EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0062(01)

Sklep Evropske centralne banke (EU) 2015/32 z dne 29. decembra 2014 o odstopanjih, ki se lahko odobrijo po Uredbi (EU) št. 1073/2013 o statistiki sredstev in obveznosti investicijskih skladov (ECB/2013/38) (ECB/2014/62)

OJ L 5, 9.1.2015, p. 17–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/07/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/32/oj

9.1.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 5/17


SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2015/32

z dne 29. decembra 2014

o odstopanjih, ki se lahko odobrijo po Uredbi (EU) št. 1073/2013 o statistiki sredstev in obveznosti investicijskih skladov (ECB/2013/38)

(prenovitev)

(ECB/2014/62)

Svet evropske centralne banke je –

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1073/2013 Evropske centralne banke z dne 18. oktobra 2013 o statistiki sredstev in obveznosti investicijskih skladov (ECB/2013/38) (1) ter zlasti člena 8(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 8(2) Uredbe (EU) št. 1073/2013 (ECB/2013/38) določa, da se lahko investicijskim skladom, za katere veljajo nacionalna računovodska pravila, ki omogočajo vrednotenje njihovih sredstev z manjšo frekvenco od četrtletne, odobrijo odstopanja od zahtev za statistično poročanje. Ta člen dalje določa, da kategorije investicijskih skladov, katerim lahko nacionalne centralne banke (NCB) po lastnem preudarku odobrijo odstopanja, določi Svet ECB.

(2)

Ker je Odločbo ECB/2009/4 (2) treba znatno spremeniti, jo je treba zaradi jasnosti prenoviti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Odstopanja

Kategorije investicijskih skladov, katerim lahko NCB po lastnem preudarku odobrijo odstopanja v skladu s členom 8(2) Uredbe (EU) št. 1073/2013 (ECB/2013/38), so določene v Prilogi k temu sklepu. Svet ECB te kategorije pregleda najmanj vsaka tri leta.

Člen 2

Razveljavitev

1.   Odločba ECB/2009/4 se razveljavi.

2.   Sklicevanja na razveljavljeno odločbo se razlagajo kot sklicevanja na ta sklep.

Člen 3

Začetek učinkovanja

Ta sklep začne učinkovati na dan, ko so o njem uradno obveščeni naslovniki.

Člen 4

Naslovniki

Ta sklep je naslovljen na NCB držav članic, katerih valuta je euro.

V Frankfurtu na Majni, 29. decembra 2014

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  UL L 297, 7.11.2013, str. 73.

(2)  Odločba ECB/2009/4 z dne 6. marca 2009 o odstopanjih, ki se lahko odobrijo po Uredbi (ES) št. 958/2007 o statistiki sredstev in obveznosti investicijskih skladov (ECB/2007/8) (UL L 72, 18.3.2009, str. 21).


PRILOGA

KATEGORIJE INVESTICIJSKIH SKLADOV, KATERIM SE LAHKO ODOBRIJO ODSTOPANJA PO ČLENU 8(2) UREDBE (EU) št. 1073/2013 (ECB/2013/38)

Država članica

Ime kategorije investicijskega sklada

Pravni akt, ki ureja to kategorijo

Pravni akt, ki določa frekvenco vrednotenja

Frekvenca vrednotenja po nacionalni zakonodaji

Naslov pravnega akta

Številka/datum pravnega akta

Upoštevne določbe

Naslov pravnega akta

Številka/datum pravnega akta

Upoštevne določbe

Francija

Fonds commun de placement à risque

(Vzajemni skladi tveganega kapitala)

Code monétaire et financier

(Denarni in finančni zakonik)

 

Poglavje IV, oddelek 2, odstavek 2 L214-28 do L214-32

Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers

(Splošna uredba organa za finančne trge)

 

Knjiga IV, naslov II, člen 422-120-13

polletno

Francija

Sociétés civiles de placement immobilier

(Investicijske družbe, ki nalagajo v nepremičnine)

Code monétaire et financier

(Denarni in finančni zakonik)

 

Poglavje IV, oddelek 2 odstavek 4 L214-86 do L214-126

Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers

(Splošna uredba organa za finančne trge)

 

Knjiga IV, člen 422-234

letno

Francija

Organismes de placement collectif immobilier

(Kolektivni naložbeni podjemi v nepremičnine)

Code monétaire et financier

(Denarni in finančni zakonik)

 

Poglavje IV, oddelek 2 odstavek 3 L214-33 do L214-85

Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers

(Splošna uredba organa za finančne trge)

 

Knjiga IV, člen 422-186

polletno

Italija

Fondi chiusi

(Zaprti skladi)

Decreto legislativo – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria

(Uredba z zakonsko močjo – vse določbe s področja finančnega posredovanja)

Št. 58 z dne 24. februarja 1998

Del I, člen 1

Del II, členi 36, 37 in 39

Provvedimento della Banca d'Italia – Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio

(Pravni akt centralne banke Banca d'Italia – Uredba o kolektivnem upravljanju prihrankov)

8. maj 2012

Naslov V, poglavje 1, oddelek II, odstavek 4.6

polletno

Decreto ministeriale – Regolamento attuativo dell'articolo 37 del Decreto legislativo di 24 febbraio 1998, nr. 58

(Ministrska uredba – Uredba za izvedbo člena 37 Uredbe z zakonsko močjo št. 58 z dne 24. februarja 1998)

Št. 228 z dne 24. maja 1999

Poglavje II, člen 12

Litva

Informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai

(Kolektivni naložbeni podjemi, namenjeni poučenim vlagateljem)

Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas

(Zakon o kolektivnih naložbenih podjemih, namenjenih poučenim vlagateljem)

Št. XII-376 z dne 18. junija 2013

Člen 2(4)

Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas

(Zakon o kolektivnih naložbenih podjemih, namenjenih poučenim vlagateljem)

Št. XII-376 z dne 18. junija 2013

Člen 31(2)

Polletno/letno

Portugalska

Fundos de capital de risco

(Skladi tveganega kapitala)

Decreto-Lei

(Uredba z zakonsko močjo)

Št. 375/2007 z dne 8. novembra 2007

Člen 18

Regulamento da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

(Uredba Komisije za trg vrednostnih papirjev)

Instrução da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

(Smernice Komisije za trg vrednostnih papirjev)

Št. 1/2008 z dne 14. februarja 2008

Št. 2/2013 z dne 30. maja 2013

Člena 4 in 11

Pravilo 1

polletno


Top