EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0185

(2014/185/EU): Sklep Sveta z dne 11. februarja 2014 o podpisu, v imenu Unije, Dogovora med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo o podrobnostih njenega sodelovanja pri Evropskem azilnem podpornem uradu

OJ L 102, 5.4.2014, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/185/oj

5.4.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 102/1


SKLEP SVETA

z dne 11. februarja 2014

o podpisu, v imenu Unije, Dogovora med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo o podrobnostih njenega sodelovanja pri Evropskem azilnem podpornem uradu

(2014/185/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, in zlasti člena 74 ter člena 78(1) in (2) v povezavi s členom 218(5) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V Uredbi (EU) št. 439/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (1) je določeno, da v Evropskem azilnem podpornem uradu lahko kot opazovalke sodelujejo Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica. Poleg tega navedena uredba določa, da se pripravi dogovore o naravi, obsegu in načinu sodelovanja teh držav pri delu Evropskega azilnega podpornega urada.

(2)

Svet je 27. januarja 2012 pooblastil Komisijo, da začne pogajanja med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo glede Dogovora o podrobnostih njenega sodelovanja v Evropskem azilnem podpornem uradu (v nadaljnjem besedilu: Dogovor). Pogajanja so bila 28. junija 2013 uspešno končana s parafiranjem Dogovora.

(3)

Dogovor bi treba podpisati.

(4)

Kot je opredeljeno v uvodni izjavi 21 Uredbe (EU) št. 439/2010, Združeno kraljestvo in Irska sodelujeta pri navedeni uredbi, ki je zanju zavezujoča. Za izvajanje člena 49(1) Uredbe (EU) št. 439/2010 bi torej morala sodelovati pri tem sklepu. Zato Združeno kraljestvo in Irska sodelujeta pri tem sklepu.

(5)

Kot je opredeljeno v uvodni izjavi 22 Uredbe (EU) št. 439/2010, Danska ne sodeluje pri navedeni uredbi, ki zanjo ni zavezujoča. Danska zato ne sodeluje pri tem sklepu –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Podpis Dogovora med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo o o podrobnostih njenega sodelovanja pri Evropskem azilnem podpornem uradu v imenu Unije se odobri s pridržkom sklenitve navedenega dogovora (2).

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis Dogovora v imenu Unije.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 11. februarja 2014

Za Svet

Predsednik

E. VENIZELOS


(1)  Uredba (EU) št. 439/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o ustanovitvi Evropskega azilnega podpornega urada (UL L 132, 29.5.2010, str. 11).

(2)  Besedilo Dogovora se objavi skupaj s sklepom o njegovi sklenitvi.


Top