EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0556

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 556/2013 z dne 14. junija 2013 o spremembi uredb (ES) št. 798/2008, (EU) št. 206/2010, (EU) št. 605/2010 in (EU) št. 28/2012 glede tranzita nekaterih proizvodov živalskega izvora iz Bosne in Hercegovine Besedilo velja za EGP

OJ L 164, 18.6.2013, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 073 P. 13 - 15

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/556/oj

18.6.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 164/13


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 556/2013

z dne 14. junija 2013

o spremembi uredb (ES) št. 798/2008, (EU) št. 206/2010, (EU) št. 605/2010 in (EU) št. 28/2012 glede tranzita nekaterih proizvodov živalskega izvora iz Bosne in Hercegovine

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/99/ES z dne 16. decembra 2002 o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi (1), zlasti tretje alinee člena 8(5), člena 9(2)(b) in člena 9(4)(c) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 798/2008 (2) določa seznam tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, iz katerih se dovolita uvoz perutnine in perutninskih proizvodov v Unijo in njihov tranzit skozi Unijo, ter zahteve za izdajanje veterinarskih spričeval.

(2)

Uredba Komisije (EU) št. 206/2010 (3) določa seznam tretjih držav, njihovih ozemelj ali delov, iz katerih se odobri vnos nekaterih živali in svežega mesa v Unijo, ter o zahtevah po veterinarskem certificiranju.

(3)

Uredba Komisije (EU) št. 605/2010 (4) določa pogoje zdravstvenega varstva živali, javnega zdravstva in pogoje za pridobitev veterinarskih spričeval za vnos surovega mleka in mlečnih proizvodov, namenjenih za prehrano ljudi, v Unijo.

(4)

Uredba Komisije (EU) št. 28/2012 (5) določa zahteve za certificiranje uvoza in tranzita skozi Unijo za nekatere sestavljene proizvode.

(5)

Za tranzit pošiljk perutninskih proizvodov, svežega mesa, surovega mleka in mlečnih proizvodov ter nekaterih sestavljenih proizvodov skozi Unijo, ki potujejo v tretje države iz Bosne in Hercegovine, bi bilo treba določiti posebne pogoje zaradi geografskega položaja in potrebe po ohranitvi dostopa do hrvaškega pristanišča Ploče po pristopu Hrvaške k Uniji.

(6)

Odločba Komisije 2009/821/ES (6) vsebuje seznam odobrenih mejnih kontrolnih točk in določa nekatera pravila za kontrolne preglede, ki jih izvajajo veterinarski strokovnjaki Komisije, ter določa veterinarske enote v Traces. Ker lahko ureditve za tranzit pošiljk, zajetih v uredbah (ES) št. 798/2008, (EU) št. 206/2010, (EU) št. 605/2010 in (EU) št. 28/2012, v tretje države iz Bosne in Hercegovine skozi Unijo učinkovito delujejo le prek dostopa na hrvaških mejnih kontrolnih točkah Nova Sela in Ploče, bi bilo treba navedeni mejni kontrolni točki vključiti na seznam v Prilogi I k Odločbi 2009/821/ES, takoj ko bodo tehnični pogoji za njuno odobritev izpolnjeni.

(7)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sprememba Uredbe (ES) št. 798/2008

V Uredbo (ES) št. 798/2008 se vstavi naslednji člen 18a:

„Člen 18a

Odstopanje za tranzit pošiljk skozi Hrvaško, ki iz Bosne in Hercegovine potujejo v tretje države

1.   Z odstopanjem od člena 4(4) se dovoli neposreden cestni tranzit med mejno kontrolno točko Nova Sela in mejno kontrolno točko Ploče za pošiljke mesa, mletega mesa in mehansko izkoščenega mesa perutnine, vključno z ratiti in divjimi pticami, jajc in jajčnih izdelkov ter jajc, prostih specificiranih patogenih organizmov, ki prihajajo iz Bosne in Hercegovine ter so namenjene v tretje države, kadar so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

uradni veterinar na mejni kontrolni točki vnosa pošiljko zapečati z zalivko s serijsko številko;

(b)

uradni veterinar na vsako stran dokumentov, ki so priloženi pošiljki, kakor je določeno v členu 7 Direktive 97/78/ES, na mejni kontrolni točki vstopa odtisne besedilo ‚SAMO ZA TRANZIT V TRETJE DRŽAVE SKOZI EU‘;

(c)

postopkovne zahteve iz člena 11 Direktive 97/78/ES so izpolnjene;

(d)

uradni veterinar na mejni kontrolni točki vstopa na skupnem veterinarskem vstopnem dokumentu iz člena 2(1) Uredbe Komisije (ES) št. 136/2004 (7) pošiljko potrdi kot sprejemljivo za tranzit.

2.   Raztovarjanje ali skladiščenje, kot je opredeljeno v členu 12(4) ali členu 13 Direktive 97/78/ES, za take pošiljke v Uniji ni dovoljeno.

3.   Pristojni organ opravlja redne revizije, da zagotovi ujemanje števila pošiljk in količin proizvodov, ki zapuščajo Unijo, s številom in količinami proizvodov, ki vstopajo v Unijo.

