EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1152

Uredba Komisije (EU) št. 1152/2013 z dne 19. novembra 2013 o popravku madžarske jezikovne različice Uredbe Komisije (EU) št. 1129/2011 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z vzpostavitvijo seznama Unije aditivov za živila Besedilo velja za EGP

OJ L 311, 20.11.2013, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 311, 20.11.2013, p. 1–163 (HU)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1152/oj

20.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 311/1


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1152/2013

z dne 19. novembra 2013

o popravku madžarske jezikovne različice Uredbe Komisije (EU) št. 1129/2011 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z vzpostavitvijo seznama Unije aditivov za živila

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aditivih za živila (1), zlasti člena 10, člena 30(1) in člena 30(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Madžarska jezikovna različica Uredbe Komisije (EU) št. 1129/2011 (2) vsebuje več napak, ki bi jih bilo treba popraviti. Druge jezikovne različice teh napak ne vsebujejo.

(2)

Uredbo (EU) št. 1129/2011 bi bilo zato treba ustrezno popraviti.

(3)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali, Evropski parlament in Svet pa jim nista nasprotovala –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Zadeva le madžarsko jezikovno različico.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. novembra 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 354, 31.12.2008, str. 16.

(2)  UL L 295, 12.11.2011, str. 1.


Top