EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0724

Uredba Komisije (EU) št. 724/2013 z dne 26. julija 2013 o spremembi Uredbe (EU) št. 231/2012 glede specifikacij za nekatere poliole Besedilo velja za EGP

OJ L 202, 27.7.2013, p. 11–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/724/oj

27.7.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 202/11


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 724/2013

z dne 26. julija 2013

o spremembi Uredbe (EU) št. 231/2012 glede specifikacij za nekatere poliole

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aditivih za živila (1) in zlasti člena 14 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1331/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o vzpostavitvi skupnega postopka odobritve za aditive za živila, encime za živila in arome za živila (2) ter zlasti člena 7(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EU) št. 231/2012 z dne 9. marca 2012 (3) določa specifikacije za aditive za živila, navedene v prilogah II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008.

(2)

Navedene specifikacije se lahko na pobudo Komisije ali na podlagi zahtevka posodobijo v skladu s skupnim postopkom iz člena 3(1) Uredbe (ES) št. 1331/2008.

(3)

Dne 29. novembra 2011 je bil vložen zahtevek za spremembo specifikacij za nekatere poliole in bil po tem dostopen državam članicam.

(4)

Uredba (EU) št. 231/2012 določa specifikacije za manitol (E 421 (i)) in manitol, pridobljen s fermentacijo (E 421 (ii)). Da bi dosegli večjo jasnost in skladnost, bi bilo treba odobreni aditiv za živila „manitol (E 421 (i))“ preimenovati v „manitol, pridobljen s hidrogeniranjem“ in posledično spremeniti njegovo opredelitev. Zato bi bilo treba specifikacije za navedeni aditiv za živila spremeniti.

(5)

Izomalt (E 953) se pridobiva z dvostopenjskim postopkom, v katerem se sladkor najprej pretvori v izomaltulozo, nato pa hidrogenira. Kristalna oblika se pridobi s kasnejšim sušenjem. Vložen je bil zahtevek za vključitev drugačne oblike izomalta, vodnih raztopin izomalta, v specifikacije, določene v Uredbi (EU) št. 231/2012. Predlagana oblika je v skladu z navedenimi specifikacijami in je na voljo za komercialne namene. Navedena oblika izomalta je cenovno ugodna in časovno učinkovita za industrijo, tako da je na primer zanimiva za slaščičarski sektor. Zato bi bilo treba opis izomalta (E 953) v specifikacijah spremeniti.

(6)

V specifikacijah iz Uredbe (EU) št. 231/2012 je določeno, da je eno od meril za čistost poliolov stopnja demineralizacije ali rezidualnih mineralov, za katere so značilni kloridi, sulfati in/ali sulfatni pepel. Polioli se uporabljajo kot pomožne snovi v farmacevtskih proizvodih in v Evropski farmakopeji se za vrednotenje njihove stopnje demineralizacije uporablja prevodnost. Tako je trojno merilo (glede kloridov, sulfatov in/ali sulfatnega pepela) zamenjalo enojno, ki je preprostejše, stroškovno učinkovito in okolju prijaznejše. Zato bi morali specifikacije za aditive za živila sorbitol (E 420 (i)), sirup sorbitola (E 420 (ii)), manitol (E 421 (i)), manitol, pridobljen s fermentacijo (E 421 (ii)), izomalt (E 953), maltitol (E 965 (i)), maltitol sirup (E 965 (ii)), ksilitol (E 967) in eritritol (E 968) spremeniti tako, da se merilo glede kloridov, sulfatov in sulfatnega pepela črta ter nadomesti z enojnim merilom, tj. prevodnostjo.

(7)

V skladu s členom 3(2) Uredbe (ES) št. 1331/2008 Komisija glede posodobitve seznama Unije aditivov za živila zaprosi za mnenje Evropsko agencijo za varnost hrane, razen če zadevna posodobitev ne vpliva na zdravje ljudi. Ker zadevne posodobitve ne vplivajo na zdravje ljudi, Evropske agencije za varnost hrane ni treba zaprositi za mnenje.

