Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0348

2014/348/EU: Sklep Sveta z dne 5. junija 2014 o stališču, ki se v imenu Evropske unije sprejme v Skupnem odboru EGP glede spremembe Protokola 31 k Sporazumu EGP o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svoboščine

OJ L 174, 13.6.2014, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/348/oj

13.6.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 174/40


SKLEP SVETA

z dne 5. junija 2014

o stališču, ki se v imenu Evropske unije sprejme v Skupnem odboru EGP glede spremembe Protokola 31 k Sporazumu EGP o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svoboščine

(2014/348/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 46(d), člena 149, člena 153(2)(a), tretjega odstavka člena 175 in člena 218(9) Pogodbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2894/94 z dne 28. novembra 1994 o pravilih za izvajanje Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (1) in zlasti člena 1(3) Uredbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Protokol 31 k Sporazumu o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) vsebuje posebne določbe in ureditve glede sodelovanja na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svoboščine.

(2)

Primerno je razširiti sodelovanje pogodbenic Sporazuma EGS, tako da se vključi Uredba (EU) št. 1296/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (2).

(3)

Protokol 31 k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti, da se omogoči začetek tega razširjenega sodelovanja od 1. januarja 2014.

(4)

Stališče Unije v Skupnem odboru EGP bi zato moralo temeljiti na priloženem osnutku sklepa –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Stališče, ki se v imenu Evropske unije sprejme v Skupnem odboru EGP glede predlagane spremembe Protokola 31 k Sporazumu EGP o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svoboščine, temelji na osnutku sklepa Skupnega odbora EGP, priloženega temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Luxembourgu, 5. junija 2014

Za Svet

Predsednik

N. DENDIAS


(1)  UL L 305, 30.11.1994, str. 6.

(2)  Uredba (EU) št. 1296/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o Programu Evropske unije za zaposlovanje in socialne inovacije („EaSI“) in spremembi Sklepa št. 283/2010/EU o ustanovitvi Evropskega mikrofinančnega instrumenta Progress za zaposlovanje in socialno vključenost (UL L 347, 20.12.2013, str. 238).


OSNUTEK

SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP št. .../2014

z dne

o spremembi Protokola 31 k Sporazumu EGP o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svoboščine

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti členov 86 in 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Primerno je razširiti sodelovanje pogodbenic Sporazuma EGP, tako da se vključi Uredba (EU) št. 1296/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o Programu Evropske unije za zaposlovanje in socialne inovacije („EaSI“) in spremembi Sklepa št. 283/2010/EU o ustanovitvi Evropskega mikrofinančnega instrumenta Progress za zaposlovanje in socialno vključenost (1).

(2)

Protokol 31 k Sporazumu EGP bi bilo zato treba spremeniti, da se omogoči začetek tega razširjenega sodelovanja od 1. januarja 2014 –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Člen 15 Protokola 31 k Sporazumu EGP se spremeni:

1.

v odstavku 2 se za besedilom „odstavka 1“ doda besedilo „in ki se izvajajo pred 1. januarjem 2014“;

2.

v odstavku 8 se doda naslednja alinea:

„—

32013 R 1296: Uredba (EU) št. 1296/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o Programu Evropske unije za zaposlovanje in socialne inovacije (‚EaSI‘) in spremembi Sklepa št. 283/2010/EU o ustanovitvi Evropskega mikrofinančnega instrumenta Progress za zaposlovanje in socialno vključenost (UL L 347, 20.12.2013, str. 238).

Lihtenštajn je izvzet iz sodelovanja v tem programu in finančnega prispevka zanj. Norveška sodeluje samo v osi EURES programa in finančno prispeva zanjo.“;

3.

besedilo odstavka 5 se nadomesti z naslednjim:

„Države Efte sodelujejo v dejavnostih Skupnosti iz prve alinee odstavka 8 od 1. januarja 1999, v dejavnostih iz druge alinee od 1. januarja 2003 in v dejavnostih iz tretje alinee od 1. januarja 2014.“

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po predložitvi zadnjega uradnega obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (2).

Uporablja se od 1. januarja 2014.

Člen 3

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju,

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Sekretarja

Skupnega odbora EGP


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 238.

(2)  [Navedena ni nobena ustavna zahteva.] [Navedene so ustavne zahteve.]


Top