Člen 2

Sprememba Uredbe (EU) št. 206/2010

V Uredbo (EU) št. 206/2010 se vstavi naslednji člen 17a:

„Člen 17a

Odstopanje za tranzit pošiljk skozi Hrvaško, ki iz Bosne in Hercegovine potujejo v tretje države

1.   Z odstopanjem od člena 16 se odobri neposreden cestni tranzit med mejno kontrolno točko Nova Sela in mejno kontrolno točko Ploče za pošiljke skozi Unijo, ki prihajajo iz Bosne in Hercegovine ter so namenjene v tretje države, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

uradni veterinar na mejni kontrolni točki vstopa pošiljko zapečati z zalivko s serijsko številko;

(b)

dokumente, ki spremljajo pošiljko in so navedeni v členu 7 Direktive 97/78/ES, opremi uradni veterinar na mejni kontrolni točki vstopa na vsaki strani z napisom ‚SAMO ZA TRANZIT V TRETJE DRŽAVE SKOZI EU‘;

(c)

postopkovne zahteve iz člena 11 Direktive 97/78/ES so izpolnjene;

(d)

uradni veterinar na mejni kontrolni točki vstopa na skupnem veterinarskem vstopnem dokumentu iz člena 2(1) Uredbe (ES) št. 136/2004 pošiljko potrdi kot sprejemljivo za tranzit.

2.   Raztovarjanje ali skladiščenje, kot je opredeljeno v členu 12(4) ali členu 13 Direktive 97/78/ES, za take pošiljke na ozemlju Unije ni dovoljeno.

3.   Pristojni organ opravlja redne preglede za zagotovitev, da število pošiljk in količine proizvodov, ki zapuščajo Unijo, ustrezajo vstopnemu številu in količinam.“

Člen 3

Sprememba Uredbe (EU) št. 605/2010

V Uredbo (EU) št. 605/2010 se vstavi naslednji člen 7a:

„Člen 7a

Odstopanje za tranzit pošiljk skozi Hrvaško, ki iz Bosne in Hercegovine potujejo v tretje države

1.   Z odstopanjem od člena 6 se dovoli neposreden cestni tranzit skozi Unijo med mejno kontrolno točko Nova Sela in mejno kontrolno točko Ploče za pošiljke, ki prihajajo iz Bosne in Hercegovine ter so namenjene v tretje države, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

uradni veterinar na mejni kontrolni točki vstopa pošiljko zapečati z zalivko s serijsko številko;

(b)

uradni veterinar na mejni kontrolni točki vstopa dokumente, ki so priloženi pošiljki in so navedeni v členu 7 Direktive 97/78/ES, na vsaki strani označi z žigom ‚SAMO ZA TRANZIT V TRETJE DRŽAVE SKOZI EU‘;

(c)

izpolnjene so postopkovne zahteve iz člena 11 Direktive 97/78/ES;

(d)

uradni veterinar na mejni kontrolni točki vstopa pošiljko na skupnem veterinarskem vstopnem dokumentu iz člena 2(1) Uredbe (ES) št. 136/2004 potrdi kot sprejemljivo za tranzit.

2.   Raztovarjanje ali skladiščenje, kot je opredeljeno v členu 12(4) ali členu 13 Direktive 97/78/ES, teh pošiljk na ozemlju Unije ni dovoljeno.

3.   Pristojni organ opravlja redne revizije, da se zagotovi usklajenost števila pošiljk in količin proizvodov, ki zapuščajo Unijo, s številom in količinami proizvodov, ki vstopajo v Unijo.“

Člen 4

Sprememba Uredbe (EU) št. 28/2012

V Uredbi (EU) št. 28/2012 se vstavi naslednji člen 5a:

„Člen 5a

Odstopanje za tranzit pošiljk skozi Hrvaško, ki iz Bosne in Hercegovine potujejo v tretje države

1.   Z odstopanjem od člena 4 se odobri neposreden cestni tranzit skozi Unijo med mejno kontrolno točko Nova Sela in mejno kontrolno točko Ploče za pošiljke sestavljenih proizvodov iz člena 3, ki prihajajo iz Bosne in Hercegovine ter so namenjene v tretje države, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

uradni veterinar na mejni kontrolni točki vnosa v Unijo pošiljko zapečati z zalivko s serijsko številko;

(b)

dokumente, ki so priloženi pošiljki in navedeni v členu 7 Direktive 97/78/ES, uradni veterinar na mejni kontrolni točki vstopa na vsaki strani opremi z napisom ‚SAMO ZA TRANZIT V TRETJE DRŽAVE SKOZI EU‘;

(c)

postopkovne zahteve iz člena 11 Direktive 97/78/ES so izpolnjene;

(d)

uradni veterinar na mejni kontrolni točki vstopa pošiljko na skupnem veterinarskem vstopnem dokumentu iz člena 2(1) Uredbe (ES) št. 136/2004 potrdi kot sprejemljivo za tranzit.

2.   Raztovarjanje ali skladiščenje, kot je opredeljeno v členu 12(4) ali členu 13 Direktive 97/78/ES, za take pošiljke v Uniji ni dovoljeno.

3.   Pristojni organ opravlja redne preglede za zagotovitev, da število pošiljk in količine proizvodov, ki zapuščajo Unijo, ustrezajo vstopnemu številu in količinam.“

Člen 5

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati pod pogojem in z dnem začetka veljavnosti Pogodbe o pristopu Hrvaške.

Uporablja se od datuma začetka uporabe sprememb Odločbe 2009/821/ES, s katerimi se vstavita vnosa za Nova Sela in Ploče v Prilogo I k Odločbi.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. junija 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 18, 23.1.2003, str. 11.

(2)  UL L 226, 23.8.2008, str. 1.

(3)  UL L 73, 20.3.2010, str. 1.

(4)  UL L 175, 10.7.2010, str. 1.

(5)  UL L 12, 14.1.2012, str. 1.

(6)  UL L 296, 12.11.2009, str. 1.

(7)  UL L 21, 28.1.2004, str. 11.“


Top