Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0007

2014/7/EU: Sklep Sveta z dne 5. decembra 2013 o podpisu v imenu Unije Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Gruzijo na drugi strani o okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Gruzijo o splošnih načelih za sodelovanje Gruzije v programih Unije in o njegovi začasni uporabi

OJ L 8, 11.1.2014, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/7/oj

11.1.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 8/1


SKLEP SVETA

z dne 5. decembra 2013

o podpisu v imenu Unije Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Gruzijo na drugi strani o okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Gruzijo o splošnih načelih za sodelovanje Gruzije v programih Unije in o njegovi začasni uporabi

(2014/7/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti člena 212 v povezavi s členom 218(5) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 18. junija 2007 pooblastil Komisijo za pogajanja o Protokolu k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Gruzijo na drugi strani (1) o okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Gruzijo o splošnih načelih za sodelovanje Gruzije v programih Unije (v nadaljnjem besedilu: Protokol).

(2)

Pogajanja so zaključena.

(3)

Namen Protokola je določiti finančna in tehnična pravila, ki bi Gruziji omogočila sodelovanje v nekaterih programih Unije. Horizontalni okvir, ki ga določa Protokol, sestavljajo ukrepi gospodarskega, finančnega in tehničnega sodelovanja, ki omogočajo dostop do pomoči, zlasti finančne, ki jo bo Unija zagotavljala na podlagi programov. Ta okvir se uporablja samo za tiste programe, pri katerih je v ustreznih ustanovnih pravnih aktih predvidena možnost sodelovanja Gruzije. Podpis in začasna uporaba Protokola zato še ne pomenita tudi izvajanja pooblastil v okviru različnih sektorskih politik, ki so opredeljene v programih; ta pooblastila se izvajajo šele, ko so ti programi vzpostavljeni.

(4)

Protokol bi bilo treba podpisati v imenu Unije ter ga do zaključka postopkov, potrebnih za njegovo sklenitev, uporabljati začasno –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Podpis Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Gruzijo na drugi strani o okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Gruzijo o splošnih načelih za sodelovanje Gruzije v programih Unije (v nadaljnjem besedilu: Protokol) v imenu Unije se odobri s pridržkom sklenitve navedenega protokola.

Besedilo Protokola je priloženo k temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis Protokola v imenu Unije.

Člen 3

Protokol se začasno uporablja od dneva njegovega podpisa (2) do zaključka postopkov, potrebnih za njegovo sklenitev.

Člen 4

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 5. decembra 2013

Za Svet

Predsednik

D. A. BARAKAUSKAS


(1)  UL L 205, 4.8.1999, str. 3.

(2)  Generalni sekretariat Sveta bo v Uradnem listu Evropske unije objavil datum podpisa Protokola.


Top