(8)

Uredbo (EU) št. 231/2012 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(9)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali, Evropski parlament in Svet pa jim nista nasprotovala –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (EU) št. 231/2012 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah.

V Bruslju, 26. julija 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 354, 31.12.2008, str. 16.

(2)  UL L 354, 31.12.2008, str. 1.

(3)  UL L 83, 22.3.2012, str. 1.


PRILOGA

Priloga k Uredbi (EU) št. 231/2012 se spremeni:

1.

Pri vnosu za aditiv za živila E 420 (i) sorbitol se specifikacije glede čistosti nadomestijo z naslednjim:

Čistost

Vsebnost vode

ne več kot 1,5 % (metoda po Karlu Fischerju)

Prevodnost

ne več kot 20 μS/cm (pri 20 % suhi trdni raztopini) pri temperaturi 20 °C

Reducirajoči sladkorji

ne več kot 0,3 %, izraženo kot glukoza na suho snov

Sladkorji skupaj

ne več kot 1 %, izraženo kot glukoza na suho snov

Nikelj

ne več kot 2 mg/kg, izraženo na suho snov

Arzen

ne več kot 3 mg/kg, izraženo na suho snov

Svinec

ne več kot 1 mg/kg, izraženo na suho snov“

2.

Pri vnosu za aditiv za živila E 420 (ii) sirup sorbitola se specifikacije glede čistosti nadomestijo z naslednjim:

Čistost

Vsebnost vode

ne več kot 31 % (metoda po Karlu Fischerju)

Prevodnost

ne več kot 10 μS/cm (pri proizvodu kot takem) pri temperaturi 20 °C

Reducirajoči sladkorji

ne več kot 0,3 %, izraženo kot glukoza na suho snov

Nikelj

ne več kot 2 mg/kg, izraženo na suho snov

Arzen

ne več kot 3 mg/kg, izraženo na suho snov

Svinec

ne več kot 1 mg/kg, izraženo na suho snov“

3.

Vnos za aditiv za živila E 421 (i) manitol se spremeni:

(a)

naslov se nadomesti z naslednjim:

E 421 (i) MANITOL, PRIDOBLJEN S HIDROGENIRANJEM“

(b)

opredelitev se nadomesti z naslednjim:

Opredelitev

Pridobljen je s katalitskim hidrogeniranjem raztopin ogljikovih hidratov, ki vsebujejo glukozo in/ali fruktozo.

Vsebuje vsaj 96 % manitola. Del proizvoda, ki ni manitol, je pretežno sestavljen iz sorbitola (največ 2 %), maltitola (največ 2 %) in izomalta (1,1 GPM (1-O-alfa-D-glukopiranozil-D-manitol dehidrat): največ 2 % in 1,6 GPS (6-O-alfa-D-glukopiranozil-D-sorbitol): največ 2 %). Neopredeljene nečistoče ne predstavljajo več kot 0,1 % vsakega.“

(c)

specifikacije glede čistosti se nadomestijo z naslednjim:

Čistost

Vsebnost vode

ne več kot 0,5 % (metoda po Karlu Fischerju)

Prevodnost

ne več kot 20 μS/cm (pri 20 % suhi trdni raztopini) pri temperaturi 20 °C

Reducirajoči sladkorji

ne več kot 0,3 %, izraženo kot glukoza

Sladkorji skupaj

ne več kot 1 %, izraženo kot glukoza

Nikelj

ne več kot 2 mg/kg

Svinec

ne več kot 1 mg/kg“

4.

Pri vnosu za aditiv za živila E 421 (ii) manitol, pridobljen s fermentacijo, se specifikacije glede čistosti nadomestijo z naslednjim:

Čistost

Arabitol

ne več kot 0,3 %

Vsebnost vode

ne več kot 0,5 % (metoda po Karlu Fischerju)

Prevodnost

ne več kot 20 μS/cm (pri 20 % suhi trdni raztopini) pri temperaturi 20 °C

Reducirajoči sladkorji

ne več kot 0,3 %, izraženo kot glukoza

Sladkorji skupaj

ne več kot 1 %, izraženo kot glukoza

Svinec

ne več kot 1 mg/kg“

5.

