EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0231

2014/231/EU: Sklep Sveta z dne 14. aprila 2014 o sklenitvi Okvirnega sporazuma o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Indonezijo na drugi strani glede zadev v zvezi s ponovnim sprejemom

OJ L 125, 26.4.2014, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/231/oj

26.4.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 125/46


SKLEP SVETA

z dne 14. aprila 2014

o sklenitvi Okvirnega sporazuma o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Indonezijo na drugi strani glede zadev v zvezi s ponovnim sprejemom

(2014/231/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 79(3) v povezavi s členom 218(6)(a) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju odobritve Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s Sklepom Sveta 2014/229/EU (2) je bil 9. novembra 2009 podpisan Okvirni sporazum o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Indonezijo na drugi strani (v nadaljnjem besedilu: Sporazum), s pridržkom njegove poznejše sklenitve.

(2)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola (št. 21) o stališču Združenega kraljestva in Irske glede območja svobode, varnosti in pravice, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, ti dve državi članici ne sodelujeta pri sprejetju tega sklepa, ki zato zanju ni zavezujoč in se v njiju ne uporablja.

(3)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola (št. 22) o stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, Danska ne sodeluje pri sprejetju tega sklepa, ki zato zanjo ni zavezujoč in se v njej ne uporablja.

(4)

Določbe Sporazuma, razen določb člena 34(3) o ponovnem sprejemu, so predmet posebnega sklepa (3), ki bo sprejet vzporedno s tem sklepom.

(5)

Sporazum bi bilo treba odobriti v imenu Unije –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Okvirni sporazum o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Indonezijo na drugi strani (4) glede člena 34(3) Sporazuma se odobri v imenu Evropske unije.

Člen 2

Skupnemu odboru iz člena 41 Sporazuma predseduje visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko. V skupnem odboru je zastopana Unija ali, glede na primer, Unija in države članice, odvisno od posameznega področja.

Člen 3

Predsednik Sveta v imenu Unije pošlje uradno obvestilo iz člena 48(1) Sporazuma.

Člen 4

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Luxembourgu, 14. aprila 2014

Za Svet

Predsednica

C. ASHTON


(1)  Odobritev z dne 26. februarja 2014 (še ni objavljena v Uradnem listu).

(2)  Sklep Sveta 2014/229/EU z dne 27. oktobra 2009 o podpisu Okvirnega sporazuma o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Indonezijo na drugi strani (glej stran 16 tega Uradnega lista).

(3)  Sklep Sveta 2014/230/EU z dne 14. aprila 2014 o sklenitvi Okvirnega sporazuma o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Indonezijo na drugi strani, razen zadev v zvezi s ponovnim sprejemom (glej stran 44 tega Uradnega lista).

(4)  Besedilo Sporazuma je bilo objavljeno v UL L 125, 26.4.2014, str. 17, hkrati s sklepom o podpisu.


Top