EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0952R(03)

Popravek Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L 269, 10.10.2013)

OJ L 267, 30.9.2016, p. 2–3 (ET, EL, EN, FR, HR, IT, LT, MT, NL, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 267, 30.9.2016, p. 2–12 (HU)
OJ L 267, 30.9.2016, p. 2–6 (BG)
OJ L 267, 30.9.2016, p. 2–11 (PL)
OJ L 267, 30.9.2016, p. 2–4 (ES, CS, DA, DE, GA)
OJ L 267, 30.9.2016, p. 3–4 (PT)
OJ L 267, 30.9.2016, p. 2–17 (LV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/corrigendum/2016-09-30/oj

30.9.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 267/2


Popravek Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije

( Uradni list Evropske unije L 269 z dne 10. oktobra 2013 )

Stran 44, člen 106:

besedilo:

„… da se določi primere iz točke (d) člena 102(1), …“

se glasi:

„… da se določi primere iz točke (d) drugega pododstavka člena 102(1), …“.

Stran 48, člen 116(7), drugi pododstavek:

besedilo:

„… se povrnejo vse obresti, plačane v skladu z drugim pododstavkom odstavka 5.“

se glasi:

„… se povrnejo vse obresti, plačane v skladu z drugim pododstavkom odstavka 6.“

Stran 48, člen 117(1):

besedilo:

„… ni bil obveščen v skladu s točko (c) ali (d) člena 102(1).“

se glasi:

„… ni bil obveščen v skladu s točko (c) ali (d) drugega pododstavka člena 102(1).“

Stran 52, člen 131, točka (a):

besedilo:

„(a)

primere, v katerih se obveznost vložitve vstopne skupne deklaracije opusti v skladu s točko (c) člena 127(2);“

se glasi:

„(a)

primere, v katerih se obveznost vložitve vstopne skupne deklaracije opusti v skladu s točko (b) člena 127(2);“.

Stran 55, člen 145(3):

besedilo:

„3.   Deklaracijo za začasno hrambo vloži ena od oseb iz člena 139(1) ali (2) …“

se glasi:

„3.   Deklaracijo za začasno hrambo vloži ena od oseb iz člena 139(1) ali (3) …“.

Stran 59, člen 158(2):

besedilo:

„2.   V posebnih primerih, razen tistih iz člena 6(2), …“

se glasi:

„2.   V posebnih primerih, razen tistih iz člena 6(3), …“.

Stran 72, člen 217, prvi odstavek:

besedilo:

„Komisija z izvedbenimi akti določi postopkovna pravila za zaključek posebnega postopka iz člena 216.“

se glasi:

„Komisija z izvedbenimi akti določi postopkovna pravila za zaključek posebnega postopka iz člena 215.“

Stran 79, člen 253:

besedilo:

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 243, …“

se glasi:

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 284, …“.

Stran 80, člen 257(1), prvi pododstavek:

besedilo:

„1.   Carinski organi določijo rok, v katerem je treba postopek aktivnega oplemenitenja v skladu s členom 216 zaključiti.“

se glasi:

„1.   Carinski organi določijo rok, v katerem je treba postopek aktivnega oplemenitenja v skladu s členom 215 zaključiti.“

Stran 83, člen 265, točka (b):

besedilo:

„(b)

posebne primere, v katerih se obveznost vložitve predodhodne deklaracije opusti v skladu s točko (c) člena 263(2).“

se glasi:

„(b)

posebne primere, v katerih se obveznost vložitve predodhodne deklaracije opusti v skladu s točko (b) člena 263(2).“

Stran 86, člen 281, tretji pododstavek:

besedilo:

„Če odbor ne predloži nobenega mnenja, Komisija ne sprejme izvedbenih aktov iz odstavka 1 in se uporabi tretji pododstavek člena 5(4) Uredbe (EU) št. 182/2011.“

se glasi:

„Če odbor ne predloži nobenega mnenja, Komisija ne sprejme izvedbenih aktov iz prvega odstavka tega člena in se uporabi tretji pododstavek člena 5(4) Uredbe (EU) št. 182/2011.“

Stran 87, člen 284(2), (3) in (5):

sklicevanje na člen 213 se nadomesti s sklicevanjem na člen 216.


Top