Vnos za aditiv za živila E 953 izomalt se spremeni:

(a)

specifikacije glede opisa se nadomestijo z naslednjim:

Opis

bela, kristalinična snov, brez vonja, rahlo higroskopska ali vodna raztopina z najmanjšo koncentracijo 60 %“

(b)

specifikacije glede čistosti se nadomestijo z naslednjim:

Čistost

Vsebnost vode

ne več kot 7 % za trden proizvod (metoda po Karlu Fischerju)

Prevodnost

ne več kot 20 μS/cm (pri 20 % suhi trdni raztopini) pri temperaturi 20 °C

D-manitol

ne več kot 3 %

D-Sorbitol

ne več kot 6 %

Reducirajoči sladkorji

ne več kot 0,3 %, izraženo kot glukoza na suho snov

Nikelj

ne več kot 2 mg/kg, izraženo na suho snov

Arzen

ne več kot 3 mg/kg, izraženo na suho snov

Svinec

ne več kot 1 mg/kg, izraženo na suho snov“

6.

Pri vnosu za aditiv za živila E 965 (i) maltitol se specifikacije glede čistosti nadomestijo z naslednjim:

Čistost

Videz vodne raztopine

bistra in brezbarvna

Vsebnost vode

ne več kot 1 % (metoda po Karlu Fischerju)

Prevodnost

ne več kot 20 μS/cm (pri 20 % suhi trdni raztopini) pri temperaturi 20 °C

Reducirajoči sladkorji

ne več kot 0,1 %, izraženo kot glukoza na brezvodno osnovo

Nikelj

ne več kot 2 mg/kg, izraženo na brezvodno osnovo

Arzen

ne več kot 3 mg/kg, izraženo na brezvodno osnovo

Svinec

ne več kot 1 mg/kg, izraženo na brezvodno osnovo“

7.

Pri vnosu za aditiv za živila E 965 (ii) maltitol sirup se specifikacije glede čistosti nadomestijo z naslednjim:

Čistost

Videz vodne raztopine

bistra in brezbarvna

Vsebnost vode

ne več kot 31 % (metoda po Karlu Fischerju)

Prevodnost

ne več kot 10 μS/cm (pri proizvodu kot takem) pri temperaturi 20 °C

Reducirajoči sladkorji

ne več kot 0,3 %, izraženo kot glukoza na brezvodno osnovo

Nikelj

ne več kot 2 mg/kg

Svinec

ne več kot 1 mg/kg“

8.

Pri vnosu za aditiv za živila E 967 ksilitol se specifikacije glede čistosti nadomestijo z naslednjim:

Čistost

Vsebnost vode

ne več kot 1 % (metoda po Karlu Fischerju)

Prevodnost

ne več kot 20 μS/cm (pri 20 % suhi trdni raztopini) pri temperaturi 20 °C

Reducirajoči sladkorji

ne več kot 0,2 %, izraženo kot glukoza na suho snov

Drugi večhidroksilni alkoholi

ne več kot 1 %, izraženo na suho snov

Nikelj

ne več kot 2 mg/kg, izraženo na suho snov

Arzen

ne več kot 3 mg/kg, izraženo na suho snov

Svinec

ne več kot 1 mg/kg, izraženo na suho snov“

9.

Pri vnosu za aditiv za živila E 968 eritritol se specifikacije glede čistosti nadomestijo z naslednjim:

Čistost

Izguba pri sušenju

ne več kot 0,2 % (6 ur pri 70 °C, v vakuumskem sušilniku)

Prevodnost

ne več kot 20 μS/cm (pri 20 % suhi trdni raztopini) pri temperaturi 20 °C

Reducirajoče snovi

ne več kot 0,3 %, izraženo kot D-glukoza

Ribitol in glicerol

ne več kot 0,1 %

Svinec

ne več kot 0,5 mg/kg“


Top