ali izvoz orožja in sorodnega materiala ali za zagotavljanje s tem povezane tehnične pomoči, posredniških ali drugih storitev vsem osebam, subjektom ali organom v Rusiji ali za uporabo v njej.

3.   Prepovedani so uvoz, nabava ali prenos orožja in sorodnega materiala vseh vrst, vključno z orožjem in strelivom, vojaškimi vozili in opremo, paravojaško opremo in rezervnimi deli za našteto, iz Rusije s strani državljanov držav članic ali z uporabo plovil ali letal pod zastavo držav članic.

4.   Prepovedi iz odstavkov 1, 2 in 3 ne posegajo v izvrševanje pogodb ali dogovorov, sklenjenih pred 1. avgusta 2014, in v zagotavljanje rezervnih delov in storitev, potrebnih za vzdrževanje in varnost obstoječih zmogljivosti v Uniji.

Člen 3

1.   Neposredna ali posredna prodaja, dobava, prenos ali izvoz vsega blaga in tehnologije z dvojno rabo iz seznama v Prilogi I k Uredbi Sveta (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo (2) za vojaško uporabo v Rusiji ali za vojaške končne uporabnike v Rusiji s strani državljanov držav članic ali z ozemelj držav članic ali z uporabo plovil ali zrakoplovov pod njihovo zastavo so prepovedani, ne glede na to, ali navedeno izvira z ozemelj držav članic ali ne.

2.   Prepovedano je:

(a)

neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč, posredniške ali druge storitve v zvezi z blagom in tehnologijo iz odstavka 1 ter v zvezi z zagotavljanjem, izdelavo, vzdrževanjem in uporabo tega blaga in tehnologije vsem osebam, subjektom ali organom v Rusiji ali za uporabo v njej;

(b)

neposredno ali posredno nuditi financiranje ali finančno pomoč v zvezi z blagom in tehnologijo iz odstavka 1, ki vključuje zlasti nepovratna sredstva, posojila in izvozna kreditna zavarovanja za kakršno koli prodajo, dobavo, prenos ali izvoz tega blaga in tehnologije ali za zagotavljanje s tem povezane tehnične pomoči, posredniških ali drugih storitev vsem osebam, subjektom ali organom v Rusiji ali za uporabo v njej.

3.   Prepovedi iz odstavkov 1 in 2 ne posegajo v izvrševanje pogodb ali dogovorov, sklenjenih pred 1. avgusta 2014.

Člen 4

1.   Neposredno ali posredno prodajo, dobavo, prenos ali izvoz določenih tehnologij, primernih za dejavnosti globokomorskega iskanja in pridobivanja nafte, dejavnosti iskanja in pridobivanja nafte na Arktiki ali projekte pridobivanja nafte iz skrilavca v Rusiji, s strani državljanov držav članic ali z ozemlja držav članic ali z uporabo plovil ali zrakoplovov pod pristojnostjo držav članic, mora predhodno odobriti pristojni organ države članice izvoznice.

Unija sprejme potrebne ukrepe za določitev ustreznega blaga, ki ga zajema ta odstavek.

2.   Zagotavljanje:

(a)

tehnične pomoči ali drugih storitev, povezanih s tehnologijami iz odstavka 1;

(b)

financiranja ali finančne pomoči za vsako prodajo, dobavo, prenos ali izvoz tehnologij iz odstavka 1 ali za zagotavljanje s tem povezane tehnične pomoči ali usposabljanja

mora prav tako predhodno odobriti pristojni organ države članice izvoznice.

3.   Pristojni organi držav članic ne odobrijo nobene prodaje, dobave, prenosa ali izvoza tehnologij ali zagotavljanja storitev iz odstavkov 1 in 2, če ugotovijo, da se bo zadevna prodaja, dobava, prenos ali izvoz ali zagotavljanje zadevnih storitev uporabilo za dejavnosti globokomorskega iskanja in pridobivanja nafte, dejavnosti iskanja in pridobivanja nafte na Arktiki ali projekte pridobivanja nafte iz skrilavca v Rusiji.

4.   Odstavek 3 ne posega v izvrševanje pogodb, sklenjenih pred 1. avgusta 2014.

Člen 5

Za čim večji učinek ukrepov iz tega sklepa Unija spodbuja tretje države, da sprejmejo omejevalne ukrepe, podobne ukrepom iz tega sklepa.

Člen 6

Če fizične ali pravne osebe, subjekti ali organi niso vedeli in niso imeli utemeljenega razloga za sum, da bi lahko s svojim ravnanjem kršili prepovedi iz tega sklepa, za svoje ravnanje niso odgovorni.

Člen 7

1.   V zvezi s kakršnimi koli pogodbami ali transakcijami, katerih izvedba je bila posredno ali neposredno, v celoti ali deloma ovirana zaradi ukrepov, uvedenih v skladu s tem sklepom, se ne ugodi nobenemu zahtevku, vključno z zahtevki za nadomestilo škode ali katerimi koli drugimi zahtevki te vrste, kot je odškodninski zahtevek ali zahtevek za uveljavljanje garancije, zlasti zahtevek za podaljšanje dospelosti ali plačilo obveznice, garancije ali jamstva, zlasti finančne garancije ali finančnega jamstva v kakršni koli obliki, ki ga zahtevajo:

(a)

subjekti iz točke (b) ali (c) člena 1 ali s seznama v Prilogi;

(b)

katera koli druga ruska oseba, subjekt ali organ, ali

(c)

katera koli oseba, subjekt ali organ, ki deluje prek ali v imenu ene od oseb, subjektov ali organov iz točke (a) ali (b) tega odstavka.

2.   V vseh postopkih za uveljavitev zahtevka dokazno breme glede dokazovanja, da izpolnitev zahtevka ni prepovedana z odstavkom 1, nosi oseba, ki uveljavlja zahtevek.

3.   Ta člen ne posega v pravico oseb, subjektov in organov iz odstavka 1 do sodne presoje zakonitosti neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti v skladu s tem sklepom.

Člen 8

Prepovedano je zavestno in namerno sodelovati v dejavnostih, katerih namen ali učinek je izogibanje prepovedim iz členov 1 do 4, vključno z delovanjem namesto enega od subjektov iz člena 1.

Člen 9

1.   Ta sklep se uporablja do 31. julija 2015.

2.   Ta sklep se redno pregleduje. Če Svet meni, da njegovi cilji niso izpolnjeni, ga lahko po potrebi podaljša ali spremeni.

3.   Omejevalni ukrepi iz tega sklepa se pregledajo najpozneje do 31. oktobra 2014, pri čemer se zlasti upoštevajo njihov učinek in ukrepi, ki so jih sprejele tretje države.

Člen 10

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 31. julija 2014

Za Svet

Predsednik

S. GOZI


(1)  UL L 78, 17.3.2014, str. 16.

(2)  UL L 134, 29.5.2009, str. 1.


PRILOGA

SEZNAM INSTITUCIJ IZ ČLENA 1(a)

1.

SBERBANK

2.

VTB BANK

3.

GAZPROMBANK

4.

VNESHECONOMBANK (VEB)

5.

ROSSELKHOZBANK


Top