Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0615

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 615/2013 z dne 24. junija 2013 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

OJ L 175, 27.6.2013, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 024 P. 184 - 185

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/615/oj

27.6.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 175/9


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 615/2013

z dne 24. junija 2013

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (1), zlasti člena 9(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene k Uredbi (EGS) št. 2658/87, je treba sprejeti ukrepe za uvrstitev blaga iz Priloge k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 določa splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Navedena pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali ji dodaja dodatne pododdelke in se predpiše s posebnimi določbami Unije, da bi se lahko uporabljali tarifni in drugi ukrepi v zvezi z blagovno menjavo.

(3)

Po navedenih splošnih pravilih se blago iz stolpca 1 razpredelnice iz Priloge uvrsti pod oznako KN, ki je označena v stolpcu 2, zaradi utemeljitve v stolpcu 3 iste razpredelnice.

(4)

Primerno je določiti, da se lahko imetnik v skladu s členom 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti še tri mesece sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajajo carinski organi držav članic v zvezi z uvrstitvijo blaga v kombinirano nomenklaturo in niso v skladu s to uredbo (2).

(5)

Odbor za carinski zakonik ni dal mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu 1 razpredelnice iz Priloge, se uvrsti v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca 2 navedene razpredelnice.

Člen 2

V skladu s členom 12(6) Uredbe (EGS) št. 2913/92 se je še tri mesece mogoče sklicevati na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic in niso v skladu s to uredbo.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. junija 2013

Za Komisijo V imenu predsednika

Algirdas ŠEMETA

Član Komisije


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

(2)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1.


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev

(oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

Cilindrični izdelek iz aluminijeve zlitine, z luknjami in vdolbinami, dolžine približno 8 cm in s premerom približno 4 cm.

Izdelek se uporablja kot del zategovalnika varnostnega pasu, ki se uporablja, na primer, v motornih vozilih, motornih čolnih in za sedežno stopniščno dvigalo.

 (1) Glej sliko.

7616 99 90

Uvrstitev je določena s splošnima praviloma 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature ter besedilom oznak KN 7616, 7616 99 in 7616 99 90.

Uvrstitev pod tarifno številko 8708 je izključena, saj ta tarifna številka zajema samo varnostne pasove vozil iz tarifnih številk od 8701 do 8705, ne pa tudi njihovih sestavnih delov.

Uvrstitev pod tarifno številko 8302 kot okovje, pribor (fitingi) in podobni izdelki iz navadnih kovin za karoserije je izključena, ker izdelek ni del karoserije vozila, ampak je del zategovalnika varnostnega pasu.

Izdelek se zato uvrsti glede na sestavni material pod oznako KN 7616 99 90 kot drugi izdelki iz aluminija.

Image


(1)  Slika je zgolj informativna.


Top